O šušulce

V temto politickém a vírovém napjací skusím odpútat na chvílku pozornosc inačím najpacím. Toto je vječná téma, kerá nakonec dycky zvíťazí.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

  Asi každého zdravého chlapca, chlapa, muža celým jeho životem sprevázá, hmm tá ženská šušulka. Pane Bože, a kolik je o ňí tých ščeklivých aj vulgárňích fťipú. Spomínám si na jeden slušný, kedy sem mňel tak ze 12 rokú a kerému sem ešče ňejaký čas potem furt nerozumňel: „Podzívaj sa, tu na dlaňi sem mňel pred chvílú dzíru!“ Kukám, ňic, zdravá ruka. „Nevjeríš, tak ovoňaj!“ Víceré situácije s túto háklivú témú sem uš ve svojich ďílkách opísal. V temto mini pojednáňí sa mi z pamjeci vynárajú další. Jak ríkal doktor Plzák: „Pánové, živte si svoje spomínky!“

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Vďečné je v léce prostreďí kúpalisk, štrkovisk, rybňíkú, de pod úpekem a úpalem zapomenúté dámy nejeden krát poskytnú pózy vzbuzující ty najnádherňejší predstavy. Úchylňí pozorováňí splývajíc ležmo skraja vody smjerem na plážové ležoviska poskytuje mnoho interesantňích obrazú. Spomínám si na Delfíňe v BA na mladého temperamentňího chalana s počernú uš korpulentnejší maminkú a s nádhernú cérenkú, kedy jeho elastické plavky už nezvládali silňející tlaky, zaťím co elasticita bikinek mladej dámy realisicky vykopírovala ty božské tvary.

V roku 1966 sa vječšinú z pochopitelných dúvodú (blízkosť Rakúska a Nemecka, možnosť pozeráňá TV, téš NDR) vyučovala nemčina. Já sem sa na SVŠ rozhodel pro anglinu a urobil sem dobre. Né, že sa mi neskúr vícej zešla, ale z tehoto dúvodu. Pani profesorka angličťiny, šarmantná to zralá dáma, si s poťešením sedala na katedru s frivolne preloženýma nožkama, že akurát v zorném poli mňa a mojeho suseda v lavici Laca sa krásne vyrysovával ten pro nás ftedy nedobytný járeček. Mňeli sme pochopitelňe aj celkom slušný prehled o jejích gaťkách. Ňic to, tlumočňík sa ze mňa nestal, na výške sem doháňal, co sa dalo, ale tyto exkluzívňí spomínky zostanú aš do smrťi. Podobnú skúsenosť má aj múj bratranec, kerý ftedy emigroval do Švajcu a nakonec sa tam vypracoval aš na programátora. Spomínal, že v tem open office sa mu každý deň promítal podobný obraz od jeho kolegyňe. Nevím, jaké to mňelo dúsledky, má tri ďeťi a v robote mosel ostávat duhší čas, aby svoju prácu na fajront aj dokončil.

SkryťVypnúť reklamu

Hmm, núká sa aj jedna spomínka z tej brigády, ket sem strójil svinnuju farmu v Litvje. V tem meždunaródnem lágeri byli najkrajší Polky. Aj nám sa prevelice lúbili. Hygiéna v pracovňím lágri nebyla jak v interhoteli a tak sem tam došlo aj k pikantňím situácijám. Trebárs v mojem prípade, ket si ju ňic netušící dáma pocťivo umývala enem tak v lavóri desi za bučkem, kam sem já s vytáhnutým princem išel vykonat tú hydraulickú potrebu... Na ja.

V Rajeckých Teplicách V Afrodiťe zrázu došla do bazénu kompletne nahá krásná žena, totálňe do posledňího chúpečku (vrátane vlasú, obočá) vyholená. Myslím, že ale mužská časť osaďenstva z drvivej vječšiny ostala v šoku. Zase v Permone v Podbánskem je nélen nádherný výhled na Kriváň a okolitú prírodu. Je tam venkajší džakúza, do kerej chodzá enem adamiťi a adamitky zvrchu nadol po schodech. Je tam místo v bazénku, keré je v prímej líniji očí seďícího voajéristu v bazéňe, vlňícího sa rozkroku vstupující dámy a zadňích silného reflektora. Večer ty paprsky svjetelňích lúčú preňikající zezadu dámskym lonem ces stehenňí trojuhelňíček a húšťinu kaďer či léčivých „bylinek“ vytvárajú ohromnú svjeťelno-erotickú šou. Mňa, za moju vjernosť ke starej mamje, asi sám Pán Boh odmňeňil návščevú početňí skupiny magister – farmaceutek ze Žiliny, keré sa tam vzďelávali asi na onakvejší zdravotňí témy. Hmm, vúbec netušíc, jakú terapiju podkytli mňe. V spomínkách ostala aj zralá pritty woman, kerej havraňí černé kaďere šušulky a rovnako kučeravých vlasú byli v absolútňí dialektickej jednoce a súzvuku. Téš je tam „koedukovaný“ bazén, de sa šeci mosá máčat v Evinem a v Adamovém rúchu. Bublinky a vírivky čerá hlaďinu vody, takže v intíňím prítmí moc neviďet. Predca. Pod ledkovú nočňí oblohú ide mosťík, vícej ménej dekoračňí jak funkčňí. No a ket ideš a kukneš dole do vody, nevím proč, ale vidzíš skoro šecko, co ťí dole ani netušá. Evidentňe mosty ludzí spájajú...

SkryťVypnúť reklamu

K šušulce patrí prirozeňe aj poprsí, chlapi sa vraj ďelá na dolňákú a horňákú. V Alicante ve Španjelsku je pláž dúhá nmoho kilometrú. No a co tam robit celý deň? Trebár špacírovat z jedného konca na druhý, hore dole, a napr. okrem mušlí ušlachťilo zbírat zapomenúté hračky ďecek a dávat ich na hromádky pro další všeobecňí užiťí. Na ja, ale vedlajší efekt tejto bohulibej činnosci je analýza „tvaroslavjá“ tých odhalených ženských prednoscí. Mohel bych napísat malé vjedecké pojednáňí o morfológiji ženských prs z poznatkú, keré sem tam za ten týdeň nazbíral.

Ešče za mlaďi, ket sme mjeli malé ďeťi, v Šašťíne na bágri (Gazárce) sa na dece moja ftedy ešče mladá mama vjenovala tým ďeckám. Seďíc jak Budha, asi nechťíc, odhalila časť teho svojeho zázraku. Viďel sem ten chťíč okoloidúcích slintajících mužščinú. Mňel sem pochopeňí, nechal sem to tak, dokonca starej mamje sem to povidal aš fčil pri písaňí týchto rádkú.

SkryťVypnúť reklamu

Je čas skončit, lebo uš aj já starec su celý uslintaný. A sice spomínkú, téš uš ňegde spomínanú, kedy sme jak mlaďí hasáci na služobce v Praze byli skúseňejším docentem upozorňeňí na sochu ženy, kerá ve vzpaženej ruce drží zemegulu a tú druhú rukú si nonšalantňe zakrývá svoje prirozeňí. Teda tak.

dedo Pejo

Štefan Vidlár

Štefan Vidlár

Bloger 
  • Počet článkov:  779
  •  | 
  • Páči sa:  1 304x

Emeritňí Doc. Ing. Štefan Vidlár, CSc. alias dedo Pejo, rodák z Holíča ze severňího Záhorá (70, 176, 120, 630 – vjěk, výška, váha, dúchodek v euro), odejdúc na penziju z Prešporku žit na Záhorí tentokrát s ozajstnýma zvírencama, aby mu čekáňí na pravdu Boží lachší ubíhalo, insitňe píše a veršuje vážňe aj ze srandú s chybama v zmuchlanej Záhoráčťině a ňekedy aj po slovensky. Politická satira mu neňi cuzí. (Sem tam pridá aj fotku.) Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu