Ako zneužiť rekonštrukciu štadióna za 1 mil Eur?

Túžim sa dožiť chvíľe, keď verejné zdroje získajú v samosprávach status chránenej zveri. Keď príde moment a ustália sa zvyky, ktoré nedovolia sebavedomým rozoberať kasu mesta, pretože vedia, že sa nemajú čoho báť.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Dlho sa šuškalo, že peniaze na rekonštrukciu zimného štadiióna v Žiline tiekli dole Váhom a nič poriadne sa za ne neurobilo. Poznáte to, akí sme ľudia, niečo sa nahlas povie a zvykne obrovská bublina a šíri sa nekontrolovateľne ďalej. Ľudské slovo dokáže naozaj ublížiť a nezvratne meniť osudy. Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že veľa vecí z klebiet nebolo pravdivých...

Verejnosti sa dodnes nedostali komplexné informácie o použití 1 mil Eur vládnej dotácie na rekonštrukciu žilinského zimného štadióna (za primátora Igora Chomu) a myslím, že tí, čo veci sledujeme, sme ich Žilinčanom dlžní. O to viac, že štadión je dnes technicky v zlom stave a budúcnosť tejto budovy je otázna. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Verejný tlak

Žilinskí poslanci už za nového prímátora Petra Fiabane iniciovali kontrolu použitia verejných prostriedkov na rekonštrukciu štadióna - lebo verejný tlak a pochynosti o správnosti použitia prostriedkov boli obrovské. Prekvapivé bolo, že súčasnému primátorovi mesta nebola kontrola jeho predchodcu ( Igora Chomu) po vôli. Vnímal ju a ako zbytočnú - padali slová o zahlcovaní útvaru nadbytočnou prácou. Priznám sa, že sa mi takýto postoj štatutára nepočúval dobre. 

Pretože kontrolovať a vyvodzovať dôsledky chýb je veľmi dôležité. Nejde o to mať "krvavé oči" a živiť túžbu, aby ľudia trpeli, sedeli za mrežami a my sme sa so smiechom mohli z pohodlia gauča na nich pozerať. Nie. V ľudskej povahe ale je, a my to všetci dobre vieme, že keď nemáme nad sebou kontrolu, keď necítime dôsledky našich skutkov, ďalej ubiehame, prepadáme a zotrvávame v našich slabostiach. 

SkryťVypnúť reklamu

Poslanci svoju vôľu preverenia investície ale presadili, vznikla niekoľkočlenná kontrólna skupina, viedli ju dve pracovníčky Úvaru hlavného kontrolóra, ktoré odviedli kus dobrej práce. 

Prekvapivé nálezy - pocit mnohých neklamal

Fámy o tom, že zodpovedné firmy sa nabalili, lebo šetrili na lacnejśích kachličkách, sanite a inom materiáli, či dokonca nedodanom ale vyfakturovanom tovare a prác sa nepotvrdili ... Náhodné kontroly materiálu a tovaru i vizuálne potvrdili zhodu s fakturovaným a použitým výrobkom i vykonanými prácami.

Panie kontrolórky však objavili inú realitu ... Kým sa k nej dostaneme ... spomeňme pred tým ešte iný dôležitý fakt.

SkryťVypnúť reklamu

Je známe, že firma, ktorá v skutočnosti vyhrala výberové konanie na rekonštrukciu zimného štadióna, odstúpila od realizácie ... odmietla nakoniec dielo vykonať. O dôvodoch prečo tak urobila, sa šepkalo všeličo ... z dobre informovaného zdroja vieme, že tak urobila údajne pre nezhodu v požiadavke (neštandardne) realizovať práce v oblasti vzduchotechniky. Ešte sa k tejto informácii dostaneme podrobnejšie.

Obrázok blogu
(zdroj: Rádio Rebeca)

Poďme k výsledkom kontroly. Ukázalo sa, že zhotoviteľ diela predsa len zmluvu nedodržal ako mal, ako sa zaviazal. Nezrealizoval práce ako boli naplánované v projekte. Pocit, ktorí teda mali mnohí, že s rekonštrukciou zimného štadióna nebolo niečo v poriadku, sa naozaj potvrdil. 

SkryťVypnúť reklamu

Bez povšimnutia ostala oprava trénerských šatní. Aj keď rekonštrukcia v projekte naplánovaná bola, neurobilo sa v tejto oblasti z bla nič. Naplanovaná a nevykonaná ostala i rekonštrukcia Wellness A - mužstva, obnovou neprešli ani viaceré verejné WC a kopu ďalśích naplánovaných položiek. Oproti plánu bolo namontovaných menší počet umývadiel, sprchových kútov a sprchových nástenných batérií. 

Čo je však oveľa vážňejšie, nedotknuté obnovou ostalo rozdovodové a tepelné potrubie výmenikovej stanice, snehová jama - ktorá ostala v katastrofálnom havaríjnom stave, jej zhrdzavená konštrukcia ešte dlho ohrozovala technický stav rolby a zdravie rolbistu. 

Firma nezrealizovala práce za sumu viac ako 160 tisíc Eur. Otázkou ostáva, prečo a kam odišli peniaze, ktoré reálne boli v rámci účelovej dotácie zaplatené a použité?

Tí, ktorí majú chuť sa bližśie prizrieť na detaily ... ponúkame časť tabuľky kontrolóriek. V prvom číselnom stĺpci presne vidieť konkrétnu položku a jej sumu, za ktorú malo byť dielo urobené, druhý čiselný rad hovorí o tom, koľko bolo reálne urobené a tretí stĺpec prezdrádza rozdiel - teda výsledok sumy, ktorá sa oproti projektu nerealizovala. Dohromady, ako už zaznelo, 160 tisíc Eur.

Obrázok blogu
Časť nezrealizovaných prác - tabuľka zo Správy o kontrole ÚHK Žilina
Časť nezrealizovaných prác - tabuľka zo Správy o kontrole ÚHK Žilina 

Nezmyselné nákupy

Zarážajúcim výsledkom kontroly je fakt, že prednosť pred plánovanou opravou havarijneho stavu snehovej jamy a vážnymi opravami vymenikovej stanice - ktorá je základom fungovania zimného štadióna a ďalšími potrebnými opravami vnútorného zázemia štadióna, dostal prednosť nepochopiteľný nákup multifunkčnej digitálnej kocky (vymenili ju za dovtedy funkčné zariadenie) a nákup mantinelov.

Kontrolóri vo svojej správe konštatujú, že takto vynaložené finančné prostriedky boli použité neefektívne a to vzhľadom na základnú funkciu zimného štadióna a jeho technický stav. 

Pýtate sa, čomu sa sa dá takáto oprava prirovnať? Prečo je takto skombinovaná štruktúra vynaložených prostriedkov neefektívna a nezmyselná? Je to presne tak, ako keby nám doma nefungovala voda alebo kúrenie a my vbehneme do oddelenia elektroniky a kúpime si 180 palcovú plazmu do obyvačky a vymeníme ju za nižší rad televízora. Toto urobilo bývalé vedenie mesta Žiliny, 

Otázka znie prečo, čo bolo skutočnou motivaciou takejto nezmyselnej výmeny?

Netreba zabudnúť aj na ďalšiu zaujímavosť a to, že stará digitálna kocka - podčiarkujem stále funkčná - zmizla. Nik nevie - neexistujú žiadne preukazateľné doklady o tom, kam putovala ako bola zlikvidovaná či predaná ... napriek tomu, že išlo o majetok mesta.

V podstate dobrý nápad. Už sa len treba pýtať, aká bola zostatková hodnota tohto multifunkčného zariadenia a či náhodou nesvietia jej letky nad ľadom iného slovenského štadióna ! Nová kocka stála mesto Žilina cca 60 tisíc Eur.

Bingo, bingo, bingooooo ....

Poďme do finále a spomeňme posledný dôležitý nález kontrolóriek. V hre je dodávka vzduchotechniky, presnejšie odvlhčovacieho zariadenia. Informáciu o tom, že sa treba zamerať na kontrolu presného typu a výkonu zostavy, sme získali na poslednú chvíľu veľmi delikátnym spôsobom. Panie kontrolórky pohotovo zareagovali a veľmi precíznou, miestami až nebezpečnou prehliadkou útrob štadióna, v jeho ťažšie dostupných častiach zistili pomerne zaujímavé skutočnosti..

Dodávateľ stavby namontoval na štadión zariadenie so slabšími technickými parametrami ako bolo v pláne. Čo je však horšie, zaplatené bolo zariadenie vo výkonnejšej triede, teda presne také, ktoré bolo aj naprojektované a pôvodne objednané mestom Žilina.

Aby bolo jasné, tak ešte raz. !!! 

Namontované bolo zariadenie so slabším výkonom, zaplatená bola technika so silnejšímm výkonom. 

Ako sa takejto praxi hovorí?

Omyl? Zámer? Podvod?

A teraz sa vraťme k informácii, ktorá odznela na začiatku. Víťaz súťaže - dodávateľ rekonštrukcie zimného štadióna odstúpil od zámeru a odmietol nakoniec dilelo vykonať a podpísať zmluvu. Na jeho miesto nastúpila iná firma. Dôvodom odstúpenia od spolupráce mala byť údaje požiadavka na neštandartnú realizáciu vzduchotechniky.

Ak sa pozrieme do správy kontrolóriek, v ktorej su naozaj veľmi zaujímavé pikantérie, dočítame sa, že projektant zverejnil svoj zámer zmeniť vzuchotechniku 12. augusta 2015. Odvlhčovacie zariadenie bolo však podľa zápisu v stavebnom denníku privezené už 2. septembra 2015 a pripojené do 15-tich dní. Čo z tohto vyplýva?

Na dodanie takéhoto zariadenia mala dodávateľská spoločnosť necelé tri týždne.To je ale veľmi krátky čas, kedže ide o veľkokapacitné zariadenie, ktoré nie je bežne v cenníku a vyrába sa len na zákazku. Štandardné dodanie takéhoto zariadenia trvá 10 – 12 týždňov, dodzvedáme sa zo správy kontrolóriek.

Takže aká sa tu natíska otázka alebo špekulácia? Dodanie vzduchotechniky s nižším štandardom mohol byť zámer od samého začiatku. Práve to mohol byť dôvod prečo víťazná firma odstúpila od realizácie zákazky, lebo sa odmietla podieľať na takto prichystanom biznise.

Žial doteraz nevieme, aký rozdiel je v cene jednotlivých zariadení. A aká škoda vznikla mestu. Napriek námahe kontrolóriek, výrobcovia odmietli zverejniť rozdiel v sume. Kontrólna skupina dala pokyny - odporúčanie, aby zastupiteľstvo požiadalo vedenie mesta o vypracovanie znaleckého posudku oboch vzduchotechník - ich kvality a cenového rozdielu. Táto požiadavka sa nedostala na rokovací stôl a poslanci uznesenie k tejto veci nakoniec neprijali.

Aký plynie z veci záver ?

Zistenia kontrolórov sú veĺmi vážne. Našepkávajú príbeh dobre premysleného biznisu. Vybavená vládna dotácia od vtedajšieho premiéra pre jeho stranického primátora krajského mesta, dobre aranžované presuny financií na šachovnici opráv a samozrejme správny dodávateľ, ktorý je ochotný sa dohodnúť.

Presne takýmto dojmom pôsobí príbeh rekonštrukcie zimného štadióna v Žiline za vládnu dotáciu 1 mil Eur. "Konečného užívateľa výhod" nepoznáme, ale verejnosť a jej záujmy to určite nie sú. 

Neuveriteľne dobre premyslená práca. Dobrá prax pre špekulantov, že so samosprávou sa naozaj oplatí podnikať ... oplatí sa napojiť na verejné zdroje a ich vycicať. Na Slovenslu nikomu nič nehrozí ... žiaľ .... stále.

Desaťtisisíce ľudí čakajú na zmenu. Čakajú, že korektnú vymožiteľnosť práva, dôslednosť predstaviteľov samospráv, úradníkov sa pohne dopredu a my konečne získame právnu i emocionálnu istotu. Uistenie, že ekonomické a právne prehrešky narazia na svoju hrádzu a koketovanie s verejnými zdrojmi a ich zneužívanie oslabne.

Na to, aby sa to stalo, musia prísť na svoje pozície odvažni a zrelí úradníci, šefovia samospráv, politici, policajti, sudcovia, prokurátori. Určite niekde sú ... hľadajme ich .... a pozývajme do služby ...

www.protikprupcii.sk

Vanda Tuchyňová

Vanda Tuchyňová

Bloger 
  • Počet článkov:  56
  •  | 
  • Páči sa:  99x

Novinárka, aktivistka v oblasti boja proti korupcii: (www.protikorupcii.sk). Verím, že sloboda človeka spočíva v pravde a v jeho odovzdaní sa do Božej prozreteľnosti. Zoznam autorových rubrík:  Verejná kontrolaVeci Božie

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

723 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
SkryťZatvoriť reklamu