Truban alebo Kiska? Budete to vedieť vopred vďaka Študentským voľbám, ale len ak budú

Študentské voľby, projekt, ktorý dáva študentom a študentkám príležitosť premýšľať nad ich občianskou voľbou už na strednej škole, je organizovaný tímom mladých stredoškolákov a stredoškoláčok.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Študentské voľby od 2016 verne simulujú oficiálne voľby na stredných školách, naposledy na vyše 200 školách všetkých typov po celom Slovensku. Stredoškolskí organizátori a organizátorky však cítia frustráciu a pýtajú sa: „Stojí to za to?“V článku sa dočítate:

  • Študentské voľby simulujú verne volebný proces, ich rovesnícka metóda je inováciou občianskej výchovy, sú najväčším projektom participácie mladých ľudí na Slovensku. 

  • Mladí organizátori hodnotia svoje formujúce skúsenosti, a zhodujú sa, že potrebujú viac uznania a podpory - nielen od inštitúcií, ale aj v spoločnosti

  • Frustruje ich nedostatok financií a nedostatok expertnej podpory, ale teší ich vytvárať priestor pre mladých zapojiť sa do verejného života a veľa sa popri sami naučia

  • Študentské voľby motivujú vznik ďalších študentských alebo vzdelávacích iniciatív


Študentské voľby prišli so sloganom „nepristrihnite nám krídla“ prvýkrát v 2016, kedy sa mesiac pred reálnymi voľbami zúčastnilo viac ako 12-tisíc študentov vo voľbách nanečisto. Študenti od 15 rokov, teda nielen prvovoliči, by si vtedy zvolili strany Borisa Kollára (16,4 percenta) a Mariana Kotlebu (15,5 percenta) pri účasti prevyšujúcej skutočnú účasť vo voľbách. 

Na tieto výsledky boli reakcie rôzne. Spomenul nás Jano Gordulič vo svojom Ťažkom Týždni, niektorí odpovedali na našu kampaň: „Radšej im tie krídla pristrihnite, keď takto volia“. Naopak, médiá brali naše výsledky ako alarm, že sa mladí nevedia orientovať v informačnom smogu a svoje názory si tvoria najmä na základe sociálnych sietí (pozn.aut.: napríklad vzdelávacie príručky Denníka N vznikli aj na základe tohto popudu). Ďalej vznikli iné iniciatívy priamo od mladých ako projekt Create&Control zo Žiliny. „Po výsledkoch parlamentných volieb sme cítili urgenciu niečo spraviť s informovanosťou mladých v témach politiky, konkrétne ohľadom fungovania štátu,“ pripomína Michaela Knošková, jedna zo zakladateliek projektu, ktorý simuluje fungovanie štátu pre stredoškolákov a stredoškoláčky. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

My sme si povedali, že so Študentskými voľbami pokračujeme a od 2016-teho sme zorganizovali župné, komunálne, prezidentské a aj európske študentské voľby (výsledky). Každé priniesli so sebou inú vlnu reakcií, no nám nikdy nešlo len o spracovanie a vyhlásenie výsledkov.

Fotografie zo škôl pri prvých voľbách v 2016
Fotografie zo škôl pri prvých voľbách v 2016 (zdroj: archív / Pre Stredoškolákov)

Okrem výsledkov, ktoré sú jasným podnetom pre spoločnosť, staviame pri samotnom procese tisícky študentov pred reálnu voľbu. „Veľkým prínosom je to, že Študentské voľby dávajú politike praktickú hodnotu a premieňajú ju na drobné, robia ju dostupnejšou. Dávajú politickým témam rozmer každodennosti a zvýrazňujú to, že sa nás politika týka,“ podčiarkuje prínos projektu Študentské voľby Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo

SkryťVypnúť reklamu

Navyše čoraz väčšmi sa stáva trendom, že mladí ľudia nevolia. „Aby sa naša spoločnosť rozvíjala harmonicky, je potrebné, aby v rozhodovaní o budúcnosti boli zastúpené aj tie generácie, na ktoré neskôr padne ťarcha tohto rozhodovania,“ premýšľa Martin Kuštek, analytik v projekte Študentských volieb.

Tlačová konferencia pri príležitosti vyhlásenia výsledkov prezidentských volieb, druhé kolo
Tlačová konferencia pri príležitosti vyhlásenia výsledkov prezidentských volieb, druhé kolo (zdroj: Samuel Gabura / Pre Stredoškolákov)


Keď sa povie Študentské voľby, ak ich poznáte, predstavíte si volebnú štatistiku, prípadne to nazvete prieskumom. Nie ste ďaleko od pravdy, no nie je to určite celý príbeh.

Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie workshopy pre mladých, vedené rovesníkmi a rovesníčkami, ktorí cestujú po celom Slovensku, aby sa na školách podľa pripravenej metodiky rozprávali o politike, občianskej angažovanosti a voľbách. „Zo školy som išiel tradične do roboty, v robote som skončil o pol desiatej, utekal som domov tak, aby som o pol dvanástej stihol vlak do Prešova. Veľmi svižne som sa musel zbaliť, pripraviť a k tomu všetkému ma čakalo ešte online školenie, lebo som [vtedy] workshop robil prvýkrát. Školil som sa v električke, doma, v autobuse smerom na stanicu, počas balenia, počas jedenia,“ spomína si Tomáš Ptačin, jeden z ambasádorov Študentských volieb. 

SkryťVypnúť reklamu

Ambasádori ako Tomáš cestovali niekoľko hodín po celom Slovensku, aby diskutovali so študentmi priamo v rámci hodín na škole. Prinášali do tried diskusné otázky, aktivity na rozvoj kritického myslenia a rozvíjali u študentov aktívne občianstvo. Workshopy sú tak rovnako dôležitou súčasťou projektu, pretože prinášajú zmenu vo vyučovaní občianskej náuky. Výnimočné na nich je, že za pomoci expertov a expertiek sa školia priamo stredoškoláci a stredoškoláčky a prichádzajú do iných tried hovoriť o voľbách a dôležitosti účasti v nich. „Tým že to bola rovesnícky vedená aktivita, na princípe‚mladí mladým‛, nebol medzi nami a študentmi odstup. Vládla priateľská atmosféra, čo bolo výhodou najmä pri diskusii,“ hovorí Adam Meszároš, ďalší ambasádor Študentských volieb.

SkryťVypnúť reklamu

Ambasádori sa stretli s rôznymi situáciami, aj s privítaním u študentov, aj s pohŕdaním. Veľkú škálu videli ambasádori a ambasádorky aj pri názoroch študentov v jednotlivých triedach, no školení boli najmä na to, aby podporovali v triede dialóg. „Mladí sa potrebujú vyrozprávať, potrebujú sa prejaviť. Študentské voľby navyše nevnucujú žiadnu myšlienku, len podnecujú k aktivizácii,“ hodnotí Jana Feherpataky-Kuzmová.


To, že sa od 2016-teho udialo dohromady päť simulovaných volieb, prebehlo cez 140 workshopov a zapojilo sa viac ako 200 škôl a 30 tisíc študentov, bolo možné len vďaka všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam. 

Mladí organizátori a organizátorky a zapojení experti a expertky sa projektu venujú bez nároku na odmenu, z presvedčenia, že participácia mladých má zmysel. Stredoškoláci a stredoškoláčky riešia celú organizáciu - partnerstvá, zazmluvnenie škôl, materiály, granty, médiá, spracovanie dát. Získavajú kľúčové zručnosti, čo však vždy ide na úkor niečoho iného, často práve oddychu alebo školy. „V celom projekte sú často úlohy, ktoré nie sú typicky určené stredoškolákom, ale skôr expertom. Nedávno mi pri reflexii jedna organizátorka hovorila, že to je akoby práca 24/7. To je popri strednej škole veľmi náročné,“ hodnotí Tibor Lachkovič, riaditeľ občianskeho združenia Pre Stredoškolákov. „Všimol som si, že to ľudia z tímu veľakrát nezvládali. Buď vyhoreli alebo si prípadne povedali, že už je to pre nich veľa,“ dodáva. 

Únavu sa snažíme riešiť vzájomnou motiváciou pri zdieľaní pozitívnych skúseností. Zároveň sme si na sebe všímali, ako sa rozvíjame. Sama cítim, koľké zručnosti som vďaka Študentským voľbám nabrala a som za ne vďačná, aj keď som sa popri povinnostiam zo školy a brigády často cítila unavená. Podobne to hodnotí aj zvyšok tímu a pripomínajú podstatu dopadu na seba a okolie: „Všimol som si, ako sa menila pasivita a pesimistický prístup, ‘že ich hlas nič nezmení’. Cítil som aj dopad na sebe, našiel som zmysel svojho voľného času, zároveň mi to otvorilo dvere k ďalším príležitostiam a priviedlo ma to k ďalším perspektívnym ľuďom,“ opisuje zmeny Adam Meszároš.

Dostávame podporu aj od expertov a expertiek, ale viacerí z tímu sa zhodneme, že by ich mohlo byť viac. Jakub Koričanský je príkladom profesionálneho dobrovoľníka, ktorý sa pro bono venuje projektu. Ponúka profesionálnu službu, ktorá by za normálnych okolností stála stovky až tisícky eur a projekt by si ju nemohol dovoliť. „Celkovo som mal na starosti celú vizuálnu identitu. Som zapojený najmä pred voľbami, kedy pripravujem printové materiály. Tiež som koordinoval dobrovoľníkov, ktorí robili online marketing a dával im spätnú väzbu,“ hovorí Jakub, ktorý pracuje pre Studio Echt

Aj napriek takejto pomoci majú Študentské voľby každoročne veľké výdavky spojené s tlačou a distribúciou. „Frustruje ma, že organizátori skončili v dlhu. Je smutné, že malá skupina presvedčených ľudí na seba preberá tú ťarchu, privatizuje straty a socializuje benefity - to ich robí síce veľmi šľachetnými, ale takým donkichotovským spôsobom,” krúti hlavou Martin Kuštek. Dlhy zaplatili stredoškolskí organizátori a organizátorky zo svojho.

Študentské voľby do NRSR 2016 na škole
Študentské voľby do NRSR 2016 na škole (zdroj: archív / Študentské voľby)


Študentské voľby budú už piaty rok simulovať voľby na stredných školách na Slovensku a dajú hlas stotisíc mladým ľuďom.

Aby sa však mohli udiať, potrebujeme podporu, lebo niekedy sa nám natíska len otázka: „Stojí to za to?“ Martin Kuštek na to odpovedá: „Uvidíme vo februári, keď ohlásime výsledky budúcich parlamentných volieb a zavŕšime symbolicky jedno volebné obdobie so Študentskými voľbami, či nastal [medzi mladými] posun.“

Pri tomto článku mi nešlo o to vás demotivovať, ani odradiť. Chcela som vám ukázať zákulisie projektu, že projekt nie je len o volebnej štatistike, ale o nás všetkých mladých vtíme. Celkovo priniesť pohľad z druhej strany, pohľad ľudí, ktorí vo voľnom čase organizujú projekty s vierou, že menia spoločnosť. Akokoľvek dôležitý je projekt, ktorý robíme, bez podpory to nezvládneme. Spojením síl, synergizovaním a prepájaním vieme prinášať väčší dopad za menšiu individuálnu stratu. Môžete nám pomôcť ako dobrovoľník alebo dobrovoľníčka či profesionál alebo profesionálkafinančným príspevkom či dobrým slovom a rozšírením informácií k vášmu okoliu.

Ako učitelia, rodičia, či verejnosť viete podobne zapojených mladých podporiť už len tým, že ich povzbudíte, ponúknete pozitívny príklad alebo priestor na ich aktivity.
Ak to už robíte, ďakujem vám za to!

Ďakujem respondentom a respondentkám za rozhovory od srdca.

[autorka] Veronika Cigáneková (20) bola koordinátorkou Študentských volieb v roku 2018/2019. V súčasnosti študuje filozofiu v Londýne.-----------------

Združenie Pre Stredoškolákov vyrástlo z pôvodne len webovej stránky, ktorá v r. 2012 naplnila medzeru jednotnej platformy pre zhromažďovanie informácií o príležitostiach pre študentov a študentiek stredných škôl. Dodnes sa združenie rozšírilo o košický tím, ambasádorov a ambasádorky po ďalších mestách Slovenska a je stále dobrovoľne vedené cca 40 študentmi a študentkami. Organizujeme viaceré formáty podujatí a projektov s cieľom rozšíriť obzory študentov a študentiek, prispieť k ich osobnému rastu, a motivovať nielen k využívaniu svojich možností, ale aj k vytváraniu príležitostí pre svojich rovesníkov a rovesníčky. 

Našimi najväčšími projektmi sú pätoro Študentských volieb (z toho ostatné eurovoľby až pre 75 tis. stredoškolákov a stredoškoláčok), 6 ročníkov impact inkubátora, 4 ročníky Leadership programu, 3 ročníky konferencie Na káve s možnosťami, 2 ročníky Buddíka a desiatky menších diskusných a panelových podujatí.

Sme členskou organizáciou Rady mládeže Bratislavského kraja a certifikovanou organizáciou pre prácu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Zatiaľ sme priamo spolupracovali s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti na kampani pre informovanie prvovoličov a prvovoličiek, získali malé dotácie Bratislavského samosprávneho kraja na programy Buddík a Quick Kancle. Na Študentských voľbách spolupracujeme s vyše 200 školami v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti, Academia Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku, a taktiež s Radou mládeže Prešovského kraja, V.I.A.C. a Mestským parlamentom mladých v Bardejove. Záštitu nad študentskými komunálnymi voľbami prevzali predsedníčka Žilinského kraja a predseda Košického kraja. 

Študentské voľby

Študentské voľby

Bloger 
  • Počet článkov:  1
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Študentské voľby dávajú študentom hlas a usilujú sa o zvýšenie ich záujmu o veci verejné. Na našom blogu môžete nájsť články o samotnom projekte, ako aj o témach relevantných pre mladých, či komentáre a názory mladých na spoločenské témy. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu