V ružinovskom Prievoze by mohlo byť obnovené historické centrum

Písmo: A- | A+

Vzniknúť by tak mohlo unikátne centrálne miesto celomestského významu. Vďaka aktivite poslancov Tímu Vallo pre Ružinov sa historickému Radničnému námestiu blýska na nové - lepšie časy.

Najstaršou urbanistickou osou Prievozu je dnešná Mierová ulica (predtým Hlavná ulica), ktorá bola kontinuálne zastavovaná ako hlavná komunikačná uličná os Prievozu rešpektujúca a nadväzujúca na pôvodnú ulicu vedúcu okolo hlavnej stredovekej obchodnej tzv. Podunajskej cesty na ktorej vzniklo osídlenie pri brode cez Dunaj. 

Obrázok blogu

Centrálnu časť obce Prievoz kedysi tvorilo Radničné námestie (pred rokom 1950 námestie Slobody) s dominantou Ev. a. v. kostola, stavba niekdajšej radničnej budovy, ktorú mestská časť minulý rok odkúpila, z východnej strany sa k objektu pripájajú dve stavby, pôvodne obytná budova notárskeho bytu a posledná, najstaršia z trojice stavieb, národná kultúrna pamiatka Požiarna zbrojnica.

Dnes, je územie vedľa Obecnej radnice spustnuté, oplotené a nevyužívané.

Obrázok blogu

Potenciál tohto územia je obrovský. Práve preto poslankyňa za Prievoz Monika Ďurajková uplatnila svoju poslaneckú prioritu na realizáciu overovacej štúdie revitalizácie priestoru pri Obecnej radnici. Tú vypracovali architekti z Bellušových ateliérov na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Pohľad na evanjelický kostol Radničné námestie v Prievoze.
Pohľad na evanjelický kostol Radničné námestie v Prievoze. (zdroj: Spracovateľský kolektív: Bellušove ateliéry, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava Ing.arch. V. Vaňová, Ing. Arch. L. Rypák, Ing.arch. K. Smatanová MA PhD., Ing.arch. A. Šeligová PhD., prof. Ing.arch. Ľ. V)

Ako sa píše v štúdií: Ružinov má oproti ostatným častiam Bratislavy veľký podiel otvorených verejných priestorov (prístupných nezastavaných plôch) vrátane tých s charakterom zelene. Čo však Ružinovu dlhodobo chýba, je ozajstné námestie s adekvátnym mestským, reprezentatívnym charakterom, ktorý by reflektoval špecifický genius loci mestskej časti, a súčasne poskytoval obyvateľom príjemný komunitný priestor.

Vzhľadom na plánované budúce využitie Obecnej radnice pre účely svadobnej siene, komunitného a kultúrneho priestoru či workshopov by nástupné námestie vytváralo ucelený jednotný priestor. Architekti stavali na historickom kontexte územia a poňali túto časť ako súčasť väčšieho celku.

Dnes bola predstavená štúdia na ružinovskej komisii územného plánovania a životného prostredia samotnými zhotoviteľmi. Zúčastnili sa jej aj zástupcovia o.z. Náš Prievoz.

Pohľad na Obecnú radnicu v Prievoze z Radničného námestia
Pohľad na Obecnú radnicu v Prievoze z Radničného námestia (zdroj: Spracovateľský kolektív: Bellušove ateliéry, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava Ing.arch. V. Vaňová, Ing. Arch. L. Rypák, Ing.arch. K. Smatanová MA PhD., Ing.arch. A. Šeligová PhD., prof. Ing.arch. Ľ. V)

Podpredseda komisie územného plánovania a životného prostredia v Ružinove z Teamu Vallo Peter Herceg k zámeru povedal: “S veľkou radosťou som sa aj s kolegami poslancami oboznámil s prezentáciou štúdie Radničného námestia v Prievoze, ktoré je tiež ochranným pásmom národných kultúrnych pamiatok v jeho okolí. Som rád že Ružinov cez svoju poslanyňu Ďurajkovú sa snaži oživiť historické centrum Prievozu a verím, že toto je prvý krok ku skvelej realizácii námestia a jeho okolia.”

Koncept Radničného námestia v Prievoze s historickou Obecnou radnicou a evanjelickým kostolom
Koncept Radničného námestia v Prievoze s historickou Obecnou radnicou a evanjelickým kostolom (zdroj: Spracovateľský kolektív: Bellušove ateliéry, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava Ing.arch. V. Vaňová, Ing. Arch. L. Rypák, Ing.arch. K. Smatanová MA PhD., Ing.arch. A. Šeligová PhD., prof. Ing.arch. Ľ. V)

Ku dlhodobému cieľu: zrekonštruovanej Obecnej radnici, hasičskej zbrojnici a priľahlému námestiu a prepojeniu celého uzemia národných kultúrnych pamiatok je však ešte veľmi dlhá cesta. 

Link na štúdiu: https://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy-a-pracoviska/podnikatelske-centrum.html?page_id=928

https://bratislava.dnes24.sk/unikatne-miesto-s-pecatou-historie-aj-takto-by-mohol-vyzerat-priestor-v-atraktivnej-casti-bratislavy-386185?fbclid=IwAR14sLXjtfoP6abzrsgOPKtR_9Zt5MFaq9iwck8N1-PdC6qZZgZ3m5zaNig

https://bratislavaden.sk/v-ruzinovskom-prievoze-by-mohlo-byt-obnovene-historicke-centrum/?utm_source=simonaholkova&utm_medium=fb-lo&utm_campaign=facebook-lo

Skryť Zatvoriť reklamu