Voľba komisárov ukázala, prečo náš parlament transparentnosti nechce rozumieť

Písmo: A- | A+

Tajné politické dohody namiesto transparentného a otvoreného výberu najvhodnejšieho riešenia pre zabezpečenie výkonu verejného záujmu.

Tajným hlasovaním, ktoré obsadilo posty komisárov pre deti a zdravotne postihnutých parlament zasa raz ukázal, že politikárčenie je mu bližšie ako otvorenosť a tranparentnosti nechce rozumieť.

Naschvál používam slovo obsadilo a nie vybralo. Výber verejného funkcionára, navyše toho, ktorý má hájiť verejný záujem, by mal v otvorenej a demokratickej spoločnosti vyzerať úplne, ale úplne inakšie. Pýtate sa ako? Postup je pomerne jednoduchý. Ak vás zaujíma len ten, môžete pokojne preskočiť hneď na predposledný odsek.

Najskôr si však položím otázku, prečo vôbec bolo pri výbere na takúto pozíciu použité tajné hlasovanie? Komu to vôbec napadlo? Budú komisári robiť niečo tajné? Ak hľadám, v čom môže mať takéto nezmyselné utajovanie výberu komisárov reálne opodstatnenie, nevidím iný záver, ako ten, že si tam politici chcú dosadiť človeka, ktorý im vyhovuje po politickej línii. Jednoducho povedané, chcú mať istotu, že si tam dosadia svojho človeka.

Tajné voľby by mali v opodstatnených prípadoch, zabezpečovať, že každý, kto odovzdá hlas, tak urobí niekde za plentou, bez dohľadu, slobodne a bez nátlaku. Možno sa nad spájaním slobodného hlasovania bez nátlaku s rozhodovaním poslancov vládnej strany teraz usmievate. Ale vážne. Náš parlament nám, či už za tejto vlády, alebo aj za tých predchádzajúcich, za svoju vyše 20 ročnú existenciu mnohokrát ukázal, že tajná voľba býva častejšie nástrojom, ktorý namiesto nezávislého rozhodovania utajuje politické dohody a cestu, ktoré vedú k dopredu „vyrokovaným” výsledkom. Aby sme nemali možnosť spätne požadovať zdôvodnenie hlasovania, keďže nie je jasné, kto a ako vlastne hlasoval. Čerešničkou tejto príkrej torty je identifikovanie odovzdaných hlasov cez rôzne spôsoby. Od fotenia hlasovacích lístkov do mobilov, až po ich označovanie najrôznejšími spôsobmi. Povestná slovenská vynaliezavosť neobišla ani parlament.

Uhýbacím manévrom politikov v takýchto prípadoch býva zakomponovanie nejakého kroku, na základe ktorého potom celý proces vyhlásia za údajne transparentný. V tomto prípade by ním akože malo byť vypočutie kandidátov na ľudskoprávnom výbore. Aká je skutočnosť? V prvom rade si treba priznať, že tento výbor je zložený opäť len z politikov. Medzi jeho členmi nie sú odborníci, ktorí by boli politicky nezávislí. Úlohou výboru bolo v podstate len potrdiť, že kandidáti spĺňajú základné kritériá. A akú úlohu zohráva akože vypočutie pred výborom? V podstate žiadnu. Nikto ho reálne nevyhodnocuje a na konci dňa aj tak rozhodnú politici v tajnom hlasovaní.

Tu je už sľúbená forma, ktorou by sa podobné posty mali obsadzovať podľa skutočne otvorených a transparentných princípov, ako ich vníma Strana TIP, ktorej som predsedom.

1. Vytvorenie výberovej komisie, v ktorej majú rovnomerné zastúpenie koaličné a opozičné strany. Väčšinové zastúpenie majú však členovia delegovaní profesnými a odbornými združeniami a inštitúciami v danej oblasti. Minimálne jeden člen komisie by mal byť aj z radu profesionálnych kontrolórov alebo audítorov a dohliadať nad technickou a procesnou stránkou celého priebehu výberového konania.

2. Zadefinovanie pevných kritérií a hodnotiaceho systému pre kandidátov na otvorenú pozíciu výberovou komisiou. Kritériá majú byť pevné a obsahovať jasne zadefinované požiadavky ako je minimálne vzdelanie, prax, prípadne vyžadovať vypracovanie vízie alebo podobnej formy prezentácie obsahujúcej konkrétnu predstavu kandidáta o napĺňaní cieľov pozície, o ktorú sa uchádza. Verejné vypočutie kandidátov výberovou komisiou otvorené pre verejnosť a médiá.

3.Kvantifikovateľné hodnotenie, ktorého výsledkom je jasné a zverejnené poradie kandidátov na základe sčítania jednotlivých hodnotení členmi výberovej komisie.

4. Menovanie najvhodnejšieho kandidáta do funkcie

5. Pravidelný verejný odpočet, kontrola a v prípadoch, keď je to možné, aj prezentovanie a vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov, ktoré priamo súvisia s výkonom pozície obsadenej vybraným kandidátom.

Ak ide o verejný záujem, sme presvedčení, že zakaždým má byť hľadanie najvhodnejšieho kandidáta alebo aj riešenia otvorené verejnosti. Od samotného začiatku a zadefinovania, dostatočný priestor na pripomienkovanie verejnosti, až po objektívny a odborne podoprený proces výberu. Takto to budeme v Strane TIP presadzovať.

Skryť Zatvoriť reklamu