Má TA3 naozaj čierny zoznam firiem "nevhodných" do vysielania?

Písmo: A- | A+

Analýza vysielania naznačuje nezákonné prepojenie reklamy a vysielania v TA3

 ilustr.foto - flickr: juxtapose esopatxu

Včera novinár TRENDU Františej Múčka zverejnil na mediálne.sk svoje zistenia o fungovaní TA3 v článku "Prezentácia v správach TA3 sa dá zaplatiť." Nezávisle od neho som na téme pracoval aj ja - a dospel som k silným podozreniam presne o tom, o čom Múčka píše.

Začiatkom tohto júna poslal anonym na adresu SPW dokument, ktorý vyzerá ako mailová komunikácia v TA3 z obdobia pár dní pred začatím jesenného autosalónu v Nitre (28.9-3.10.2007). Obchodná riaditeľka TA3 Mária Klimeková v ňom naznačuje prepojenie medzi zadávateľmi reklamy v TA3 a želaným spravodajstvom z autosalónu. Prílohou je zoznam želaných, neželaných a pre TA3 neutrálnych firiem, predajcov áut. Údajný mail bol smerovaný Ľ.Belfimu (riaditeľ TA3), A.Šuranovi (vtedajší šéf spravodajstva) a Ľ.Urbanovi (riaditeľ spravodajstva a publicistiky). Belfi mal email v krátkom čase posunúť ďalej:

From: Belfi Ľubomír
Sent: Monday, September 24, 2007 3:20 PM
To:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: FW: Autosalón Nitra - inf. o prezentácii jednotlivých značiek
Importance: High

________________________________

From: Mária Klimeková [mailto:Klimekova@grafobalgroup.sk]
Sent: Monday, September 24, 2007 3:07 PM
To: Belfi Ľubomír; Šuran Alfonz; Urban Ľubomír
Subject: Autosalón Nitra - inf. o prezentácii jednotlivých značiek
Importance: High

Dobrý deň,

v zmysle dohovoru Vám posielam prehľad značiek automobilov, na ktorých nám záleží, aby sa objavili v TA3 v rámci Autosalónu a tatiež značky, ktoré sa robiť nemajú, nakoľko nás dlhodobo ignorujú.

V prípade potreby akýchkoľvek doplňujúcich informácií ma pokojne kontaktujte.

S pozdravom


MK

JUDr. Mária KLIMEKOVÁ
riaditeľka divízie médií

GRAFOBAL GROUP, a.s.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
Tel.: ++ 421 2 50 22 73 07
Fax: ++ 421 2 50 22 73 44
Mobil: + 421 90xxxxxxxxx
e-mail: klimekova@grafobalgroup.sk <mailto:klimekova@grafobalgroup.sk>


Príloha mailu: súbor "Autosalón_Nitra_-_ pokyny_pre_oslovenie_značiek.doc.

strana 1

strana 2

Klimeková na otázky SPW nereagovala. Belfi sa k otázkam o údajnej praxi prepojenia reklamy a vysielania v TA3 nevyjadril, akurát pohrozil trestným oznámením (pozri celé stanovisko):

Spôsob, akým ste pravdepodobne nadobudli internú korešpondenciu televízie TA3 nielenže považujem za neetický, ale dokonca za nezákonný. Je preto zarážajúce, že podklady nadobudnuté takýmto spôsobom považujete za relevantné pre Vašu prácu, ktorou prioritou je práve etika.
Nakoľko disponujete internými dokumentmi televízie TA3, čo v prípade, že sa preukáže ich pravosť, budeme považovať za nadobudnutie v rozpore so zákonom, v danej veci podáme trestné oznámenie.

Moje vlastné overovanie ma vedie k názoru, že podozrenia o nekalých praktikách v TA3 sú na mieste:

1. Výstupy z autosalónu Nitra 2007 v TA3 korešpondujú s horeuvedeným zoznamom. Živé spravodajské vstupy s rozhovormi so zástupcami automobiliek patrili značkám z prioritného zoznamu, podobne ako „ilustračné“ zábery pri všeobecnom informovaní o autosalóne (pozri príspevok k začiatku autosalónu, k záveru, či príspevok „Bez komentára“). Žiadne informácie či zábery „nežiadúcich značiek“ TA3 divákom neponúkla. Pritom ako informovali iné slovenské médiá a samotný usporiadateľ, v Nitre mali slovenské premiéry aj Citroen, Renault (konceptové auto za milón eur, vraj jediný kus na svete) či Mitsubishi. Nákladné vozidlá MAN dokonca mali aj dve európske výstavné premiéry.

2. Rebríček zadávateľov reklamy agentúry TNS Sk ukazuje, že okrem jednej žiadna z nežiadúcich firiem na zozname nebola inzerentom TA3 v roku 2007 („nežiadúca“ Kia si zadala reklamu až koncom roka 2007 po nitrianskom autosalóne; na autosalóne v Bratislave na jar 2008 už TA3 ponúkla rozhovor aj s jej zástupcom - rozhovor č.2 vo videu). Naopak, takmer všetky z prioritného zoznamu patrili k inzerentom. Takže bez ohľadu na údajný mail tie výstupy TA3 z nitrianskeho autosalónu zvláštne opomenuli spravodajsky dôležité informácie spôsobom, ktorý akurát pasuje do tabuľky inzerentov/neinzerentov v tej istej televízii.

3. O fungovaní TA3 som sa rozprával s 10 ľuďmi, ktorí pracovali či pracujú v TA3, či pre firmy z údajného zoznamu. Až na Vincenta Štofaníka (v publicistike v Čiernom Petrovi podľa neho žiadny čierny zoznam neexistuje) sa nik nechcel pre SPW oficiálne vyjadriť, či už z dôvodov osobných, možného porušenia zmluvného zachovania mlčanlivosti a či záujmov vlastnej firmy. Podobne sa nevyjadril ani autor reportáži z autosalónu Ján Žgravčák (momentálne pracuje v STV). Informácie, ktoré sa mi podarilo napriek tomu získať, naznačujú, že čierne zoznamy sa v TA3 naozaj zaviedli zhruba pred rokom a pol, hoci nie vždy aj boli uplatňované. Nemali sa týkať len automobiliek, ale aj bánk, poisťovní či konkrétnych osôb. Zástupcovia prioritných firiem mali byť prednostne oslovovaní aj pri komentovaní spravodajských udalostí v reportážach. Naopak analytici "nespolupracujúcich" podnikov nemali mať v príspevkoch priestor (pozri mediálne.sk pre komplexnejší prehľad údajných tvrdení o zoznamoch; TA3 existenciu praktík poprela).

Ovplyvňovanie spravodajstva reklamou či priamo predávanie priestoru vo vysielaní neoznačenom reklamou je pre médiá nezákonné, ide o skrytú reklamu. Ide vlastne o podvod podávania komerčných informácií v obale spravodajskej reportáže. V prípade podozrení zo skrytej reklamy v reportážach TA3 o SkyEurope či OVB z tejto jari už začala pred 3 týždňami Rada pre vysielanie správne konanie. TA3 pritom ešte pred mesiacmi po kritike označila tú svoju reportáž o SkyEurope za „štandardnú.“ (OVB aj SkyEurope patria zhodou okolností k inzerentom TA3 za minulý rok.) Koncom februára začal masový odchod redaktorov z TA3, údajne pre zasahovanie do svojej práce zo strany vedenia v príspevkoch o politike; vedenie zasahovanie poprelo.

Podľa prieskumu SPW a agentúry Donath-Burson-Marsteller z januára tohto roku mala štvrtina respondentov-slovenských žurnalistov v roku 2007 skúsenosť s negatívnym ovplyvňovaním kvality médií inzerentmi a tretina vedením redakcií. Dotazník bol anonymný, takže nie je možné zistiť čísla za jednotlivé médiá.

 

PS K zverejňovaniu internej komunikácie kvôli verejnému záujmu uvediem príklad práce samotných redaktorov TA3 z Čierneho Petra, zhodou okolností z minulého týždňa (reportáž č.2):

Na policajnej stanici v Bratislave sa strieľalo. Podľa dokumentu, ktorý máme v redakcii, incident má na svedomí zástupca riaditeľa obvodného oddelenia Staré Mesto-západ. Neodborne manipuloval so zbraňou a tá vystrelila. Čo je však horšie, stalo sa to v prítomnosti civilnej osoby. To ale nie je všetko. Celá udalosť mala ostať utajená za múrmi policajnej stanice. Tak si to želal riaditeľ obvodného oddelenia. Viac už v reportáži Pavla Kováča.

svedok
--------------------
Povedal, že táto udalosť ostane iba v tejto kancelárii a neopustí miestnosť tejto kancelárie, to znamená, nedostane sa to nikomu druhému do uší. Bolo evidentné, že riaditeľ sa snaží, aby to ostalo, ako sa povie, vo vlastnej kuchyni.

...

Pavol KOVÁČ, redaktor
--------------------
Redakcii Čierneho Petra sa dostal do rúk materiál, ktorý jasne dosvedčuje, že na obvodnom oddelení Staré Mesto-Západ v Bratislave došlo k streľbe v dôsledku neodbornej manipulácie so zbraňou. Informácie k celému incidentu nám poskytli šiesti príslušníci policajného zboru, ktorí si želali, aby ich identita ostala utajená z dôvodu možného postihu zo strany zamestnávateľa.

Šéf akéhokoľvek média si robí veľkú hanbu ak od rovnakého spôsobu investigatívnej práce, ktorú jeho vlastné médium vo verejnom záujme pravidelne robí, varuje iných, ak sa to zrazu dotýka jeho záujmov.

Update 25.6: Reakcia TA3. O financovaní SPW sa každý čitateľ ľahko dozvie už roky.

Update2 25.6.: Bývalý moderátor TA3 o praktikách vedenia televízie.

Skryť Zatvoriť reklamu