(Ne)prekrúcanie školských paragrafov

12 zaujímavých bodov o školských paragrafoch: vyhadzov počas plnenia si povinnej školskej dochádzky, bezplatné štúdium na ZŠ, SŠ; jedna celohodinová písomná práca len raz za deň a i. Dochádzka v. prospech.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

Stále tvrdím, že školstvo sa nemôže zmeniť, ak sa nezmení myslenie ľudí o školstve na všetkých jeho úrovniach. Preto sa snažím vo svojich blogoch písať o témach, o ktorých sa mnoho nehovorí. V tomto kratšom blogu zhrniem niekoľko vypuklých problémov do niekoľkých bodov, s ktorými som sa počas svojej praxe stretol. Ja vždy stojím pri Vás, milí žiaci, rodičia, ale aj učitelia, zvlášť ak sa v školstve dejú neprávosti a nie je možné sa dopátrať pravdy. Lebo pravda je moje náboženstvo.

1. Žiaka, ktorý si plní 10-ročnú školskú dochádzku, nemožno zo školy vyhodiť. 10-ty rok si ju plníte na strednej škole, ani z 1. ročníka vás nemôžu vyhodiť. Možnosťou je len váš dobrovoľný prestup na inú školu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

2. Štúdium na štátnych základných a stredných školách je bezplatné. Poplatky navyše mimo platenia za stravu sú zo strany rodičov dobrovoľné, nie povinné. Škola ich od vás nemôže záväzne žiadať a v súvislosti s nezaplatením (napr. rodičovského príspevku) vás nemôže sankcionovať, taktiež sa napríklad "vyhrážať" študentom. Na lyžiarsky výcvik dostáva škola raz za kalendárny rok príspevok z Ministerstva školstva vo výške 150 eur na žiaka, taktiež by mal byť zadarmo, 1 x počas II. stupňa na ZŠ a 1 x počas strednej školy.

3. Ak dobrovoľne platíte rodičovský príspevok, máte tak nárok na podrobnú správu, ako a kde boli finančné prostriedky použité aj s podrobným vyúčtovaním.

SkryťVypnúť reklamu

4. Každý žiak ZŠ, SŠ má nárok na rovnoprávnosť prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie. Akákoľvek diskriminácia je protizákonná (tzv. "sedenie na niekom", nezáujem o žiakov s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).

5. Štátne vzdelávacie programy (ŠVP) vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách. Na základe nich si každá škola vypracúva Školský vzdelávací program (ŠkVP). ŠkVP má byť v plnom znení zverejnený na webe školy. Tam si, vážení rodičia a žiaci, viete pozrieť, čo vás v ktorom ročníku čaká, viete sa pozrieť na vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov a i.

SkryťVypnúť reklamu

6. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru. Nemôžete písať celohodinové testy alebo písomky z 3 predmetov naraz v jeden deň! PLATÍ ROVNAKO PRE ZŠ A SŠ.

7. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu sa stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. S váhou jednotlivých druhov kontroly vedomostí musíte byť oboznámení na začiatku školského roka. Taktiež musí byť uvedený v ŠkVP.

SkryťVypnúť reklamu

Krátke vysvetlenie: napríklad ústna odpoveď môže mať váhu 1, test na celú hodinu môže mať váhu 2. POZOR! PLATÍ LEN PRE STREDNÉ ŠKOLY! Zdroj: Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY váženie známok NEPLATÍ! Zdroj: Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

8. Je v rozpore so školskou legislatívou, AMORÁLNE a NEETICKĚ podmieňovať dochádzku žiaka s jeho výsledným hodnotením a klasifikáciou prospechu. Žiak nechodieval na hodiny, tak automaticky ho hodnotím horšou známkou na konci klasifikačného obdobia.

9. Je v rozpore so školskou legislatívou udeľovať znížené známky zo správania za neospravedlnené hodiny. Metodický pokyn takýto výmysel škôl nepozná! 

10. Ak si plníte 10-ty rok povinnej školskej dochádzky spravidla na strednej škole - A TO ASI VIE LEN MÁLOKTO - nemožno udeliť žiakovi opatrenie vo výchove podmienečné vylúčenie len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, teda až od 2. ročníka SŠ.

11. Je v rozpore s Metodickým pokynom pre SŠ spájať neospravedlnené hodiny s výchovnými opatreniami. 

Obrázok blogu

 12. Metodický pokyn na hodnotenie žiakov strednej školy neumožňuje vymyslené BODOVÉ HODNOTENIE,v ktorom žiak na konci klasifikačného obdobia získa určitý počet bodov, ktorý sa premietne do percentuálnej tabuľky, z ktorej vzíde výsledná známka. 

Volám sa Ivan Švajlen, som kandidátom do NRSR vo voľbách 2020 za Demokratickú stranu pod číslom 53. Školstvo je moja vášeň, a preto píšem články o tom, čo ste možno o školstve nevedeli. Našu stranu môžete podporiť lajkom TU a na Instagrame TU

Rovnosť šancí v školstve 

Ak sa vám text páčil, podporte ho zvýšením karmy pod blogom, zvýšite tak jeho čítanosť. 

Ďakujem.

Ivan Švajlen

Ivan Švajlen

Bloger 
  • Počet článkov:  10
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Som vyštudovaný tlmočník a prekladateľ (anglický jazyk - slovenský jazyk), a zároveň učiteľ s 15-ročnou praxou. "Once you've lived in Košice, you always want to come back." Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

273 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

711 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu