COVID19 – zdravie ľudí či zdravie ekonomiky?

Písmo: A- | A+

OBOJE JE DOLEŽITÉ. Úspešné krajiny pri riešení pandémie neriešili dilemu medzi ochranou zdravia a ochranou ekonomiky. Totálny lockdown nie je riešenie.

Snažili sa vrhnúť finančné a personálne zdroje tam, kde videli šancu na efektívne výsledky s pozitívnym dopadom na zdravie občanov a na ekonomickú aktivitu firiem, občanov a štátu. Stále máme dosť času študovať ich postup a čerpať nápady. Odmietam krajné riešenia. Totálny lockdown, teda zatvorenie fabrík, ekonomiky, priemyslu a služieb, by bola príliš veľká obeť v porovnaní s prínosmi.

Moje chápanie boja s pandémiou pri zvládaní šírenia respiračného vírusu, zúžim na dve konštatovania:

  1. Vlády sú pri zavádzaní opatrení tak úspešné ako je disciplinovaná verejnosť a subjekty pracujúce s mobilnými obyvateľmi.

  2. Totálne zavretie krajiny, ekonomiky, priemyslu a služieb už má Slovensko za sebou. Úspech v I. vlne vykúpený izoláciou obyvateľstva bol len dočasný. Následná odolnosť obyvateľstva v II. vlne voči šíreniu bola minimálna, počty úmrtí sú vysoké, situácia v nemocniciach veľmi ťažká.

Disciplinovanosť obyvateľstva sa nemeria počtom nasadených rúšok a časom ich nosenia v lese. Naopak, dôležité sa ukázali odstup a izolácia, schopnosť karantenizovať infikovaných občanov na dostatočne dlhý čas. Dôležitá je starostlivosť venovaná postihnutým a ich okoliu. Disciplinovanosť sa prejavila v schopnosti prejsť na prácu z domu, ale pracovať. Rovnako bolo dôležité v školách byť schopní rozdeliť triedy, znížiť počet detí v triedach, prípadne obmedziť počet hodín, pracovať s deťmi v exteriéri a s rodičmi komunikovať o potrebe izolovať infikovaných v rámci rodín, včítane detí. Po roku práce na potláčaní šírenia vírusu vieme, že sme venovali veľa pozornosti testovaniu a málu vzdelávaniu detí.

Pozitívnym faktom je, že veľmi dobre vieme, že vo firmách a v priemyselných parkoch, skladoch máme týždenne okolo 1% novo-infikovaných. Nemáme ani 3%, ani 5% a ani 10% infikovaných z tisícok testovaných. Ale rovnako vieme, že vstup jedného infikovaného človeka do domova plného starkých, je veľké riziko pre väčšinu obyvateľov domova. Výnimkou nie sú ani desiatky úmrtí v jednom zariadení (Pezinok v I. vlne a Košice v II. vlne). Problém máme jasne identifikovaný. Potrebujeme chrániť populáciu nad 60 rokov, zvlášť v zariadeniach s opatrovateľskou službou. Vo firmách s masovou výrobou potrebujeme pracovníkov testovať a pozitívnych okamžite izolovať. Potrebujeme zachovať starostlivosť o starkých a chorých. Domovy a nemocnice nie je možné vypnúť. Rovnako potrebujeme zachovať (prípadne je možné mierne obmedziť) výrobu, priemysel a hlavne služby pre obyvateľov.

Šíreniu vírusu vieme zabrániť svojou bystrosťou, disciplínou a nezhromažďovaním sa ľudí na jednom mieste v rovnakom čase. Preto dáva zmysel otvárať zariadenia služieb pre obmedzený počet obsluhujúcich a zákazníkov. Má zmysel otvárať školy pre obmedzený počet detí a učiteľov, prípadne s limitom veku učiteľa a počtu hodín. Má zmysel otvárať postupne časti krajiny a v nej fungujúcej infraštruktúry pre obyvateľov, ktorí ochorenie prekonali, majú protilátky a pre tých, ktorí sú zaočkovaní.

Ak máme denne z PCR a antigénového testovania 5 tisíc pozitívnych a ak máme denne viac ako 5 tisíc novozaočkovaných, tak pre viac ako štvrť milióna obyvateľov mesačne, potrebujeme hľadať a nájsť cestu naspäť do normálneho života. Pre tých, čo covid prekonali môžeme všetky obmedzenia uvoľniť ihneď, pre všetkých ostatných okamžite, ako to epidemiologická situácia dovolí.

Všetky profesionálne zdravotnícke zdroje, financie a aj náš čas musíme v čase a vo fáze „špičky“ pandémie v II. vlne musíme venovať zdravotníctvu, záchranárom a aj obslužným činnostiam. Som silne presvedčený o tom, že naše úsilie musí mať regionálny rozmer, v určitých oblastiach Slovenska je situácia horšia, v niektorých je naopak neporovnateľne lepšia.

Ako ďalej?

Každý deň sa učíme. Ale aktuálne diskutované potencionálne zavedenie totálneho zavretia krajiny so zavretím všetkých ešte fungujúcich segmentov a sektorov hospodárstva, nie je riešením. Zďaleka sme nevyčerpali všetky ostatné možnosti. A aj tie, ktoré sme zaviedli, potrebujeme dôsledne implementovať a HLAVNE dodržiavať. Veľkou výhodou úspešných krajín je ich disciplinovanosť a aj trpezlivosť. Vírus tu s nami bude ešte pár mesiacov. Avšak prichádzajúca jar, slnko a aj dobré správy o ďalších vakcínach a ich výrobe, ma napĺňajú optimizmom. Využitie týchto zbraní mi pripadá ako vhodný a dobrý plán.

Skryť Zatvoriť reklamu