Referendá: Od Hitlera po Brexit

Všehochuť rozličných referend od roku 1933 až do súčasnosti. Výber nie je reprezentatívny a je z veľkej časti zameraný ne Európu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (7)

1933 Nemecko - Výstup z Ligy Národov

Súhlasíš Ty, nemecký muž a Ty, nemecká žena s týmto postupom Tvojej ríšskej vlády a si pripravený ho vyznať ako výraz Tvojho vlastného názoru a vôle a slávnostne sa k nemu priznať?

Výsledok: Schválené 95.1% hlasov.

Účasť: 96.3%

Kontext: Liga Národov (predchodkyňa OSN) bola vytvorená po Prvej Svetovej Vojne z výslovným cieľom zabrániť ďalším vojnám. Nemecké referendum roku 1933 bolo chápané ako protest proti podmienkam nastoleným v Nemecku po jeho kapitulácii v Prvej Svetovej Vojne.

1933 Island - Zrušenie zákazu dovozu alkoholu

Otázka znela, či voliči súhlasia s tým, aby bol zrušený zákaz dovozu alkoholu zavedený referendom roku 1908.

Výsledok: Schválené 57.7% hlasov.

Účasť: 45.3%

Kontext: Ná základe referenda roku 1908 vládla na Islande prohibícia. Roku 1921 Španielsko pohrozilo Islandu, že prestane dovážať islandskú solenú tresku, ak Island nebude dovážať španielske vína. Islandská vláda sa podvolila a povolila dovoz španielskych a portugalských vín. Referendum roku 1933 zrušilo celý zákaz definitívne. Naďalej však platil zákaz piva s obsahom alkoholu nad 2.25%.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

1934 Nemecko - Spojenie funkcie kancelára a prezidenta

Pozícia prezidenta ríše bude spojená s pozíciou kancelára. Všetky právomoci prezidenta ríše teda prejdú na Vodcu a kancelára ríše, Adolfa Hitlera. On sám menuje svojho náhradníka. Súhlasíš Ty, nemecký muž a Ty, nemecká žena so znením tohto zákona?

Výsledok:Schválené 95.1% hlasov-

Účasť: 96.3%

Kontext: Referendum prebehlo sedemnásť dní po smrti prezidenta Hindenburga. Cieľom bolo konsolidovať moc v Hitlerových rukách.

1936 Nemecko - Za vojenské obsadenie Porýnia

Otázka znela, či volič súhlasí s vojenským obsadením Porýnia.


Výsledok: Presné výsledky sa mi nepodarilo zistiť. V každom prípade však bolo vojenské obsadenie Porýnia schválené a promptne realizované.

Kontext: Po Prvej Svetovej Vojne bolo Porýnie, oblasť sústreďujúca veľkú časť nemeckého ťažkého priemyslu, vyhlásené za demilitarizovanú zónu. Referendum malo poskytnúť legitimitu pre jeho remilitarizáciu.

1938 Rakúsko - Za Anšlus a za Hitlera

"Veľké Nemecko. Áno!"
"Veľké Nemecko. Áno!" 

Súhlasíš so znovuzjednotením Rakúska a Nemeckej Ríše uskutočneným 13. marca 1938 a hlasuješ za kandidátku nášho Vodcu Adolfa Hitlera?

Výsledok: Schválené, 99.73% hlasov.

Účasť (s vylúčením Židov a Rómov): 99.71%

Kontext: Pokus o dodatočnú legitimizáciu pripojenia Rakúska ku Nemeckej Ríši.

SkryťVypnúť reklamu

1947 Španielsko - Referendum o nástupníctve

Súhlasíš so zákonom o nástupníctve v pozícii hlavy štátu?

Výsledok: Schválené 95.14% hlasov.

Účasť: 88.59%

Kontext: Zákon ustanovoval ako hlavu štátu Francisca Franca a to až do jeho smrti, alebo prípadného odstúpenia. Ďalej mu dával možnosť menovať svojho nástupcu ako kráľa, alebo kráľovského regenta.

1961 Francúzsko - Referendum o nezávislosti Alžírska

"Cesta priateľstva. ÁNO za nové Alžírsko."
"Cesta priateľstva. ÁNO za nové Alžírsko." 

Súhlasíte so zákonom predloženým francúzskemu ľudu prezidentom republiky týkajúcim sa sebaurčenia alžírskeho obyvateľstva a organizácie verejných inštitúcií pred sebaurčením?

Výsledok: Za sebaurčenie hlasovalo 74.99% voličov.

Účasť: 92.2%

Kontext: Návrh predpokladal, že keď to bezpečnostná situácia dovolí, alžírske obyvateľstvo rozhodne o ďalšom vzťahu medzi Alžírskom a Francúzskou Republikou. Do tej doby mala francúzska rada ministrov zorganizovať vládu a zákonodarné zhromaždenie v Alžírsku.

1971 Švajčiarsko - Za volebné právo pre ženy

"Ženy nemôžu byť korisťou politických strán"
"Ženy nemôžu byť korisťou politických strán" 

Ste za nasledujúcu zmenu ústavy: ... pri spolkových hlasovaniach a voľbách majú Švajčiari a Švajčiarky rovnaké práva a povinnosti ...

Výsledok: Schválené 65.7% hlasov.

Účasť (s vylúčením žien): 57.72%

SkryťVypnúť reklamu

Kontext: Návrh vlády zaviesť volebné právo pre ženy musel, keďže išlo o zmenu ústavy, prejsť referendom. Po rôznych neúspešných pokusoch v minulosti hlasovala roku 1971 konečne väčšina za. Volebné práva na kantonálnej úrovni zostali naďalej definované v kantonálnych ústavách. Volebné právo žien bolo ako v poslednom zavedená v kantóne Appenzell Innerrhoden roku 1991.

1975 Spojené Kráľovstvo - Referendum o zotrvaní v Európskom Spoločenstve

Vláda oznámila výsledky znovuvyjednania zmluvy o členstve Spojeného Kráľovstva v Európskom Spoločenstve. Myslíte si, že by Spojené Kráľovstvo malo zostať členom Európskeho Spoločenstva?

Výsledok: Za zotrvanie hlasovalo 67.23% zúčastnených.

Účasť: 64.03%

Kontext: Roku 1975 boli pozície ohľadom Európskej Únie opačné ako dnes. Kým Toryovci boli za, Labouristi boli v tejto téme rozdelení. Labouristický premiér Harold Wilson použil referendum (ktoré nemá v britskom politickom systéme žiadnu tradíciu) aby na jednej strane zabezpečil zotrvanie v únii, na druhej prekonal rozpory vo vlastnej strane. Plán, na rozdiel od neskoršieho Brexitového referenda, vyšiel.

SkryťVypnúť reklamu

1978 Kalifornia - Referendum za zníženie dane z nemovitostí (tzv. Návrh 13)

Návrh obmedzuje daň z nemovitostí na 1% ceny nemovitosti. Ďalej vyžaduje pre zvýšenie akýchkoľvek daní dvojtretinovú väčšinu v oboch komorách štátneho parlamentu.

Výsledok: Schválené 62.6% hlasov.

Účasť: 67.5%

Kontext: Kampaň prezentovala návrh ako možnosť zaťať tipec politikom, ktorí rozhadzujú peniaze daňových poplatníkov. Ceny nehnuteľností v Kalifornii rastú raketovou rýchlosťou, takže veľa majiteľov nemovitostí by si dnes, nebyť návrhu 13, nemohlo svoj dom vôbec dovoliť. Návrh 13 má preto do dnešného dňa veľmi vysokú podporu. Na druhej strane to znamenalo pokles príjmov pre štát. Predtým tvorila daň z nehnuteľností asi jednu tretinu štátnych príjmov, dnes je to asi jedna desatina. Výsledkom bolo napr. prepúšťanie učiteľov a zvyšovaniu počtu žiakov na jedného učiteľa. Vo výdavkoch na jedného žiaka sa Kalifornia medzi päťdesiatimi americkými štátmi prepadla z 14. miesta roku 1978 na 43. miesto roku 2007. Článok o potrebnej dvojtretinovej väčšine pre zvyšovanie daňového zaťaženia navyše znamená, že príjmy nie je ľahké nahradiť.

1979 Irán - Referendum o vytvorení Islamskej Republiky

Volebný lístok proti islamskej republike
Volebný lístok proti islamskej republike 

V mene všemohúceho Boha! Má sa prastarý [kráľovský] režim zmeniť na islamskú republiku, ktorej ústava bude schválená národom? Áno, či nie?

Výsledok: Schválené 99.3% hlasov.

Účasť: 98%

Kontext: Revolúcia proti sekulárnemu, pro-západnému a skorumpovanému šáhovhmu režimu bola jedna z najväčších vôbec. Na demonštráciách sa zúčastnilo asi 10% obyvateľstva. (Typická revolúcia zriedka presiahne 1%.) Na začiatku nebolo jasné, že udalosti povedú k vytvoreniu islamskému štátu. Podporovali ju aj marxisti, feministky atď. Toto referendum ukázalo, že islamské smerovanie má podporu absolútnej väčšiny obyvateľstva.

1992 Južná Afrika - Referendum o ukončení Apartheidu

"Nie. Zastavme Mandelu a jeho Klerka" (slovná hračka, klerk = sekretár)
"Nie. Zastavme Mandelu a jeho Klerka" (slovná hračka, klerk = sekretár) 

Ste za pokračovanie reformného procesu ktorý prezident štátu začal 2. februára 1990 a ktorého cieľom je vyjednanie novej ústavy?

Výsledok: Schválené 68.73% hlasov.

Účasť (s vylúčením farebného obyvateľstva): 85.08%

Kontext: Vďaka rozpadu komunistického bloku, medzinárodným sankciám, tlaku obchodnej komunity ako aj meniacej sa nálade na domácej politickej scéne otvorila sa roku 1989 možnosť ukončiť režim apartheidu v Južnej Afrike. Prezident de Klerk začína roku 1990 rokovania s Nelsonom Mandelom (vtedy ešte vo väzení). Do roku 1992 rokovania výrazne pokročili, na popularite však začala získavať ultrapravicová Konzervatívna Strana, ktorá odmietala pokračovanie rokovaní. Referendum medzi bielym obyvateľstvom malo umlčať tieto hlasy. Na jednej strane uspelo v tom zmysle, že rokovania pokračovali. Na druhej strane sa pravicu nepodarilo pacifikovať a kým sa roku 1993 uskutočnili slobodné voľby dokázala ešte vyvolať nebezpečné nepokoje, aj s obeťami na životoch.

1988 Chile - Referendum o Pinochetovi

"Chile začína tvojou rodinou" Brožúrka pripravená kampaňou za Pinocheta
"Chile začína tvojou rodinou" Brožúrka pripravená kampaňou za Pinocheta 

V referende boli ponúknuté nasledovné možnosti: ÁNO - Navrhnutý kandidát je schválený. Pinochet nastúpi do úradu 11. marca 1989 s osemročným mandátom a parlamentné voľby sa uskutočnia deväť mesiacov po tom, ako zloží prísahu. Junta bude naďalej vykonávať zákonodarnú moc až kým do úradu 11. marca 1990 nastúpi novozvolený kongres. NIE - Navrhnutý kandidát je odmietnutý. Pinochet a junta zostanú pri moci ešte jeden rok. Prezidentské a parlamentné voľby sa budú konať tri mesiace pred ukončením Pinochetovho volebného obdobia. Novozvolený prezident a kongres nastúpi do úradu 11. marca 1990.

Výsledok: Proti Pinochetovi hlasovalo 55.99% zúčastnených.

Účasť: 88.51%

Kontext: Niekedy sa tvrdí, že vyhlásenie tohoto referenda bolo znakom toho, že Pinochet definitívne stratil kontakt s realitou a predpokladal, že vyhrá. Alternatívnym vysvetlením je, že cítil, že stráca podporu v junte a pokúsil sa upevniť svoju moc týmto spôsobom, Tak, či onak, po prehratom referende chcel, aby armáda obsadila hlavné mesto. Šéf armády však odmietol spolupracovať. Nasledujúci rok teda došlo k demokratickým voľbám, ktoré vyhrala opozícia.

1991 Estónsko - Referendum o vystúpení zo Sovietskeho Zväzu

Chcete obnovenie národnej nezávislosti a suverenity Estónskej Republiky?

Výsledok: Za nezávislosť hlasovalo 78.4% zúčastnených.

Účasť: 82.9%

Kontext: O mesiac skôr sa konalo podobné referendum v Litve. Súbežne s referendom v Estónsku prebehlo úspešné referendum v Lotyšsku. O pár dní neskôr sa konalo referendum o zachovaní Sovietskeho zväzu v Rusku a stredoázijských republikách. Tu zneli výsledky naopak v prospech Sovietskeho Zväzu.

1995 Bielorusko - Za možnosť, aby prezident mohol rozpustiť parlament

Súhlasíte, že je potrebné, aby bola ústava zmenená tak, aby mohol prezident Bieloruska predčasne rozpustiť najvyšší Soviet, v prípade, ak by systematicky, alebo závažným spôsobom porušoval ústavu?

Výsledok: Schválené 81.4% hlasov.

Účasť: 64.8%

Kontext: Po tom, čo parlament obmedzil jeho právomoci, prišiel Lukašenko so štyrmi referendovými otázkami, z ktorých iba jedna bola schválená parlamentom (otázka o bližšej ekonomickej integrácii s Ruskom). Lukašenko sa napriek tomu rozhodol vyhlásiť referendum so všetkými štyrmi otázkami a získal tak možnosť rozpustiť parlament.

1996 Bielorusko - Posilnenie právomocí prezidenta

Otázka bola, či voliči súhlasia so zmenou ústavy navrhnutou prezidentom Lukašenkom, ktorá, medzi iným, dávala prezidentovým výnosom silu zákona, ďalej takmer úplnú kontrolu nad rozpočtom a predĺžila jeho volebné obdobie do roku 2011.

Výsledok: Schválené 88.2% hlasov.

Účasť: 84.1%

Kontext: Keď Lukašenko poslal referendové otázky parlamentu, parlament reagoval protinávrhom, ktorý rušil pozíciu prezidenta. V spore nakoniec muselo negociovať Rusko. Dohoda bola, že výsledky referenda bude následne musieť schváliť parlament. Lukašenko problém obišiel vytvorením nového parlamentu, v ktorom sedeli len jemu lojálni poslanci. V paralelnom referende voliči zamietli voliči zrušenie trestu smrti.

2003 Slovensko - Vstup do Európskej Únie

Logo kampane za vstup do EÚ
Logo kampane za vstup do EÚ 

Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?

Výsledok: Za vstup hlasovalo 93.7% zúčastnených.

Účasť: 52.1%

Kontext: Referendum prebehlo, na rozdiel od ostatných vstupujúcich krajín, takmer bez diskusie, alebo agitácie. Jediným zaujímavým javom bola podpora vstupu nielen vládnou koalíciou (Dzurindova vláda), ale úplne celým politickým spektrom, vrátane Mečiara a Komunistov.

2004 Bielorusko - Možnosť opätovného kandidovania na prezidenta pre Lukašenka

Súhlasíte s tým, aby sa prvý prezident republiky, A. G. Lukašenko, mohol zúčastniť ako kandidát v prezidentských voľbách republiky Bieloruskej Republiky a súhlasíte s prvou časťou odstavca 81 ústavy Bieloruskej Republiky v tomto znení: "Prezident je volený na päť rokov priamo bieloruským národom na základe všeobecného, slobodného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním" ?

Výsledok: Schválené 88.9% hlasov.

Účasť: 90.3%

2005 Holandsko - Referendum o európskej ústave

Ste za, alebo proti tomu, aby Holandsko schválilo zmluvu zavádzajúcu európsku ústavu?

Výsledok: Zamietnuté 61.5% hlasov.

Účasť: 68.3%

Kontext: Len tri dni potom ako bola európska ústava odmietnutá vo francúzskom referende sa situácia zopakovala v Holandsku. Prieskumy naznačujú, že hoci veľká časť voličov hlasovala proti z relevantných dôvodov (menšie slovo Holandska v záležitostiach EÚ), až 30% hlasovalo proti, aby vyjadrilo nespokojnosť z vtedajšou Holandskou vládou. Ďalšia veľká časť voličov hlasovala proti kvôli nesúhlasu s krokmi EÚ, ktoré nemali priamu súvislosť s európskou ústavou (prijatie východoeurópskych krajín, prístupové rokovania s Tureckom, problémy spojené so zavedením Eura). Odmietnutie návrhu definitívne spečatilo osud európskej ústavy.

2007 Portugalsko - Za povolenie potratov

Ste za dekriminalizáciu dobrovoľného prerušenia tehotenstva ak je vykonaná na žiadosť ženy v prvých desiatich týždňoch a v oprávnenej zdravotníckej inštitúcii?

Výsledok: Schválené 59.25% hlasov. Nebolo však dosiahnuté kvórum.

Účasť: 43.57%

Kontext: Keďže referendum nedosiahlo potrebnú päťdesiatpercentnú účasť, nebolo záväzné. Napriek tomu bol jeho výsledok zavedený do praxe.

2014 Krym - Referendum o pripojení k Rusku

"16. marca si vyberáme"
"16. marca si vyberáme" 

Referendum ponúkalo dve možnosti: 1. Ste za znovuzjednotenie Krymu s Ruskom so všetkými právami federálnej republiky Ruskej Federácie? 2. Ste za obnovenie Ústavy Krymskej Republiky z roku 1992 a za štatút Krymu ako časti Ukrajiny?

Výsledok: Za pripojenie k Ruskej Federácii hlasovalo 97.47% zúčastnených.

Účasť: 82.51%

Kontext: Dodatočná legitimizácia vojenského obsadenia Krymu Ruskom.

2015 Grécko - Dohoda o štátnom dlhu

Má byť prijatá dohoda predložená Európskou Komisiou, Európskou Centrálnou Bankou a Medzinárodným Menovým Fondom Euroskupine 25. júna 2015?

Výsledok: Zamietnuté 61.31% hlasov.

Účasť: 62.5%

Kontext: Grécka dlhová kríza, ktorá sa ťahala od roku 2009. Návrh predložený tzv. Trojkou znamenal pre Grécko vážne uťahovanie opaskov. Referendum bolo zrejme myslené ako spôsob, ako vyvinúť tlak pri vyjednávaní. Napriek negatívnemu výsledku referenda však prijalo Grécko o osem dní neskôr ešte drastickejšie podmienky Európskej Komisie, Medzinárodného Menového Fondu a Európskej Centrálnej Banky.

2016 Spojené Kráľovstvo - Referendum o Brexite

"Nechceš to zažiť? 23. júna hlasuj za zotrvanie v EÚ."
"Nechceš to zažiť? 23. júna hlasuj za zotrvanie v EÚ." 

Má Spojené Kráľovstvo zostať členom Európskej Únie, alebo má Európsku Úniu opustiť?

Výsledok: Za opustenie EÚ hlasovalo 51.87% zúčastnených,

Účasť: 72.21%

Kontext: Tentokrát boli, na rozdiel od roku 1975, vo veci členstva v EÚ rozdelení Toryovci, nie Labouristi. Toryovský ministerský predseda David Cameron sa pokúsil zopakovať trik Harolda Wilsona ako utlmiť rozpory vo vlastnej strane a zotrvať pritom v Únii. Politická rošáda tentokrát nevyšla a Spojené Kráľovstvo vystúpilo z EÚ.

2018 Taiwan - Prvé kolo referend po uvoľnení podmienok pre usporiadanie referenda

Rôzne otázky ohľadom LGBT práv, utlmenia tepelných elektrární, neodstavenia jadrových elektrární, zákazu importu potravín z oblastí okolo Fukušimy a používania mena "Taiwan" v športe.

Výsledky: Trinásť návrhov schválených, tri zamietnuté.

Účasť: 54-56%

Kontext: Taiwan bol na tom, čo sa týka referend, podobne ako Slovensko. Na vyhlásenie referenda boli potrebné podpisy od 5% voličov. Aby referendum bolo platné, bola potrebná účasť nad 50%. Taiwan zažil do roku 2017 šesť referend, z ktorých všetky boli na politicky citlivé, polarizujúce témy (vzťahy z Čínou, zhabanie majetkov nahromadených členmi Kuomintangu). Žiadne z nich (podobne ako tomu bolo na Slovensku) nedosiahlo potrebnú 50% účasť. Roku 2017 bol počet potrebných podpisov znížený na 1.5% a kvórum na 25%. Výsledkom bolo nielen podstatné zvýšenie počtu referend, ale aj príklon k vecnejším témam. Účasť vyskočila nad 50%. Roku 2019 bolo rozhodnuté oddeliť referendá od volieb a konať ich pravidelne každé dva roky.

2018 Švajčiarsko - Za kravy s rohmi

"Kravy s rohmi sa mi páčia podstatne viac."
"Kravy s rohmi sa mi páčia podstatne viac." 

Článok 104, odsek 3, písmeno b Švajčiarskej ústavy o podpore dobrého zaobchádzania s hospodárskymi zvieratami bude doplnené nasledovne: Vláda konkrétne zabezpečí, že majitelia kráv, chovných býkov, kôz a chovných capov dostanú finančnú podporu ak ich dospelé zvieratá majú rohy.

Výsledok: Zamietnuté 54.7% hlasov.

Účasť: 48.3%

Martin Sústrik

Martin Sústrik

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  70
  •  | 
  • Páči sa:  964x

Politológia, ekonomika, história, altruizmus, pokrok. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

69 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu