Prečo v Bratislave nemáme žiadne nové stromoradia?

Písmo: A- | A+

Magistrát nesadí žiadne nové stromoradia. V rámci projektu 10.000 stromov sa vysadia tisícky stromov, ale nevznikne žiadne nové stromoradie. Sú to premárnené príležitosti.

A je to ďalší príklad, aké ťažké je pre oddelenie zelene na Magistráte urobiť niečo pekné pre Bratislavčanov.

Kedysi vedeli zasadiť stromoradia

Pritom stromoradia sú pre starú Bratislavu typické. Prejdite sa širším centrom Bratislavy o pokochajte sa stromoradiami. Len zopár ukážok:

Krásne stromoradie v centre Bratislavy na Alžbetinskej ulici s peknými veľkými stromami. Stromy sú zasadené tesne blízko pri chodníku, asi 1m. Je radosť tadiaľto prejsť:

Obrázok blogu

Hneď vedľa Sienkiewiczova ulica:

Obrázok blogu

Keď sa chce, tak sa zadarí aj nové stromoradie, ale je to úplne výnimka, Šafárikovo námestie:

Obrázok blogu

Staré Mesto je plné stromoradí, Dobrovičova ulica:

Obrázok blogu

V rámci projektu 10.000 stromov však žiadne podobné stromoradie v Bratislave nevzniká. Prečo?

Nevkus na Dolných honoch

U nás na Dolných honoch zasadil Magistrát veľa stromov, mnohé v blízkosti ciest a chodníkov. Stromoradie ale nevzniklo žiadne. Pochopí to niekto? Ľudia na Magistráte nemajú trošku vkusu a citu pre tvorbu zelene v meste?

Stromoradie by mohlo vzniknúť aj z dvoch alebo troch stromov, keby sa niekomu zachcelo porozmýšľať. Pokojne ale môžu byť stromy v stromoradí hustejšie. Napr. tieto stromy na Bebravskej ulici by mohli urobiť stromoradie, ktoré by oddelilo cestu od zelenej plochy:

Obrázok blogu

Náznak stromoradia na Čiernovodskej ulici. Prečo ale 5 metrov od chodníka? Veď stromoradie by malo tieniť na chodník, aby sa tam príjemne chodilo aj v horúcom lete, okrem iného.

Obrázok blogu

Ani tieto stromy nevytvárajú stromoradie k dvom chodníkom na Vrakunskej ulici. Stromy vľavo nie sú zasadené rovnako ďaleko od chodníka, na obrázku to nie je dobre vidieť:

Obrázok blogu

Ďalší príklad z Bieloruskej ulice, stromy nie sú zasadené v žiadnom vzťahu ku komunikáciám, dokonca ani k lavičkám. Asi kam náhodne padla krajinnému architektovi ceruzka:

Obrázok blogu

Ani inde Magistrát nevytvára stromoradia

Ani pri internáte Bernolák nevzniklo stromoradie, pri tom v okolí sú stromoradia, napríklad na Šancovej, niektoré najkrajšie v Bratislave, napríklad na Karadžičovej:

Obrázok blogu

Vedenia v zemi

Niekde sú aj objektívne prekážky – napríklad vedenia v zemi, ktoré bránia výsadbe stromoradí. Pochybujem však, že toto je prípad každého chodníka a každej ulice, kde Magistrát stromy zasadil a nevytvoril pri tom žiadne stromoradie. Pretože napríklad pouličné osvetlenie vedie na druhej strane cesty. Pretože tiež vidím, že stromy nie sú sadené so zámerom, aby vzniklo niečo pekné pre ľudí.

Môžeme očakávať od Magistrátu, aby pri sadení stromov vzniklo aj niečo pekné pre ľudí?

Stromoradie je najjednoduchší spôsob, ako zasadiť stromy a urobiť niečo pre ľudí. Netreba veľa premýšľať, príkladov je veľa. Všetci poznáme krásu a výhody stromoradí.

Je mnoho ďalších spôsobov, ako zasadiť stromy a urobiť zároveň príjemný priestor, ktorí by Bratislavčania radi využívali. Pekným príkladom je napríklad Medická záhrada.

Zdá sa však, že od Magistrátu pekné zelené priestory nemôžeme očakávať.

Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu