Súhrnná informácia o projekte: Tvorme tvár Horného Šariša

Občianske združenie  Život je šanca so sídlom v Raslaviciach  (OZ) získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške  takmer 99 tisíc eúr (2 milióny 975 tisíc korún) na realizáciu projektu Tvorme tvár Horného Šariša. OZ, ako konečný prijímateľ finančnej pomoci, uspelo s projektom v Programe rozvoja vidieka SR v opatrení: Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Cieľom projektu jevypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia a príprava kapacítregiónu Horný Šariš na jej spracovanie a úspešnú implementáciu. Súčasťou tohtozámeru je aj  posilnenie existujúcicha budovanie nových kapacít, zabezpečenie informovanosti verejnostio možnosti rozvoja územia s podporou a prístupom LEADER.

K týmtométam je  nasmerovaný aj projekt Tvormetvár Horného Šariša.

Územie realizácie projektu zahŕňa Bardejovskýokres a jeho mikroregióny Horná Topľa, Makovica, Sekčov – Topľa. MikroregiónStredná Topľa z okresu Bardejov ajmikroregióny Svidníckeho a Stropkovského okresu  Topoľa – Giraltovce a okolie, ZdruženieMikroregiónu Ondava, Združenie Radomsko-Makovického mikroregiónu, deklarovali záujemo spoluprácu a zapojili sa do programu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V počiatočnej fáze, asi preddvoma rokmi, keď vznikla myšlienka vytvoriť takého integrované územiea zapojiť ho do prístupu LEADER, začala spolupráca medzi 183-ma obcamia mestom Giraltovce. Pravda, niektoré združenia obcí, hlavne zo severuStropkovského okresu odstúpili, sever Svidníckeho okresu sa ešte nezapojil, aleintegrita územia sa nenarušila.

Prvú stratégiu rozvoja územia,pracovne pomenovaného Horný Šariš, vypracovali experti pod hlavičkoumikroregiónu Bardejov – Horná Topľa z prostriedkov prešovského NEFO – fondu Prešovského samosprávneho kraja(PSK) a príspevkov zúčastnených mikroregióv a obcí. Implementačný orgánmedzitým vydal metodické pokyny a spresnil v nich podobu stratégierozvoja. Vysvitlo, že aj keď pôvodná je skutočne vynikajúca, na prístup LEADERje potrebné ju zosúladiť so záväznou osnovou.

SkryťVypnúť reklamu

Výzva z Programu rozvoja vidieka z mája2008 podnietila zainteresovaných. Starosta Raslavíc, Anton Lamanec, založil už spomínané OZ (konečný prijímateľNFP) a pod jeho hlavičkou podali členobvia prípravnej skupiny žiadosťs projektom na Poľnohospodársku platobnú agentúru Ministerstvapôdohospodárstva SR, odkiaľ koncom roka 2008 prišla priaznivá odpoveď. Žiadosťschválili a všetci občania na tomto území dostali šancu zapojiť sa donovej formy regionálneho rozvoja. Než sa tak stane, je potrebné do konca tohtoroka absolvovať aktivity projektu.

1.Vypracovať integrovanú stratégiu rozvoja regiónuHorný Šariš v súlade so záväznou osnovou  integrovanej stratégie rozvoja územia.

SkryťVypnúť reklamu

2.Vyzbrojiť pracovný tím verejno-súkromného partnerstva dostatočným portfóliomvedomostí a zručností na pôsobenie v MAS.

3. Informovať obyvateľov Horného Šarišao prístupe LEADER a zapojiť ich do tvorby integrovanej stratégie.

4.Vypracovať programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja spádových obcí tak,aby boli kompatibilné, t. j. zlučiteľné s novou stratégiou rozvoja územia.

Dôležitýmkrokom k úspechu projektu je zostaviť kvalitný realizačný tím. Realizátorka projektu, Monika Budovcová(voľba vzišla v súlade s zákonom o verejnom obstarávaní), zainteresovala na činnosti v projektepredsedov spomínaných mikroregiónov, starostov obcí a zástupcu zatiaľjedinej MVO – neziskovej organizácie Vidiek z Giraltoviec. Tak vznikli riadiacaa expertná skupina a ich prvé stretnutia sa konali v novembri a vdecembri 2008.

SkryťVypnúť reklamu

Projektje financovaný formou refundácie, tzn. najprv sa musia prostriedky uhradiťv súlade so schváleným rozpočtom, potom implementačný orgán overíich oprávnenosť a vráti, resp. refunduje späť na účet konečného prijímateľa,v našom prípade OZ Život je šanca. Keďže OZ nedisponuje takou vysokousumou, požiadalo starostov obcí o bezúročnú pôžičku na predfinancovanieprojektu. Žiadosť starostovia obcí a predsedovia mikroregiónov poväčšineakceptovali, a tak sa aktivity rozbehli v plnom prúde.

VRaslaviciach 28. januára t. r., na stretnutí s realizátorkou projektuMonikou Budovcovou, členovia oboch skupín rozoberali stav realizácie. Už koncom minulého roka zúčastnenýmobciam rozposlali dotazníky na identifikáciu ich potrieb a zapracovanie dostratégie rozvoja. Tieto sa vrátilizhruba v jednej štvrtine. Poznaniepredpokladov a potrieb obcí je neodmysliteľné na optimálne vypracovaniestratégie rozvoja. Na to by mali myslieť starostovia všetkých vyzvaných obcía neodkladne odoslať vyplnenýdotazník pracovnému tímu.

Veľmidôležité je zapojiť do projektu aj ľudí z oblasti podnikateľskeja MVO. Aj oni by sa mali aktívne podieľať na tvorbe dokumentu, ktorý nanajbližšie obdobie nasmeruje rozvoj územia, kde žijú a pôsobia. Túto úlohubudú plniť všetci členovia pracovného tímu.

Podľanávrhov na štruktúru webovej stránky Horného Šariša budú na nej predstavenévšetky zúčastnené mikroregióny, zverejní sa aj pôvodná stratégia rozvoja tohtoúzemia (čiastočne financovaná z NEFO fondu PSK) ako východisko pre tvorbunovej a jej pracovné verzie tak, aby sa k nej mohli obyvateliaHorného Šariša vyjadriť. Na webe si záujemcovia nájdu zoznamy a kontakty na členov pracovnéhotímu, aktuality zo kultúrno-spoločenského a športového diania a mnohoďalších užitočných informácií.

Projektráta aj vydaním informačných bulletinov so špecifikáciou na záujmya potreby samospráv, občanov, podnikateľov a MVO. Na ich stránkach sapredstavia skúsenosti úspešných MAS najmä zo susedných Čiech a Poľska.

     Emília Filová

Vidiek nezisková organizácia

Vidiek nezisková organizácia

Bloger 
  • Počet článkov:  19
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Nezisková organizácia založená v zmysle zákona, registrovaná v registri neziskových organizácií Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu