Armand Hammer a Vladimír Iljič Lenin – zabudnuté priateľstvo?

Písmo: A- | A+

10. 11. 1921, Kremeľ Vodca svetového proletariátu sa pozorne zadíval na hosťa, ktorý k nemu prišiel z New Yorku, a ktorý mu tvrdí, že prišiel zachrániť mladé sovietske hospodárstvo. Čudné, ale veď už pred rokom práve tento muž dal vypraviť z New Yorku do Petrohradu obilie, presne za podmienok, ktoré stanovil Jekaterinbruský soviet, s tým, že úhrada vo forme kožušín pôjde do Štátov ako protihodnota za dovezené obilie. Tento obchod sa perfektne vydaril a obe strany boli spokojné. Lenin si ešte raz premeral svojho návštevníka a nezvyklo sa spýtal: "Vadilo by  keby som Vám dal istú vec, ktorá iste zabezpečí v našom štáte nedotknuteľnosť a otvorí Vám dvere ku každému?". Návštevník sa iba pomrvil v kresle a mlčal. Lenin pokračoval nerušene v monológu :"Byrokracia patrí k našim kliatbam. Hovorím o tom stále. Ale ja to zariadim takto..." nahol sa ponad stôl zobral do ruky pero na svoju podobizeň napísal: "Súdruhovi Armandovi Hammerovi Vladimír Uljanov (Lenin)",

Výber niektorých priateľov Armanda HammeraVýber niektorých priateľov Armanda Hammera

Armand Hammer a Vladimír Iljič  Lenin - zabudnuté priateľstvo?

Prológ:

10. 11. 1921, Kremeľ

Vodca svetového proletariátu sa pozorne zadíval na hosťa, ktorý k nemu prišiel z New Yorku, a ktorý mu tvrdí, že prišiel zachrániť mladé sovietske hospodárstvo. Čudné, ale veď už pred rokom práve tento muž dal vypraviť z New Yorku do Petrohradu obilie, presne za podmienok, ktoré stanovil Jekaterinbruský soviet, s tým, že úhrada vo forme kožušín pôjde do Štátov ako protihodnota za dovezené obilie. Tento obchod sa perfektne vydaril a obe strany boli spokojné. Lenin si ešte raz premeral svojho návštevníka a nezvyklo sa spýtal: "Vadilo by  keby som Vám dal istú vec, ktorá iste zabezpečí v našom štáte nedotknuteľnosť a otvorí Vám dvere ku každému?". Návštevník sa iba pomrvil v kresle a mlčal. Lenin pokračoval nerušene v monológu :"Byrokracia patrí k našim kliatbam. Hovorím o tom stále. Ale ja to zariadim takto..." nahol sa ponad stôl zobral do ruky pero na svoju podobizeň napísal: "Súdruhovi Armandovi Hammerovi Vladimír Uljanov (Lenin)", pripojil dátum a podal fotografiu mladému 23 ročnému Američanovi do ruky. Ten sa na ňu pozrel a prvému mužovi Sovietskeho Ruska povedal: "Toto bude začiatok našej vynikajúcej spolupráce". Lenin sa pousmial a v duchu si pomyslel :"Bude, určite bude, veď Tvoj otec Július, môj dobrý kamarát, založil pobočku našej strany v Štátoch, nie nadarmo mi  hovoril, že so synom sa dá počítať...."

Kto bol teda americký podnikateľ Armand Hammer? Tajomný filantrop podporujúci počas celej existencie Sovietsky zväz? Priateľ všetkých generálnych tajomníkov ZSSR od Lenina až po Gorbačova? Kapitalista podporujúci bezvýhradne rodnú krajinu svojho otca alebo agent GRU, ktorý celý život pracoval pre Rusov a snažil sa docieliť skryté víťazstvo socializmu v Štátoch? Alebo išlo jednoducho o šikovného kapitalistu, ktorý skvelo vedel využiť príležitosť?  Na to aby sme sa dozvedeli odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky si musíme podrobne pozrieť na výňatky z jeho životopisu, ktorý v sebe obsahuje množstvo záhad a protirečení...

Výber mena

Keď sa Júliusovi Hammerovi narodil jeho prvý syn písal sa 21. máj 1898 a on mu pyšne vybral meno. ARMAND HAMMER. Svojím priateľom a známym vtedy povedal, že synove meno je základným symbolom novo vznikajúcej Socialistickej robotníckej strany. (z angličtiny Arm and Hammer - ruka a kladivo - iba slovná hračka, vrtoch Júliusa Hammera alebo znamenalo toto meno niečo viac?)

(Malá autorská poznámka - taktiež svetoznámy terorista Carlos známy pod prezývkou Šakal, vlastným menom Iljič Ramirez Sánchez, dostal meno od otca, jeho mladší brat sa volal Vladimír a starší brat Lenin, čím bolo meno vodcu svetového proletariátu v rodine Carlosa skompletizované).

Takže sa už v úvode tlačí na jazyk nevyslovená otázka, či azda platilo pri výbere mena prvorodeného syna Júliusa Hammera  známe nomen omen, alebo ....? V neskorších rokoch Armand Hammer používal symbol ruky (ramena) a kladiva ako znak - vlajku na svojej jachte.

Niektorí autori dávajú do súvislosti výber mena s tým faktom, že Július Hammer bol nielenže pasívny zástanca šírenia myšlienky komunizmu ale bol od samého počiatku špičkový sovietsky agent. Málo uveriteľné?

Július Hammer a V. I. Uljanov

Július Hammer bol Žid narodený v Odesse, ktorý celé detstvo prežil v Rusku, vo veku 16 rokov sa jeho rodina presťahovala do USA. Už v roku 1907 sa po boku Lenina zúčastnil na VII. Kongrese Druhej internacionály (išlo o medzinárodné združenie robotníckych strán založené v roku 1889 v Paríži na základe marxistického učenia) v Stuttgarte. Neskôr Július vo veku 18 rokov (v roku 1892) vstupuje do Socialistickej robotníckej strany (predchodkyne  Komunistickej strany USA anglicky Communist Party of the United States of America - CPUSA), kde sa stáva jej zakladajúcim členom.

Podľa Epsteina, autora publikácie Tajná história Armanda Hammera, sa krátko po ukončení šiesteho kongresu Július Hammer stal súčasťou podzemnej organizácie pôsobiacej pod priamymi pokynmi Lenina & spol. v USA (...!..).  Július Hammer sa po kongrese vracia späť do New Yorku aby mohol položiť základy Leninovho tajného hnutia v USA.  Ako z neskoršej histórie vieme, v Spojených štátoch pôsobil medzi dvoma vojnami a po vojne veľmi silný aparát agentov, ktorí pracovali v prospech Moskvy na najvyšších miestach v americkej administratíve. Základný kameň skladačky však položil Július Hammer, blízky Leninov priateľ.

Interesantným faktom je málo známa skutočnosť, že osobným priateľom Júliusa Hammera bol Ludwig Martens, ten Martens, ktorý v roku 1917, po tzv. prvej februárovej revolúcii, kedy bol zvrhnutý cár Mikuláš II, spolu s Levom Trockým (vlastný menom Lev Bronštejn) prišiel do Ruska zo Spojených štátov na parníku, neskôr sa Martens vrátil späť do Štátov, kde zakladá neformálne veľvyslanectvo Sovietskeho Ruska v USA a stáva sa jeho prvým veľvyslancom.

Ako to už v živote chodí, ak sa niekto chce dostať k lukratívnemu kšeftu, potrebuje isté konexie, inak tomu nebolo ani v našom prípade. Leninovi doporučuje mladého Hammera práve Martens. O doporučení, ktoré dal Martens Leninovi na Hammera sa píše v publikácií od Boba Considina: Pozoruhodný život Dr. Armanda Hammera; Odeon, Praha, 1983 na str. 35-6, kde je uvedené, ... „Martens byl odvolán k telegrafu s tím, že ho volá Kreml. Chce  s ním mluvit sám Lenin. Po chvíli napjatého očekávaní se objavil úzky proužek papíru, byl na něm dotaz, který Moskva posílala Martensovi na Ural. Hammer užasl. (skutočne?- autorská poznámka) „Jekatěrinburské oddělení přineslo zprávu o mladém Američanovi, který najl loď s obilím, aby zachránil hladovějíci na Urale. Je to pravda?" Martens nadiktoval telegrafistovi odpověď: „Je to pravda. Doktor Armand Hammer požádal své společníky v New Yorku, aby okamžite vypravili do Petrohradu obilí za podmínek dohodnutých s Jekatěrinburským sovětem, že úhradou za obilí bude nazpět vypravena zásilka kožešin." Pauza. Pak se znovu objevila Leninova slova: „Vy osobne to doporučujete?". Martens se usmál, podíval na Hammera a nadiktoval :"Ano, důrazně to doporučuji."....

Armand Hammer a Felix Edmundovič Džerdžinskij, založenie AMTORGu

Pri svojej prvej návšteve v Sovietskom zväze  v roku 1921 sa mladý Armand zoznamuje osobne s obávaným šéfom a zakladateľom Čeky (ВЧК) Felixom Edmundovičom Dzeržinskim. (autorská poznámka inak Čeka bola predchodkyňa súčasnej FSB - pôvodne ČEKA - neskôr v geometrickom rade -  GPU, OGPU, NKVD, MVD, MGB KGB). Hammer dostal osobne od Džerdžinského 75.000 $, ktoré mali byť určené na ciele Kominterny v USA (Kominterna bola medzinárodná komunistická organizácia - tzv. III. Internacionála založená v roku 1919 v Moskve). Jej hlavným cieľom v Spojených štátov bolo mimo iného aby jej oddaní agenti hľadali „kavky" v americkej administratíve, prostredníctvom ktorých by sa dostali k najvyšším špičkám politiky USA až do samého Bieleho domu. (autorská poznámka: viac v niektorom ďalšom blogu o operácii VENONA, o jej super utajení svedčí fakt, že prvý krát sa z jej výsledkami mohla oboznámiť americká vernosť až v roku 1995. Iba obyčajný  fakt existencie týchto dokumentov patril v USA do roku 1991 (t. j. do pádu ZSSR) k najstráženejším štátnym tajomstvám. Súbor materiálov s názvom VENONA obsahoval viac ako 3.000 (...!...) rozlúštených tajných správ, ktoré si v rokoch 1940-1948 vymenili sovietski agenti slúžiaci v USA so svojimi nadriadenými v Moskve. Kontrarozviedka USA dešifrovala prvé dokumenty po takmer trojročnom úsilí na zostávajúcich materiáloch sa pracovalo až do roku 1980!)

Čerstvý absolvent Medical College Kolumbijskej univerzity Armand Hammer sa zdržiaval v rokoch 1922-1929 v Moskve. Nebolo to práve obvyklé aby sa občan USA zdržiaval v prvom štáte robotníkov a roľníkov  iba ak .... by sa to týkalo obchodu.

Tento „kšeft" bol dojednaný práve pri stretnutí s Džerdžinskim, kde bolo Hammerovi navrhnuté aby vo voľnom čase vybudoval „obchodné krytie" Sovietskeho Ruska v USA - a tak mladý Hammer zakladá v New Yorku AMTORG - (po rusky Американская Торговая Организация, anglicky The American Trading Corporation). AMTORG je založený v roku 1924, jeho ciele sú vopred jasné: ovplyvňovať verejnú mienku tak, aby USA diplomaticky uznalo Sovietske Rusko a začať aktívne obchodovať s kapitalistickým štátom č. 1. (autorská poznámka - ZSSR ako štát vznikol 30. 12. 1922, zakladajúcimi zväzovými republikami boli RSFR, Ukrajinská SSR, Bieloruská SSR a Zakavkazská SFSR, ktorej súčasťou boli Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko - na označenie štátu v rokoch 1917-1922 sa používa tiež pojem Sovietske Rusko, ktorý v texte zachovávam).

Tretia úloha AMTORGu však bola roky skrytá v úzadí - táto „obchodná" organizácia bola aktívnou špionážnou „bunkou" v USA v 30-tych a 40-tych rokoch minulého storočia.

O tejto organizácii vypovedá aj Stalinov osobný tajomník Boris Bažanov, (rusky: Борис Георгиевич Бажанов), sovietsky defektor, ktorý utiekol cez Irán 1. januára 1928 do Francúzska, ktoré mu poskytlo azyl, pričom v svojich spomienkach uviedol: "AMTORG je obchodná misia, ktorá obchoduje iba naoko. Ale v skutočnosti to je iba zásterka, táto organizácia plní funkciu politickej a ekonomickej reprezentácie, a je hlavnou základňou pre  špionážnu prácu Kominterny a GPU."

Žeby AMTORG pôsobil iba v tomto období? Ale ba, pravdaže aj neskôr, táto zavedená sovietska „obchodná" firma bola práve oným miestom, kde vtedy ešte neznámy Bob Hanssen, (agent FBI šéf jej protisovietskej sekcie, vzorný katolík, člen OPUS DEI, ktorý vo voľnom čase začal rozmýšľať že by sa pridal k Rusom) začal svoju závratnú kariéru...... Zdá sa, že Július a Armand položili základy AMTORGu tak pevne, že tam neskôr chodili ako klavír viacerí agenti FBI a CIA. Nie nadarmo hovoril Džerdžinskij :"Vytvor organizáciu, nazvi ju ako chceš, daj jej akýkoľvek predmet podnikania, vždy za tým budeme mi".

cit...publikácia Shanonová, Elaine a Blackmanová, Ann: Špion od vedle: Dvojí život Roberta Hanssena, Themis, Praha 2004, str. 84 v strede textu : "Jednoho dne roku 1979 vešel Hanssen do kanceláře manhattnaské kancláře firmy AMTORG. Oficiálně byla tato společnost sovětskou vládou pověrená, aby uzavírala obchody s americkými firmami. Hanssen však velmi dobře vědel, že jde o důležitou pobočku GRU, která pro sovětskou armádu shromažďuje vědecké a technologické informace. Na vrátnici udal falešné jméno a nechal vzkaz pro důstojníka GRU. Byla to nabídka na prodej tajných vladních materiálů." Tento špičkový agent Moskvy pracoval v FBI v sovietskom analytickom odhalení (...!...), chytený bol až v roku 2001 na základe zrady iného agenta KGB, ako to už vo svete špionáže chodí, zradíš ty, neskôr ťa zradia iní.

Pri obchodovaní v Sovietskom Rusku vraj od počiatku používal Armand Hammer podľa Epsteina „sovietske metódy". Napríklad keď vlak s potravinami pre zamestnancov Hammerovej spoločnosti ťažiacej azbest bol zadržaný na stanici, pretože člen miestneho sovietu požadoval za jeho prechod nič nezvyčajné na vtedajšie aj dnešné ruské pomery - úplatok, Hammer telefonicky kontaktoval šéfa Čeky Džerdžinského, ktorý s dotyčným vykonal krátky proces - po krátkom „vyšetrovaní ho zastrelil". Inak ale uvedenú situáciu videl Bob Considine, ďalší autor Hammerovej bibliografie, ktorý tvrdí, že v Alapajevsku sa snažil o „všimné" od Hammera veliteľ miestnej stanice za prejazd vlaku cez Alapajevsko. Hammer podľa Considina telegrafoval Leninovi - ten urobil nasledovné: prikázal vlak vypraviť a veliteľa stanice po krátkom vyšetrovaní zastreliť. Je teda otázne, či priamo Hammer používal sovietske metódy, alebo sa dožadoval na vtedajších orgánoch dodržiavania zákonnosti. Dnes by bol zrejme za takýto skutok kompetentný suspendovaný, avšak v roku 1921 v Rusku ....

(Na dokreslenie - Armand Hammer bol prvým americkým koncesionárom vo vtedajšom Sovietskom Rusku tiež prvým zahraničným vkladateľom, ktorý si ukladal peniaze v sovietskej štátnej banke (....!....). Treba však podotknúť, že v tomto období sa v Rusku realizoval NEP (Nová ekonomická politika, po rusky Новая экономическая политика - НЭП) - pokus o trhové hospodárstvo v Rusku, ktorý zrušil až Stalin v roku 1929, kedy vyhlásil I. päťročnicu. )

Financovanie Komunistickej strany USA (CPUSA)

Niektoré novo sprístupnené ruské dokumenty obsahujú mimo iné aj potvrdenky na sumy, ktoré prišli z Moskvy, signované mnohoročným generálnym tajomníkom Komunistickej strany USA Gusom Hallom. A to nie až tak dôležité. Najvýznamnejší je dôkaz, že americká komunistická strana vznikla ako agentúrna organizácia Moskvy, ako špionážna páka vtedajšej GRU/NKVD, ktorá pod ich dozorom plnila presne ich príkazy.

„Veľmi dôležité v tejto veci" - hovorí  Harvey Klehr, autor publikácie The Soviet World of American Communism, - „je fakt, že dôkazy v tomto prípade pochádzajú priamo z Moskvy, a nie ako to bolo doposiaľ zvykom, od jednotlivých  bývalých špiónov a emigrantov, ktorých výpovede boli väčšinou prijímané,  bohužiaľ, skepticky." Tieto dokumenty potvrdzujú absolútne hodnoverným spôsobom aj skutočnú úlohu, ktorú plnil sovietsko-americký (a naopak) obchodník Armand Hammer, ktorého služby pre jednotlivé sovietske vlády ďaleko presahovali obvyklé obchodné vzťahy. Armand Hammer plnil súčasne pre GRU najdôležitejšiu úlohu - bol jedným z prvých kanálov, ktorým moskovská Kominterna presadzovala nelegálny peňažný fond pre riadenie Komunistickej strany USA.

Veľkou zaujímavosťou je skutočnosť že o odhalení sovietskych agentov neinformoval prestížny americký denník New York Times, (fakta boli zverejnené v roku 1998, teda 6 rokov po páde ZSSR!) azda preto, lebo Hammer bol blízkym priateľom už nežijúceho hlavného redakta NYT  Harrisona Salisburyho?

Dalo by sa s parafrázou povedať, že v období Stalinovej éry a neskôr boli dva veľmi silné komunistické média: známy denník moskovská Pravda, nasledovaná dvojkou - denníkom New York Times. (silná káva? - ani nie....). (viac v niektorom z ďalším blogov venovaných operácii VENONA).

Podnikateľské aktivity - Occidental Petroleum a iné

V prípade Armanda Hammera platí jedno: „do čoho sa pustil to mu vynieslo neskutočné peniaze".  Otázne je však odkiaľ vzal Dr. Hammer základný kapitál? Spomeniem námatkovo iba niekoľko jeho super obchodov či už v ZSSR alebo v USA.

Dňa 27. 10. 1921 uzatvoril Hammer zmluvu (ako čerstvý absolvent fakulty medicíny Kolumbijskej univerzity) medzi spoločnosťou Allied Chemical and Dye Corporation (ktorej bol v tom čase spoluvlastníkom s otcom Júliusom) a vládou Sovietskeho Ruska o dodávke 1 milión kg americkej pšenice ako výmenu za kožušiny a kaviár. (pekný bártrový obchod!)

Neskôr v USA v roku 1956 kupuje akcie spoločnosti Occidental, ktorá bola založená koncom 20-tych rokov o ktorej sa všeobecne súdilo že je pred krachom. Akcie tejto spoločnosti sa na burze predávali po 18 centoch (!) za kus. Celých 600 tisíc akcií bolo možné kúpiť za 100.000 $. Hammer ako správny obchodník zjednáva cenu a kupuje ich za 34.000 $! Hammer poskytne pôžičku spoločnosti vo výške 50.000 $ na uskutočnenie dvoch vrtov, pred zánikom firmy. Ak budú vrty suché, peniaze odpíše z daní, ako čistú stratu, ale ba, oba vrty dávajú naftu (!), jeden dokonca narazil na malé ložisko 15 míľ severne od Los Angeles. Prejde 10 rokov 10 rokov a spoločnosť Occidental rozširuje svoje pôsobenie do viacerých štátov sveta - expanduje do Líbye, Peru, Venezuely, Bolívie a pod.

Mohol by som ešte obsiahlo písať o Hammerových úspechoch pri výrobe whisky, v dobytkárstve, vo svete výtvarného umenia, o tom, ako ho prezident Truman menoval do medzinárodného výboru pre výživu, prezident Kennedy zase pre zmenu určil Hammera ako člena memoriálneho výboru Eleanor Roosvetovej, ale to nie je mojím cieľom.

O týchto faktoch sa dá toho nájsť dosť na internete, chcel som iba poukázať, že tomuto „kapitalistickému princovi" sa darilo nielen v podnikaní takmer celý život....

Prepojenie Hammer - Al Gore junior

Roy Neely, bývalý pobočník Ala Gora, povedal že Gore ml.  bol "extrémne citlivý" na svojho otca v súvislosti s Armandom Hammerom ako šéfom spoločnosti Occidental Petroleum, ktorý bol „nechvalne" známy pre úzke vzťahy so Sovietskym zväzom.

V roku 1938, keď bol Gore st. prvýkrát zvolený do Kongresu, nemal takmer žiadny majetok bol to iba chudobný učiteľ. Ale už o pár rokov neskôr, keď bol zvolený do Senátu v roku 1952, „zázračne" zbohatne, žije v luxusnom apartmáne hotela Fairfax na ulici nazvanej Embassy Row vo Vashingtone, a práve v tomto období posiela mladého Ala juniora na nie práve najlacnejšiu školu -  St. Albans School vo Washingtone.

Keď Gore st. v roku 1970 neuspel a nebol opätovne zvolený, Hammer ho dosadil do funkcie prezidenta spoločnosti Occidental Petroleum, (divízia uhlie), pričom mu vyplácal plat vo výške 500.000 $ ročne, čo bola veľmi štedrá kompenzácia za jeho nezvolenie do Senátu, ibaže ...

Je nepochybné, že Gore starší i Gore mladší pomáhali rozmnožovať bohatstvo Hammerovcov po celé desaťročia, a to legálnymi i nelegálnymi spôsobmi. A. Hammer sa im odmeňoval financovaním politických kampaní mladého Gorea. Podľa istých informácií priamo zo CIA  má ruská tajná služba na Gorea ml.  vedený silný zväzok, ktorým si zaisťuje jeho servilitu voči Moskve.

V roku 2000 pred americkými prezidentskými voľbami sa objavili zaujímavé informácie, že pokiaľ sa Al Gore ml. stane budúcim americkým prezidentom, bude to znamenať pokračovanie americkej politiky, ktoré je Rusku silne naklonená. Bol tu predpoklad, že do Ruska by aj naďalej „tiekli" finančné prostriedky zo Svetovej banky a MMF a ďalších finančných inštitúcií.

Azda nitky súčasnej FSB nástupkyne KGB siahajú až tak vysoko, aby cez bývalého agenta Hammera ovplyvňovali vrcholovú súčasnú politiku v USA?

Veď prečo nie, podľa Epsteina v roku 1961 keď sa začala FBI intenzívnejšie zaujímať o aktivity Hammera v USA Villiam Sullivan, šéf domáceho spravodajstva FBI, povedal, že „Hammer nemohol byť sledovaný, pretože bol chránený senátorom Albertom Gorom st.".

Je možné aby jeden ruský agent kryl druhého agenta, alebo išlo o vyššiu hru, v ktorej hrali úlohu peniaze? Na tieto otázky žiaľ ešte neexistujú odpovede.

Perličky zo života Hammera:

Byt v Moskve

Počas pobytu v Moskve žil Armand spolu s bratom Viktorom v úplnom protiklade s ostatnými bežnými Moskovčanmi - obaja obývali rezidenciu Brown House -  išlo o veľkolepý dom s tridsiatimi izbami v centre Moskvy, v ktorom mali ôsmich sluhov a dvoch vodičov. Zdá sa, že aj Lenin si vedel uctiť podnikateľov ktorí investovali v Rusku a chceli dobrovoľne šíriť myšlienku socializmu po svete.  (....!...).

Lieky pre Andropova

Predseda Ruského zväzu priemyselníkov a podnikateľov Arkadij I. Vojskij (vtedajší asistent Andropova) spomína na jednu príhodu s Armandom Hammerom.... na otázku ako sa mu pracovalo s Andropovom odpovedal: "že veľmi ťažko", pamätá sa však, že prišiel za ním do Kremľa (!) Armand Hammer a opýtal sa ma: "Prajete si aby súdruh Andropov zostal na žive?" „Samozrejme" odpovedal som mu. Na to mu Hammer rázne povedal: "Tak choďte do Rakúska, za kancelárom Brunom Krajským obaja majú rovnakú chorobu (...!...). (autorská poznámka - Dr. Hammer bol lekár, ale až sa tomu nechce veriť, že vedel o chorobách Krajského a Andropova ..... ). Jeho lekár vynašiel nový liek. Tak som teda letel do Viedne ako mi odporučil Hammer (...!...). Na druhý deň som bol späť v Moskve aj s liekom, ale naši lekári povedali, že nie sú s týmto liekom oboznámení a preto ju odmietli aplikovať. Krátko nato Jurij Vladimirovič zomrel.

Ocenenia

Armand Hammer bol „zberateľ" ocenení - získal nespočetné množstvo cien a bol držiteľom 25 čestných titulov z dvanástich krajín sveta a bol jediným „kapitalistom" ak ho môžeme takto nazvať z USA, ktorému bol udelený rad Lenina, najvyššie sovietske vyznamenanie.

Fabergého vajíčka

Podstatnú časť svetoznámych Fabergého vajíčok medzi rokmi 1930-1933, ako aj iných umeleckých predmetov „zachránil" , kto iný ako Armand Hammer, ktorý ich neskôr predával v USA.

Rodinné vzťahy

Bol trikrát ženatý, najprv v 1927 s ruskou  herečkou,  Olgou Van Root, ktorá používala aj  pseudonym Vadina). Potom sa znovu oženil v roku 1943 s Angelou Zevely. Konečne, v roku  1956 si vzal ako niektorí neprajníci tvrdia bohatú vdovu Frances Barrettovú, s ktorou zostal až do svojej smrti. Mal iba jedno dieťa s Olgou Van Root (Vadina), syna narodeného v roku 1929 v Moskve, ktorého mu dal meno Julian Armand Hammer. Hammerov pravnuk je herec Armie Hammer.

Československá stopa - Armand Hammer a Karel Gott

Veľmi zaujímavo spomína na amerického miliardára aj najznámejší Zlatý slávik - sám Karel Gott v publikácií od Rostislava Sarvaša: Jak to vidí Gott - rozhovor na lodi, vydala: Praha, Studio Pět, Panok Finanz ; Javorník : MI-JA, 1992, str. 69-70, kde je doslovne uvedené: Gott: „A řeknu vám takovou příhodu, která se mi stala v roce 1987, kdy jsem byl do Moskvy  pozván jako československý zástupce populárni hudby. Z každé zemé světa byl tehdy neoficiálné pozván jeden představitel za vědu, kulturu a církve. Sověti pozvali zástupce sedmi cirkví ze všech zemí, což znamená, že jenom za cirkev tam bylo sto osmdesát lidí. Všichni jsme bydleli v jednom hotelu, v takzvaném Fóru za zavřenými dveřmi, a smyslem bylo skutečné osobní pozváni, jehož důvěryhodnost potvrzovalo, že za pozvánkou nestála žádná instituce natož komunistická strana, ale vědci, umělci a pravoslavní. Slo o úpřimnou snahu se - za zavřenými dvěrmi - naprosto otevreně bavit o tom, co by se stalo, kdyby velmoci - Amerika a Sovětský svaz - pokračovaly v soutěži o stále dokonalejší zbrojní průmysl. Nešlo jen o zrudné následky dnešných atomových, chemických a biologických zbraní, ale též o ekologii. Plných pět dnů se debatovalo na téma: Jak by se svět dal ještě zachránit. Celá akce vyvrcholila osobním pozváním od Michaila Gorbačova do Kremlu. Tedy opět bez protokolárnich ceremonii stranických orgánů. V tom obrovském sále, kde za­sedal Nejvyšší sovět a v jehož čele trůní obrovský portrét Lenina, neseděli žádní členové politbyra, jak jsme to celá léta znalí z televize, ale seděl zde pouze Gor­bačov, sám. To bylo poprvé v historii. Takže, misto papalášů si Gorby vedie sebe posadil největšiho experta pres moderni zbrané z NATO a jiné významné odborníky ze Západu. Pro pozvané to znamenalo šok. Mezi přítomnými sedělí i šéfové velkých bank. Byl tam například náš "přítel" staričký Armand Hammer, který, jak už jsem o tom mluvil, v začátcích kšeftoval s bolševiky a stal se osobním přítelem Lenina. Mimochodem, teprve nedávno zemreI. Byli zde i pánové z Wall Street a dalši světoví byznysmeni a pro ne osamocený Gorby vypadal jako z pohádky.

Takže znie to možno ako vtip, ale zdá sa že nielen Jára Cimrman, (ktorý bol však že, postavou fiktívnou vymyslenou Zdeňkom Svěrákom) bol všade a zo všetkými sa poznal, ale druhým v poradí, ktorý mal známosť takmer s každým svetovými politikom bol Armand Hammer.

Záver:

Natíska sa otázka či práve Armand Hammer, prezývaný tiež „Súdruh Milionár", „Kapitalistický princ", nebol jednou z tých osobností, z ktorými sa posledný generálny tajomník Michail Gorbačov radil o transformácií hospodárstva ZSSR prostredníctvom známej perestrojky a neskôr aj o samotnom zániku tejto krajiny, ktorú počas celej existencie Hammer finančne a inak podporoval.

Tento špičkový agent Moskvy umiera 10. decembra 1990 vo veku 92 rokov, rok pred oficiálnym zánikom ZSSR, ktorý bol ukončený 25. decembra 1991, keď Michail Gorbačov abdikoval na úrad sovietskeho prezidenta a veliteľa ozbrojených síl ZSSR. Sovietsky zväz prestal definitívne existovať 31. decembra 1991.

Kto bol v skutočnosti Armand Hammer - filantrop milujúci Sovietsky zväz?  alebo agent Moskvy slepo vykonávajúci jej pokyny v USA? miliardár, ktorý vlastnil Occidental Petroleum a množstvo iných firiem? priateľ Lenina? alebo naopak, sympatizant republikánov, ktorý tajne financoval predvolebnú kampaň Nixona?  zberateľ a milovník umenia, ktoré sa dá dodnes pozrieť v múzeu Armanda Hammera v Los Angeles?

Zdá sa, že niektoré fakty zo života tohto agenta Moskvy zostávajú naďalej zahalené rúškom tajomstva, je to aj preto, že práve v ruských archívoch, ktoré sú žiaľ stále utajené a neprístupné pre bádateľov, sa nachádzajú odpovede na zaplnenie zostávajúcich bielych miest v živote tohto výnimočného človeka, ktorý celý svoj život podporoval ZSSR.

Pre život Armanda Hammera by sa mohol výstižne uplatniť citát L. D. Trockého :"Kto túžil po pokojnom  živote, ten si vybral zlé storočie".

Epilóg

V Leninovej pracovni v Kremli sa na jeho stole nachádza bronzová soška  prestavujúca opicu sediacu na knihe Charlesa Darwina O pôvode druhov, ktorá si prezerá ľudskú lebku. Tento dar kúpil Armand Hammer  v Londýne daroval vodcovi svetového proletariátu v roku 1922. Lenin dar s vďakou prijal, veľmi ho zaujala jeho symbolika a na margo tohto daru podotkol: „...Že práve v našom storočí, kedy sú vojnové zbrane stále ničivejšie, môže ľudstvo postihnúť katastrofa - pokiaľ sa nenaučí žiť v mieri. Môže nastať deň, kedy opica zdvihne zo zeme ľudskú lebku a z úžasom sa podiví, kde sa tá lebka vzala..."

Stručný životopis

1874 v ukrajinskej Odese sa narodí Július Hammer otec Armanda Hammera

1890 Július Hammer emigruje do Ameriky

1892 Július Hammer sa zapája do činnosti v Socialistickej robotníckej strane USA.
21. máj 1898 -  sa narodil Armand Hammer ako dieťa Júliusa Hammera a Rose Lipshitz Hammerovej

1906 Július Hammer vyhlási konkurz

1907 Július Hammer sa stretáva s Leninom  na VII. kongrese v II. Internacionály v Stuttgarte
5. júla 1919 Armand Hammer (ktorý zatiaľ nemá žiadny lekársky titul) vykonáva ilegálne potraty, pričom zomiera Mária Oganesoff, manželka ruského diplomata. Otec Július berie vinu na seba je odsúdený na tri roky nútených prác

1919 budúci šéf FBI J. Edgar Hoover otvorí súbor, "61-280" - Armand Hammer, medzinárodná bezpečnosť - Rusko."

1919 Július Hammer zakladá Komunistickú stranu USA (CPUSA) 

17 júna 1921 končí úspešne lekársku fakultu na Kolumbijskej Univerzite

1921 prvá cesta do Sovietskeho zväzu.

1923 Július Hammer je prepustený z väzenia

1925 získava licenciu na ťažbu azbestu od baníckej komisie na Urale.

1929 Armandovi Hammerovi a jeho manželke Olge Vadini sa narodí syn Julian

1929 vracia od Sovietskeho zväzu.

1956 kupuje akcie Occidental za 34.000 $

1961 J. Edgar Hoover si zaznačuje poznámku že v sledovaní  Hammera nemožno "pokračovať", pretože on je "chránený" senátorom Alom Gorom St.

17 januára 1973 Armand Hammer „sponzoruje" resp. dáva nezákonný anonymný príspevok na kampaň Richarda M. Nixona vo výške  54. 000 $ , peniaze, ktoré boli použité v známej afére Watergate.

1973 Armand Hammer predáva bane na ťažbu zinku Alovi Gorovi st. za 160.000 $.

1973 Desať minút na to, Al Gore st.  predáva zinkové bane, svojmu synovi Alovi Gorovi, ml. za kúpnu cenu vo výške 140.000 $. (...!....).

1979 FBI začína vyšetrovanie, či sa Armand Hammer pokúsil podplatiť úradníkov mesta Los Angeles.

1980 Hammer kupuje Leonardo Da Vinci Codex Leicester (zbierka vedeckých spisov Leonadra Da Vinciho) a premenuje ho na Codex Hammer.  (autorská poznámka - žeby už fakt nevedel čo s peniazmi?)

1985 Mladší brat  Victor Hammer zomiera.

1987 - Armand Hammer sedí po boku Gorbačova na tajnom stretnutí v Kremli o budúcnosti vzťahov ZSSR - USA.

1988 Testy DNA ukazujú, že Armandov syn Julian, je skutočne jeho syn.

1988 Occidental Petroleum je na vrchole slávy. (príjmy: 20 biliónov $, zisk: 302 miliónov $)
14. augusta 1989 prezident George H. W Bush „prepáči" Armandovi Hammerovi, keď  tento daruje sponzorsky 100.000 $ na činnosť republikánskeho výboru a 100.000 $ pre tandem Bush/ Quayle a ich inauguračný výbor

10. december 1990 Armand Hammer zomiera na rakovinu.

11 novembra 1994 Bill Gates kupuje Codex Hammer za 30.802.500 $ a premenuje ho späť na  Codex Leicester

1995 Na odporúčania viceprezidenta Ala Gora ml. spolková vláda USA predáva Elk Hills Oil Field Hammerovej firme Occidental Petroleum za 3.65 miliárd $ . (...!...).

(autorská poznámka - z čoho vyplýva, že Mikloš a spol. by sa mali ešte čo učiť ako sa predávajú strategické podniky v krajine za veľkou mlákou)

 

Použitá literatúra a pramene:

Considine, Bob: Pozoruhodný život Dr. Armanda Hammera; Z ruského vydania s prihliadnutím k anglického originálu preložila Zdeňka Psůtková ; Odeon, Praha, 1983

Sarvaš, Rostislav & Gott, Karel: Jak to vidí Gott - rozhovor na lodi, vydala: Praha, Studio Pět, Panok Finanz ; Javorník : MI-JA, 1992, str. 50-51, str. 69-70

Shanonová, Elaine a Blackmanová, Ann: Špion od vedle: Dvojí život Roberta Hanssena, Themis, Praha 2004

Epstein Edward Jay: Dossier: The Secret History of Armand Hammer, Random House Publishing Group, New York 1996 (výňatky z internetu - česky a slovensky zatiaľ nevyšlo)

Blumay, Carl: Dark Side of Power: The Real Armand Hammer, Simon & Schuster, New York, 1992 (výňatky z internetu - česky a slovensky zatiaľ nevyšlo)

Siegel A. S Katherine: Loans & Legitimacy: Evolution of Soviet-American Relations, 1919-1933.,  University Press of Kentucky, 1996. (výňatky z internetu - česky a slovensky zatiaľ nevyšlo)

Verdon, Rachel:  Murder By Madness 9/11: The Government & The Goon Squad, BookSurge Publishing, 2007

Klehr, Harvey Haynes, Earl, John, Kyrill, Anderson: The Soviet World of American Communism, New Haven: Yale University Press, 1998,

(výňatky z internetu, česky a slovensky zatiaľ nevyšlo)

http://www.hollywood.com/tv/Armand_Hammer_A_Life_of_Deception/5170956

http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1783830.html

http://www.rense.com/general79/zspies.htm

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E0DE4DE1539E133A25755C0A9679D946095D6CF

 

Skryť Zatvoriť reklamu