Čierne stavby končia. Poďme diskutovať o novom stavebnom zákone.

Ak by sa niečo v politickej praxi mohlo či malo volať zlepenec, tak by to mal byť aktuálny stavebný zákon. Základ toho súčasného je totiž z roku 1976 a bol desiatky a desiatky krát novelizovaný, opravovaný, upravovaný a zliepaný.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (18)

Slušne povedané pekný neporiadok, neslušne a v praxi bordel. Neviem si predstaviť, ako by s týmto stavom mohol byť niekto spokojný.

Teda, spokojný môže byť len niekto, komu súčasný neprehľadný stav vyhovuje.

Byrokrati, podvodníci, ohýbači pravidiel...nenadarmo je priamou definíciou korupcie neprehľadnosť.

Pozrime sa na to prakticky. Súčasný stav vyzerá takto:

  • Projekty sa schvaľujú dlhé roky. Napríklad v Bratislave sú známe prípady, ktoré sa k povoleniam dopracovali až po desaťročí. Nikto na svete takto dlho nedokáže ostať v neistote – budem stavať či nie, budem bývať či nie?

  • Populizmus a politika, ktorá škodí. Starostovia a primátori sa často dostávajú do pozície, keď sú zodpovední za chod stavebných úradov, no chcú počúvať aj hlas voličov, ktorí sú zväčša proti výstavbe a zmenám v ich okolí. Výsledok? Politici častokrát odsúvajú problém z aktuálneho funkčného obdobia, aby si nikoho nepohnevali.

  • Nevhodné a nedostatočné územné plánovanie. Nikomu nie je na prvý pohľad jasné, čo sa kde smie a nesmie stavať, okrem papiera v zásuvke úradníka nie je nič. Rozhodujú o tom úrady a konkrétni úradníci. Česť tým slušným, ale každý si snáď domyslí, prečo je problém, ak o stavebných povoleniach rozhoduje podľa vlastného uváženia konkrétny človek.

  • Odborná spôsobilosť stavebných úradov. Vidieť to najmä v menších obciach, ktoré nemajú personálnu kapacitu na to, aby posúdili primeranosť projektov. Ako to môže dopadnúť, ukazujú príklady výstavby na Štrbskom Plese či v Jasnej.

No a na záver tohto zhrnutia absolútna pohroma – dodatočná legalizácia čiernej stavby. Jednoducho si niekto postaví, čo chce a kde chce a spolieha sa na to, že získa dodatočné povolenie, prinajhoršom zaplatí pokutu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Niet sa vôbec preto čomu čudovať, že nejasné pravidlá a svojvôľa samospráv zaujali aj Generálnu Prokuratúru SR. Priama citácia zo Správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2019: „Najčastejším objektom dozoru prokurátora na základe podnetov boli aj v roku 2019 akty orgánov územnej samosprávy, a to rozhodnutia starostov a primátorov v oblasti prenesenej štátnej správy, napr. na úseku územného a stavebného konania, v priestupkových veciach, ale i v iných im zverených oblastiach, ako i rozhodnutia a opatrenia v oblasti samosprávnej pôsobnosti, a to uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia zastupiteľstiev, ale i nečinnosť orgánov územnej samosprávy.“

SkryťVypnúť reklamu

Každému je preto asi jasné, že takto to ďalej už nepôjde. Preto v súlade s programom vlády pripravujeme nový stavebný zákon. Nie opravu, nie novelizáciu, nie prevarenie toho starého zlepeného. Úplne nový zákon, ktorý bude moderný a bude reflektovať potreby bežných ľudí.

Chceme nové a moderné postupy. Tie už existujú v iných krajinách, kde sú odskúšané. Zachytil som, že vraj ideme uľahčiť lobing developerom. My však presadzujeme, aby sa požiadavky medzi verejným záujmom a súkromnými záujmami dostali transparentne do rovnováhy.

Tiež by som mohol strieľať naspäť a pýtať sa, že ak dotácia štátu na výdavky obcí v stavebnom konaní obciam nestačí na krytie nákladov obcí a sú na stavebných konaniach vlastne stratové, tak prečo ich potom chcú naďalej robiť? Každý, kto sa zamyslí, si vie odpovedať – niektorí na tom možno vo výsledku stratoví nie sú...

SkryťVypnúť reklamu

Základom zmeny, na ktorej pracujeme, sú jasné dáta a presný a zrozumiteľný systém pravidiel – vyhrávať nemá ten, kto sa vyzná v spleti pravidiel, a ani ten, kto dokáže odsúvaním lehôt brániť rozvoju obcí. Uspieť má ten, kto dodrží jasné, moderné, prehľadné a zrozumiteľné pravidlá a oboznámi občana bez skrývania a transparentne. Pravidlá, ktoré budú jednotné na celom Slovensku.

Ako na to? Základom zmeny je zjednodušenie. Napríklad formou prechodu stavebných úradov, teda ich povinností, späť na štát. Zároveň chceme výrazné zvýšenie zodpovednosti projektantov za konkrétnu stavbu ale aj zavedenie digitalizácie – rozumej prehľadnosti a dostupnosti.

SkryťVypnúť reklamu

Čo to znamená v praxi? Zmena stavby bude znamenať jednoducho povedané zopakovanie procesu vydania stavebného povolenia nanovo, ale bude to nepomerne ľahšie než dnes. Cieľom je, aby bol proces transparentný a aby sa naň neprichádzalo náhodou.

Legalizácia čiernej stavby sa skončí. Už sa nebude dať dodatočne nijako urobiť. Kto skúsi klamať, ten nebude mať šancu vo výsledku uspieť. Takáto stavba jednoducho nebude môcť byť skolaudovaná. Postavenie čiernej stavby je trestným činom aj dnes, ale po novom bude hlavná motivácia nestavať čiernu stavbu v tom, že bez kolaudačného rozhodnutia – ktoré sa nebude dať na čiernu stavbu získať - takúto budovu už nikto napríklad ani nepripojí na siete.

Výsledkom bude nepoužiteľná budova, ktorú bude navyše musieť stavebník na vlastné náklady – alebo na ťarchu pozemku štát namiesto neho – jednoducho zbúrať. Natíska sa Vám otázka prečo to nešlo už doteraz? No ktorý starosta vlastnému voličovi vo vlastnej dedine takéto niečo urobí? Ak však povolenie potrvá maximálne 45 dní, tak sa to naozaj nikomu nemôže oplatiť riskovať.

Podstatnou zmenu je aj redukcia súčasných 84 procesov v stavebnom práve na 13, ktoré však budú integrované, jednoznačné, vzájomne zladené a nebude pri nich žiadna šedá zóna, žiadne nezmysly a vyžadovanie absurdných podkladov.

Omnoho viac zodpovednosti zostane na projektantoch. Chceme silných a schopných projektantov, ktorí budú robiť transparentné rozhodnutia v primeranom čase. Nebudeme nikoho vláčiť zbytočne po úradoch, všetko bude prehľadné a dostupné.

Projektanti musia veci pripraviť tak, aby každá stavba zodpovedala platnej regulácii, teda územnému plánu obce či zóny na jednej strane a technických predpisom na strane druhej. Ak to porušia, riskujú, že prídu o papiere. Štát bude v tomto systéme garantom dodržiavania predpisov.

Rovnaké pravidlá na tvorbu územného plánu budú v Malackách aj v Medzilaborciach. Jednotná metodika a zásady územného plánovania a územné plány ako také budú čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie aj pre normálneho človeka. Veľké mestá ako Košice či Bratislava budú mať metropolitné plány, mikroregióny umožnia plánovať potrebné za hranicami obcí. Každý predsa chápe že sme rozmanitá krajina ale napríklad ak sa správne plánuje tak cyklistický chodník nekončí za dedinou a druhá dedina s ním neplánuje.

Územný plán bude podkladom, z ktorého bude úplne jasné a logické, aká stavba sa kde môže alebo nemôže stavať. Ten si občan kedykoľvek pozrie tak, ako sa teraz pozerá na google mapu. V následnom procese sa budú zisťovať napríklad vplyvy na životné prostredie či iné verejné záujmy. Životné prostredie je veľmi dôležité a stane sa integrálnou súčasťou rozhodovania, avšak nie na úkor rozvoja.

Celý proces vyprodukuje úplne jasný a zrozumiteľný dokument. Ten bude podkladom k hľadaniu súladu resp. vyžiada zapracovanie pripomienok tak v procese prípravy územnoplánovacej dokumentácie, alebo projektovej dokumentácie, ktorý bude podkladom pre konanie aj pre riešenie rozporov.

Osoby, ktoré budú zodpovedné a budú mať rozhodovacie kompetencie, tak budú môcť pracovať podstatne rýchlejšie a transparentnejšie než súčasné stavebné úrady. Úrady budú mediátorom rozporov, rozhodnú iba ak bude porušená zákonnosť alebo technické normy.

Bude to výrazný posun oproti súčasnému stavu, v ktorom musia stavebníci so svojimi návrhmi prechádzať cez územné konanie, konanie o posudzovaní vplyvov a stavebné povolenie, prípadne násobne viac konaní, pokiaľ ide o projekt, ktorý sa dotýka aj viacerých stavebných úradov.

Verím, že dokážeme o týchto zmenách diskutovať so všetkými ktorých sa týka. Teším sa na túto diskusiu.

Štefan Holý

Štefan Holý

Bloger 
  • Počet článkov:  9
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Podpredseda Vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie.V minulosti som pôsobil ako advokát a podnikateľ.Celoživotne sa venujem financiám a rád rozmýšľam o tom, ako robiť veci lepšie a prospešnejšie pre všetkých. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

713 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu