reklama

Bude sa v nemocniciach bieliť ďalej ?

Čo sa vlastne v Nitre stalo? Je pravda, že Dr. Pechočiaková bola po tom čo si zastala pacienta, šikanovaná nadriadenými? Vyšetrilo ministerstvo vec ako malo? Kryje niekoho ministerstvo? Bolo bielenie skutočné? Kto klamal do kamier? Kto je obeť a kto vinník?  Aké budú následky tejto kauzy ?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (12)

V slovenskej verejnosti rezonovala v posledných týždňoch kauza bielenia lekárskej dokumentácie vo Fakultnej nemocnici Nitra a nedôstojných krokov voči pani doktorke Pechočiakovej. Tento prípad vnímam z dvoch pohľadov - jednak ako predseda Lekárskeho odborového združenia, ktorého nevyhnutným záujmom a povinnosťou musí byť snaha o úplné vyriešenie kauzy a tiež ako očitý svedok udalostí - ako sekundárny lekár na Klinike novorodencov, detí a dorastu FN Nitra.

Čo sa vlastne stalo? Je pravda, že Dr. Pechočiaková bola po tom, čo si zastala pacienta, šikanovaná nadriadenými? Vyšetrilo ministerstvo vec ako malo? Kryje niekoho ministerstvo? Bolo bielenie skutočné? Kto klamal do kamier? Kto je obeť a kto vinník? Aké budú následky tejto kauzy ?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Odpovede na tieto otázky Vám prinesie chronológia udalosti, v slede ako nastali:

Prelom mája - júna 2013 Hospitalizácia malého pacienta vo FN Nitra, v ktorého príjmovej správe došlo k bieleniu medicínsky dôležitých udalostí.

10.júna 2013 Dr. Pechočiaková zaznamenala bielenie v príjmovej správe - čiže na papieri príjmovej správy pacienta neznámou osobou.

11.júna 2013 Dr. Pechočiaková listom žiada riaditeľa FN Nitra p. Valockého o prešetrenie „ZATRETIA" dôležitých anamnestických údajov v osobnej anamnéze pacienta neznámou osobou (zatretie pre zdravie dieťaťa dôležitých informácií v príjmovej správe). Upozorňuje riaditeľa FN Nitra, že ide o závažné porušenie Zákona o vedení zdravotnej dokumentácie. V liste je jasne napísaná bližšia špecifikácia príjmovej správy - tlačeného dokumentu, kde prišlo k zatretiu informácií treťou osobou, rovnako ako sú k listu pripojené vytlačené prílohy - rodinná, osobná, alergická a lieková anamnéza i zmenená prepúšťacia správa. Žiadosť bola prebraná 11.6.2013 vedením nemocnice FN Nitra.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

21.júna 2013 Riaditeľ FN Nitra odpovedá Dr. Pechočiakovej listom: citujem: „ Listom z vyššie uvedeného dňa ste požiadala o prešetrenie ZATRETIA anamnestických údajov v osobnej anamnéze pacienta X.Y." Čiže ako pán riaditeľ píše, prešetroval zatretie, teda písomnú dokumentáciu. Ďalej okrem iného pán riaditeľ píše, že „úpravu v chorobopise vykonala prednostka kliniky novorodencov, detí a dorastu v rámci svojej práce ohľadne kontroly chorobopisov.

Júl 2013 - Dr. Pechočiaková má podľa prednostky kliniky novorodencov, detí a dorastu, Doc.Ďurišovej, vyprázdniť svoju lekársku izbu, vraj aby uvoľnila miesto na tejto lekárskej izbe mladším kolegom, ktorí budú na kliniku prijatí. Na dverách lekárskej izbe je vzápätí vymenený zámok, v lekárskej izbe zostáva lekárka, staršia od doktorky Pechočiakovej.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Júl 2013 - Dr. Pechočiaková, dlhoročná vedúca lekárka úseku veľkých detí, nariadením prednostky kliniky Doc. Ďurišovej, má pracovať všetkých päť pracovných dní týždňa na detskej príjmovej ambulancii. Podotýkam, že Dr. Pechočiaková okrem práce na oddelení, pracuje aj na detskej reumatologickej ambulancii FN Nitra a jej pracovný úväzok je delený: Oddelenie: 0,3 reumatologická ambulancia:0,5 Detská príjmová a konziliárna ambulancia: 0,2

Júl 2013 - Boli okresané ordinačné hodiny detskej reumatologickej ambulancie FN Nitra spočiatku o jeden deň, neskôr po protestoch vtedajšieho primára o pol dňa.

Začiatok augusta 2013 - piati atestovaní lekári vrátane vtedajšieho primára kliniky žiadajú MZ SR a hlavného odborníka MZ SR pre pediatriu o prešetrenie spôsobu riadenia a vedenia kliniky Novorodencov detí a dorastu FN Nitra prednostkou a námestníčkou riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť doc. Ďurišovou, ktorá podľa ich názoru zásadným spôsobom prekračuje svoje právomoci. Okrem iného žiadajú o prešetrenie okresania ordinačných hodín reumatolog. ambulancie a zabielenia údajov v pacientovej dokumentácii.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

August 2013 - vzhľadom na neriešenie situácie na oddelení, štyria atestovaní lekári detského úseku využívajú zákonné možnosti na odmietnutie nadčasov a pohotovosti, čiže služieb. Kardiólog, u ktorého je Dr. Pechočiaková dlhodobo sledovaná a liečená pre hypertenziu, vzhľadom na dlhodobo zlé hodnoty tlaku u pani doktorky, indikuje aby dr. Pechočiaková nevykonávala nočnú prácu. Čo Dr. Pechočiaková písomne oznámila riaditeľovi i vedeniu kliniky. Napriek tomu, vedenie nemocnice nariaďuje Dr. Pechočiakovej prácu nadčas počas víkendov do 19. hodiny.

1.septembra 2013 - primár kliniky vzhľadom na situáciu na oddelení dáva výpoveď.

13.septembra 2013 - odpoveď MZ SR na žiadosť detských lekárov. Tento list sa im dostáva otvorený z rúk poverenej primárky kliniky, s tým, že priznáva, že list otvorila Doc. Ďurišová. MZ SR poskytlo vágnu odpoveď bez riešenia situácie, len konštatovania. K bieleniu dokumentácie uviedlo, že lekári pacienta dostatočne nešpecifikovali, preto vraj prípad MZ SR neprešetrovalo, hoci riaditeľ FN Nitra - priamy podriadený ministerky zdravotníctva, tieto informácie mal a vec oficiálne prešetril v júni).

15.septembra 2013 - Denník Sme: medializácia listu nitrianskych pediatrov, prvá medializácia bielenia.

19.septembra 2013 - doktorka Pechočiaková listom oznamuje vedeniu, že využíva zákonnú možnosť - vek nad 50r. a vzhľadom na zdravotné problémy nedáva súhlas na služby.

10.októbra2013 - Ranné sedenie lekárov: Dr. Pechočiaková pri otázke dokedy má byť ešte na príjmovej ambulancii a žiadosti aby sa na detskej príjmovej ambulancii striedali lekári podľa ich úväzkov, dostala odpoveď od poverenej primárky oddelenia, že pán riaditeľ odkázal, že ona na oddelení nemá pracovať. Toto prehlásenie bolo vykonané na rannom sedení, pred viacerými lekármi.

10.októbra 2013 - MZ SR prevzatý druhý list štyroch nitrianskych pediatrov, kde konkretizujú podnet na bielenie dokumentu. V tento deň má MZ SR v rukách nezvratný dôkaz o bielení.

14.októbra 2013 - záujem médií o kauzu bielenia.

15.októbra 2013 - denník Sme medializuje možné perzekúcie voči pani doktorke Pechočiakovej, piati lekári detského oddelenia dostali novú náplň práce, kde je na prvom mieste „povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojho povolania".

15.októbra 2013 - doktorke Pechočiakovej je odobrané osobné ohodnotenie, rovnako aj lekárom, ktorí sú podpísaný pod list adresovaný MZ SR

16.októbra 2013 - denník SME: MZ SR cestou pani hovorkyne Z. Čižmárikovej tvrdí: „Ministerstvo zdravotníctva nemá jediný dôkaz, ktorý by poukazoval na akékoľvek porušenie zákona, prípadne iných predpisov," ... „ministerstvo neverí lekárke, ktorá upozornila na bielenie karty".

24.októbra 2013 - TV noviny, Markíza: riaditeľ Valocky: „ Nie, bielenie nebolo, boli len doplnené nejaké slová prednostkou Ďurišovou." ... bielenie nebolo, ja som to zisťoval, boli tam len prehodené nejaké slová. „ Rodičia dieťaťa zverejňujú vybielenú príjmovú správu, čím usvedčili riaditeľa nemocnice z klamstva.

25.októbra 2013: hovorkyňa MZ SR Zuzana Čižmáriková vydala stanovisko, v ktorom píše, že doc. Ďurišová v kauze bielenia porušila zákon a ostatné body sťažnosti lekárov budú predmetom ďalšieho šetrenia komisie ministerstva.

29.októbra 2013 : Riaditeľ J. Valocký podľa médií v stanovisku hovorí, že mal od námestníčky od začiatku klamlivé informácie. „Po dôkladnom preverení a zozbieraní všetkých údajov som zistil, že prednostka Alena Ďurišová ma od začiatku svojimi vyjadreniami klamala," skonštatoval v stanovisku SITA, dodal, pri prešetrovaní prípadu vychádzal z dokumentácie, ktorá sa nachádza v informačnom systéme nemocnice (pozri vyššie odpoveď riaditeľa z 21.júna, kde píše ako prešetroval „ZATRETIE" ).

Ospravedlňujem sa za túto dlhú chronológiu udalostí, no bola nevyhnutná pre pochopenie celej kauzy. Čo z toho vyplýva?

1. Vieme, kto klamal a zďaleka to nebola iba doc. Durišová:

Podotýkam, že po podnete dr. Pechočiakovej z júna 2013 dal riaditeľ J. Valocký prípad prešetriť osobe podozrivej z nezákonného postupu. A v odpovedi na žiadosť Dr. Pechočiakovej o prešetrenie píše, že prešetroval ZATRETIE, z čoho je jasné, že zatretie nie je možné kontrolovať pri elektronickej dokumentácii. (rovnako v prílohe listu pani doktorky boli vytlačené dokumenty, kde bolo bielené). Z vývoja udalosti aj výrokov jednotlivých aktérov prípadu je aj bežnému človeku jasné, že Dr. Pechočiaková hovorí pravdu a podľa pána riaditeľa Valockeho klamala doc. Ďurišová. Je však zrejmé, že nehovoril pravdu samotný pán poslanec NR SR a riaditeľ nemocnice J. Valocký, ktorý je zároveň prezidentom Asociácie štátnych nemocníc a podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo.

2. Spravodlivosť začala mať navrch až keď sa prípadu ujali médiá:

Ako z chronológie udalostí vyplýva, až po tlaku médií sa veci pohli ďalej a MZ SR nakoniec muselo pod ťarchou dôkazov a po vystúpení rodičov pacienta v médiách pripustiť, že prednostka kliniky a námestníčka riaditeľa pochybila. Bez tlaku médií a bez odvahy rodičov ukázať dôkazy by ani v tomto prípade pravda nevyšla najavo. Za to Vám, vážení novinári, patrí úprimná vďaka.

3. V celej kauze nepochybilo iba vedenie nitrianskej nemocnice:

28. novembra ministerstvo zdravotníctva poskytlo závery k prešetreniu možnej perzekúcie pani doktorky Pechočiakovej. Kontrola MZ SR vo FN Nitra vraj nepotvrdili osobnú perzekúciu MUDr. Pechočiakovej. Ministerstvo ľuďom a doktorke odkazuje, že strata jej osobného príplatku, preradenie na nižšiu pozíciu, vyhostenie z lekárskej izby s výmenou zámku na dverách, okresanie ordinačných hodín jej špecializovanej ambulancie a sprostredkované vyjadrenia riaditeľa nemocnice, že nemá už pracovať na oddelení, to všetko po jej žiadosti o prešetrenie zabielenia zdravotnej dokumentácie, sú vraj len zhodou okolností - len náhody.

Po oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania Ministerstva zdravotníctva SR sa verejne pýtam pani ministerky Z. Zvolenskej - mám spolu s celou slovenskou verejnosťou stanovisko ministerstva zdravotníctva chápať ako odkaz ďalším lekárom, že ak sa medzi nimi v budúcnosti nájde taký, ktorý sa zastane pacienta a nedovolí, aby sa pacientovi škodilo, tak ho zo strany vedenia nemocnice môže čakať vyhodenie z pracovne, strata osobného, preradenie na nižšiu pozíciu a ministerstvo to vyhodnotí ako normálny postup nadriadeného ?

Aj keď odvolaním prednostky detskej kliniky nitrianskej nemocnice by mnohí boli radi, aby sa za celou kauzou zatvorila voda, kauza nekončí. Poškodzovanie záujmov pacientov a šikanovanie obetavej lekárky nemôže byť prejdené mlčaním. My sa budeme ďalej pýtať a žiadať vyvodenie zodpovednosti.

PS: Pre všetkých, ktorí so závermi šetrenia ministerstva nesúhlasia a chcú nejakou formou podporiť pani doktorku Pechočiakovú na webe je Petícia na podporu odvážnej lekárky.

Peter Visolajský

Peter Visolajský

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  39
  •  | 
  • Páči sa:  51x

Som otec rodiny a pediater. Lekár, ktorý sa rozhodol napriek všetkému zostať na Slovensku. Chcem zverejňovať svoje postrehy a veci, o ktorých viem a tým pomáhať zlepšovať spoločnosť na Slovensku. Zoznam autorových rubrík:  ZDRAVOTNICTVOSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu