Kam v podpore športu detí a mládeže po Korone?

Písmo: A- | A+

V časoch Korony krízy je to so športom detí a mládeže ťažké. Presne tak to bolo aj kedysi, keď šport bol v pozadí. Nebolo na jeho podporu dostatok peňazí. Vynahradil to pohyb za humnami. Liezli sme na stromy...

...strieľali z gumipušky a na hodine telesnej výchovy, keď telocvičňu po dlhej zime zaplavila voda alebo v nej mrzlo, cvičili sme v triede výstup na stoličku a zo stoličky... Mnohým to znie neuveriteľne - časy sa zmenili, ale rovnako aj dnes stojí pred nami ťažká úloha, ktorú musí v prospech rozvoja športu riešiť spoločne štát i samospráva.

Zaiste so mnou súhlasíte, že:

1/ na výchove detí a mládeže k športu sa podieľajú mnohí ľudia na rôznych úrovniach a postoch, teda nielen zo štátnej, ale napr. aj na úrovni samosprávnych orgánov, nielen tréneri, ale aj tí, ktorí prácu s deťmi a mládežou v oblasti športu financujú.

2/ Pokiaľ by v rámci štátneho či samosprávneho manažmentu siahlo po IT riešeniach, musia byť nástroje riadenia integrované, t.j. navzájom prepojiteľné do jednej celorepublikovej sieti - bez ohľadu na to, či sa jedná o štátnu alebo samosprávnu úroveň. Pretože žijeme v 21.storočí.

Vyžaduje to nové myslenie - od nás - rodičov, pedagógov, od štátu, od samosprávy, od športových organizácií i ich združení.

Považujem za nesprávne plytvať peniazmi a realizovať akýkoľvek nesystematicky projekt pre riadenie práce s deťmi a mládežou v oblasti športu tak, ako to bolo doposiaľ. Realizovať jednotlivé, úzkoprsé samostatné projekty bez koordinácie všetkých zainteresovaných.

V centre našej pozornosti aj v oblasti podpory športovania detí a mládeže musí byť každý z nich. Ak tento nemá (v rámci voľnočasových aktivít) možnosť rozvíjať svoj športový talent v obci, kde žije, mala by k nemu priamo do obce prísť informácia o tom, kam a ako môže v najbližšom okolí svoju potrebu uspokojiť. Treba myslieť na to, že len integrovaný systém riadenia práce v oblasti športu detí a mládeže vytvorí prostredie, ktoré je pre nich motivujúce, ba navyše im vytvorí sociálny priestor pre nadväzovanie nových priateľstiev, kde si nájdu aj priestor pre vedenie "svojho športového účtu".

Takýto koordinovaný informačný priestor bude slúžiť všetkým deťom a mládežníkom. Pritom na svoje si zaiste prídu aj telovýchovné jednoty či športové kluby, ale aj SOV, SFZ, SZLH a iné športové združenia, v centre záujmu ktorých je podpora výkonnostného športu. Nielen štát ako koordinátor, ale aj samospráva ako hlavné prevodové koleso medzi deťmi/mládežníkmi a športovými organizáciami by mali teda čo najskôr zvážiť najvhodnejšie riešenie - pretože digitalizáciou môžu získať nový nástroj riadenia. Možno aj vďaka chystanému Plánu obnovy.

Že čas zjednotiť záujmy a ciele súri, potvrdzujú okrem iného aj aktivity mesta Poprad, kde poslanci už schválili novú koncepciu športu... Ondrej Kavka, viceprimátor i športovec, správne tvrdí, že „Dieťa sa musí rozvíjať komplexne a až vo vyššom veku by sa malo rozhodnúť ktorý šport bude pre neho prioritný.“ Financovať akýkoľvek projekt slúžiaci len jednému mestu, je nesystematické, nákladné a nezmyselné. Pokiaľ nie je integrovateľný na celorepublikovej úrovni. Rovnako nemá zmysel, aby aj iné subjekty (vrátane štátu, teda jeho ministerstiev), ktoré sa podieľajú na riadení práce s deťmi a mládežou v oblasti športu, si tvorili samostatné portály, ktoré sa nedajú následne sieťovať do jedného celku. Prečo? Lebo žijeme už v 21.storočí a veci sa dajú robiť už ináč.

Skryť Zatvoriť reklamu