Móresy Ficovej sociálnej vlády (deinštitucionalizácia načerveno?)

Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 - 2015 je jednou zo základných úloh Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda 30. novembra 2011 uznesením č. 761/2011. Ambíciou tohto dokumentu je premeniť právo na nezávislý život a začlenenie sa do spoločnosti do reálnej sociálnej praxe.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Deinštitucionalizácia (ďalej len „DI") vo svojej podstate predstavuje „proces prechodu klientov z tradičných zariadení sociálnych služieb, kde sú fyzicky a mentálne izolovaní od bežného života, do komunitných služieb, ktoré spolu utvárajú podmienky pre život zodpovedajúci väčšinovej spoločnosti, podmienky rovnoprávneho občianstva" (Národný akčný plán ... , 2011, s. 6).

A tak sa do implementácie tohto dokumentu pustilo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ešte v roku 2011 za bývalého ministra. Základným cieľom bolo nastaviť a odskúšať pilotný projekt a vytvoriť ďalšie podporné mechanizmy. Výsledky pilotnej fázy DI vybraných zariadení mali slúžiť ako východisko pre začatie procesov transformácie a DI v sociálnych službách v širšom meradle po roku 2014. DI sa týka nie len systému sociálnych služieb ale aj náhradnej starostlivosti, ale o tej sa zmeňovať v tomto blogu nebudem.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Požiadavka na vypracovanie a realizáciu pilotného projektu padla na Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. To vypísalo verejnú súťaž na 4 partnerov (v definovaných oblastiach), ktorí s ním mali projekt realizovať a najmä odborne garantovať. Ešte na začiatku roka 2012 boli vybraní partneri - Rada pre poradenstvo v sociálnej práci pre oblasť vzdelávania a manažmentu, Slovenská únia podporovaného zamestnávania pre oblasť podpory zamestnávania, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre oblasť architektonickej podpory DI a SOCIA pre oblasť rozširovania DI na Slovensku. Ich úlohou bolo vypracovať národný pilotný projekt, na základe čoho budú s nimi podpísané zmluvy o partnerstve a začne ich financovanie.

SkryťVypnúť reklamu

V máji 2012 projekt odovzdali Centru vzdelávania a ten ho po dopracovaní o svoju časť poslal na odbor riadenia ESF na posúdenie. V auguste 2012 dostali z ESF pripomienky, s ktorými sa odborne vysporiadali. Sekcia riadenia ESF pozvala Centrum vzdelávania na doriešenie posledných pripomienok k národnému temer hotovému projektu. Ale v tom čase už bola „nová" vláda a vo funkciách sedeli „noví" ľudia. Od tohto rokovania žiadna informácia už tvorcom národného projektu z Centra vzdelávania neprišla.

K 31. decembru 2012 ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spracovalo Správu o plnení opatrení Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike za rok 2012, ktorú minister predkladá na rokovanie vlády. A v tej sa už píše (v časti DI systému sociálnych služieb), že v rámci prípravy Národného projektu podpory DI služieb starostlivosti (Opatrenie č. 4), že minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 23. januára 2013 podpísal rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP") nie pre pôvodné Centrum vzdelávania, pod gesciou ktorého odborní partneri národný projekt vyše roka tvorili, ale už pre Fond sociálneho rozvoja (ďalej len „FSR"). Dňa 14. februára 2013 podpísal minister dokonca aj zmluvu o NFP.

SkryťVypnúť reklamu

Na moju otázku ako členky Výboru expertov pre DI dňa 26. februára 2013, ktorá smerovala priamo na ministerstvo, prečo po viac ako roku spolupráce Centra pre vzdelávanie s odbornými partnermi (renomovanými inštitúciami) na tvorbe národného pilotného projektu, kedy bol skoro na komplet vypracovaný, odovzdané know how, definované postupy, metódy práce, nastala zmena prijímateľa, mi bolo odpovedané nasledovné:

Parafrázujem: „Rozhodnutie o zmene prijímateľa vykonalo vedenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré rozhodlo zmeniť prijímateľa pre realizáciu národného pilotného projektu. Výber prijímateľa padol na FSR z dôvodu, že riadi v súčasnosti niekoľko ďalších národných projektov. Obsahovo a odborne ide o identický projekt v porovnaní s projektom Centra pre vzdelávanie. Odbornú garanciu projektu majú zabezpečovať externí spolupracovníci" (tzn. nie renomované inštitúcie ale už fyzické osoby - poznámka autorky).

SkryťVypnúť reklamu

Som presvedčená o tom, že pilotný projekt po zverejnení (ktoré sa plánuje) bude kozmeticky upravený ale obsahovo úplne identický s tým pôvodným, ktorý vytvorili spomínané inštitúcie. Tie inštitúcie, ktoré dali svoje know how (čo je v takomto procese najťažšie) a mali odborne garantovať celý proces realizácie národného pilotného projektu DI systému sociálnych služieb, zostanú nadobro odstavené. A keďže je celý proces v časovom (viac ako ročnom) sklze, VUC-ky majú len malú šancu pripraviť dobrý transformačný plán a kvalitný investičný projekt.

Záver? Ficova „sociálna" vláda si opäť vykonala podľa svojej vôli a bez chrbtovej kosti. Nad celým procesom deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb vytiahla červenú vlajku. Ideme robiť deinštitucionalizáciu na Slovensku načerveno? Patrilo by sa aspoň poďakovať tým, ktorí pre ministerstvo pracovali na tvorbe národného projektu nevediac, že to nakoniec robia bez nároku na honorár. Každý má asi iné móresy, že pán minister?

Anna Šmehilová

Anna Šmehilová

Bloger 
  • Počet článkov:  18
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Pri službe ľuďom so zdravotným postihnutím som sa naučila citlivo vnímať potreby ľudí okolo seba. Uvedomila som si, že treba vedieť ľudí počúvať, porozumieť im, ale aj hľadať riešenia pre ich lepší život. Preto som sa začala v minulosti verejne angažovať. Aby sa na potreby ľudí nezabúdalo nielen v meste, v ktorom žijem, ale na celom Slovensku. Som presvedčená, že svet sa dá meniť k lepšiemu. A o to sa aj snažím. Sme v tom spolu. Budeme si rozumieť. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

279 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu