5 mýtov o veľkých charitatívnych organizáciách

Písmo: A- | A+

Zistite, prečo je UNICEF jednou z najlepších a najdôveryhodnejších charitatívnych organizácií, ktorým je možné darovať.

Čeliac množstvu protichodných hlasov spoločnosti, charitatívne organizácie a ich činnosť vzbudzujú v niektorých ľuďoch podozrenie. Ak si chcete spraviť vlastný názor, prečítajte si 5 mýtov + faktov o veľkých charitatívnych organizáciách.

Obrázok blogu
(zdroj: © UNICEF/UNI342154/Pocaterra)

Pokiaľ ide o darcovstvo pre charitatívne organizácie, ľudia majú občas tendenciu byť podozrievaví alebo ostražití. Veľké neziskové organizácie sa často stávajú predmetom debát a cynizmu. Ako čeliť mnohým protichodným názorom, záplave falošných správ a neustálym komentárom sociálnych médií, ako môžete odfiltrovať „šum“ a rozlíšiť fakty o globálnych humanitárnych organizáciách?

Mýtus č. 1: Veľké charitatívne organizácie míňajú príliš veľa peňazí na administratívu 

Očakávať, že charitatívne organizácie majú nízke až žiadne administratívne (alebo „režijné“) náklady, je nezmyselné. Aj keď neziskové organizácie nenadobúdajú zisk pre súkromné ​​osoby, mali by dosiahnuť určitú mieru „zisku“ - inak povedané, mať prostriedky, ktoré im umožnia úspešne plniť svoje poslanie. Administratívne a prevádzkové náklady (ako sú platenie účtov, nájomné a nákup vybavenia) sú nevyhnutné pre každodenný chod. Bez finančných prostriedkov nebudú mať organizácie potrebnú infraštruktúru a personál, aby mali udržateľný a merateľný dosah.

Na zamyslenie: Väčšie charitatívne organizácie majú zvyčajne väčší dosah, čo má za následok vyššie náklady na financovanie organizácie. V UNICEFe iba 2,9% výdavkov ide na náklady na správu a 8% na financovanie zbierok. To znamená, že takmer 90% našich výdavkov je vyčlenených na PRÁCU V TERÉNE.

Obrázok blogu
(zdroj: © UNICEF/UN0352743/Kofi Acquah)

Mýtus č. 2: Veľké charitatívne organizácie by nemali mať platený personál

Aj keď je dobrovoľníctvo má veľký význam, dobrovoľnícka práca je však často príležitostná a krátkodobá. Humanitárne organizácie nevyhnutne potrebujú kvalifikovaných zamestnancov na plný úväzok, ktorí sú schopní riadiť charitatívnu činnosť a dosiahnuť tak skutočnú zmenu v komunitách. Zdanlivo vysoká položka platov v rozpočte charity neznamená spreneveru finančných prostriedkov. V skutočnosti sú potrebné odborné zručnosti, aby sa zabezpečilo čo najlepšie hospodárenie s finančnými prostriedkami na dosiahnutie reálnych výsledkov. Čím väčší je mandát organizácie, tým je potrebnejšie mať vysoko kvalifikovaný personál.

Na zamyslenie: Charita pre deti nie je „hra pre deti“ a mala by sa vždy brať vážne. Zamestnanci UNICEFu sú odhodlaní a talentovaní jednotlivci, ktorých vášňou je budovanie lepšej budúcnosti pre všetky deti.

Obrázok blogu
(zdroj: © UNICEF/UNI388085)

Mýtus č. 3: Veľké charitatívne organizácie majú aj veľké zdroje

Ľudia si často myslia, že len preto, že organizácie ako UNICEF sú známe po celom svete a majú partnerov svetového charakteru, nepotrebujú podporu jednotlivcov. Každá pobočka nesie globálne meno UNICEF, jeho organizačnú štruktúru, kampane a hlavný cieľ organizácie, nie je však dotovaná. UNICEF je jediný fond OSN, ktorý je financovaný z dobrovoľných príspevkov. 

Práca na pomoc deťom je plne závislá od ochoty a darov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov.

Obrázok blogu
(zdroj: © UNICEF/UNI328444/Dejongh)

Mýtus č. 4: Malé donácie neovplyvnia veľké charitatívne organizácie

V dnešnej uponáhľanej dobe by ľudia radi videli výsledky ihneď. Toto nie je vždy možné. Charitatívne organizácie často uskutočňujú rozsiahle a dlhodobé reformy.

V UNICEFe nám vaše dary dávajú hlas všade, kde je treba, aby bolo počuť náš odkaz - pretože sa snažíme, aby vlády, tvorcovia politík a tí, ktorí majú moc, konali zodpovedne. Pravidelné malé dary od mnohých malých darcov pomáhajú zavádzať reformy na vládnej úrovni aj v teréne. Zachrániť jedno dieťa občas vyžaduje snahu celej dediny!

Na zamyslenie: Zo všetkého najviac sa snažíme riešiť nielen problémy, ktoré ohrozujú deti situačne, ale aj tie, ktoré by na ne mohli mať dopad z dlhodobého hľadiska.

Malé mesačné dary umožňujú riešiť pretrvávajúce výzvy, ktorým čelia deti, a tiež nás vybaviť na riešenie neočakávaných následkov katastrof a veľkých humanitárnych kríz.

Mýtus č. 5: Veľké charitatívne organizácie nie sú transparentné, pokiaľ ide o výdavky

V skutočnosti, väčšie charitatívne organizácie majú viac zodpovednosti, pokiaľ ide o ich správu a výdavky. Ako globálna humanitárna organizácia sa UNICEF zaväzuje k transparentnosti a zodpovednosti. Prezrite si výročné správy a prehľady rozpočtu organizácie UNICEF, ktoré sú voľne dostupné. 

Staňte sa pravidelným mesačným darcom!

Skryť Zatvoriť reklamu