Naše plány do dôchodku

Písmo: A- | A+

Slovensko je v súčasnosti na treťom mieste v priemernom odchodovom veku do dôchodku z pomedzi krajín EU28 (plus Nórsko a Švajčiarsko), tento trend sa však týka len ľudí narodených pred rokom 1954! U mužov je to 62 rokov, u žien (v prípade žien je braná do úvahy bezdetnosť). Avšak môj ročník a moji rovesníci (ľudia narodení medzi 1983 až 1990) majú predpoklad odchodu vo veku 67! Ba čo viac, ľudia narodení po roku 2004 (dnešné 10 ročné deti) pôjdu do svojho zaslúženého dôchodku až po dožití 70 rokov.

Priemerný odchodový vek do dôchodku (EU28, CH, NO)
Priemerný odchodový vek do dôchodku (EU28, CH, NO) 

Keď zoberieme do úvahy dnešnú priemernú dĺžku života, niekde na úrovni 74 až 76 rokov (údaje sa líšia v závislosti od zdroja), dnešný dôchodca si užije v priemere 14 rokov dôchodku. Priemerná predpokladaná dĺžka života sa samozrejme aj na Slovensku bude zvyšovať tak, ako sa zvyšuje posledné roky (viď graf nižšie) a predpokladám, že sa aj Slovensko dostane na priemer únie, avšak nemožno predpokladať, že sa bude zvyšovať navždy. Keď by moja generácia mala odísť do dôchodku v 67 rokoch, budeme si ho užívať 13 rokov, čiže o rok kratšie. Nehovoriac o generácií po 2004, ktorá klesne ešte nižšie.

Vývoj dĺžky života (SR, EU, OECD)
Vývoj dĺžky života (SR, EU, OECD) 

Rozoberme si našu budúcnosť cez jednotlivé grafy nižšie (dáta sú z roku 2005, no napriek tomu reflektujú dnešnú situáciu). Prvý graf znázorňuje pôrodnosť obyvateľstva podľa jednotlivých regiónov. Na Slovensku pôrodnosť klesá pri prechode zo západu na východ krajiny. Zatiaľ čo v západoslovenskom regióne je pôrodnosť pod 1.2, vo východoslovenskom je medzi 1.4 až 1.6. Pôrodnosť v jednotlivých regiónoch reflektuje aj percentuálny podiel ľudí starších ako 75 rokov, ktorý ide opačným smerom a teda z východu na západ (viď druhý graf). Pritom potrebné číslo, aby sa udržiaval rovnaký počet obyvateľov, je 2.33.

Tretí graf predpovedá vývoj populácie. Jedine východoslovenský región má predpoklad rásť, a to 0 6 percentuálnych bodov. Ostatné dva majú predpoveď úbytku populácie medzi 6% až 18% do roku 2030! Viete si prestaviť úbytok obyvateľstva o takmer jednu pätinu v niektorých okresov Slovenska?

Demografický trend na Slovensku ako aj v Európe má jasne klesajúcu tendenciu. Populácia starne, a tak sa pracujúci občan čoraz väčším podielom skladá sociálnej poisťovni, aby tá bola schopná vyplácať beztak mizerné dôchodky. Tento systém je nevyhovujúci hneď z dvoch dôvodov. Prvý, ako som už spomenul je starnúca populácia, ktorej sa čoraz menšia pracovná sila skladá na dôchodkový systém, a preto sa bude hranica dôchodkového veku neustále posúvať, aby sme štátu pokrývali rastúce náklady.

Druhý je prostý ekonomický faktor. Skúšali ste si už niekedy vypočítať koľko odvedie pracujúci človek za svoj život do sociálnej poisťovne a koľko mu z neho “sociálka” vyplatí späť vo forme dôchodku? Zoberme si vysokoškolsky vzdelaného človeka, ktorý ukončil štúdium vo veku 23 rokov, odpracoval si a odišiel do dôchodku vo veku 63 (do úvahy nebudem brať infláciu, zvyšovanie mzdy ani cien). Zarábal 824 € mesačne (1352 € v superhrubej mzde; priemerná mesačná mzda na Slovensku a rok 2013), do sociálnej poisťovne odviedol spolu aj so zamestnávateľom mesačne 296.62 €. Za jeho produktívny vek odviedol teda do štátu 296.62 * 12 * 40, celkovo 142377 €. Slušný obnos peňazí, nie? Pozrime sa koľko mu bude vyplatené späť. Pri priemernom veku 75 rokov si bude užívať dôchodok vo výške 399 € (priemerný slovenský dôchodok) počas 12 rokov, a teda mu bude vyplatené 399 * 12 * 12, celkovo 57456 €. Rozdiel? Len 84921 €, ktoré človek do štátu vloží a už nikdy ich neuvidí.

Je najvyšší čas aby si hlavne mladí ľudia uvedomili dôležitosť svojej budúcnosti a svojho dôchodku. Dôchodkový systém v podobe ako ho poznáme dnes je neudržateľný, a práve preto by si mal každý vo svojom záujme hľadať vlastné riešenie ako sa zabezpečiť na jeseň svojho života a nenechať si od štátu vyplácať len zlomok toho, čiže almužnu, čo do sociálneho systému odviedol.

Data: Eurostat, Berlin-Institutue for Population and Developement, Vienna Institutue for Demography, WorldBank, Sociálna poisťovňa

Skryť Zatvoriť reklamu