Lenivosť - príčina hospodárskej krízy?

Príčiny dnešnej hospodárskej krízy sa pripisujú komplexnej zmesi rôznych ekonomických javov. Čo ak nás ale do krízy doviedla prastará, všetkým dobre známa, jedna sedmina hlavných hriechov: lenivosť?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Od cieľa nás delí "hriech" Téma hriechu asi nikdy nebola populárna, dnes je slovo hriech úplne „uncool“. Keby sme ho ale predefinovali do jazyka dnešných manažérskych príručiek a self-help books, mohli by sme hriech vysvetliť ako niečo, čo nás brzdí v ceste za našim cieľom. Hriech je v prvom rade prekážka nášho osobného rozvoja, a ž potom priestupok morálnych noriem.
Dedičný hriech = lenivosť Americký psychiater a terapeut Scott Peck vo svojej knihe „Nevyšlapanou cestou“ prináša zaujímavú definíciu prvotného hriechu – teda pôvodcu ostatných prekážok na ceste za naším naplnením, ktoré môžeme a nemusíme volať spásou duše. Podľa Pecka je prvotn ým hriechom lenivosť. Nie však tá fyzická, ktor ú si okamžite predstavíme, aj keď i ona zohráva svoju úlohu. Máme na mysli lenivosť ako neochotu znášať strasť, ako vyhýbanie sa námahe a práci, lenivosť ako neochotu rozmýšľat a meniť svoje „mind-maps“, odmietanie zodpovednosti, vyberanie si tej jednoduchšej alternatívy za každých okolností.
Lenivosť ako príčina krízy?
Existencia ekonomickej krízy je dnes všeobecne prijímaný fakt. Mnoho autorov považuje tú ekonomickú stránku iba za vonkajší prejav hlbšieho problému – morálnej krízy celého západného sveta, jeho spôsobu života aj uvažovania. Kde hľadať toto „odklonenie od cieľa“, monetárneho aj morálneho, ak nie v prvej príčine všetkých odklonení, teda prvotnom hriechu? Existuje viacero veľmi dobrých dôvodov, prečo prísť k záveru, že za zl ým stavom našej ekonómie aj hodnotov ého rebríčka, je naša lenivosť.
Sk úsme uva žovať o prejavoch lenivosti a jej následkoch napr íklad v týchto oblastiach : - Grécko a pod., deficity a dlhy: kde lepšie môžme vidieť neochotu znášať primeranú strasť, ako v neochote politikov aj ľudí prijať základný princíp zdravého rozumu: že to, čo míňam na svoje živobytie a pohodlie musí byť rovné alebo menšie tomu, čo som vytvoril a zarobil? - Nízka pôrodnosť : dôvody na čoraz menej rodiacich sa detí sa vysvetľujú „nedostatkom“ finančných prostriedkov, dlhým obdobím sebarealizácie rodi čov a neskorým zakladaním rodín, dôležitosťou kariéry či problémami s bývaním. Nie je toto všetko iba iné meno pre odmietanie námahy a práce, neochota prebrať zodpovednosť a zníženie „komfortu“ – ktoré súvisí so starostlivosťou o nového človeka? - Stúpajúca rozvodovosť: Tu sa naskyt á paralela priam prvoplánová. Ak é percento rodín a vzťahov skončilo v troskách kvôli vyhýbaniu sa práci na sebe a spoločnom dobre? - Sekularizmus : Je d ôvodom toho, že čoraz menej ľudí nachádza Boha ako odpove ď na „večné otázky“ o zmysle života, rozumnos ť dnešných ľudí ? Nie je to skôr dôkazom toho, že klásť si tieto otázky, hľadať svoje vysvetlenie a žiť podľa neho predstavuje oveľa náročnejšiu cestu, ako si otázky neklásť? - Morálny liberalizmus: Morálna voľnosť si nevyžaduje prácu. Úsilie vlastným rozumom prísť k záverom o tom, čo je správne a v súlade s takými pravidlami v námahe žiť, však áno. - Sociálny št át: A na záver, nie je túžba po „zaručených sociálnych istotách“ vyhýbaním sa oprávnenej bolesti a strasti? Nemá tento ideál usporiadania spoločnosti v sebe hlboko zakorenené presúvanie zodpovednosti z jednotlivca na štát a tých vyššie ?
Scott Peck definuje lásku ako úsilie o duchovný rozvoj seba a druhých, ktorá sa prejavuje vynaloženou námahou a skutkami. Opakom lásky, teda neláska je lenivosť. Ako z hippies festivalu m ôže znieť záver tejto úvahy, že príčinou dnešnej krízy je neláska – lenivosť.

Stanislava Gajdošová

Stanislava Gajdošová

Bloger 
  • Počet článkov:  3
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som skautka a členka Spoločenstva Ladislava Hanusa. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu