Riešenie maľovanej krížovky

Koľkokrát ste sa pokúšali výlúštiť tú hlúpu mriežku s číslami na okrajoch? Stačí ceruza a guma, trošku sústredenia, a pridržať sa jednoduchých spôsobov riešenia.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (13)

Maľovaná krížovka má dve pravidlá:
1 - čísla na okrajoch udávajú počet plných políčok (zľava-doprava, zhora-dole),
2 - medzi dvoma číslami (sériami plných políčok) musí byť aspoň jedno políčko prázdne.

Takže, jediný spôsob vyriešenia je postupné zaznačovanie isto-plných a isto-prázdnych políčok.

Tu sú moje postupy:
R1 - vyplniť riadky/stĺpce obsahujúce taký počet plných políčok, že zaberú celý riadok/stĺpec
R2 - vyplniť plné políčka pomocou prieniku
R3 - určiť, ktorému číslu patria plné políčka a
R4 - určiť, ktoré políčka budú isto-prázdne
R4 - A - pretože, číslo tam nedosiahne
R4 - B - číslo tam nevojde
R4 - C - všetky plné políčka v riadku/stĺpci sú už vyplnené, ostatné musia byť prázdne.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Chápem, že je to napísané polopatisticky, amatérsky a nezrozumiteľne. Preto pripájam jednoduchú krížovku, na ktorú postupne aplikujem všetky postupy. Plné políčka zafarbím sivou, prázdne zase slabomodrou. Na papieri používam na označovanie prázdnych políčok krížik. Riešte spolu so mnou. Tu je prázdna krížovka, ktorú si môžete vytlačiť.

MK00
MK00 

R1 - vyplniť riadky/stĺpce obsahujúce taký počet plných políčok, že zaberú celý riadok/stĺpec (c) džoko
Vezmime si 15. riadok, číslo 20 nám udáva, že v riadku bude 20 plných políčok. Vyplníme ich všetky :) Vo 4. stĺpci zase máme kombináciu 18-1. Táto sa tiež nedá zakresliť inak, ako vyplniť 18 políčok, jedno bude isto-prázdne a vyplníme posledné jedno políčko.

SkryťVypnúť reklamu
mk01
mk01 

R2 - vyplniť plné políčka pomocou prieniku
Posledný riadok, počet plných políčok 19. Ak by sme označili 19 políčok sprava a zľava, vznikne nám prienik 18 políčok, ktoré budú isto plné. Na papieri, si také označenie kreslím hrubou čiarou. Prienikové políčka potom zafarbím.

mk02
mk02 

Vezmime si 8. stĺpec (2-2-10-1). Skúsme si určiť prienik čísla 10. Začnime odrátavať políčka zvrchu: dva-prázdne-dva-prázdne-desať. Urobme si čiaru :) A teraz zospodu: jedno-prázdne-desať, druhá čiara. Políčka medzi čiarami vyplníme. Skúsme ešte 6. stĺpec (16-1) a 10. riadok (12). Porovnajte si riešenie s obrázkom.

mk03
mk03 

R3 - určiť, ktorému číslu patria plné políčka
Niekedy je dobré vedieť, ktorému číslu patrí plné políčko, potom si môžete určiť isto-prázdne políčka. Prípadne logicky dokresliť plné políčka. Napríklad, hneď v prvom riadku je jedno plné políčko. Určite patrí číslu 7. Zľava-doprava sa sedmička môže tiahnuť iba od okraja, takže ďalšie dva políčka napravo budú isto-plné. To isté druhý, štvrtý a piaty riadok, dokreslíme po tri a dve políčka.
Alebo celý posledný riadok, skoro všetky stĺpce končia jednotkou. Označme si preto prázdne políčka, ktoré musia za číslami nasledovať. A dokreslíme si 3, 9, 6 od spodného riadku smerom hore. Nezabudnime, za každým označeným číslom dokresliť jedno políčko prázdne! Možno by bolo vhodné si už určené čísla škrtať :)
Toto pravidlo má ešte jedno použitie. Môžeme logicky vylúčiť nesprávne riešenia. Pozrime sa na 8. stĺpec (2-2-10-1). Ak by tretie políčko zhora bolo plné, nevznikne nám riešenie 2-2. Musí byť teda prázdne. Dokreslíme dvojku dohora.
Skúsme v kľude skontrolovať celú krížovku, označme prázdne políčka za číslami a poškrtajme ich z legendy. Porovnajme s obrázkom.

SkryťVypnúť reklamu
mk04
mk04 

R4 - určiť, ktoré políčka budú isto-prázdne, pretože číslo tam nedosiahne
Prvý riadok, s číslom 7. Máme zaznačené štyri políčka, sedmička sa môže tiahnuť maximálne tri políčka vpravo, a tri vľavo. Na ostatné políčka v riadku nedosiahne, označíme si ich ako prázdne. To isté v druhom, štvrtom, piatom riadku. Osmičky sa môžu tiahnuť maximálne štyri políčka vpravo/vľavo - ostatné budú isto-prázdne. Na ukážku zatiaľ stačí.

mk05
mk05 

R4 - určiť, ktoré políčka budú isto-prázdne, pretože číslo sa tam nevojde.
Posledný stĺpec, štvorku nevtesnáme ani do tretieho, ani do dvadsiateho riadku.

MK06
MK06 

R4 - určiť, ktoré políčka budú isto-prázdne, pretože všetky plné políčka sú už zaznačené
19. riadok (1-1-1), prvé políčko v riadku označíme za prázdne. 6. stĺpec (16-1), šestnástku označenú máme, jednotku tiež, ostávajúce políčka teda budú prázdne. Nezabudnite po sebe priebežne kontrolovať tajničku a označovať prázdne políčka.

SkryťVypnúť reklamu
MK07
MK07 

Ako ukážka postupov by to stačilo. Skúsme si ju doriešiť. Pomaly s kľudom.

Najskôr po stĺpcoch. 
- Prvý stĺpec, prienikom si učíme 11.
- Prienikujeme aj 2. - 4. stĺpec.
- V siedmom stĺpci označíme od kraja 16, zostávajúce políčka sú prázdne.
- Prienikujeme 9. a 10. stĺpec.
- Pri desiatom stĺpci sa pozastavíme. Jednotku už označenú máme, čiže plné políčko v 15. riadku patrí určite desiatke. Políčka v 11. - 14. riadku označíme za plné. Desiatka nám dosiahne maximálne ešte tri políčka dohora, ostatné teda budú prázdne.
- 13. - 18. stĺpec, políčka v treťom riadku označíme z isto-prázdne. Žiadne z čísel udané v príslušných stĺpcoch sa tam nevojde. Keď sa pozriete na 3. riadok, šestku aj jednotku už označenú máme, takže všetky ostatné políčka by boli i tak prázdne. V tomto riadku teda označíme už iba políčka v 1., 11. a 12. stĺpci ako prázdne.
- 14. stĺpec, deviatku už máme, označíme prázdne políčka.
- 15. stĺpec, hmmm, plné políčko patrí určite šestke. Odrátajme ju odspodu, zakreslime ďalšie dve políčka dohora za plné. Šestka by sa mohla tiahnuť ešte tri políčka dohora, všetky ostatné budú isto prázdne, označme. Tento istý postup aplikujeme na 16. - 18. stĺpci.
- 19. stĺpec, šestka označená je, ostatné sú teda prázdne.
- 20. stĺpec, štvorka sa môže tiahnuť maximálne o tri políčka dohora, ostatné budú prázdne. Porovnajme s obrázkom.

MK08
MK08 

A teraz po riadkoch.
- Prvý riadok, prázdne políčko v 11. stĺpci už bude isto-prázdne. Sedmičku odrátame sprava-doľava, označíme dve políčka za plné.
- Druhý riadok, osmička už má iba jedno možné zakreslenie, nakoľko v 9. stĺpci máme jej pravý koniec. (ako vo 4. a 5. riadku). Dokreslime ju, políčka v 1.. 10. a 11. stĺpci, sú isto prázdne. To označme aj vo 4., 5. riadku.
- Šiesty riadok je vyriešený, označíme teda iba prázdne políčka.
- 7. riadok obsahuje iba jedno číslo (8). Osamotené políčko v 9. stĺpci teda musí byť spojené s ostatnými a osmička je na svete. Ostatné políčka sú isto-prázdne.
- V 8. riadku iba dokreslíme desiatku od okraja, ostatné sú prázdne.
- V 9. riadku už osmičku máme, jedno políčko prázdne. Pokračujeme dvojkou, dokreslíme ju, ostatné políčka označíme za prázdne.
- Desiaty riadok vyriešený, dokreslíme prázdne políčka.
- V 11. riadku dokreslíme prázdne políčko za desiatku. Dvojka sa môže povaľovať kdekoľvek, ideme teda ďalej.
- Pred 12. riadkom si v rýchlosti preriešime prvý stĺpec. Sprienikujeme číslo 11, aby sme získali ďalšie plné políčka. Potom v 12. riadku, dokreslíme štrnástku, označíme prázdne políčka.
- 13. riadok, dokreslíme dvanástku, za ňu prázdne políčko. Vidíme, že sa nám akurát tiahne trojka. Ostatné políčka sú prázdne.
- 14. riadok, dokreslíme osemnásť, označíme prázdne.
- 16. riadok. dokreslíme prázdne políčko za jednotku. Urobíme prienik zo šestnástky.
- 17. riadok, dvanástku vtesnáme jedine do priestoru medzi 8. - 20. stĺpcom, urobme tam teda prienik. Políčko v 5. stĺpci patrí druhej jednotke, takže políčko naľavo od neho bude prázdne. Kde bude prvá jednotka ešte nevieme určiť, ideme teda ďalej.
- V 18. riadku máme plné políčka v 3. a 5. stĺpci. Tieto isto patria päťke. Tú potom môžeme zakresliť jedine hneď od kraja. Deviatku si môžeme odrátať sprava (nakoľko políčko v 19. stĺpci jej určite patrí). Môže sa tiahnuť maximálne ešte o jedno políčko naľavo, teda ostatné políčka sú isto-prázdne.
- V 20. riadku má devätnástka iba jedno možné zakreslenie (vďaka isto-prázdnemu políčku v 20. stĺpci). Dokreslíme ju. Porovnajme.

MK09
MK09 

A už iba kozmetické úpravy. Dokreslíme prvý stĺpec. V 16. a 17. riadku si za jednotkami zakreslíme prázdne políčka. V druhom stĺpci dokreslíme pätnásť, a označíme jedno prázdne políčko. Štvrtý stĺpec už je vyriešený, označíme iba prázdne políčko. Aj 8., 9. a 11. stĺpec. V 12. stĺpci dokreslíme deviatku, v 13. dvojku. 14. - 18. stĺpec vyriešené, dokreslíme iba isto-prázdne políčka. A finále, v 20. stĺpci dokreslíme štvorku. Toľká námaha pre starú korčuľu :))

MK10
MK10 

Ťažké? Skúste si to ešte raz :) Prázdna krížovka na vytlačenie je tu.

PS: Dúfam, že v príkladových obrázkoch nemám strašnú chybu (mnohokrát mi počas úprav padol operátor, dokonca raz som zchytal NT Authority Shutdown), alebo že som nezabudol napísať do postupu nejaký ťah, ktorý som zaznačil. Ak áno, hlboko sa ospravedlňujem. Tak, či onak, prajem príjemnú zábavu! (c) dzoKo
Príkladová krížovka prevzatá z časopisu Rodinný Šibal 1/2005.

PS: (2018) Pridávam link na youtube video, kde sa pokúšam spomenuté techniky ukázať v praxi :) 

Jozef Stach

Jozef Stach

Bloger 
  • Počet článkov:  22
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Počas pozitívneho vrcholu mániodepresie ma prepadne falošná predstava, že viem pútavo písať.. Zoznam autorových rubrík:  TechnickéBežnéWorld of Warcraft

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

279 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu