Žiadosť o záchranu stromov na dunajskom nábreží.

Písmo: A- | A+

Zverejnenie otvorenej žiadosti prednostovi Okresného úradu v Bratislave v rámci odvolania k výrubu stromov na nábreží pri bývalom PKO.

Napísal som otvorenú žiadosť prednostovi Okresného úradu v Bratislave o záchranu aspoň 12-tich stromov na ikonickej promenáde Dunaja.

Odvolacie konanie sa bude rozhodovať práve tu. On a jeho pracovníci odboru starostlivosti o životné prostredie budú rozhodovať o ich osude.

Obrázok blogu

Snažil som sa v liste vysvetliť, akú veľkú hodnotu má tento verejný priestor pre občanov Bratislavy.

Objasnil som potrebu zachovania týchto 50-ročných veľkých stromov pre udržanie zdravého životného prostredia, ktoré je čoraz viac dôležité pri súčasných zmenách klímy.

Ďalej argumentujem a vysvetľujem, v čom konkrétne pochybil miestny úrad Staré Mesto a jeho oddelenie životného prostredia, keď vydalo výrubové povolenie.

A na záver ponúkam argumentáciu pre záchranu stromov, ktorú potvrdil Najvyšší súd. Bolo to v podobnej kauze výrubového konania v parku na Kollárovom námestí.

Rovnako aj tam bolo vydané výrubové povolenie na 53 stromov. Opäť sme sa odvolali, a neuspeli sme v odvolacom konaní, lebo Okresný úrad zle vyhodnotil situáciu a uprednostil stavbu podzemných garáži pred zdravým životným prostredím a zeleňou.

Nevzdali sme sa, a dali sme to na súd. Výsledok sa dostavil v podobe rozhodnutia Krajského súdu, ktorý potvrdil relevantnosť našich argumentov. Developer sa preto odvolal na Najvyšší súd.

Na naše veľké potešenie rovnako aj Najvyšší súd uznal pádne dôvody, postavil sa za ochranu stromov a životného prostredia pre občanov a potvrdil rozsudok Krajského súdu. 

V skratke: 

Definitívne a navždy poukázal Najvyšší súd na to, že STROMY a PRÍRODA majú v budúcnosti prednosť. Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia ako základný predpoklad existencie ľudskej bytosti, je mimoriadny, a preto právny poriadok Slovenskej republiky jej venuje zvýšenú pozornosť. Na základe uvedeného je prípustné obmedziť výkon niektorých práv jednotlivca.

Osobne ma teší, že popredné inštitúcie našej krajiny hája záujmy občanov a zdravého životného prostredia. 

Pre tých, ktorí majú záujem si bližšie preštudovať toto rozhodnutie Najvyššieho súdu, prikladám v prílohe, ako aj uvádzam plné znenie listu prednostovi Okresného úradu. Dúfajme, že aj v tomto prípade Okresný úrad zaujme obdobné stanovisko...

List prednostovi OÚ tu:

Rozsudok Najvyššieho súdu tu:

Skryť Zatvoriť reklamu