Cirkev

Písmo: A- | A+

Čo je to Cirkev? si klADIE OTáZkI KAžDý Z NáS, KTORý O TEJTO ORGANIZáCII (RESP. ORGANIZMU) Už NIEčO POčUL. Nie je však cirkev ako Cirkev Prečo? - Lebo je cirkev, ktorá je zriadená ľudskou vôľou (Kainova cirkev) a je Cirkev Kristova (al. Ábelova), ktorá je založená samotným Bohom Ježišom Kristom, ktorý nám zoslal Ducha Svätého v podobe plameňov a nových jazykov na Letnice pred vyše 2000 rokmi..

 

 

 

Po 18-ročnom trápení životom som prišiel na to, že Cirkev je pre mňa najlepšie a najkrajšie miesto na zemi a vo svete, pretože je tam život (Zoe).

Cirkev, (alebo spoločenstvo) je duchovná inštitúcia, kde sa stretávajú veriaci v jediného a pravého Boha Ježiša Krista z Nazaretu a uctievajú Ho v Duchu a v Pravde ( „Lebo aj Boh takýchto ctiteľov hľadá“.) - /Biblia/.

Cirkev je miesto, kam chodíme radi, cítime sa tam dobre, stretávame sa so súrodencami – bratmi a sestrami v Pánovi Ježišovi Kristovi, slúžime Mu, - skutkami (pomáhame si finančne, sýtime hladných, šatíme nahých, navštevujeme chorých, kriesime mŕtvych, navštevujeme siroty a vdovy, väzňov...) , Slovom (kázaným Božím Slovom z Biblie –väčšinou Roháčkov preklad), modlitbou (modlíme sa za chorých, ktorí sú uzdravení –ako povedal Ježiš „nemocných uzdravujte, démonov vyháňajte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, zdarma ste prijali, zdarama dajte; chválou - radostnými piesňami duchovnými Bohu, uctievaním – vyššia forma chvál, službou potrieb a modlitbami za uzdravenie; staviame Boží dom( skrze zbierku a dary rôzneho druhu) /sme financovaní z vlastných zdrojov – desiatkov a obetí pozdvihnutia, milodarov a nie sme financovaní z daní občanov, len z dobrovoľných príspevkov napr. 2% z daní, / lebo v Biblii je napísané, že kto stavia Hospodinov Dom, toho dom buduje Hospodin. Zdieľame sa navzájom so svojimi pocitmi, zážitkami, skúsenosťami, hovoríme o práci, podnikaní, rodine, škole, športe, záľubách, vzťahoch, závislostiach, o zmysle života atď.

Cirkev ( grécky eklésia ) je miesto, kde chodíme radi. Stretávame sa tam na modlitbách, kde sa modlíme za nespasených , neobrátených ľudí, ktorí sú v diablovom kráľovstve a ešte nespoznali Pravdu (Ježiša), modlíme sa za uzdravenie ľudí – ich srdca (ducha), duše a tela a vyháňame démonov (zlých duchov).

Pôstime sa za duchovné zmeny v našom národe – Slovenskej republike, v našom meste, modlíme sa, prihovárame, primlúvame za všetkých ľudí, za kráľov (prezidentov) a ľudí vo vysokom postavení – politikov, lekárov, učiteľov, policajtov, vojakov, právnikov, sudcov, a pod.

Vonku sa otepľuje, čo nás pudí „zožať polia“ = vytrhnúť zo Satanovho kráľovstva ľudí do Božej rodiny (kráľovstva. ) Ježiš je Pán pánov a Kráľ kráľov a On prišiel na túto zem, aby spasil hriešnikov. Ja som bol niekedy medzi nimi.

Kde chcete byť Vy? Verím, že v Božom Kráľovstve, kde je požehnanie a pokoj Boží.

Ja chcem byť zasadený v Dome Hospodinovom a rásť tam, rozvíjať sa duchovne, duševne aj telesne a získavať zástupy ľudí pre Krista.

 

Chcete to aj Vy?

Tak povedzte: „Bože, som hriešnik.

Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý zomrel na kríži za moje hriechy a neprávosti.

Verím, že bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, ale po troch dňoch Ho Boh vzkriesil mocou Ducha Svätého z mŕtvych.

Verím, že sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, kde sa práve teraz za mňa prihovára, aby som v neho uveril.

Pane Ježiši, prosím Ťa, odpusť mi všetky moje vedomé aj nevedomé hriechy, viny a neprávosti.

Očisti ma svojou Svätou krvou od všetkých mojich hriechov – nahlas mu ich vyznaj; a prijmi ma za svoje dieťa.

Ja Ťa teraz prijímam do svojho srdca ako svojho osobného Pána a Spasiteľa.

Amen (to znamená „Nech sa tak stane“ al. „tak je“)

 

Poznámka autora: Ak máte nejaké otázky, na ktoré neviete odpovede, alebo sa potrebujete porozprávať, kľudne mi napíšte na môj e-mail: valecko.erik@gmail.com alebo zavolajte na +421 949 170 893, prípadne navštívte naše webové stránky http://www.domviery.sk – Cirkev Kresťanské spoločenstvo Poprad

Karpatská 17 (oproti Bille)

058 01 Poprad

Budem sa tešiť na Vaše otázky a čo budem vedieť, zodpoviem.

 

S Bohom J

 

Skryť Zatvoriť reklamu