Ako na súčasných nákupoch bojových vozidiel prerobíme viac ako štvrť miliardy

Prečo nie je nákup BVP najlacnejším riešením a ani najkvalitnejším riešením ale naopak je len prvoplánovým riešením

Ako na súčasných nákupoch bojových vozidiel prerobíme viac ako štvrť miliardy
Súčasné vedenie MO SR pripravuje nákup pasových a kolesových BVP BAE Systems Hägglunds Combat Vehicle 90 je jeden z horúcich kandidátov
Písmo: A- | A+
Diskusia  (13)

Ministerstvo obrany dlhodobo pripravuje modernizáciu hlavnej výzbroje mechanizovaných brigád ktoré tvoria jadro ozbrojených síl. V zjednodušenej forme je možne skonštatovať že MO SR chce obstarať pasové BVP ako výzbroj 3 mechanizovaných práporov a kolesové BVP s štvornápravovým podvozkom pre dva mechanizované prápory. Tým sa naplnia aj priority súčasného vedenia ministerstva obrany ktoré presmerovala svoj záujem pri plnený cieľov spôsobilostí z kolesovej techniky pravé na pásovú. Problémom je však efektivita tohto riešenia.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nejde ani tak o správnosť určenia tejto priority. Napriek tomu že zvýšenie priority nákupu pasových BVP ma svoju jasnú logiku, je bezpochyby by bolo efektívnejšie sústrediť sa skôr miesto nákupu BVP na nákup takých zbrojných systémov ktoré by ekonomicky efektívnejšie posilnili súčasne mechanizovane brigády a tak lepšie plnili ciel síl vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu ako napr. nákup, PTRS, protitankových min, nových ručných zraní, bezpilotných prostriedkov a ďalších a až po realizácii týchto efektívnejších akvizícii realizovať nákup nových BVP. Rovnako nejde ani o rýchlosť. V skutočnosti súčasne vedenie rezortu preukazuje že nakupuje pomaly. Ide predovšetkým o efektivitu tohto nákupu.

SkryťVypnúť reklamu

Od ceny BVP po komplexne náklady

Efektivitu obstarania BVP tak ako u akéhokoľvek iného produktu určuje pomer nákladov a dosiahnutej kvality. U BVP je to jeho bojový potenciál definovaný palebnou silou, ochranou a pohyblivosťou voči nákladom vynaložením na BVP. Náklady na BVP však netvorí len cena samotného BVP ale aj náklady spojene s ďalší komponentami zbrojného systému. Ide o súbor technických komponentov ako napr. prevádzkové náklady, náklady na muníciu nielen v zásobách ale aj spotrebovanú pri výcviku a náklady na potrebnú infraštruktúru. Táto cena sa nazýva cena životného cyklu. Samozrejme ide o presnejšie porovnávanie výšky nákladov. Preto v mnohých krajinách nie je možne bez posúdenia ceny životného cyklu obstarávať zbrojné systémy. Tento spôsob posudzovania nákladov sa začína nesystematicky uplatňovať aj u nás. Príkladom je posudzovanie prevádzkových nákladov pri nakúpe nadzvukových stíhacích lietadiel. Avšak ani toto nie je komplexne hodnotenie.

SkryťVypnúť reklamu

Tank je lacnejší ako BVP

Ak ste si prečítali podnadpis tejto kapitoly tak buď silno zapochybujete alebo začnete premýšľať či sú ľahké tanky lacnejšie ako BVP. Oboje úvahy by však boli chybné. Skutočné náklady nepozostávajú len z ceny životného cyklu ale aj z nákladov spojených s personálom obsluhujúcim techniku. Životnosť súčasných BVP dosahuje 40 rokov (najmladšie BVP 1 ktoré predávkujú OS SR majú viac 35 rokov). K prevádzkovej cene BVP je preto treba pripočítať náklady vynaložene na osádku BVP. Ročné nákladný na 10 vojakov ktorý tvoria  posádku BVP (3 obsluha BVP a prepravované družstvo) boli v roku 2019 0,52 milióna eur. Náklady na personál navyše každoročne stúpajú. Napríklad MO SR odhadovalo že v roku 2020 to bude 0,59 milióna eur a v roku 2021 už 0,63 milióna eur. Skutočné náklady na personál tak počas 40 rokov pri predpokladaných nákladoch na personál v roku 2021 tak prekročia 25 miliónov eur. Čo je približne 3 násobok ceny samotného BVP. Naopak u tanku je situácia opačná. Tank ma síce obstarávaciu a aj prevádzkovú cenu vyššiu ako BVP (napríklad cena Leopard 2 A7+ je cca o polovicu vyššia - 12 miliónov eur voči 8 u moderných BVP) avšak vďaka výrazne nižším nákladom na posádku ktorá je podstatne menej početná (u zapadaných tankov je štvorčlenná) sú celkove náklady na tanky oproti BVP výrazne nižšie. Nákup tanku miesto BVP tak prináša úsporu 7 miliónov eur počas 40 rokov na každom jednom tanku ktorý nahradí BVP. Ďalšie zníženie nákladov na personál sa prejaví že každý bojujúci vojak ma ďalších vojakov ktorý ho suportuju a ty tiež niečo stoja. Keďže GŠ OS SR plánuje zmeniť počet BVP v jednej čate z 3 na 4. Zámena BVP za tanky by umožnila len jednej čaty by usporila viac ako 0,7 milióna eur každý jeden rok. Samozrejme nie je potrebne aby sme v prípade práporov ktoré plánujeme vyzbrojiť kolesovými BVP znižovali ich mobilitu tým že prápory doplníme tankami. V tomto prípade môžeme prápory s kolesovými BVP doplniť modernými stíhačmi tankov na takom istom podvozku 8x8 ako u BVP.

SkryťVypnúť reklamu

Tanky NATO potrebuje viac ako BVP

Zvýšený záujem o pasové BVP súčasného vedenia je motivovaný snahou o naplnenie cieľov spôsobilosti NATO ktoré sú postavene okolo budovania Ťažkej mechanizovanej brigády ktorá nahradila budovanie strednej mechanizovanej brigády z predchádzajúcich cieľov spôsobilostí. Potreba zvýšenia kvality mechanizovanej brigády priniesli nárast ohrozenia klasickým vojnovým konfliktom vysokej intenzity ktoré sa stupňuje od roku 2007 kedy Rusko zmenilo svoju vojenskú stratégiu čo sa prejavilo v agresiách Ruska do okolitých krajín. Už dnes je jasne že potreba nárastu spôsobilosti sa bude len stupňovať a preto je logické že bude vzrastať potreba obrnených spôsobilosti. To je v súlade nárastom kvalitatívnych požiadaviek na spôsobilosti ktoré od nás požaduje NATO tento nárast konštatovali aj súčasne vedenie rezortu obrany. Je samozrejme že naopak budovanie čisto jednostranne obrnene orientovaných síl je kontraproduktívne. Optimálny podiel obrnených síl na celkovej štruktúre ozbrojených síl  bez obmedzení môže však dosahovať až 50 %. Súčasný model OS SR ale počíta len s jedným tankovým práporom s obmedzenou kapacitou. Pri súčasnej mierovej štruktúre OS SR je teda priestor na minimálne 3 násobné navýšenie poctu obrnených práporov. Alternatívou k navýšeniu obrnených práporov môže byť zaradenie tankových rôt do mechanizovaných práporov, poprípade tankových čiat do mechanizovaný prápor čim by vznikla skoro rovnaká štruktúra ako u globálne najefektívnejších obrnených jednotiek v podobe plukov kavalérie US ARMY. Pri tomto zlození síl by teda došlo k úspore výrazne viac ako štvrť miliardy eur.

Tanky nemusia doplniť len pasové BVP. Moderne veže s tankovým kanónom môžu byt nainštalovane aj na kolesové podvozky a doplniť vyzbroj v práporoch ktoré plánujeme vyzbrojiť kolesovými BVP
Tanky nemusia doplniť len pasové BVP. Moderne veže s tankovým kanónom môžu byt nainštalovane aj na kolesové podvozky a doplniť vyzbroj v práporoch ktoré plánujeme vyzbrojiť kolesovými BVP 

Tanky riešia aj nedostatok personálu OS SR

Ciele spôsobilosti ktoré vedu tuto vládu k nákupu BVP pozostavovanú s kvantitatívnych a kvalitatívnych cieľov. Jeden s kvantitatívnych približne 2 desiatok cieľov je spomínaná Ťažká mechanizovaná brigáda. Splnenie tohto cieľa pozostáva nielen zo zabezpečenia technickej výbavy brigády ale aj z personálneho zabezpečenia a výcviku. Nedostatočne personálne zabezpečenie brigády a vlastne celých ozbrojených síl je po zastaranosti výzbroje hneď druhým najvýznamnejším problémom. Konštatuje to aj z hodnotenie obranných plánov SR v rámci procesu obranného plánovania Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NDPP). Uprostred minulého roku ozbrojením silám chýbal každý 4 vojak (naplnenosť dlhodobo klesá a poklesla na 77%). Je teda zjavne že len samotný nákup BVP nemôže naplniť požadovane spôsobilosti. Ak by sme ich chceli naplniť po nakúpe BVP bude musieť prísť ďalšie investície tento krát do vojenského personálu. Tato investícia bude musieť byť po zohľadnení extrémne vysokej ceny vojenského personálu OS SR ešte vyššia ako cena samotných tankov a nie je pravdepodobne že ju bude Slovenská republika byt schopná znášať. Logickým riešením je teda znižovanie požadovaného tabuľkového počtu ozbrojených síl pri rovnakom bojovom potenciáli. A pravé toto znižovanie by mohlo zabezpečiť náhrada mechanizovaných síl za sily obrnené.

 

Ako je z riadkov vyššie zjavne súčasne vedenie Ministerstva obrany napriek tomu že sa v kvalite chápania potrieb OS SR posunulo dopredu, nedokázalo pripraviť efektívne modernizáciu OS SR. Súčasne pripravovaný nákup BVP nie je najefektívnejším riešením a ani najlacnejším riešením ani najkvalitnejším riešením. Vlastne je možne povedať že nákup BVP je prvoplánovým riešením. Som presvedčený že Slovenska republika a OS SR si zaslúži lepšie ako prvoplánové riešenia. Nateraz si však na také ešte budeme musieť počkať. Nezdá sa že súčasný proces modernizácie OS SR prinesie skutočne efektívne a kvalitné riešenia. A to je škoda. Od tohto vedenia rezortu obrany sa čakalo viac ako len prvoplánové  riešenia modernizácie OS SR. Najme ak po nasledujúcich voľbách sa môžu dostať k moci politické sily ktoré budú mať ešte podstatne horšie predpoklady k naplnenia tohto očakávania. A to nie je dobra sprava ani pre OS SR ani pre celu Slovenskú republiku.

Vladimír Bednár

Vladimír Bednár

Bloger 
  • Počet článkov:  146
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Píšem tento blog od januára 2007. Prvý krát som publikoval v roku 1998 v časopise Apológia (predchodca časopisu Ministerstva obrany - Obrana). Tento blog bol citovaný v odborných a laických médiach na Slovensku (SME, Denník N, Trend, Aktuality.sk a ďalšie) v Iráne, Číne, Česku a Maďarsku. Tento Blog nie je jazykovo korigovaný. Zoznam autorových rubrík:  Ministerstvo obrany SRModernizácia OS SRSpravodajské službyObranné plánovanieBezpečnost. a obranná politikaMedzinárodná politikaIné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

273 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

41 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu