Oplatí sa nepodceňovať bolesti chrbta.

Medzi najčastejšie príčiny zdravotných problémov ľudí dneška patria aj bolesti chrbta.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Prinútia vyhľadať lekárske vyšetrenie alebo konzultovať iných odborníkov medicínskeho prostredia. Mnohokrát dokonca počas dní pracovného voľna, pohotovostnej služby či v priebehu nocí. Najmä preto, lebo vtedy doľahne na človeka narastajúca obava o zdravie, život a vystupňuje sa strach, že za bolesťou chrbta sa skrýva niečo nanajvýš zlovestné, čo neznesie už ani sekundu ďalšieho odkladu.

     Protipólom tejto skúsenosti je nezvratný fakt, že bolesti chrbta bývajú nielen veľmi častou príčinou pracovnej neschopnosti, ale v našich podmienkach aj dôvodom žiadostí pre priznanie kompenzácií a bonusov (oprávnených, ale, žiaľ, aj špekulatívnych), ktoré poskytuje zamestnanecký vzťah, zdravotný a sociálny systém, vrátane čiastočnej alebo úplnej invalidity.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

     Najmä preto, lebo aj aspoň mierne informovaný laik si dostatočne presne uvedomuje nielen možné, život ohrozujúce riziká z neriešenia, najmä dlhodobých nepoznaných zdravotných porúch a chorôb, ale aj fakt, že diagnostika, tým potvrdenie alebo vylúčenie tzv. organických dôvodov bolestí chrbta, nie je vždy stopercentná. Teda, nielenže sa ich nepodarí stále exaktne dokázať, ale ani vylúčiť.

Obr. 1: Až 85% ľudí má niekedy bolesti chrbta. Ich príčina je rôznorodá. Ilustračné foto, zdroj:  https://www.bioliek.sk/blog/bolest-chrbta/
Obr. 1: Až 85% ľudí má niekedy bolesti chrbta. Ich príčina je rôznorodá. Ilustračné foto, zdroj:  https://www.bioliek.sk/blog/bolest-chrbta/ 

     V tomto konštatovaní sa skrýva aj nie celkom férový prístup niektorých, ktorí sa rozhodli nejakým spôsobom profitovať z problémov iných. Žiaľ, mnohokrát je dôležitým dôvodom aj  malá dávka empatie, trpezlivosti, dôslednosti zo strany oficiálnej medicíny, čo býva v drvivej časti prípadov najhlavnejším dôvodom, prečo sa ľudia s bolesťami chrbta radšej utiekajú k iným, ktorí ich trápenie nespochybňujú, neznevažujú, neponižujú nezáujmom a túto voľbu robia neraz s plným vedomím, že na ich bolesti aj cielene profitujú.

Skryť Vypnúť reklamu

     Príčina bolestí chrbta je mimoriadne rôznorodá. Dala by sa zadeliť do troch veľkých skupín. V prvej ide o dôsledky funkčného preťaženia tzv. mäkkých tkanív chrbtovej oblasti (svaly, šľachy, väzy). Druhá vyplýva z viac či menej závažných ochorení chrbtice ako celku a jej jednotlivých súčastí (stavce, kĺby, platničky, šľachy, nervy). Tretia je výsledkom prenesenej bolesti z blízko susediacich, vzdialenejších orgánov, orgánových systémov a iných príčin (bolesť prenesená).

     Prvá skupina, z kvantitatívneho hľadiska najpočetnejšia, má jednu obrovskú „výhodu“, že zvyčajne – okrem rôzne dlho trvajúcej bolesti najrôznejšieho prejavu a intenzity – ináč neohrozuje zdravie a život postihnutej osoby. V drvivej väčšine prípadov ide o stavy, ktorým predchádza nejaké preťaženie chrbtice a jej svalstva, jeho závesného aparátu, väzov, šliach a ich súčastí. Nezriedkavým sprievodným javom a spúšťačom funkčnej bolesti býva pridružený alebo samostatne sa vyskytujúci zápal, najmä vírusového pôvodu, reakcia mäkkých tkanív chrbta na rýchle striedanie chladu a tepla, v prostredí nerovnakej miestnej a celkovej vlhkosti, no najmä celkové vyčerpanie organizmu, náhle či dlhodobé spotrebovanie alebo iné oslabenie imunity, nedostatok pohybu, oddychu, kvalitného spánku, pretrvávanie a kopenie stresových situácií.

Skryť Vypnúť reklamu
Obr. 2: Funkčné preťaženie býva najčastejšou príčinou bolestí chrbtice. Klasickým príkladom je bolesť chrbta u tehotných žien. Zdroje: https://unizdrav.sk/bolest-chrbtice-pomocky-na-spravne-sedenie https://www.otehotnenie.sk/clanky-a-rady/bolest-chrbta-v-
Obr. 2: Funkčné preťaženie býva najčastejšou príčinou bolestí chrbtice. Klasickým príkladom je bolesť chrbta u tehotných žien. Zdroje: https://unizdrav.sk/bolest-chrbtice-pomocky-na-spravne-sedenie https://www.otehotnenie.sk/clanky-a-rady/bolest-chrbta-v- 

    Vo všeobecnosti sa dá povedať, že akákoľvek liečba (celková, napr. liekmi či rehabilitácia alebo miestna, napr. bolesť a svalstvo uvoľňujúce krémy, gély, masáž, akupunktúra či fyzikálne prostriedky) prinesie efekt a je ešte efektívnejšia pokiaľ sa podarí jednorazovo alebo trvale odstrániť niektoré či všetky nepriaznivé sprievodné kofaktory.

     Druhá skupina je veľmi rôznorodá a najkomplikovanejšia, lebo sa nielenže zložito diagnostikuje, ale aj vyžaduje pomerne veľkú porciu času a trpezlivosti všetkých zainteresovaných pri jej diagnostike a nemenšiu aj počas následnej liečby. Patrí do kompetencie nielen všeobecných ortopédov, ale aj špeciálne školených odborníkov tejto medicínskej disciplíny na ochorenia chrbtice a špecialistov na liečbu jej dôležitých sprievodných štruktúr, najmä neurológov a neurochirurgov. Mnohokrát sa do procesu zapájajú aj odborníci iných odborov, čo vyplýva z rôznorodosti a súvislostí, ktoré stručne zhrnieme v nasledujúcej časti príspevku.

Skryť Vypnúť reklamu
Obr.3: Veľmi častou príčinou bolestí chrbta bývajú ochorenia a poškodenia medzistavcových platničiek. Zdroj: https://www.plnohodnotnyzivot.sk/bolesti-chrbta/
Obr.3: Veľmi častou príčinou bolestí chrbta bývajú ochorenia a poškodenia medzistavcových platničiek. Zdroj: https://www.plnohodnotnyzivot.sk/bolesti-chrbta/ 

     Zahŕňajú chorobné stavy vrodené (napr. tzv. asimilačné poruchy, z asymetrie postavenia vnútorných stavcových kĺbov či tzv. spina bifida z neuzatvorenia oblúkov stavcov), zápalové ochorenia, tzv. aseptické zápaly na podklade autoimunitných ochorení (písali sme o nich niekoľkokrát, viď aj www.symptomedica.com), tiež tzv. degeneratívne ochorenia chrbtice (spondylóza – postihnutie stavcových platničiek, spondylartróza – ochorenie stavcových kĺbov, vycestovanie medzistavcových diskov, zúženie spinálneho kanála, čiže spinálna stenóza primárna, no najmä získaná – budeme sa im venovať v niektorom z ďalších blogov). Ďalej sem patrí veľká skupina infekčných zápalov stavcov (spondylodiscitída), prípadne aj tuberkulózneho pôvodu. Pomerne rozsiahlou skupinou bývajú nádory nezhubné aj zhubné. Primárne vznikajúce v stavcoch (menej časté) alebo sa vyskytujúce ako vmetky (metastázy) malígnych tumorov iných lokalizácií (prostata, prsník, štítna žľaza, obličky, pľúca). Spoluúčasť iných špecializácií a onkológov je preto nielen logická, ale nanajvýš potrebná. K metabolickým chorobám, ktoré sa podieľajú na bolestiach chrbtice, patria najmä osteoporóza a dna. Veľkú skupinu tvoria aj úrazy chrbtice, najmä zlomeniny, čo sa rieši aj v spolupráci s traumatológom, neraz aj neurochirurgom.

     Tretiu skupinu bolestí chrbta spôsobujú choroby blízkych alebo aj vzdialenejších orgánov tela alebo orgánových systémov a iných príčin. Mnohokrát sa môžu prioritne prejaviť práve bolesťou chrbta, ale ich následnú diagnostiku a liečbu, podľa príčiny, preberajú iné odbory. Napríklad, problémy so srdcom a jeho tepnami riešia internisti, kardiológovia, kardiochirurgovia. Choroby priedušiek a pľúc lekári pre ochorenia pľúc a respirácie či hrudní chirurgovia. Postihnutie veľkých tepien (napr. tzv. aneuryzma brušnej aorty) cievni chirurgovia, gynekologické choroby (cysty, myómy, zápaly) gynekológovia, ochorenia  prostaty urológovia, obličiek nefrológovia, žlčníka brušní chirurgovia, žliaz s vnútornou sekréciou endokrinológovia, poškodenia bedrového kĺbu klasickí ortopédi alebo traumatológovia. Podskupinou bývajú aj napríklad niektoré otravy, najmä ťažkými kovmi a inými jedmi, ktoré sa riešia v spolupráci s toxikológmi. Nie zriedkavé bývajú tiež bolesti chrbta tzv. psychosomatické, ktorých liečenie sa nezaobíde bez psychiatra, prípadne klinického psychológa. 

Obr.:4: Prenesená bolesť chrbtice býva mnohokrát prvým príznakom vážnych ochorení iných vnútorných orgánov. Zdroje: https://pocitzdravia.sk/blog/clanky/regeneracia/bolest-chrbta-a-vplyv-na-vnutorne-organy https://www.solen.sk/storage/file/article/ef717bed
Obr.:4: Prenesená bolesť chrbtice býva mnohokrát prvým príznakom vážnych ochorení iných vnútorných orgánov. Zdroje: https://pocitzdravia.sk/blog/clanky/regeneracia/bolest-chrbta-a-vplyv-na-vnutorne-organy https://www.solen.sk/storage/file/article/ef717bed 

     Zo stručného výpočtu je nanajvýš jasný nielen multidisciplinárny rozmer starostlivosti o ľudí s prenesenými bolesťami chrbta, ale tiež nevídané množstvo možností pri stanovovaní primárnej diagnózy, určení a realizácii následnej správnej (kauzálnej) liečby.

     Manažérsky prístup je tu zrejmý a možno oveľa zreteľnejší, než v iných prípadoch medicínskej starostlivosti. Trochu nadnesene sa dá konštatovať, že sa stáva určitou prezentáciou súdobých možností a schopností diagnostickej aj liečebnej úrovne medicínskeho zariadenia, ktoré ju riadi a usmerňuje. V prenesenom význame aj celého dobového zdravotníctva.

     Diagnostikovať a liečebne riešiť bolesti chrbta, rýchlo a k plnej spokojnosti svojho pacienta – klienta, je nielen mnohokrát zložité, ale najmä vyžadujúce nesmiernu dávku trpezlivosti a času. Tento fakt, v dnešnom uponáhľanom svete, kedy postihnutá osoba potrebuje urýchlené výsledky, lebo si nemôže dovoliť akokoľvek dlho trvajúci výpadok z pracovného procesu, je mnohokrát veľmi zložité zdôvodniť, vysvetliť a obhájiť.

     A tu je ďalšia trecia plocha, ktorá nielenže problém nerieši, ale ho ešte viac komplikuje. Nehovoriac o skutočnosti, že podobne ako pri ktorejkoľvek inej chorobnej situácii, úspech liečby vyžaduje určité odriekanie, prináša väčší alebo menší zásah do rytmu obvyklého života. V drvivej väčšine prípadov si žiada nielen dostať, ale aj dať niečo navyše, čo doposiaľ nebolo nutné. S odmietaním priznať si a uznať, že príčina nového stavu spočíva mnohokrát v drobnostiach, ktoré boli dlhodobo zanedbávané a kopili sa. No a jedného krásneho dňa pohár jednoducho pretiekol a basta fidli. Zrazu nastal stav, kedy sa „znesiteľné“ zmenilo zo dňa na deň  na „neznesiteľné“ a z tolerovateľného je nezvratne, možno navždy, neprípustné. Pritom čas je aj v tomto procese dosť neúprosný faktor. A vzhľadom k rôznorodosti príčin, ktoré bolesti chrbta môžu spôsobovať, s ním neslobodno neefektívne plytvať.

     Bolesti chrbta patria do kategórie zdravie ohrozujúcich stavov, ktoré uvedený myšlienkový sled rukolapne dokumentujú. Preto sme si ich vybrali ako tému dnešného blogu. A pokiaľ sa nám podarilo zaujať pozornosť cteného čitateľa a iniciovať jeho odhodlanie posudzovať celú záležitosť, nielen bolesti chrbta, v širších súvislostiach, bude mať naša snaha správny výstup   a o to nám išlo.

AUTOR: MUDr. Karol Džupa, CSc.
AUTOR: MUDr. Karol Džupa, CSc. 
Symptomedica

Symptomedica

Bloger 
Populárny bloger Firemný blog
  • Počet článkov:  92
  •  | 
  • Páči sa:  77x

Sme interná a dietologická ambulancia špecializovaná na prevenciu a podpornú liečbu civilizačných ochorení, so zameraním na črevo a črevný mikrobióm. http://www.symptomedica.com Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

2 články
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Skryť Zatvoriť reklamu