Za rozkradnutým CVČ je nečinnost oboch žilinských primátorov

Igor Choma a Peter Fiabane si môžu dlhé noci spytovať svedomie. Obaja primátori  Žiliny sú zodpovední za to, že tunelovaniu mestského centra voľného času sa roky darilo, v ceste nestáli žiadne veľké prekážky.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Päť rokov uplynulo od prvej kontroly, ktorú s katastrofálnymi zisteniami predložila poslancom kontrolórka Eva Hellová. Primátor mesta, vtedy Igor Choma, namiesto toho, aby rázne zakročil a vyvodil konzekvencie voči zodpovednej osobe, robil všetko preto, aby ďalšie korektné šetrenia v organizácii torpédoval a naďalej chránil vinníka.

A tak sa začal nemilý príbeh mestského centra s následkami ktorých sa poslanci a mesto potácajú dodnes. Na stole je tretia kontrolná správa, ktorá mnohých šokovala.

Igor Choma
Igor Choma (zdroj: ineternet)

Pekne po poriadku.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Už po prvej kontrole v roku 2015 sa ukázalo, že CVČ Spektrum bude vážna téma. Ťažkostiam vtedy čelila kontrolórka Eva Hellová, ktorú bývalý primátor Igor Choma po zverejnení nálezu a pokračujúcich krokov vystavil neuveriteľnému verejnému ponižovaniu, toleroval urážky na jej osobu a pokus o jej diskreditáciu. Eva Hellová sa musela nedobrovoľne stiahnuť z ďalšej kontroly, taký bol záujem veci ututlať a neriešiť.

Napriek tomu pod verejným tlakom vtedy dobrovoľne odstúpila z funkcie riaditeľka centra Mariana Bohačiaková. Na jej miesto sa dostáva však jej zástupkyňa Eva Dobšovičová, manželka vtedajšieho mestského poslanca kandidujúceho do volieb pod hlavičkou strany Smer. Ukázalo sa, že práve ona podpisovala sporné účtovné doklady za bývalej pani riaditeľky.

SkryťVypnúť reklamu

V jej rukách sa koncentrovala moc, sila a priama zodpovednosť nad neuveriteľným dianím v CVČ. Eva Dobšovičová však nielenže nepyká za bezprecedentné prehrešky, Igorom Chomom je poverená riadením organizácie a dostáva absolútnu príležitosť bačovať bez prekážok ďalej. Príbeh CVČ nielenže pokračuje, v istom zmysle sa len začína.

Peter Fiabane v šľapajach svojho predchodcu

V roku 2018 prichádza zmena na radnici. Verejnosť a časť poslancov má nádej, že sa veci pohnú dopredu. Peter Fiabane sa chopí moci ale nič sa v tomto smere prekvapivo nemení. Eva Dobšovićová ostáva vo funkcii, napriek tomu, že Peter Fiabane, kedysi poslanec, veľmi dobre situáciu v CVČ poznal. Bola mu známy marazmus, v ktorom sa organizácia nachádzala.

SkryťVypnúť reklamu
Primátor Peter Fiabane na verejnej diskusii v OZ Proti korupcii
Primátor Peter Fiabane na verejnej diskusii v OZ Proti korupcii  (zdroj: Ľubomír Bechný)

A tak plynú ďalšie mesiace. V marci 2019 je na stole nová kontrola, nové zistenia - dramatické nedostatky sa opakujú, neprichádza však žiadna zmena. Deja vu. Nový primátor Peter Fiabane sa na situáciu len nepochopiteľne prizerá.

Nezakrýva síce, nespochybňuje zákerným spôsobom prácu kontrolórov ako jeho predchodca, hlavu má však zapichnutú v piesku veľmi hlboko. Riaditeľka ostáva naďalej na svojom mieste. Peter Fiabane navyše volá po zmieri, po upokojení situácie, bez náležitého vyvodenia zodpovednosti.

Časti nových i staronovým poslancov ide od zúfalstva vybuchnúť hlava. Riaditeľka je akoby prikovaná ku stoličke, napriek tomu, že výsledky ďalšej v poradí druhej kontroly sú vážne a silnie podozrenie, že v organizácii sa v rozkrádaní pokračuje ďalej, štatutárku organizácie však nemá kto odvolať.

SkryťVypnúť reklamu

Poslankyňa Ľudmila Chodelková, ktorá roky poukazovala na situáciu v Centre voľného čase Spektrum, je z nečinnosti radnice zúfala ... vo verejných postojoch mierne uberá z razancie, je obviňovaná zo zaujatosti. 

Do agendy sa púšťa nová poslankyňa Miriam Šuteková, ktorá si osvojila tému verejnej kontroly aj v iných oblastiach. Je zároveň členkou rady školy v centre voľného času. I ona čelí posmeškom od niektorých kolegov, keď žiada vyvodenie zodpovednosti, odvolanie riaditeľky.

Peter Fiabane stále i naďalej ignoruje požiadavku poslancov i vlastného viceprimátora. Predlžuje agóniu a podľa toho sa aj situácia uberá. Poslanci boli nečinnosťou primátora tak zúfalí, že odvolanie riaditeľky žiadali uznesením. Primátor nereaguje, ostáva v tomto smere nehybný. 

Prichádza však október 2019. Odvolanie riaditeľky sa predsa len stáva realitou. 

Mobilizuje sa totiž rada školy, ktorá k tomuto kroku primátora explicitne vyzvala. Významnú úlohu zohrala v téme poslankyňa Miriam Šuteková i viceprimátor Vladimír Randa, ktorí vynaložili obrovské úsilie, aby predniesli presvedčivé argumenty pred ostatných členov rady o potrebe razantne konať.

A teraz pointa. 

V týchto dňoch dostali poslanci na stôl ďalšiu kontrolu, ktorá mala preveriť, či sa veci v centre zmenili, či opatrenia, ktoré útvar hlavného kontrolóra v minulosti po dvoch kontrolách nariadil, sa plnili.

Výsledky sú jednou obrovskou fackou všetkým, ktorí hájili čistotu narábania s verejnými zdrojmi, ktorí volali roky po okamžitom zásahu v riadení CVČ.

V poradí tretia kontrola potvrdila to, čoho sa mnohí obávali. Ani po policajnom šetrení, ani po dvoch kontrolách, ani po obrovskom verejnom tlaku, pani riaditeľka neustúpila zo svojich obludných návykov riadenia a pokračovala si v bezbrehom odlievaní peňazí z organizácie, ktorá je určená na rozvoj mladých ľudí.

Poburujúcim spôsobom takto znevážila dôveru rodičov, učiteľov, poslancov, mladých ľudí, verejnosť, ktorí po toľkých rokoch očakávali kajúci prístup a STOPKU nekalému riadeniu. 

Ak oni budú mlčať, kamene budú kričať !

Treba však korektne povedať. Pani riaditeľka konala tak, ako jej situácia dovolila, lebo cesta na bránu bola voľná. Istota, že sa nič nestane, bola pravdepodobne obrovská.

Pani riaditeľka totiž ustála nielen policajné šetrenie, v rámci ktorého prokurátor nepochopiteľne zastavil tri policajné obvinenia, bola si pravdepodobne istá i tým, že nový primátor nenájde silu konať a nebude žiadať vyvodenie žiadnej ekonomickej a osobnej zodpovednosti. A škody sú obrovské.

Len preto, že nekonali dvaja muži, ktorí mali v rukách moc, najvyšší predstavitelia mesta, Igor Choma a Peter Fiabane, situácia došla do ekonomického a morálneho rozvratu organizácie. CVČ prišlo nielen o niektorých odborníkov, erudovaných učiteľov, ktorí z organizácie odišli, v centre sú rozvrátené vzťahy, vládne tam strach, nedôvera, reputácia organizácie je na dne. 

Mesto muselo vypísať niekoľko výberových konaní za sebou, aby sa podarilo po mesiacoch nájsť nového riaditeľa. O konkurz v organizácii bol v odbornej verejnosti dlhodobo nulový záujem. Chvíľami prevládala obava, že sa miesto nepodarí vôbec obsadiť. Predlžovaním agónie sa podarilo dostať organizáciu na reputačné dno.

Tento príbeh svedčí o mnohých silných momentoch. Najviac však vystupuje rozmer obrovskej nezodpovednosti mocných.

To, že ľudia zlyhávajú na manažérskych pozíciách, zneužijú svoje poslanie na prospech svojich vlastných záujmov a poškodia záujem verejného dobra je síce vec smutná ale je realitou. Takéto pády tu vždy boli aj budú. Ak však nekonajú zodpovední a nevyužijú svoje právomoci... svojou nečinnosťou a ľahostajnosťou vytvárajú priestor na pretrvávanie a stupňovanie stavu, priťahujú tak dôsledky s obrovským dosahom na život a aktivity mnohých. 

Keby Igor Choma konal v roku 2015, zabránil by mnohým ekonomickým škodám. Keby konal Peter Fiabane v roku 2019, zamedzil by okrem ekonomickej a postupujúcej morálnej depresii organizácie.

A to už len dodávam, že odvolaná pani riaditeľka pôsobí v CVČ naďalej ako pedagóg. 

Príbeh CVČ Spektrum má však aj pozitívnu stránku. Potvrdil príbeh dôsledných poslancov, ktorí sa po mnohých peripetiách nevzdali a svojou aktivitou hájili verejné dobro a verejný záujem aź dokonca. Napriek nepriazni i znevažovaniu. 

Konkrétne nálezy zneužívania zdrojov v CVČ Spektrum

Kontroly poukázali na desiatky nepreukázateľných nákupov materiálu a tovarov, preplácanie faktúr, ktoré nedokazovali skutočnosť. Falšovanie dokumentov, nevýhodné nájmy, podozrivú brigádnickú činnosť, biznis pre manžela riaditeľky CVČ. Nákup športových potrieb cez firmu manželky CVČ, čierne duše. 

V rámci kontroly z roku 2015 bolo v 240 kontrolovaných faktúrach pochybných až jedna tretina. 

Výlet pri mori

Verejne známa je účasť na medzinárodnom futbalovom turnaji v Zadare, kde sa z peňazí CVČ preplácal pobyt ľudom, ktorí nemali žiaden vzťah k CVČ. Vedenie CVČ požiadalo vedenie mesta na tento účel o špeciálnu účelovú dotáciu vo výške 3200 Eur, a to až po návrate z turnaja.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Akcie Zadar sa zúčastnilo družstvo ŠK Makroteam, ktorý vedie a viedol v tom čase dnes už manžel odvolanej riaditeľky CVČ Dušan Dobšovič. 

V správach sa opakovane objavujú nepreskúmateľné platby za viaceré sústredenia a niekoľkodňové pobyty. Platby za stravu, prepravu a pobyt desiatok osôb, ktoré sa neobjavujú na žiadnych prezenčných listinách.

Sústredenie v Terchovej

Bizarný je prípad kondičného sústredenia karate v Terchovej (kontrola z roku 2017), kde si CVČ objednalo pre 25 účastníkov akcie celý areál budovy s kapacitou 70 osôb. Za pobyt tak zaplatilo CVČ o 200% vyššiu cenu na osobu ako bolo potrebné. Kým bežná cena na osobu bola 18 Eur na celodenný pobyt, CVČ uhradilo za jedného účastníka 54 Eur. 

SkryťVypnúť reklamu

Brigádnici a podozrivé platby

Ďalší poburujúci prípad sa týka rovnako nepreskúmateľnej - tento krát podozrivej brigádnickej činnosti študentov. CVČ vyplácala odmeny za brigádnickú činnosť na tri totožné bankové účty. Dohromady 20-tim zamestnancom smerovalo na tri účty viac ako 22 tisíc Eur. Majiteľ jedného z troch účtov bol hráčom ŠK Makroteam.

Bizarne nákupy materiálu

Až komicky vyznieva nález u poslednej tretej kontroly z roku 2018. CVČ nakúpila kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky vo výške viac ako 11 tisíc Eur. Kontrolóri konštatujú, že nedokázali preskúmať na aký účel, na aké pracoviská materiál smeroval a kto ho v skutočnosti prebral. Nesedeli fakturované počty nakúpených kusov s realitou.

SkryťVypnúť reklamu

Kšeft pre manžela

CVČ Spektrum platilo faktúry manželovi pani riaditeľky CVČ za rozhodcovskú činnosť. Faktúra 2600,- Eur smerovala na účet pána manžela v troch splátkach, pričom pani riaditeľka si vybrala služby svojho najbližšieho príbuzného v rámci prieskumu trhu - na základe predložených ponúk. Kontrolóri konštatujú, že išlo o zjavný konflikt záujmov

Čierne duše

Viac ako 8 tisíc Eur získalo CVČ neoprávnene pre svoju činnosti od mesta za členov, ktorí buď neexistovali, alebo nemali trvalý pobyt v Žiline. V tomto jedinom prípade žiada mesto vyplatenie peňazí naspäť aj s úrokmi z omeškania.

Všetky ostatné, desiatky nálezov a niekoľko tisícov Eur škody ostávajú zatiaľ bez konzekvencie, bez toho, aby boli zosobnené a vrátené do mestskej kasy naspäť pre ďalšie potreby mesta a CVČ. 

K téme ponúkame nasledovné video:

OZ Proti korupcii

Vanda Tuchyňová

Vanda Tuchyňová

Bloger 
  • Počet článkov:  56
  •  | 
  • Páči sa:  99x

Novinárka, aktivistka v oblasti boja proti korupcii: (www.protikorupcii.sk). Verím, že sloboda človeka spočíva v pravde a v jeho odovzdaní sa do Božej prozreteľnosti. Zoznam autorových rubrík:  Verejná kontrolaVeci Božie

Prémioví blogeri

Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu