Keď neprší a predsa leje – Inscenácia v jednom dejstve

Písmo: A- | A+

„Nemožno dať nabitú zbraň na javisko, ak z nej nemá nikto vystreliť.“ -  Anton Pavlovič Čechov v liste Aleksandrovi Semenovičovi Lazarevovi, ktorý vystupoval pod pseudonymom A. S. Gruzinskij. 1.november 1889

 

 Dejstvo.

Drevené obloženie na stenách kontrastuje s bledou kožou stoličiek. Prázdne stoličky kontrastujú s vlajkami povesenými stranou. Akési smutné drapérie. Kontrastujú s rečami. V sále je ruch a šum.

Podpredseda: Takže nech sa páči, pán Suja, máte slovo.

Suja: (Strojene pristúpi k Matovičovi. Svižným gestom ho vypoklonkuje) Nebudete pri mne... smrdieť.

Matovič: Špinavec!

Suja: (Snaží sa byť benevolentný) Kľud... Já kľudne budem špinavec. Mne to nevadí...

 Jeho hovor zaniká v poznámke podpredsedu, vo veci ďalšieho smerovania zasadania. Nervózne si upraví manžety, úkosom pozrie na podpredsedu, potom pred seba, narovná mikrofóny, zatiaľ čo sa Matovič stavia pred neho tvárou v tvár. Suja vzápätí siaha po poloprázdnom pohári vody, odloženom po svojej ľavici. Vezme pohár do ľavej ruky, podá si ho do pravej, akosi sa nevie rozhodnúť, kam s ním. Napiť sa však nechce, azda ani nepotrebuje. Napokon pohár položí na dosku rečníckeho pultu, mimo dohľad, mimo predpokladaný a zároveň neodvrátiteľný zámer. Avšak iba na okamih.

Podpredseda: (Dokončuje monológ, od chrbta sleduje nervózneho Suju) ...čiže keď skončí posledný vystupujúci, tak budeme hlasovať...

Suja: (Matovičovi) Vy ste kresťan?

Podpredseda: (Nenechá sa rušiť) ... pravdepodobne ešte dnes... 

Suja: (Stále Matovičovi) Vy ste farizej...

Podpredseda: Pán poslanec Suja, nech sa páči, máte slovo.

Matovič: (Sujovi - tlmene, apaticky, cez rúško) Komu si povedal, že smrdí? 

Suja: (Hľadí na dosku pultu, hlava sklonená, s nádychom sa otočí na podpredsedu, prehovorí napoly do éteru, napoly do mikrofónu) Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. (Otáča sa smerom k Matovičovi, zavadí pohľadom o poloprázdnu plastovú fľašu po svojej pravici, tiež v strnulom geste rúk sa na chvíľu pozastaví, iba malý moment zaváhania, ešte rezignovane pootvorí náruč smerom k svojmu sokovi, takmer náznak zmieru, alebo podanie štafety...)

Matovič: (Ráznejšie, odhodlane) Komu si povedal že smrdí?  

Suja: (Akoby na povel, uchopí pohár a dvoma kŕčovitými pohybmi chrstne vodu Matovičovi do tváre)

 V sále sa ozýva „Hej!“ , „Heej!“ a „Heeeeej.“

Podpreseda: (Bez emócií, monotónnym hlasom) Hej, heej, hej.

 Suja prepuká do otvorenej hnevlivej tirády smerom k Matovičovi. Podpredseda, aj naďalej bez akýchkoľvek náznakov emócií, oficiálne prerušuje schôdzu. Vypínajú mikrofón. Na scénu vstupuje pacholík, ktorý sa snaží Suju upokojiť. Spoločne opúšťajú scénu.

 V Bratislave, 27.5. 2021

 

 Epilóg.  

Rozprávač ako hlas: (predčíta)

  •  Noc sa pomaly končí, keď Peter po tretíkrát zapiera Ježiša. Členovia Sanhedrinu ukončili zinscenovaný proces a rozišli sa. V piatok skoro ráno sa znova schádzajú, zrejme aby vytvorili dojem, že nezákonný nočný proces vlastne prebehol podľa zákona. Dávajú predviesť J... (hlas utícha) 

 „Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami, iní ho zauškovali.“

 Evanjelium podľa Matúša 26, verš 67 

Dodatok

Ide o dramatizáciu skutočnej udalosti. Ide tiež o fantazijnú fabuláciu. Nepovažujte teda obsah textu za sto percentne pravdovravný a pravde verný. Snahou nebolo podnecovať akékoľvek teórie. Tiež sa dištancujem od nadŕžania ktorejkoľvek zo zmienených postáv, strán, ktoré reprezentujú, a ich názorom, ideológiám, presvedčeniam, či už sa nimi prezentujú oficiálne, alebo v súkromí. Zámerom tiež nebolo poškodzovanie akéhokoľvek vierovyznania. Použité analógie vychádzajú zo situačnej dispozície.

Je to už raz tak, že nekultúrnosť našich vládnych funkcionárov vháňa tieň aj do našich sŕdc a myslí. Prizeráme sa niekedy s údivom, ale už menej často s prekvapením, prizeráme sa rozhorčene, alebo si ešte stále môžeme demokraticky vybrať a prestať sa prizerať. Prestať akceptovať. Poukázať na krivdu, nie zdvihnutou päsťou, nie vulgarizmami, ale rozhodnutím, že si dokážeme stanoviť lepší a cnostnejší vzor. Pokiaľ sa budeme vzdelávať a poznanie bude medzi našimi prioritami, v budúcnosti môžu túto krajinu viesť osoby schopné, ktorým budú nasledujúce generácie ochotne odovzdávať svoju (našu) dôveru.

Každopádne, tento absurdný výstup, ktorým nás poctili, bol pre mňa osobne podnetný a umožnil mi opäť sa trochu pohrať so slovami, s konceptmi a nápadmi. Pretože si myslím, že až tak veľa sa toho nedeje (naozaj). Tento kúsok sa však písal takmer sám.

Neviem, či to majú poslanci posunuté - kvôli neprestajným otváraniam a zatváraniam krajiny - lockdownom, blackoutom a karanténam - a teda zároveň s rozháraným májovým počasím si ešte potrebovali dobehnúť aj Veľkonočné resty (analógie), alebo si uvedomili, že im čochvíľa začnú parlamentné prázdniny - a ešte si uvedomili, že síce sa opatrenia uvoľňujú, divadelná sezóna tiež pomaly finišuje a teda spojili príjemné s užitočným a „zosnovali“ toto nádherné „teátro“.

Minimálne je to sľubná prognóza ďalšej úrodnej sezóny - uhorkovej. 

Použité zdroje

YouTube: Konflikt v NRSR: Suja vs Matovič - Expremiér dostal studenú sprchu! CELÉ VIDEO

SME: Odídenec od Kotlebu Suja polial Matoviča vodou, schôdzu museli prerušiť

Citát v perexe: Čechovova zbraň

Citáty v Epilógu: Najprv pred Sanhedrinom, potom pred PilátomEvanjelium podľa Matúša 26 

Skryť Zatvoriť reklamu