CZ 805 BREN – potvrdenie neodbornej špecifikácie a výsledky vojskových skúšok

Písmo: A- | A+

Napriek faktu že hlavnou témou týchto dní tykajúcich sa rezortu obrany je nákup C27J Spartan. Poprípade pripravovaná akvizícia viacúčelových vrtuľníkov. Ktoré sú však viac živené emóciami a politizovaním a nie odbornou diskusiou. Za čo však vinu treba pripísať najme ministerstvu obrany ktoré dlhodobo ignoruje spoločenskú diskusiu k týmto témam (to však neznamená že plne súhlasím s tým čo zverejnili analytici ktorých názor si však vážim podstatne viac ako vyjadrenia znejúce na tlačových besedách MO, alebo analytická skupina strany Sieť, o tom však inokedy). Pokúsim sa prispieť k snahe navrátiť diskusiu o prezbrojovaní ozbrojených síl znova na odbornú úroveň. Doplnením informácii viažucich sa k nákupu CZ 805 BREN A1.

Neodbornosť technickej špecifikácie sa potvrdila

Ako som už v minulosti informoval. Obstaranie automatických pušiek CZ 805 BREN A1 bolo vykonané na základe technickej špecifikácie obsahujúcej len 13 nahrubo a vysoko neodborne definovaných technických parametrov. Keďže som doteraz považoval za odborne nemožné aby špecifikácia s takými hrubými nedostatkami postačovala na obstaranie výzbroje pre OSSR požiadal som o potvrdenie či je tato špecifikácia kompletná. Na základe žiadosti o potvrdenie správnosti danej odpovede som obdŕžal potvrdenie od národného riaditeľa pre vyzbrojovanie plk. Róberta Tibenského že táto špecifikácia je úplná. Obstarávanie výzbroje pre OS SR podľa takejto špecifikácie považujem za tak hrubú neodbornosť že vyzývam na jasné a pochybeniu odpovedajúce opatrenia ktoré by zabránili v budúcnosti takéto zlyhania.

CZ 805 BREN A1 so šachtou pre zásobníky STANAG.
CZ 805 BREN A1 so šachtou pre zásobníky STANAG. (zdroj: www.armadninoviny.cz)

Vojskové skúšky

Napriek tomu že v súčasnej dobe aj po jednej žiadosti a jednej žiadosti o nápravu neposkytnutia požadovaných informácii som stále nedostal úplne požadované dokumenty (doručený protokol o vojskovej skúške neobsahoval obrazovú prílohu). Sekcia modernizácie a podpory ministerstva obrany zaslala už dôležitú časť mnou požadovaných dokumentov ktoré umožňujú čiastočne zhodnotiť priebeh a výsledky vojskových skúšok.

Vojskové skúšky prebiehali od 16.9.2013 kedy bolo prebratých 12 ks CZ 805 BREN A1 a 8000 ks munície so strelou SS 109 výrobcu Sellier & Bellot, príslušnej technickej dokumentácie, príslušenstva (plastový priehľadný zásobník, kovový zásobník, optické mieridla Meopta,...) a protokolu o skúške vykonanej VOP-26 Štemberk.

Následné boli vykonané v dňoch 17.9 až 20.9.2013 samotné vojskové skúšky.

Samotné vojskové skúšky sa v závislosti od vykonávanej časti vykonávali v zmysle platných predpisov pričom s predpisov viažucich sa na vojskové skúšky CZ 805 BREN A1 vyberám tie odborne najvýznamnejšie ako:

  • Nariadenie na vykonávanie vojskových skúšok VePS-28-43/2013-OdSPTŠ

  • Metodiky testovania malokalibrových zbraní do raže 14,5 mm TP-VD-637-81

Vo všeobecnosti možno pre neodbornú verejnosť priebeh vojskových skúšok rozdeliť do 2 časti. Prvou je overovanie technických parametrov zbrane. To sa vykonalo v tomto prípade administratívnym úkonom teda prevzatím už známych hodnôt s skúšok vykonaných v roku 2011 alebo z protokolu o skúške vykonaných v VOP-26 Štemberk. Takýto postup je v súlade s platnou legislatívou a je ho aj možné v tomto prípade akceptovať. Druhov časťou vojskových skúšok je overovanie vhodnosti zbrane pre OS SR v zmysle spomenutého VePS-28-43/2013-OdSPTŠ. Ide o nasledujúce časti vojskových skúšok:

  • Posúdenie a spracovanie metodológie vykonávania vojskových oprav a ošetrovanie

  • Posúdenie katalógu náhradných dielov, spracovanie návrhu pomerových súprav a potrebného materiálu

  • Užívateľské posúdenie konštrukcie, používania ošetrovanie zbrane, a kompatibilita so zavedenými výstrojnými súčiastkami a nosným modulárnym systémom

Počas tejto časti vojskových skúšok bola okrem iného overená streľba zo zbrane vo všetkých režimoch paľby, a to po ležiačky, v pokľaku, po stojačky a v pohybe. Bolo overené taktické prebíjanie, dlhodobé nosenie zbrane v viacerých polohách a bol uskutočnený presun zo zbraňou na vzdialenosť 6 km. Bola preverená kompatibilita z súčasnou výstrojov ozbrojených síl vrátané kompatibility zásobníkov s sumkami používanými v OS SR kompatibilita zbrane s štandardnou plynovou maskou OS SR OM 99. Taktiež bola overená možnosť údržby zbrani v poľných podmienkach, zameniteľnosť jednotlivých dielov medzi jednotlivými zbraňami a ďalšie parametre.

Výsledkom vojskových skúšok je záver, že CZ 805 BREN A1 vyhovuje požiadavkám na zavedenie do OS SR. Zbraň síce vyhovela vo väčšine realizovaných skúšok, avšak hlavné nedostatky ktoré boli v minulosti publikované o tejto zbrani, potvrdili aj závery týchto vojskových skúšok. Počas testov bolo mimo iného zistené že pri použití plastového zásobníku (pravdepodobne pôvodný zásobník CZ) zistených 27 prípadov kedy došlo k podaniu 2 nábojov naraz. Keďže z protokolu o vojskovej skúške nie je možné zistiť koľko nábojov bolo vystrieľaných za použitia plastových zásobníkov, nie je možné presne určiť skutočnú spoľahlivosť zbrane. Avšak aj keby všetka munícia ktorá bola pri teste vystrieľaná (8000 rán) za použitia plastového zásobníka šlo by o jedno dvojité podanie na necelých 300 rán! To je hodnota ktorá niekoľkonásobne prekračuje hodnoty ktoré pri vojskových skúškach požadujú iné ozbrojené sily (zvyčajne 1 zlyhanie na 2000 rán bez zarátania zlyhania munície, tu išlo o podanie 2 nábojov, je preto malo pravdepodobne že išlo o zlyhanie munície). Je preto možné že CZ 805 BREN A1 preukázala pri použití plastového zásobníku možno až viac ako 10 násobnú nespoľahlivosť ako bežne dosahujú prípadné alternatívne automatické pušky!

Zaujímavým faktom je že vojskové skúšky zaznamenali vyššiu hmotnosť CZ 805 BREN A1 avšak v celkovom hodnotení bol tento problém zľahčený. Takýto postup je však v úplnom rozpore s tým, aký význam prikladajú iné ozbrojené sily krajín NATO (napríklad US army a jej agentúra PEO soldier) problému hmotnosti zbrane .

Aké sú závery

Ako už bolo uvedené, výsledkom vojskových skúšok je záver že zbraň vyhovuje požiadavkám na zavedenie do OS SR. Za takýchto okolností nie je možné byť s výsledkami a kvalitou vojskových skúšok spokojný. Na základe výsledkov vojskových skúšok je v protokole uvedené niekoľko odporúčaní. Najvýznamnejším odporúčaním je zavedenie CZ 805 BREN A1 s kovovým zásobníkom (predpokladám že „STANAG“ zásobník) čo je plne v súlade s mojimi závermi uvedenými v predchádzajúcich článkov k tejto téme. Nie je však možné z protokolu určiť akú spoľahlivosť preukázal CZ 805 BREN A1 s týmto typom zásobníka. Je možné, že aj po takomto opatrení zbraň nedosiahne ani priemerne štandardy v spoľahlivosti bežné u iných automatických pušiek v armádach NATO. Je tu však tiež možnosť že ak by taký problém nastal bolo by ďalšími opatreniami možné zvýšiť spoľahlivosť zbrane. To je však len dohad. Táto možnosť však neoprávňuje ignorovať tuto pochybnosť a nepreveriť nápravu ďalšími skúškami. Riešiť tento problém až po zavedení do výzbroje bude bezpochyby neskoro a mohlo by viesť aj k úmrtiam pri misiách.

Priebeh a výsledky vojskových skúšok však potvrdil zásadné nedostatky nielen v samotnom priebehu vojskových skúšok ako napríklad veľmi nízky počet vypálených nábojov (len 8000 ks, napríklad skoro rovnaký počet nábojov v ČR vypálili len na overenia sťažnosti vojakov na CZ 805 BREN počas nasadenia v Afganistane!), krátka doba skúšok, alebo v prístupe posudzovania niektorých taktických aspektov pozemnými silami OS SR. Zľahčovanie zvýšenej hmotnosti zbrane s odôvodnením že zvýšenú hmotnosť zbrane pri dlhších presunoch nie je cítiť je subjektívne pochopiteľná. Vojak vysoko zaťažený nevníma 0,5 kg rozdiel v hmotnosti zbrane. Avšak ak budú OS SR takto pristupovať k tomuto parametru vždy pri každom obstaraní výstroje a výzbroje, nepôjde o navýšenie záťaže strelca o 0,5, ale o 5 kg na celú záťaž vojaka. A to je hmotnosť ktorú by už nemal nikto ignorovať.

CZ 805 BREN, Fotografia z obrazovej prílohy protokolu o vojskovej skúške. Ide o jeden s 12 testovaných kusov spolu s príslušenstvom. Podla tejto pomerne nekvalitnej foto je možne identifikovať aspoň jeden typ použitého zásobníku.
CZ 805 BREN, Fotografia z obrazovej prílohy protokolu o vojskovej skúške. Ide o jeden s 12 testovaných kusov spolu s príslušenstvom. Podla tejto pomerne nekvalitnej foto je možne identifikovať aspoň jeden typ použitého zásobníku.  (zdroj: MO)

Zaujímavým zistením je aj to že OS SR aj do budúcnosti počítajú s normovaným palebným priemerom 120 nábojov ! Pritom bežná výška tejto hodnoty je u moderných armádach 1,5 násobná ( počet nábojov nesených strelcom US army je 210!). Zodpovednosť za tieto koncepčné nedostatky padá najme na velenie pozemných síl OS SR. Toto je však téma ktorá ďaleko presahuje obstarávanie automatických pušiek pre OS SR. Určite by však bolo na mieste významne zvýšiť kvalitu vojskových skúšok a pozemné sily OS SR by mali zvážiť zmenu prístupu k niektorým taktickým otázkam.

V prípade že ma niekto záujem získať výsledky vojskový skúšok CZ 805 BREN A1 nech ma kontaktuje a obratom mu ich zašlem. 

Tento článok voľne nadväzuje na rozsiahlejšiu sériu obsahujúcu tieto predchádzajúce články:

Útočná puška CZ 805 pre OSSR, áno alebo nie ?

Výberové konanie na automatickú pušku v ČR v kontexte zmluvy na dodávku CZ 805 BREN

Ministerstvo obrany – porušenie zákona alebo hrubá nekompetentnosť?

L5AWM 30rd Magazine - Translucent Smoke
L5AWM 30rd Magazine - Translucent Smoke  (zdroj: Lancer Systems)

18.1.2015 Po obžraní ďalšej časti protokolu o vojskovej skúške – obrazovej prílohy dna 16.12015, môžem spresniť a doplniť ďalšie informácie:

  1. Oba typy zásobníkov podrobených vojskových skúšok boli tzv. STANAG zásobníky

  2. Počas týchto skúšok boli testované zbrane výhradne so šachtou pre tzv. STANAG zásobníky

  3. Plastový zásobník spomínaný v protokole o vojskovej bol na základe obrazovej prílohy identifikovaný ako L5AWM 30rd Magazine - Translucent Smoke spoločnosti Lancer Systems

  4. Druhý zásobník som nedokázal pozitívne identifikovať (existencia veľkého množstva zásobníkov od rôznych výrobcov ktoré sa prakticky vizuálne nelíšia), avšak na základe faktu že CZ odporučila AČR okrem zásobníku L5AWM 30rd Magazine - Translucent Smoke ešte M-16/M-4 GreyTeflon coat od DH tactical je pravdepodobne že ide o tento zásobník

  5. Na základe uvedených faktov je môže ďalej zvýšiť pravdepodobnosť že obstarané CZ 805 BREN budú vo verzii so tzv. zásobníkovou šachtou STANAG.