Milión pre právnikov. Žilinčania majú platiť za to, čo mesto nepotrebuje !

Mysleli sme si, že po zvolení Petra Fiabáne za primátora mesta bude mať verejná kontrola v Žiline pokoj. Že sa už nikdy nezopakujú absurdnosti, pri ktorých musia štekať strážne psy burcujúc verejnosť. Žial, nie je to tak.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (7)

Viac ako 1 000 000 milión Eur dohodol primátor Peter Fiabáne odmenu pre právnickú spoločnosť Karkó pri uzavretí zmluvy s podnikateľom Georgom Trabelssiem. Je viazaná na schválenie jedného z dvoch variant návrhu usporiadania majetkových vzťahov medzi mestom a žilinským podnikateľom.

Aj keď hodnotu tejto sumy po tlaku poslancov (uzavretím dodatku) obidve strany utriasli na 360 tisíc Eur s DPH, táto suma (nepochopiteľne) platila len jeden jediný deň - v platnosti je už viac ako mesiac pôvodne plánovaná hodnota v priemere 1 000 000 Eur s DPH. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Takýto postup pri poskytnutí zľavy na odmene právnikom nesignalizuje nič dobré a už vôbec nie vo vzťahu a v partnerstve so samosprávou, naopak, pôsobí dojmom pochybného "handlovania." Poslancov mohla takáto ponuka reálne dostať pod tlak pri hlasovaní o dohode na mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva. Ide viac o manipulatívne obchodnícke praktiky, ako o korektný štandartý postup stanovenia podmienok odmeny. 

V tejto chvíli teda platí, že ak poslanci pripravovaný dokument schvália, mesto by malo vyplatiť za právnu pomoc spoločnosti Karkó sumu so šiestimi nulami (v závislosti od toho ktorého schváleného variantu, sú dva). 

SkryťVypnúť reklamu

Asi niet poslanca ale i Žilinčana, ktorého by táto správa nepohoršovala. Milión Eur zo žilinského rozpočtu na mediačné a poradenské služby ... to rozchodí len málokto. V kuloároch znie jasne. Neprijateľná odmena.

Ide  viac o manipulatívne  obchodnícke  praktiky, ako o korektný štandartý postup stanovenia podmienok odmeny.

 

I preto prichádza do zastupiteľstva v týchto dňoch návrh poslankyne Miriam Šutekovej na zrušenie miliónovej zmluvy s právnou spoločnosťou.

Bežný človek ani nevie ako má takejto situácii rozumieť. Sklamanie je nevýslovné.

Pochybnosti obrovské a mnohí fanúškovia Petra Fiabáne sa zmietajú v chaose, ako si vo svedomí vysvetliť takéto nastavenie novej radnice. Lebo mnohí stále veríme, že Peter Fiabane je čestný človek.

SkryťVypnúť reklamu

Zmluva s právnou firmou odkazuje na nieľkoľko vážnych dilém. Nie je medzi nimi len výška odmeny, ktorá berie mnohýmm Žilinčanom dych.

Otázny je jej výpočet, výber právnickej firmy, zaplatená ústna právna analýza v sume ďalších 30 tisíc Eur. Verejné zdroje tu dostávajú na frak.

Výpočet odmeny 

V zmluve je dohodnuté, že právna firma získa odmenu vo výške 17% z podielu z nadobudnutého majetku, teda z hodnoty získaných vecí od protistrany. Teda, čim viac firma prinesie do mesta, tým lepšie pre ňu. 

Ak by sme predpokladali, že spôsob jej výpočtu (ako podielovej odmeny) je správny - (čo spochybňujú viacerí právnici), je absolútne nepochopiteľné, že do odmeny zaratávame majetok - o ktorý mesto absolútne nestojí, nikdy nemalo záujem a už absolútne nemôže byť reč o tom, že by bol predmetom prípadného sporu v sporovej agende. Lebo podielová odmena sa viaže práve na prípady, ktoré sú výsledkom sporu, súdneho procesu..

SkryťVypnúť reklamu

Takýmto príkladom majetku, krorý nemal figurovať v sumáti výpočtu, je schátralá budovu kaštieľa v Bytčici a budova Domu Techniky. Ide o majetok, o ktorý sa mesto neijak nesporilo, máme ho dostať do majetku ako vynútenú investíciu pri uzavretí dohody. Ľudovo povedané, čo podnikateľ pravdepodobne nepotreboval, posunul mestu a právna kancelária z tohto nadbytku inkasuje.

Schátralá budova kaštieľa Bytčica
Schátralá budova kaštieľa Bytčica 

Čomu by sa teda "sedliackou logikou" dalo rozumieť ako sporovej agende, z ktorej by právna kancelária mala právo žiadať vyplatenie podielovej odmeny ?

Čo podnikateľ pravdepodobne nepotreboval, posunul mestu a právna kancelária z tohto nadbytku inkasuje.

 

 

- vyjednávania ohľadne neplatenia nájomného na pozemkoch pod obchodným domom Mirage

- vyjednávania ohľadne odkúpenia pozemkov pod stavbou Mirage

- vyjednávania ohľadne vyplatenia podielu mesta v Žilinskej parkovacej spoločnosti

Toto sú jasné témy nespochybniteľného sporu, ktorým by právna kancelária mohla transparentne zvýšiť základ podielu svojej odmeny. 

Vráťme sa však k pojmu sporová agenda ako k triviálnemu predpokladu vyrátania podielovej odmeny. Ako reálne rozoznáme, že skutočne ide o spor a nie o poradenskú či mediačnú aktivitu? Podľa vyhlášky, ktorú cituje právna naylýza predložená poslankyňou Miriam Šutekovou, spor naznačujú konkrétne administratívne úkony - predžalobná výzba - podanie, ktorým by mesto jasne dalo najavo, že situácia je vážna. Tento fakt je veľmi dôležitý. V platnej výhláške je totiź jasne napísané:

"Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom ...."

Advokát má teda právo na dohodnutú podielovú odmenu ale len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci v súdnom konaní.

V agende pripravovanej dohody mesta s podnikateľom sú samozrejme témy, ktoré sú predmetom jednoznačného sporu. Spor však musí byť zjavný a verfikovaný predžalobnou výzvou či žalobou, čo nebol. Práve naopak. Zmluva explicitne inštruje právnicku firmu k dohode, nie k sporu.

Podľa právnej analýzy ďalej platí, že verejný obstarávateľ v žiadnom prípade nemôže skombinovať do jednej zákazky (a následne do jednej zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva) právne poradenstvo na sporovú agendu a právne poradenstvo na nesporovú agendu (ktoré sa musí obstarávať postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní).

Prečo je tak dôležité zdôrazňovať sporovú agendu ako niečo podstatné v celej veci? Ide naozaj len o bezobsažný dôraz na literu zákona alebo o niečo viac? Ide naozaj o veľa. 

Ide o to, že prírpava na spor je signálom, že právna spoločnosť vytvára reálny tlak a bojuje o čo najlpšiu vyjednávaciu pozíciu. Ak je v pláne od samého začiatku dohoda, verejenosť nemá istotu dôrazného a efektívneho rokovania. Preto je dôležité bazírovať na týchto veciach. 

Nechcú odmenu za Žilinskú parkovaciu spoločnosť

Vraťme sa ešte k faktu, že v zmluve o právnych službách je (predvídavo) z výpočtu odmeny vyňatý podiel mesta v Žilinskej parkovacej spoločnosti. 

Na mieste je otázka, prečo, kedže vyplatenie podlielu ŽPS možno vnímať ako typický príklad sporovej agendy. 

Zástupcovia právnej kancelárie sa verejne vyjadrili (i prostredníctvom primátora), že peniaze v rámci podielu ŽSK - zosobnené predovšetkým v pohľadávke 5,7 mil Eur, sú nenávratne stratené.

Takýto selektívny výber položiek generuje obrovské pochybnosti a navodzuje dojem špekulatívnych záujmov. Môžeme naozaj len konštruovať dôvody, prečo mesto pristúpilo na takýto selektívny výpočet.. 

Aj keby platil predpodklad o nevymožiteľnej pohľadávke a trhová hodnota majetku mesta v ŽPS by bola záporná, nie je dôvod na to, aby sa táto položka (akákoľvek) vo výpočte odmeny neobjavila.

V Žilinskej parkovacej spoločnosti došlo v roku 2015 k špekulatívnemu scudzeniu majetku - z predaja parkovacieho domu ...  sme však nevideli ani vindru.

 

V opačnom prípade je tu priestor na obrovské špekulácie. Jednou z nich môže byť úvaha, že určenie trhovej ceny Žilinskej parkovacej spoločnosti, o ktorú malo mesto už dávno požiadať znalca, by mohlo otvoriť pandorinu skrinku otázok. 

V Žilinskej parkovacej spoločnosti došlo totiž v roku 2015 k špekulatívnemu scudzeniu majetku - predaju parkovacieho domu, ktorý v prevažnej miere zaplatilo mesto Žilina, z predaja však nevidelo ani vindru. Táto téma môže byť naozaj pre mnohých nepríjemná. 

Dôvodom môže byť ale i to, že ak by v rámci dohody obe strany priznali kladnú hodnotu podielu mesta v ŽPS a tá by sa započítavala do základu odmeny pre právnicku kanceláriu, výrazne by sa znížila koncová hodnota celkovej odmeny pre Karkó.

Túto úvahu podopieram textom, ktorý dostali poslanci ako podklad materiálov k návrhu dohody medzi mestom a podnikateľom. Pri pozornom študii materiálu zistíme, že podnikateľ v jednom variante garantuje skrytú zľavu 4 mil Eur ako kompenzáciu za parkovací dom.

Tá sa však neobjavuje nielen vo výpočte odmeny pre Karkó, ale ani v hodnote ŽPS, ktorá je v návrhu dohody vo výške 1. Eur. Takýto špekulatívny postup poriadne dvíha adrenalín a spochyňuje akýkoľvek náznak dovery v korektné jednanie.

Je naozaj nepochopiteľné, že v rámci majetko - právneho vyrovnania, v ktorom hlavný predmetom záujmu je spor o parkovaciu politiku v meste, právna firma spoločne s radnicou v dohode o právnej pomoci vylúčila pri výpočte o odmene agendu Žilinskej parkovacej spoločnosti.

Výber právnej firmy

K riadnemu výberu právnej kancelárie v tomto prípade nedošlo. Peter Fiabane siahol po spoločnosti napriamo a opieral sa pritom o výnimku v rámci verejného obstarávania. Podľa všetkého v rozpore so zákonným nariadením. 

Platí, že pri zmluve s advokátom, keď mestu hrozí spor, má verejný správca právo na výber bez verejnej súťaže. V sporovej agende ide o logický krok, kedže v podobných prípadoch volíme právnu firmu, ktorej dôverujeme. 

Pripravovaná dohoda však podľa názorov viacerých právnikov nie je sporovou agendou. Naopak, ako už spomínam vyššie, vykazuje jasné črty právneho a mediačného poradenstva. Opakujem i preto, že v zmluve je jasný pokyn uzavrieť dohodu. Nie viesť spor, ale uzavrieť dohodu. 

To, či bol v tomto smere porušený zákon, môže však konštatovať len Úrad pre verejné obstarávanie.

Otázkou ostáva ale i to, prečo primátor mesta siahol po konkrétnej firme (so vzťahmi v regióne), ktorá dovtedy nemala vo svojom portfóliu žiadnu samosprávnu agendu. Nehájila v spore žiadne mesto, obec, či verejnú inštitúciu. 

Firma má podľa FINSTATu dvoch zamestnancov a najvyššiu ročnú tržbu, ktorú zaznamenala v roku 2017 vo výške 650 tisíc Eur, je takmer polovičná suma z plánovanej odmeny od mesta Žilina. Zmluva so žilinskou radnicou je teda pre Karkó naozaj exkluzívna. Motivácia dosiahnúť dohodu je neuveriteľná.

Ústna právna nalýza - rarita medzi samosprávami 

A tak sa postupne dostávame k čerešničke na torte v rácmi zmluvy o právnych službách. Jej súćasťou je totiž vypracovanie ústnej právnej analýzy, za ktorú mesto zapaltilo 30 tisíc Eur. Nielenže ide o agendu, ktorá mala byť podľa viacerých právnych názorov jasne vyňatá zo sporovej agendy a mala byť predmetom verejnej súťaže.

30 tisíc  Eur z verejných zdojov za ústne podanie analýzy  ala ľudová slovesnoť, to chce naozaj kus sily a guráže pri narábaní s verejnými zdrojmi.

 

O tom, že analýza bola ústna - ani nepotrebuje komentár. Za bruchá sa chytajú mnohí právnici ale i podnikatelia. 30 tisíc Eur z verejných zdojov za ústne podanie ala ľudová slovesnoť, to chce naozaj kus sily a guráže pri narábaní s verejnými zdrojmi. 

Takýto výkon je hodný oficiálnej previerky a poslanci by sa nemali vzdať požiadavky, aby právna firma dodatočne dodala dokument písomne. V opačnom prípade ide o neobvyklú trúfalosť samosprávy ašpirujúca na výlet orgánov činné v trestnom konaní smerom do kancelárie primátora.

A neobstojí argument o tom, že analýza obsahuje utajené skutočnosti a dáta. Ak dokument takéto informácie v sebe nesie, môžu ostať v režime čiastočného zverejnenia ... presne ako zevrejňujú rozsudky a rozhodnutia súdy, prokuratúra, polícia. Všetky utajené informácie v dokumentoch začierňujú.

Primátor sa bráni útokom

V týchto dňoch vyšli dva blogy poslankyne Miriam Šutekovej, ktorá upozorňuje na problém rizika uzavretia dohody a požiadavky zrušenia zmluvy s právnickou kanceláriou. Primátor Peter Fiabane okrem faktických pripomienok a argumentov, ktoré považuje zo svojej strany za podstatné (čo je v poriadku) siahol vo svojich reakciách po obvineniach z toho, že poslankyňa zneužíva tému na predvolebnú kampaň. 

Chcela by som verejne vyjadriť nasledovný názor. Zo strany pána primátora ide z môjho pohľadu o podpásový komentár strhávajúci tému mimo boja argumentov, na pole nekorektného znevažovania oponenta. Ak by aj bola pravda, že Miriam Šuteková používa tému v predvolebnej čase v rámci predvolebnej agendy, je to absolútne korektný prostriedok na zvidelnenie témy, obhajobu postojov a názorov (v tejto chvíli ) nadôležitej témy Žiliny.

Poslankyňa má právo používať agendu dohody v tomto čase o to viac, že primátora žiadala o jej prerokovanie a predloženie poslancom až po parlamentbných voľbách. Primátor tento návrh žiaľ odmietol.

Jeho tím ďalej rokuje s protistranou, téma nespí, naopak vyvíja sa. Keďže Miriam Šuteková od začiatku nesúhlasí s dohodou, tak ako bola predložená, je jej právo využiť všetky prostriedky na vytvorenie dostatočného verejného tlaku s cieľom neschváliť dohodu v zastupiteľstve.

Robí presne tak, ako Peter Fiabane v predvolebnej kampani na primátora siahal po "sexi" témach (čierna stavba Makyty, parkovacia politika) aby nielen strhol záujem obyvateľov a verejnosti smerom k jeho osobe, ale zároveň upozornil na dôležitosť oboch tém ako jeho budúcej priority. A robil tak v súlade so všetkými pravidlami, bez právoplatných objektívnych výčitiek.

www.protikorupcii.sk

Poslankyňa Miriam Šuteková k návrhu vypovedania zmluvy s právnickou firmou Karkó

Zmluva je z môjho pohľadu nevýhodná, právnickej kancelárii máme zaplatiť viac ako1 milión Eur., čo je absurdné. Na mimoriadnom zastupiteľstve vznikol dodatok k zmluve, kde sme získali zľavu a cena odmeny klesla na 300 tisíc Eur bez DPH.

Dodatok platil ale iba jeden deň, 20. decembra 2019. I týmto sa potvrdilo, že zmluva je uzavretá zle, so šialeným vzorcom na výpočet. Zmluva je ale stále v platnosti, a preto je čas tento strav zvrátit a nastaviť veci korektne a transparentne.

Návrh na zrušenie zmluvy podporila finančná komisia, ale poslanci nemajú mandát na jej zrušenie. Aký zmysel má takáto požiadavka?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ide o signál vedeniu mesta a verejnosti. Ako sa primátor rozhodne, je na ňom. My dáme jasne najavo, čo je pre nás akceptovateľné, čo je správne a čo nie. Takto nevýhodne postavená zmluva, ktorá má okrem iného odčerpať v takej sile peniaze z mesta, ktoré okrem iného nie sú kryté v rozpočte, je pre mňa neakcetpovateľné.

Nehrozia sankcie mestu za vypovedania zmluvy?

Nehrozia. Zmluva neobsahuje žiadne sankčné prvky. Nezvratná je jedine vyplatená suma za ústnu právnu analýzu 30 tisíc Eur. Toto plnenie je platné a nie je možné požiadovať o vrátenie tejto čiastky. Budeme však požadovať, aby právna kancelária analýzu vypracovala písomne a aby bolo možné takýto domument jasne odkontrolovať.

SkryťVypnúť reklamu

OZ Proti korupcii

www.protikorupcii.sk

 

Vanda Tuchyňová

Vanda Tuchyňová

Bloger 
  • Počet článkov:  56
  •  | 
  • Páči sa:  99x

Novinárka, aktivistka v oblasti boja proti korupcii: (www.protikorupcii.sk). Verím, že sloboda človeka spočíva v pravde a v jeho odovzdaní sa do Božej prozreteľnosti. Zoznam autorových rubrík:  Verejná kontrolaVeci Božie

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

722 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

277 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu