Žilinský primátor vzdal zápas o hodnoty, volí tvrdý pragmatizmus

Ak sa podarí mestu schválenie dokumentu o vyrovnaní vzťahov s podnikateľom Geogom Trabelssiem, tak ako bol predstavený poslancom, primátor Fiabáne bude po bývalom primátorovi Harmanovi ďalšou ranou pre viacerých Žilinčanov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

To, čo Peter Fiabane plánoval so svojim tímom urobiť v najbližšom období pre svoje mesto, je pokračovaním nespravodlivosti a nekorektnosti voči Žilinčanom. "Biznis" storočia, ktorého zárodky zasial ešte v roku 2003 bývalý primátor Ján Slota, pokračoval a "zúrodnil" Ivan Harman, sa v roku 2020 chystá vrchovatou mierou zavŕšiť a dokonať primáror Peter Fiabáne. 

Pred voľbami v roku 2018, ako kandidát na primátora Peter Fiabane sľúbil, že ak nebude možné s pánom Trabelssiem uzavrieť výhodnu dohodu, vypovie zmluvu so Žilinskou parkovacou spoločnosťou. V tejto chvíli robí presný opak

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Video z predvolebnej kampane 2018. 

Rýchla snaha o uzvretie dohody kryje obrovské majetkové krivdy

Súčasný primátor Žiliny čelí ťažkej situácii. Je logické a legitímne, že chce posunúť nevyriešené majetko právne vzťahy so Georgom Trabelssiem dopredu. Cestu, ktorú ale zvolil, podľa všetkého, nie je správna.

Tlak na poslancov zo strany primátora pred mimoriadnym rokovaním zastupiteľstva v decembri bol enormný. Bez verejného poznania mnohých faktov, súvislostí, právnych, obchodných a účtovných detailov, primátor predložil návrh dohody, ktorý pri detailnejšom poznávaní čím ďalej tým viac pohoršuje. 

Aby bolo jasné a zrozumiteľné. Som presvedčená, že Peter Fiabane nie je zlodej a podvodník, verím že nemá záujem rozkradnúť verejné zdroje, aby si pomohol vylepšil svoje majektové pomery, tak ako to robili mnohí pred ním. Iné je vo veci.

SkryťVypnúť reklamu

Sme podľa všetkého svedkami toho, ako Peter Fiabane a jeho tím v snahe naplnenia predvolebného sľubu za každú cenu, predovšetkým v oblasti prevzatia parkovacej politiky pod mesto, robí obrovskú nadprácu v prospech ochodného partnera, drzo povedané - kolaboruje s neoblomnou silou Georga Trabelssieho a legitimizuje sporné kroky z minulosti na hrane zákona.

Tie obrali Žilinčanov nielen o majetok a práva ale i dôstojnosť ako podriadeného a submisívneho partnera v Žilinskej parkovacej spoločnosti. 

Peter Fiabane legitimizuje sporné kroky z minulosti na hrane zákona ... ktoré obrali Žilinčanov o majetok, práva a dôstojnosť

 

A tu sa už natíska otázka, či sa k čistým motiváciám primátora vyriešiť dlhoročne neriešiteľnú situáciu, nepridávajú postupne i ďalšie motívy. Nevieme...

SkryťVypnúť reklamu

Peter Fiabane musí poznať fakty, detaily, právne stanoviská celej situácie okolo Žilinskej parkovacej spoločnosti a jeho majetku, vrátanie výstavby parkovacieho domu a musí vedieť, že to, čo sa za viac ako 15 rokov stalo Žilinčanom v tomto "spolku" a v obchode, možno vnímať ako nehoráznu podlosť..

Na dnešnom stave participovali všetci primátori, najmenej Igor Choma, ktorý odmietol dohody. Peter Fiabane chce v zlej línii pokračovať a definitívne ju dokonať.

Akékoľvek dobré úmysly by mal súčasný primátor, svojim plánom, ktorý predstavil prikrýva nehoráznosti vyplavujúce sa v plnej nahote na povrch.

SkryťVypnúť reklamu

Ak by vo svojej snahe pokračoval i naďalej, volí ekonomický a mocenský pragmatizmus, čím potvrdzuje ovládnutie verejného majetku (zmluvne) rokmi privilegovaným podnikateľom. Proti takýmto princípom dnes bojujú ľudia v uliciach, novinári, čestní policajti, prokurátori. sudcovia a silnejúca občianska verejnosť.

V časti miestnych podnikateľov vládne neuveriteľné pohoršenie a hnev nad tým, čo sa pri snahe prevziať parkovaciu spoločnosť do rúk mesta, pri tvorbe dohody, deje. Na radnicu už smeroval list 17-tich podnikateľov, ktorí sformulovali spoločnú výzvu mestu. Žiadajú primátora, aby hájil verejný majetok a pristupoval k nemu ako dobrý správca. 

Primátor Peter Fiabane na verejnej diskusii v OZ Proti korupcii o návrhu dohody
Primátor Peter Fiabane na verejnej diskusii v OZ Proti korupcii o návrhu dohody (zdroj: Ľubomír Bechný)

Čo diskvalifikuje návrh dokumentu ako korektnú dohodu 

Pre zrozumiteľnosť a prehľadnosť problému poukážem zatiaľ na jediný - najzávažnejší moment, na ktorom sa zhodli všetci právnici a ekonómovia. Oslovila som viacerých pri pátraní po informáciách.

Mesto Žilina sa dobrovoľne vzdáva svojho majetku v Žilinskej parkovacej spoločnosti, kde má 59%-tný podiel. Ešte raz. Mesto Žilina sa dobrovoľne vzdáva svojho majetku v Žilinskej parkovacej spoločnosti, kde má 59%. V rámci dohody túto časť svojho podielu ponúka pánovi Trabelssiemu v hodnote 1,- Eur. Pre oslovených odborníkov ide o neopakovateľný a nepochopiteľný precedens. 

A teraz to rozmeňme na drobné.

V roku 2007, keď za Ivana Harmana došlo k podpísaniu "veľkého" memoranda, mesto Žilina prevzalo na svoje bedrá splácanie neuveriteľného úveru za investíciu v prospech súkromnej spoločnosti - parkovacieho domu, v hodnote 4,5 mil Eur. 

Splácanie tohto "bremena" mal mestu kompenzovať príjem z podielu na parkovnom, ktoré vyberá Žilinská parkovacia spoločnosť (prevažne na mestských pozemkoch). Realita je však iná. Mesto z verejných zdrojov vykrývanie úveru pravidelne prepláca. Výška "straty" pre mesto presiahla 400 tisíc Eur eur a vyskladali sa na ňu všetci Žilinčania. 

Je tiež verejným tajomstvom, že radnica preinvestovala od čias Jána Slotu, ktorý uzavrel v roku 2003 s podnikateľom Trabelssim zmluvu o parkovacej politike a výstavbe do parkovacieho domu oveľa viac. Suma sa blíži k 8 mil Eur. Podľa získaných dokladov 160 mil. vtedy ešte korún, poskytla na výstavbu Dexia banka, 40 mil korún bolo na tento účel viazaných z požičky SAD Žilina pre Žilinskú parkovaciu spoločnosť a 35 mil korún išlo na výstavbu parkovacieho domu z Nadácie spoločne pre región. Dohromady 235 mil Sk, čo 7,8 mil Eur.

Je teda realitou, že obyvatelia mesta sa pred viac ako 15- timi rokmi z verejných zdrojov zložili na výstavbu súkromného parkovacieho domu, ešte raz, nie mestského ale súkromného (!!!) parkovacieho domu, ktorý je súčasťou veľkého obchodného centra. Pozor ! Takýto akt - použitie verejných zdrojov na výstavbu súkromnej stavby, môže reálne napĺňať skutkovú podstatu trestného činu subvenčného podvodu.

Trestný zákon § 225 ods 1 o tom hovorí nasledovné:

Obyvatelia mesta sa pred viac ako 15- timi rokmi zložili na výstavbu súkromného parkovacieho domu, ktorý je súčasťou veľkého obchodného centra.

 

Kto vyláka od iného dotáciu. subvenciu, príspevok zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnej inśtitúcie, rozpočtu štátneho fondu, vyššieho územného celku, alebo rozpočtu obce, ktorých použitie je podľa všeobecného záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa a to tým, že ho uvedenie do omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov."

Len na porovnanie - keby mesto malo túto sumu k dispozícii pre svoje potreby, dokázalo by za ňu postaviť novú športovú halu alebo plaváreňalebo parkovací dom, asi i dva a to na mieste, ktoré považuje za vhodné a užitočné.

A teraz späť.. Dohodou (variant s úverom), ktorú navrhuje tím primátora Petra Fiabáne, sa teda mesto dobrovoľne vzdáva svojho podielu hodnoty Žilinskej parkovacej spoločnosti a definitívne odovzdáva "bonitný" majetok svojmu partnerovi. 

Nominálna hodnota majetku mesta v ŽPS je 5,3 mil Eur. Aká je však skutočná trhová hodnota podielu, ktorá zahŕňa vlastné imanie spoločnosti, záväzky, pohľadávky, zisky / straty spoločnosti a ďalšie účtovné parametre, reálne nevieme. 

Túto sumu treba korektne zadefinovať znalcom. Mesto to však neurobilo, teda v tejto chvíli nepozná skutočnú cenu svojho majetku. Právnická spoločnosť v návrhu dohody takýto údaj neuvádza ani nezohľadňuje a ani žiaden z účtovných parametrov spojených so skutočným hospodárením spoločnosti. 

Parkovací dom patril dlho Žilinskej parkovacej spoločnosti a to do roku 2015, keď vtedy konatelia Žilinskej parkovacej spoločnosti za "záhadných" okolností parkovací dom predali inej firme Georga Trabelssieho. Peniaze z predaja sa však v ŽPS dlho neohriali, pretože tá v zapätí poskytla pôžičku spoločnosti Šport Park, podľa dostupných informácií v hodnote 5,7 mil Eur. 

Firma Šport Park ale dlh nespláca a ŽPS ju eviduje stále ako pohľadávku. Mesto ako podielnik teda nemal a nemá z výnosu vôbec nič.

Ako k predaju došlo, je tiež veľmi zaujímavý príbeh, budem sa mu venovať v ďalšom blogu. Teraz je ale dôležité pochopiť, že mesto Žilina sa pod vedením primátora Petra Fiabane vzdáva všetkého čo kedy nadobudlo, zaplatilo a získalo v rámci ŽPS. Robí tak vedome pri zdravom rozume.

Je zaujímavé, že s takýmto nevýhodným postupom už dopredu počítala spoločnosť KARKO, ktorá v zmluve o poskytovaní právnych služieb uvádza, že odmena advokáta sa nebude znižovať o hodnotu podielu mesta v Žilinskej parkovacej spoločnosti ak dôjde k riadnemu odovzdaniu, výmene či zámene. Právnici vybraní mestom dopredu teda počítali s tým, že podiel mesta v ŽPS nechajú "umoriť" a vzdajú sa ho v prospech obchodného partnera. 

V článku Žilinských novín primátor Peter Fiabane vysvetľuje, že podiel majetku mesta v ŽPS v sume 5,3 milióna Eur je z pohľadu právnej kancelárie nevymožiteľný, že mestu sa tento balík nikdy nepodarí získať. 

Je zaujímavé, že vo variante bez úveru, autori dohody navrhujú odpredať podiel majetku v ŽPS za 1,3 mil Eur, vo variante s úverom za 1 Eur. Takže ako? Je podiel majetku mesta vymožiteľný či nevymožiteľný?

Mesto prišlo o všetko. Nemá nič

Opakovane treba povedať. Radnica stále nevie a nepozná skutočnú hodnotu podielu mesta v ŽPS. Nemá stanovisko znalca a teda nevie s akou vyjednávacou pozíciou má rátať. Po druhé. Aj keby bola pravda a získame presvedčenie, že podiel mesta v ŽPS je len ťažko vymožiteľný, primátor nemôže dobrovoľne abdikovať na absolútne vzdanie sa majetku v prospech svojho obchodného partnera. 

Prečo?

Mesto nemá nič  ... nemá parkovací dom, ..výnosy z jeho predaja, nemá milióny Eur, ktoré zaplatilo za výstavbu parkovacieho domu, vrátane úveru .

 

Financie, ktoré do parkovacej spoločnosti mesto za tie roky vložilo a ktoré sa zhodnotili v rámci činnosti ŽPS sú obrovské, spomínaných takmer 8 mil Eur.. 

Je neprípustné, aby primátor mesta nevyužil všetky svoje práva štatutára obce a dostupnými prostriedkami i pomocou orgánov činných v trestnom konaní sa nedopytoval na to, kedy a ako stratil podiel majetku mesta v ŽPS svoju vymožiteľnosť - svoju bonitu. Uvedomme si, že v hre je obdrovský majetok mesta ... naozaj nejde o fazuľky ....

Je neprípustné, aby sa Žilinčania nedozvedeli, akými právnymi a účtovnými operáciami mesto prišlo o finančné a majetkové hodnoty v ŽPS, ktoré nadobudlo a do firmy vložilo. A to pri činnosti parkovacej spoločnosti, ktorá neniesla takmer žiadne obchodné riziká, nemala žiadnu konkurenciu, mala minimálne prevádzkové náklady. 

Povedzme si to jasne a zrozumiteľne. Mesto "na konci dňa " nemá vôbec nič. Prišlo o všetko !!! Nemá parkovací dom, žiadne výnosy z jeho predaja, nemá milióny Eur, ktoré zaplatilo za výstavbu parkovacieho domu, vrátane úveru, nemá žiadne výnosy zo zisku, kedže spoločnosť bola dlhodobo - do roku 2015 v účtovenj strate. 

A nakoniec sa i dobrovoľne vzdávame akéhokoľvek boja o získanie hodnoty podielu v spoločnosti. Jediný príjem mesta je 60% z výberu parkovného, ktoý však nestačí pokrývať náklady na splácanie úveru (istina + úroky). Do roku 2019 získalo mesto na výbere parkovného 3 mil. 580 tisíc Eur, na úverovej istine a úrokoch sme však banke zaplatili za všetky tie roky o 450 tisíc Eur viac. 

Toto je neuveriteľná a nepochopiteľná krivda na občanoch Žiliny, za ktorou stoja všetci primátori mesta, špeciálne Ján Slota a Ivan Harman. Títo páni podpísali s Georgom Trabelssiem absolútne nevýhodné zmluvy pre mesto, ktorých fatálne dôsledky a konanie plánuje zapečatiť Peter Fiabáne. 

Hodnoty versus politická kariéra 

V dohode s podnikateľom Trabelssiem ide o viac ako o prevzatie parkovacej spoločnosti, vyrovnanie majetkových vzťahov a plnenie predvolebných sľubov primátora. Ide o boj základných práv, hodnôt, o zrovnoprávnenie podmienok všetkých podnikateľov, ktorí riadne platia dane a plnia si povinnosti voči mestu.

Nezabúdajme, že v návrhu dohody sa ocitla i vyrovnanie dlhu spoločnosť pána Trabelssieho na dani z nehnuteľnostu vo výške takmer 280 tisíc Eur. 

Ide teda naozaj o viac. O elementárnu slušnosť, po ktorej dnes volá celé Slovensko a pre ktorú sa dnes tlačia k moci extrémistické sily, lebo hnev, frustrácia a rezignácia bežného človeka na vieru v základne hodnoty sa absolútne vytratila.

Naozaj chce k tomuto zúfalstvu pridať poleno do ohňa i žilinský primátor?

Peter Fiabane stojí reálne proti ťažkému súperovi. Georg Trabelssie je silným hráčom, ktorému sa podarilo prekľučkovať privilegovanými dohodami z čias Jána Slotu a Ivana Harmana, cez nespolupracujúceho Igora Chomu až k Petrovi Fiabane. Všetko nasvedčuje tomu, že podnikateľ profituje na úkor mesta jednostranne výhodnými dohodami a konaním, ktoré navodzuje veľmi zlý pocit.

Právne analýzy z viacerých zdrojov odkazujú ešte na silnejší rámec - pravdepodobnosť prekročenia zákona pri takzvanom scudzení majetku Žilinskej parkovacej spoločnosti, teda i straty hodnoty majetku mesta v rámci podielu v ŽPS. Takýto výrok však môže skonštatovať jedine súd. Je dôležité preto, aby Peter Fiabane konal.

Zákon o majetku obce (okrem iného) hovorí ... Orgány obce majú majetok chrániť a majú využiť všetky právne prostriedky na včasné dosiahnutie majetkových práv. Ešte raz ... majú využiť všetky právne prostriedky na včasné dosiahnutie majetkových práv.

Peter Fiabane všetky prostriedky nevyužil, rovnako ako jeho prechodcovia.. Naopak má záujem o ďalšiu dohodu, na ktorej Georg Trabelssie opäť ukazuje svoju silu, obchodnícky um a prefíkanosť. 

Verejnosť pritom nepozná odpovede na nasledovné otázky:

  • aká je súčasná hodnota majetku Žilinskej parkovacej spoločnosti určená znalcom?

  • prečo je podiel majetku mesta v ŽPS podľa návrhu dohody nevymožiteľný ?

  • ak je hodnota majetku ŽPS na úrovni nevymožiteľnej pohľadávky, chceme vedieť akými transakciami a právnymi úkonmi prišla Žilinská parkovacia spoločnosť o bonitný majetok, do ktorého mesto vložilo milióny Eur? (takzvané scudzenie majetku)

  • aké právne kroky môže vedenie mesta urobiť na ochranu majetku v ŽPS, aké mali byť v minulosti zo strany mesta vyklnané?

OZ Proti korupcii

Vanda Tuchyňová

Vanda Tuchyňová

Bloger 
  • Počet článkov:  56
  •  | 
  • Páči sa:  99x

Novinárka, aktivistka v oblasti boja proti korupcii: (www.protikorupcii.sk). Verím, že sloboda človeka spočíva v pravde a v jeho odovzdaní sa do Božej prozreteľnosti. Zoznam autorových rubrík:  Verejná kontrolaVeci Božie

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu