Rozpor záujmov samosprávy: Thurzove kúpele

Písmo: A- | A+

Všetkým samosprávam: v cestovnom ruchu je podnikanie vari najrizikovejšie. Do akej miery v tejto oblasti môže podnikať samospráva?

Kratylos vraj Herakleita kritizoval za výrok, že nemožno dvakrát vstúpiť do tej istej rieky. Kratylos však usudzoval, že to nie je možné ani raz. (sk.wikipedia.org). Košický samosprávny kraj už raz predal Thursove kúpele v Gelnici súkromníkovi, ktorý okrem „veľkých očí“ nemal azda žiadnu podnikateľskú ideu, pre ktorú by mohol získať financie. V súčasnosti Košický samosprávny kraj chce dnes už schátraný majetok získať späť do svojich rúk.

Nech nás teraz nezaujíma suma, za ktorú by bol ochotný súkromník majetok predať. Dôležité totiž je, akú má Košický samosprávny kraj koncepciu regionálneho rozvoja, v tom cestovného ruchu a to aj pre turistickú destináciu –geografickú oblasť, v ktorej sa nachádza okres Gelnica a či sa nedostáva do rozporu záujmov.

V súvislosti s nedávnymi investičnými zámermi Poliakov v Demänovskej doline nedávno rezonovala otázka, kto by mal rozhodovať o vstupe veľkých investorov do regiónov cestovného ruchu. Odpoveď na ňu priamo súvisí s agendou regionálneho rozvoja, v tom cestovného ruchu. Tým, že spomínaná problematika prešla pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, odkryla dlhodobo neriešený problém systému moderného riadenia rozvoja cestovného ruchu nielen z centra, ale aj na úrovni samosprávy (oboch stupňov). Nedá mi pritom spomenúť, že v časoch „plánovaného hospodárstva“, teda za socíku, bol plánovací proces na vtedajšiu dobu relatívne pokročilý (šlo o nový hospodársky odbor, pri riadení ktorého sa do značnej miery aplikoval rakúsky model). Rajonizácia cestovného ruchu (nižšia právna forma) nadväzovala na Stavebný zákon a výkonnú moc v tejto oblasti mali v rukách „národné výbory“... Plánovací a rozvojový dokument pre cestovný ruch bol teda záväzný (nie ako jeho slabá neskoršia odroda Regionalizácia CR) a vychádzal z premyslenej analýzy územia vhodného pre cestovný ruch. Stanovením normy max. zaťaženia územia zohľadňoval dokonca aj požiadavky na ochranu životného prostredia, čím do značnej miery vylúčil stret podnikateľských záujmov so záujmami ochrancov, ktorým v súčasnosti niet konca kraja. 

Ďalšie smerovanie vývoja plánovacích dokumentov týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu je v rukách štátu a samotnej samosprávy. Dá sa očakávať, že samospráva v rámci transformácie dostane celú radu zodpovedností, v ktorých „investor“, teda podnikateľ, sa dostane na „druhú stranu“, t.j. ako partner samosprávy.

Z tohto pohľadu sa dostáva zámer Košického samosprávneho kraja kúpiť a investovať do Thurzovych kúpeľov v Gelnici do rozporu s jeho zodpovednosťou v oblasti riadenia regionálneho rozvoja. Vstúpiť druhýkrát do tej istej rieky by sa preto nemalo!

Krátko na záver:

Thurzove kúpele majú dlhú históriu. Ich základom bola vodoliečba a dýchanie čerstvého vzduchu z ihličnatých lesov, ktoré i dnes zaberajú tri štvrtiny rozlohy okresu. Jedinečná architektúra kúpeľných domov od Gedeona Majunkeho (zo Spišskej Soboty, odkiaľ sa Vám dnes prihováram), v súlade s prírodou dotvárala príjemné prostredie neďaleko mesta s bohatou baníckou tradíciou. To všetko vytvára dojem lokality zaujímavej pre investorov.

Mesto Gelnica a jej okres ako turistická destinácia nemajú v súčasnosti hodnotu viac ako miestneho významu. Napriek hodnotným prírodným podmienkam a veľkej historickej hodnoty. Gelnica by sa mohla stať - práve pre podmienky vytvorené v jej dejinách ľudskou činnosťou, regiónom minimálne celoštátneho významu. Ak by bola zaradená do turistickej destinácii vyššieho významu, teda do regiónu Spiš, kam historicky patrí. Len tak sa môžu predpoklady pre rozvoj turizmu maximálne zhodnotiť.

Je to dôvod, prečo by sa župani oboch východoslovenských krajov zamyslieť, ako lepšie komunikovať v oblasti regionálneho rozvoja cestovného ruchu. Lebo turistické destinácie existujú aj bez administratívnych celkov. Pretože o tom, čo sa predá, teda o tom, aké investície do rozvoja cestovného ruchu danej destinácie sa v budúcnosti zhodnotia, rozhoduje trh a nie štát, či administratíva samosprávneho kraja. Trh rozhoduje rovnako o tom, aké marketingové nástroje zvoliť pri propagácii produktu cestovného ruch. Preto by mali o ňom rozhodovať združenia podnikateľov cestovného ruchu priamo v regiónoch, teda tí, ktorí trh a jeho nároky poznajú!

https://e.dennikn.sk/minuta/2278015 o veci dňa 19.2.2021 následne informuje:

Košický kraj odkúpi od spoločnosti Sanpo areál bývalých Turzovských kúpeľov v Gelnici za 346-tisíc eur. Ráta s komplexnou obnovou kúpeľov, čo by malo naštartovať turistický ruch a podnikateľské aktivity. Po kúpe kraj vyhlási medzinárodnú súťaž pre návrh konceptu využitia územia. Na rekonštrukciu chce maximálne využiť európske fondy.

Areál patril v rokoch 2002 až 2011 do majetku kraja, ten ho využíval ako školu v prírode. V roku 2007 ho bývalé vedenie kraja predalo súkromnému vlastníkovi Čipčalovi za 170-tisíc eur. Odvtedy kúpele chátrajú a dnes sú nevyužívané.

V areáli je jazero a štyri pavilóny. Jeden z nich je už natoľko poškodený, že je potrebná jeho asanácia. Ďalšie tri budovy je možné zrekonštruovať, pričom kúpeľný dom je pamiatkovo chránený.

Kúpnu cenu určil znalecký posudok, ktorý si dal kraj vyhotoviť. Jediným spoločníkom Sanpo je lekár Günter Nebel z Rakúska, ktorý odkúpil majetok pred rokom od predchádzajúceho vlastníka Jaroslava Čipčalu.

Skryť Zatvoriť reklamu