Prečo sme založili blog Ústavu aplikovanej psychológie FSEV a čo od neho môžete očakávať

Písmo: A- | A+

Chceli by sme, aby nás čítala verejnosť, ale aj naša ústavná či fakultná komunita. Chceli by sme priblížiť, aké to je byť súčasťou najmladšej fakulty najstaršej slovenskej univerzity. Čo všetko sa na našom ÚAP, aj v zákulisí deje.

V procese vedenia seminárov a prednášok, záverečných prác a diskusií na našom Ústave aplikovanej psychológie (ďalej len „ÚAP“) sme mali tú radosť už viackrát sa stretnúť s kvalitnými prácami, názormi a výstupmi. Naši študenti a študentky si často dajú záležať na kvalitných obsahoch, vyberajú si témy, ktoré ich zaujímajú, alebo k nim majú osobný vzťah. Na ÚAP sa celoročne dejú zaujímavé veci, stretávame sa s inšpiratívnymi osobami a iniciatívnymi mladými ľuďmi. Práve z týchto dôvodov sme chceli zmeniť spôsob nazerania sa na odovzdané zadania, dianie počas semestra, a nenechať toto všetko „zapadnúť prachom“. Chceli by sme, aby nás čítala verejnosť, ale aj naša ústavná či fakultná komunita. Chceli by sme zvýšiť povedomie o tom, čo všetko sa na našom ústave deje, akým témam sa venujeme a aké šikovné osoby máme možnosť stretnúť - či už medzi študentmi a študentkami, doktorandmi a doktorandkami, alebo medzi zamestnancami a zamestnankyňami. Chceli by sme priblížiť, aké to je byť súčasťou najmladšej fakulty najstaršej slovenskej univerzity.

Tento priestor plánujeme využívať hlavne na písanie blogov zo záverečných a seminárnych prác, či tém, ktoré na predmetoch (napríklad Psychológia minoritných skupín, Evolučná alebo Vývinová psychológia, Sociálne poznávanie, Psychologické aspekty sexuálneho správania) preberáme. Výskumy a odovzdané práce tak neskončia len v našich mail-boxoch, ale zároveň možno obohatíme o nové poznatky aj publikum. Celý obsah budú tvoriť osoby, ktoré na ústave študujú, pracujú, prednášajú. Budete mať možnosť spoznať nielen ich, ale aj prácu, ktorú na ÚAP robia. Budeme hovoriť o aktuálnych výskumoch a možnostiach zapojenia sa, písať o konferenciách, vzdelávaniach a rôznych ústavných aktivitách.

Tematicky sa náš ÚAP venuje všetkým oblastiam aplikovanej psychológie – teda tej, ktorá sa zameriava na riešenie pálčivých problémov, či už na spoločenskej, komunitnej alebo individuálnej úrovni. Patrí sem sociálna, poradenská, klinická a pracovná psychológia, ďalej psychoterapia a psychometrika, personalistika, marketing či manažment. Osoby, ktoré u nás prednášajú sa v rámci poradenskej a individuálnej psychológie venujú témam emócií, súcitu, sebakritickosti, tvárovým výrazom či psychickej záťaži, ale aj detskej úzkosti, pripútaniu a vzťahovej väzby. V rámci pracovnej psychológie sú to oblasti diagnostiky v práci, organizačného správania, rozvoja manažérov, tímov a tiež využívania umelej inteligencie pri hľadaní a nábore uchádzačov o zamestnanie. Sociálnu psychológiu pokrývajú témy znevýhodnených menšín, alternatívneho rodičovstva, intimity a redukcie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám, či rovesníckeho tútorstva na stredných školách a psychológie zdravia.

Veríme, že sa nám podarí naplniť naše vízie a Vaše očakávania.

Doktorandky ÚAP Mgr. Dóra Belán a Mgr. Nikoleta Kuglerová pod vedením doc. Mgr. Miroslava Poppera, PhD.

___________________________________

* Zverejnené blogy môžu vyjadrovať aj osobný názor autorov a autoriek, s ktorými sa nemusíme stotožniť. Samostatné príspevky nevyjadrujú oficiálny názor Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

Skryť Zatvoriť reklamu