Červená a Čierna Kapela - sovietske špionážne siete v Tretej ríši

Červená kapela Kniha V podzemí třetí říše je o to zaujímavejšia, že autor sa osobne v roku 1966 stretol so samotným Leopodom Trepperom – tzv. Veľkým šéfom Červenej kapely, sovietskej špionážnej skupiny, ktorá pôsobila priamo v „srdci“ tretej ríše. Autor sa tiež stretol osobne s Heinzom Pannwitzom, bývalým šéfom pražského gestapa počas protektorátu, pravou rukou samotného Reinharda Heydricha. Červená kapela bola najúčinnejšou špionážnou sieťou, ktorá sčítala takmer 150 členov a mala svojich agentov v najdôležitejších postoch ríše.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (9)
Leopold Trepper šéf červenej kapely
Leopold Trepper šéf červenej kapely 

Červená kapela bola najúčinnejšou špionážnou sieťou, ktorá mala asi 150 členov a pôsobila v podzemí Tretej ríše. Mala svojich ľudí na najdôležitejších postoch tretej ríše a podľa Admirála Canarisa, šéfa Abwehru, pripravila Nemecko o dvestotisíc vojakov.

Poľský publicista a dôstojník sovietskej vojenskej tajnej služby (GRU) Leopold Trepper (1904-1982) vybudoval organizáciu v roku 1938 z Bruselu. O činnosti červenej kapely najobsiahlejšie prejednáva kniha od Gillesa Parraulta: V podzemí třetí říše, ktorú som prečítal doslovne jedným dychom, dovoľte mi podeliť sa s Vami s novými zisteniami o činnosti tzv. červenej kapely, o ktorej táto obsiahla vyše 430 stránková publikácia pojednáva. V edičnej poznámke je uvedené, že český preklad bol urobený už v roku 1970 ale z dôvodu normalizácie sa kniha ocitla na indexe. Vydanie z roku 1999 vychádza z reedície francúzskeho druhého doplneného vydania, ktoré vyšlo v roku 1989, ktoré žiaľ neobsahuje svedectvá sovietskych archívov, na tie si budeme musieť ešte počkať.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Gilles Perrault je známy autor literatúry faktu, ktorý sa zameriava na neprebádané udalosti počas II. svetovej vojny. (známa kniha: Tajemství dne D - Naše vojsko, Praha 1968).

Červená kapela

Kniha V podzemí třetí říše je o to zaujímavejšia, že autor sa osobne v roku 1966 stretol so samotným Leopodom Trepperom - tzv. Veľkým šéfom Červenej kapely, sovietskej špionážnej skupiny, ktorá pôsobila priamo v „srdci" tretej ríše. Autor sa tiež stretol osobne s Heinzom Pannwitzom, bývalým šéfom pražského gestapa počas protektorátu, pravou rukou samotného Reinharda Heydricha. Červená kapela bola najúčinnejšou špionážnou sieťou, ktorá sčítala takmer 150 členov a mala svojich agentov v najdôležitejších postoch ríše.

SkryťVypnúť reklamu

V knihe samotnej je toľko nových skutočností, že sa budem snažiť obmedziť sa iba na podstatné pre mňa nové zistenia:

Str. 116 ... obsahuje šokujúce zistenia o tzv. „modrom pláne" - t. j. informácie o budúcej ofenzíve nemeckej armády odvysielala Červená kapela (jej agent Kent) priamo do Moskvy 12. 12. 1941, tieto informácie znamenali, že ruská armáda sa zašla sťahovať k Stalingradu a vyslovene vopred vedela že príde k rozhodujúcemu stretu pri Stalingrade takmer rok pred začatím „stalingradskej operácie". (až 21. 08. 1942 začal útok na samotné mesto Stalingrad.)

Str. 315 ... tu autor tvrdí, že Leopolda Treppera, veľkého šéfa ČK väznili nemci a slováci. O Slovákoch ako strážcoch väzňov členov rudej kapely píše autor aj na iných stranách.

SkryťVypnúť reklamu

Str. 388 ..... tu autor cituje Waltera Schelenberga (šéfa nemeckých nacistických služieb po zrušení Abwehru v roku 1944), ktorí tvrdí, že Heinrich Müller, šéf gestapa pracoval pre rusov (!).... (.... „zejména od konce roku 1943, kdy jsem zistil, že je ve styku s ruskými tajnými službami .....") Schelenberg o Müllerovi.


Str. 411 - Heinz Pannwitz, šéf pražského gestapa, ktorý sa po rozbití siete Červená kapela pokúšal „presvedčiť"niektorých jej členov na dvojitú hru - totiž aby vysielali „falošné" správy do Moskvy pre autora knihy povedal ... že celá dvojitá hra bola „riadená" z Moskvy .... (!) .... O Pannwitzovi.... ..."byl přesvědčen, že ho Rusové přivítají jako hrdinu. Představte si že ji v aktovce přinesl poslední dárek - plné desky diplomatických telegramů, které si měsíce medzi sebou vyměnovali Londýn, Washington a Paríž. ..... „

SkryťVypnúť reklamu


Ako irónia osudu vyzneje záver celej knihy, keď sa sám „Veľký šéf" Leopold Trepper vracia do Moskvy a Rusi mu ako odmenu dajú 10 rokov väzenia, pretože ...... GRU si nemohla dovoliť nechať behať po Moskve rozhorčeného muža, ktorý by sa všade rozkrikoval, že trikrát márne varoval Stalina pred blížiacim sa nemeckým útokom a potom si celé roky lámal hlavu, ako napravovať chyby centrály....

.... tiež poznámka č. 85 na str. 287 knihy Operace Ratlines ... „ Existovala domnienka, že si Stalin v rokoch 1938-1941 prial zachovať Hitlera pri živote v márnej nádeji, že jeho západní protivníci zničia sami seba v krvavej repríze prvej svetovej vojny. Stalinova predvojnová podpora Hitlera môže tiež vysvetľovať bezohľadné povojnové perzekúcie tých agentov sovietskej červenej kapely, ktorý Stalina varovali pred Hitlerovou zradou."

..... str. 23, 24 knihy V podzemí Třetí říše .... len si predstavme ... keby sa boli Spojenci chopili zbraní (mysliac tým v rokoch 1939-40) proti Rusom či už hlboko na juhu (Baku) alebo vysoko na severe (Fínsko) stály by o rok neskôr voľky nevoľky ako Hitlerovi spojenci (!) proti Stalinovi na východnej fronte presne v čase, kedy bojovali na západe proti fürrerovi ...

Najväčšou iróniou však je že v Ljubljanke sedeli v jednom väzení desať rokov - Leopold Trepper hlavný šéf špionážnej siete GRU vo vnútri Tretej ríše spolu Heinzom Pannwitzom, šéfom skupiny „komando červená kapela", ktorý Treppera celý čas stíhal, chytil, „pustil" a následne znovu stíhal bez toho že by o zmiznutí Treppera niekoho v Berlíne informoval (!)

P. S. - Čierna kapela

Inak ďalšie ešte prekvapujúcejšie zistenia sú v knihe od Marka Aaronsa a Johna Loftus: Operace Ratlines, kde sa od. str. 18 píše o tzv. „schwarze Kapelle" - čiernej kapele, iste ste o nej čítali. Na čele čiernej kapely bol .... Anton Vasilievič Turkul ...., ktorý informácie zhromažďoval pre .... admirála Canarisa šéfa nemeckej špionážnej služby Abwehru....

Cit. str. 160 ..... v strede strany .... „Stejně jako síť rudé kapely Leopolda Treppera v západní Evropě měla i Turkulova a Sorgeho síť (špión GRU v Tokiu, ktorý taktiež informoval Stalina o hroziacom nebezpečenstve a pláne Barbarossa - útoku Hitlera proti ZSSR, Stalin to však ignoroval) dokonalé informace o Hitlerových válečných plánech proti Sovětskému svazu .....

Turkul cez svoju spojku nemeckého žida Maxa Klatta (vlastným menom Richard Kauder) „informoval" Abwehr .... a obaja pracovali priamo pre Kurta Jahnkeho, šéfa Ribbentropovej osobnej spravodajskej služby ..... Moc fantastické??? Zdá sa že áno, ale existujú na to dôkazy.

O činnosti skupiny Turkul-Klatt sa zmieňuje už hore spomínaný šéf nacistických tajných služieb Walter Schelenberg (!) .... ktorý hovorí, že agent (Klatt) vytvoril špionážny prstenec vo vnútri Stalinovho generálneho štábu (!)Schelenberg ďalej uvádza, že jedným z Jahnkeho kontaktov v Japonsku bol Richard Sorge (!), ktorý podľa materiálov CIA predával informácie do Berlína pomocou Turkulovho asistenta Klatta (!) ...... str. 153-154 tejto publikácie.


.... Dokonca aj potom ako Japonci odhalili Richarda Sorgeho ako sovietskeho agenta a SS odkryla Jahnekho ako britského špióna, Turkul požíval nemeckú dôveru (!), pretože .... Tretia ríša nemala iný zdroj, ktorý by informoval o sovietskych vojnových plánoch bolo Turkulovej „organizácií" nariadené, aby sa o svoje úplne dokonalé a presné správy označované ako MAX o pohybe sovietskych vojsk delili s ostatnými nemeckými službami (!) (str. 161 v strede textu....).

.... „nejsenzačnejší informace o Rudé armádě však pocházeli od tajuplné osoby .... židovského obchodníka (!) jménem Klatt, jehož krycí jmého znělo „Max" (!)


..... Vzhledem k tomu, že Turkulova síť měla denně přístup k neměckým zpravodajským materiálům a pod vlivem všeobecně rozšířeného názoru, že informace MAX intenzivně ovlivňovaly spřádaní německých valečných plánů na východní frontě, celá historie rudé kapely (a velká část světové války' sa bude možná muset přepsat (!) Turkulove materiály totiž dokazujú, že najvyššie velenie nemeckej armády dostávalo výhradne iba tie informácie, ktoré vopred schválili Sovieti. (!) Turkulova sieť bola možno rozhodujúcim faktorom mnohých víťazstiev v priebehu II. svetovej vojny (...!...)

Rekonštrukcia fungovania čiernej kapely je nasledovná:

Moskva - odošle informácie (dezinformácie) do svojej siete do Japonska, odtiaľ kuriérom prostredníctvom Klatta do Vatikánu (!) - odtiaľ priamo do Jahnkemu, Canarisovi .... prostredníctvom Turkula .....

Záverečné zhrnutie:

Po prečítaní týchto dvoch publikácií sa zdá, že celá Tretia ríša stála doslova na „hlinených nohách", keďže v jej vnútri existovali dve silné ruské špionážne skupiny, ktoré akonáhle si Hitler niečo už len pomyslel oni už to vedeli :-) :

a) - červená kapela prepojená priamo na najvyššie miesta v tretej ríši (Schulze-Boyson, Heinrich Müller, Heinz Pannwitz) vedená Leopoldom Trepperom (agentom GRU) (tiež zmiznutie Treppera je čudesné, Trepper totiž „oklamal" svojich vezniteľov a sám (!) ide kúpiť liek pre ťažko chorého nacistu Berga, ktorý mu tak veril (!) že ostal v aute a Trepper pohodlne zmizne 13. 09. 1941 a do konca vojny ho už gestapo, abwehr, SS nechytí J .... )

b) - čierna kapela na čele s Turkulom (agentom GRU) prepojená priamo na abwehr, Jahnkeho, Canarisa (!) podľa ktorej sa riadi celý nacistický generálny štáb a slepo počúva informácie MAXa......

Zdá sa, že pochopiť históriu nie až tak jednoduché, čo dosvedčujú aj hore uvedené fakty a zistenia. Očakávam Vaše názory na danú tému .... :-)

Prajem pekný deň

S úctou,


JUDr. Artúr Soldán,

Použitá literatúra a pramene:

Gilles Parrault: V podzemí třetí říše, Academia Praha 1999 (II. doplnené vydanie).
Mark Aarons a John Loftus: Operace Ratlines, (šokujúci fakta o nasistických sitích upředených Vatikánem a vyzrazených západními zpravodajskými službami Moskvě), Bohemia, Praha 1994
Walter Schellenberg: The labyrint, Memoirs Of Walter Schellenberg, Hitler's Chief Of Counterintelligence (české citáty a výňatky z knihy V podzemí Třetí říše) London : A. Deutsch, 1956, česky zatiaľ nevyšlo

Artúr Soldán

Artúr Soldán

Bloger 
  • Počet článkov:  18
  •  | 
  • Páči sa:  2x

Som právnik, amatérsky historik zaoberajúci sa novodobými dejinami sveta Zoznam autorových rubrík:  Zákulisné dejiny svetaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu