Ako môže fungovať samospráva IV - Posledný deň

Písmo: A- | A+

V poslednom článku zo série o fungovaní samosprávy mesta Chandler v štáte Arizona sa dozvieme, akým spôsobom informujú predstavitelia mesta a úradníci o svojich platoch; ako sa aj pri budovaní detských ihrísk dbá na históriu; a že pri verejnom obstarávaní nemusí vždy zohrávať hlavnú úlohu cena.

Za platy sa nehanbia

Všetky pozície a ich popis vChandler4.1.jpgrátane obsadených sú zverejnené na internete. Rovnako samospráva zverejňuje pri každej funkcii aj minimálnu a maximálnu tabuľkovú výšku platu. Vyhnú sa tak porušovaniu zákona o osobných údajoch jednotlivých pracovníkov a zároveň ochotne poskytujú relevantnú informáciu verejnosti. Výberové konania pre najdôležitejšie posty v meste vrátane prednostu, šéfa polície a hasičov, sú tiež otvorené občanom. Tí sa môžu zúčastniť stretnutí a dopredu poslať požiadavky a otázky na kandidátov, ktoré chcú aby zodpovedali. Podľa viacerých opýtaných je kľúčom k úspechu samosprávy a spokojnosti občanov  zamestnávať ľudí, ktorí milujú to, čo robia. Zároveň sa oplatí investovať do tréningu zamestnancov, ktorý je väčšinou dobrovoľný. Na tréning chodia tak len zamestnanci, ktorí naozaj chcú a preto sa aj aktívne zapájajú a tréning má preto zmysel.

Vezmi dieťa na rybačkuChandler4.2.jpg

Oddelenie komunitných služieb zodpovedá za knižnice, domovy dôchodcov, parky, rekreačné centrá, jazerá a ďalšie voľné priestranstvá. Jeden z parkov bol pôvodne skládkou odpadu. Všetky materiály, ktoré použili na jeho zriadenie boli z recyklovaného materiálu. Jedno z veľkých detských ihrísk bolo zas vybudované s odkazom na poľnohospodársku minulosť mesta. Sami zamestnanci a občania spolupracovali pri návrhoch ihrísk. Zaujalo ma tiež jedno z umelých jazier, ktoré vytvorili a kam pravidelne dopĺňajú ryby. Tie môžu obyvatelia chytať po vybavení rybárskeho preukazu. Majú však zavedené zaujímavé pravidlo, ktoré umožňuje chytať ryby deťom mladším ako 14 rokov bez potreby platiť za preukaz - avšak len za príomnosti ich rodičov. Vďaka tomu sú rodičia motivovaní brať deti so sebou, učiť ich a nechať ich chytať ryby.

Posledný deň

Ten som absolvoval na daňovom oddelení a oddelení pre nákup a verejné obstarávanie. Prekvapením bolo, že úrad skoro vôbec nevyužíva elektronické aukcie. Podľa nich nie sú až na niektoré komodity potrebné, keďže vďaka zavedenému systému verejného obstarávania nedochádza ku korupcii a navyše sú spokojní s vysúťaženými cenami. Ich cieľom je, aby daňový poplatník mal istotu, ako sú jeho peniaze použité. Záujemcom a firmám umožňujú registrovať sa v zozname verejných obstarávateľov. V prípade verejného obstarávania každý z registrovaných subjektov obdrží výzvu a notifikáciu. Často organizujú aj stretnutia s potenciálnymi poskytovateľmi služieb, kde im bližšie vysvetľujú podmienky a dávajú im priestor na otázky. V prípade potreby môžu termíny verejného obstarávania predĺžiť, aby zvýšili šancu zúčastniť sa čo najväčšiemu počtu uchádzačov.

Majú taktiež vytvorený vnútorný monitoring a kontrolu v prípaChandler4.4.jpgde podprahových zákaziek, ktoré sa môžu vyberať bez verejného obstarávania. Oddelenie vykonáva náhodné kontroly a vyhodnocuje štatistiky či náhodou nie je určitá firma uprednostňovaná. V prípade verejného obstarávania a vyhodnocovania ponúk je len málokedy jediným kritériom cena. Kritériá rozdelia percentuálne a podľa toho aj spočítavajú body. Následné hodnotenie ponúk robia detailné a zverejňujú ho. Poskytujú tiež individuálne komentáre ku ponukám, keďže ich cieľom je, aby sa poskytovatelia poučili, zlepšili a nabudúce pripravili lepšie a zaujímavejšie ponuky.

Výber daní je životne dôležitý pre mesto. Mesto získava zdroje z troch hlavných daní: daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, a daň z nehnuteľností. Zaujal ma napríklad výpočet dane z nehnuteľností. Tá sa platí na základe celkovej trhovej hodnoty majetku. To znamená, že majiteľ odvedie za rovnako veľký pozemok v milionárskej štvrti oveľa viac na daniach než za lacnejší pozemok na periférii.

Záver

RozdielnyChandler4.3.jpg systém verejnej správy a finančné podmienky slovenských samospráv neumožňujú zaviesť mnohé zo spomenutých nástrojov a inovácií. Avšak proaktívny prístup, vnímanie občana ako klienta, hrdosť na prácu vo verejnom sektore, a tiež snaha riešiť problémy komplexne sú postoje, ktoré nestoja žiadne finančné prostriedky. Často ale predstavujú najväčšiu výzvu pre naše úrady a verejný sektor.

 

Skryť Zatvoriť reklamu