Obstarávanie v Dopravnom podniku: Vplyvní podnikatelia, politické konexie a plytvanie

Písmo: A- | A+

Minulý týždeň som upozornila na zneužívanie politickej funkcie na vlastnú predvolebnú kampaň jedným z členov dozornej rady, ktorý kandiduje na poslanca. Hoci sa z peňažného pohľadu jedná o relatívnu maličkosť, téma vyvolala mediálny záujem a trestné oznámenie na moju osobu. Zarazilo ma však, že mestský podnik, ako je DPB, vôbec umožnil takéto zneužitie postavenia. Ak sa niečo také deje bez mihnutia oka, ako to môže vyzerať, keď ide o veľké peniaze?

Všetci máme pocit, že za platenie daní a poplatkov mestu a štátu dostávame akosi málo. Peniaze, ktoré dávame do spoločného, musia byť využité pre dobro všetkých a nie vylievané cez podivné kontrakty do vplyvných súkromných rúk. Toto mesto nepostavíme na nohy pokiaľ sa to niekto neodváži pomenovať a začat túto štruktúru rozpletať.

Text som doplnila o stanovisko DPB

6% z každého lístka ide Ivanovi Kmotríkovi

Áno, čítate dobre. DPB uzavrel v roku 2012 mandátnu zmluvu s firmou GGT a.s.. Na základe nej GGT distribuuje lístky do svojich trafík, ale aj všetkým ďalším predajcom. Firmu vo svojom portfóliu uvádza Grafobal, ktorý patrí Ivanovi Kmotríkovi. V mesiaci august takto DPB odviedol jeho spoločnosti 24-tisíc eur.

Do roku 2012 distribuoval DPB lístky sám bez sprostredkovateľa a porovnanie s výhodnosťou dohody s GGT neexistuje. (Len pripomeniem, že súčasný šéf dopravného podniku p. Belfi, je bývalý riaditeľ jednej zo spoločností v portfóliu pána Kmotríka, TA3.)

Firme GGT sa darí pri verejných obstarávaniach v rôznych odvetviach. Ministerstvo obrany so spoločnosťou podpísalo dve trojmiliónové zákazky: v roku 2013 na nákup kancelárskeho materiálu a v roku 2014 na nákup materiálu a prostriedkov k zabezpečeniu hygieny a upratovania. Zmluvu na niekoľko sto tisíc uzatvorila GGT aj so Všeobecnou zdravotnou. K Ivanovi Kmotríkovi tak z peňazí Bratislavčanov putujú nemalé sumy.

DPB: Uvedené tvrdenie nie je pravdivé, keďže distribúciu cestovných lístkov zabezpečoval DPB, a.s. prostredníctvom tretích osôb aj pred rokom 2012. Od roku 1999 bola podpísaná zmluva s Mediapress, ktorá zabezpečovala distribúciu za rovnakých províznych podmienok ako GGT v súčasnosti. Nakoľko však distribučné zmluvy neboli v súlade so zákonom - DPB, a.s. predával cestovné lístky ako tovar a to nebolo možné, nakoľko je to cenina, preto DPB, a.s. musel tieto zmluvy zosúladiť so zákonom. Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači a jedine firma GGT vedela zabezpečiť najširšiu distribúciu cestovných lístkov (dnes cca 400 odberných miest). Podotýkame, že firma Mediapress je sesterskou spoločnosťou GGT, pôsobila tu už v minulosti a preto odmietame personálne konštrukcie, ktoré pani Tatiana Kratochvílová naznačila. 

Kancelársky materiál

Firma GGT sa pred premenovaním volala GG Tabak. V roku 2011 podpísala s dopravným podnikom zmluvu na dodanie kancelárskeho materiálu v celkovej výške 100-tisíc eur. Táto zmluva vyzerá štandardne, dokým sa človek nezačíta do cenníka v prílohe 1. Chcem veriť, že cenník je len výsledkom chyby v Exceli a že sa takto reálne nikdy nedodávalo. Každopádne, pod zmluvu s takýmto cenníkom sa podpísal predseda predstavenstva DPB.

DPB: Zmluva bola uzatvorená riadne a v súlade so zákonom o VO.

Spoločnosť blízka Kmotríkovi kúri v dopravnom podniku - aj v auguste

Lístkami či ceruzkami to však nekončí. Kúrenie v priestoroch dopravného podniku zabezpečuje spoločnosť KGJ Invest a.s.. Tá je personálne prepojená s vyššie spomínanou GGT. Podľa rámcovej dohody prijatej v roku 2013 dodáva KGJ Invest plyn na kúrenie v priestoroch depa a vybudovanie kongeneračnej jednotky. Zaujímavosťou je, že dopravný podnik musel kúriť aj v auguste napriek tomu, že to samotná zmluva a plán dodávky tepla nepredpokladá (str. 6).

DPB: Toto tvrdenie je nepravdivé, pravdou je, že DPB, a.s. od júna do septembra žiadne teplo od KGJ nenakupoval. Za teplo sa platí v dvoch zložkách: variabilná a fixná. Variabilná je dodávka tepla, ktorá je od júna nulová a fixná je regulačný príkon, ktorý sa fakturuje zálohovými mesačnými platbami. Ide o ročnú sumu rozpočítanú na kalendárne mesiace. Je to bežný postup fakturácie na dodávku tepla, čo neznamená, že sme teplo v letných mesiacoch odoberali.


Kandiát SMERU upratuje autobusy - za 1,7 milióna eur

DPB dlhodobo razí stratégiu objednávania základných aktivít dopravnej firmy (ako je napr. čistenie svojich vozidiel) mimo spoločnosť. Externý dodávateľ je prítomný aj pri čistení dopravných prostriedkov.

V roku 2012 bola uzatvorená zmluva zo spoločnosťou cata-REAL, ktorej konateľom je Ivan Tittel. Ten v roku 2010 kandidoval za SMER v Dolnom Kubíne. Cata-REAL okrem upratovania DPB perie od roku 2011 za niekoľko sto tisíc eur v Ústrednej vojenskej nemocnici.

DPB: Dodávateľ bol vybratý na základe VO, pričom ponúkol najvýhodnejšiu ponuku. DPB, a.s. neskúma politické pozadie dodávateľov. 

Stráži Bonul - aj počas mobilizácie

Ostrahu objektov zabezpečuje firma Bonul zmluvou za 3,6 mil eur. Jedná sa o mimoriadne zvláštne obstarávanie, v ktorom bola odmietnutá ponuka o 660-tisíc eur nižšia než suma, ktorú zaplatil DPB. Prečo? Pretože víťaz musel mať potvrdenie o účasti na hospodárskej mobilizácii vo výnimočných stavoch (takéto potvrdenie vydáva MH SR) a jedine firma Bonul ním disponovala. Dôvod, prečo je toto veľmi nezvyčajné potvrdenie potrebné, nie je vôbec jasný.

DPB: Súťaž prebehla v zmysle zákona o VO, pričom žiadny z uchádzačov počas VO podmienky nenamietal. 

Športovci dodávajú tovar

Veľmi zvláštne vyzerá aj zmluva na 191-tisíc eur na dodanie rôzneho, zväčša chemického tovaru. Dodávateľom je spoločnosť ŠKP - komerčná dcéra športového klubu policajtov, ktorá má slúžiť na zabezpečenie jeho chodu. Firma dodala technický materiál do dopravného podniku aj v roku 2005.

DPB: Dodávateľ vysúťažený v zmysle zákona. DPB, a.s. neskúma, či sú uchádzači športovci. Spoločnosť ŠKP tu bola dokonca dávno predtým, ako nastúpilo súčasné vedenie. 

GPS systém, ktorý nik nepotreboval

Spoločnosť Asphere podpísala v roku 2012 s DPB zmluvu o dodaní GPS systémov pre monitorovanie vozidiel a merania analógových velíčín za 386-tisíc eur. Zmluva nebola súčasťou plánu obstarávania v daný rok. Asi najzaujímavejšie však je, že podľa našich informácii, v prípade autobusov DPB už väčšinu sledovaných údajov získavali fungujúce palubné počítače.

DPB: V DPB, a.s. sa kradli vo veľkom pohonné hmoty, tento systém zabránil únikom, zdokonalil informačný systém, keďže v súčasnosti vieme v každom momente, koľko pohonných hmôt je v tom ktorom vozidle a ide o najväčšiu návratnosť peňazí, čo sa týka investície. Tvrdenie pani Tatiany Kratochvílovej je neodborné a nepravdivé, lebo inštalované palubné počítače nevedeli vyhodnocovať predmetné údaje.


Skrátenie nohavíc za 8 eur

DPB uzatvoril zmluvu na krajčírske úpravy odevov zamestnancov v celkovej výške 39-tisíc eur. Zaujímavá je jednotková suma napr. za skracovanie nohavíc, ktorá je 7,9 eur. Letmým priekumom trhu sme v Bratislave našli 3 rôzne krajčírstva, (1, 2, 3) ktoré túto službu poskytujú za zlomkovú cenu pre individuálnych zákazníkov. V prípade tohto hromadného nákupu je takáto suma vysoko neekonomická.

DPB: Ide o rámcovú zmluvu, ktorú uzavrel DPB, a.s. na základe požiadavky odborárov a zamestnancov DPB, a.s. Za dva roky, odkedy je zmluva podpísaná, sa z nej vyčerpalo 458 eur.

Ako to všetko zmeniť?

Tieto prípady sú len ilustráciou toho, čo sa stane, ak vplyv politických kádrov a im blízkych podnikateľov prerastie únosnú mieru. Bratislava týmto trpí roky a výsledkom toho je, že kým do mesta nalievame peniaze, tie neslúžia jej obyvateľom, ale pomaly odtekajú do súkromných rúk.

Ako primátorka niečo podobné nedovolím, obzvlášť v doprave, ktorú považujem za svoju srdcovú a profesionálnu záležitosť.

Verejne sa zaväzujem:

  • Do predstavenstiev verejných podnikov budem nominovať jedine ľudí, ktorí sú odborníci (a pokojne ich aj patrične zaplatím). Budem od nich požadovať prvotriedny manažérsky výkon, tak, ako to funguje v dopravných podnikoch vo veľkých európskych mestách.

  • Pre obstarávanie v mestských podnikoch nastavím najvyššie štandardy transparentnosti a budem ich vynucovať. Bude sa to týkať spôsobu obstarávania a zverejňovania informácii vrátane odmien predstaviteľov podnikov.

  • Vykonám okamžitý audit zmluvných vzťahov a prehodnotím všetky podozrivé kontrakty počnúc prípadmi, ktoré spomínam vyššie.Touto cestou rovnako žiadam primátora Ftáčnika, aby sa k spomínaným vzťahom v dopravnom podniku vyjadril. Ak o nich nevedel, zanedbal dozor nad jedným z najdôležitejších mestských podnikov. Ak o nich vedel, používať v kampani tvrdenia, že “obrátil kultúry správy mesta naruby”, je výsmechom každého Bratislavčana.

Skryť Zatvoriť reklamu