Ministerstvo obrany pripravuje nákup vozidiel predražených o viac ako pol miliardy eur

Ministerstvo obrany pripravuje nákup 404 viacúčelových taktických vozidiel za 729,7 miliónov eur. Portugalsko v lete tohto roku podpísalo zmluvu na dodávku 139 taktických vozidiel 4x4, 8 verzií za menej ako 60,8 miliónov eur.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (50)

Portugalsko tak nakúpilo vozidla, ktoré majú plniť tie iste úlohy za menej ako ¼ ceny. Portugalsko rovnako ako Slovensko sa touto akvizíciou snaží naplniť tie isté požiadavky NATO definované pre ľahký peší prápor ako aj potrebu obstarať podporné vozidla pre ostatné jednotky ozbrojených síl. Tie sú definované súborom minimálnych spôsobilosti popísaných v Capability Codes and Capability Statements ktoré musia naplniť tieto jednotky. Napriek rovnakým požiadavkám ktoré musia ozbrojené sily naplniť, pristúpili oboje krajiny k ich naplneniu rozdielne a v prípade Slovenska trestuhodne neefektívne.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
ALIGATOR MASTER 2 - jeden z kandidátov na Bojové obrnené vozidlo/viacúčelové taktické vozidlo pre OS SR. Príliš veľký, príliš neefektívny a  tým neúmerne drahý
ALIGATOR MASTER 2 - jeden z kandidátov na Bojové obrnené vozidlo/viacúčelové taktické vozidlo pre OS SR. Príliš veľký, príliš neefektívny a tým neúmerne drahý (zdroj: Vladimír Bednár)

Bojové obrnené vozidlo/viacúčelové taktické vozidlo pre OS SR

Bojové obrnené vozidlo ma predstavovať hlavnú vyzbroj Motorizovaného práporu 2. mechanizovanej brigády. Hlavná výzbroj bojového obrneného vozidla ma byť inštalovaná v bojovej stanici ktorá ma niesť buď guľometom kalibru 12,7 mm alebo granátometom. U práporu ISTAR a ostatných práporov Pozemných síl a Protilietadlovej raketovej brigády budú slúžiť viacúčelové taktické vozidla ako prieskumné vozidlá, nosiče špeciálneho vybavenia a podporných systémov. Ministerstvo obrany (MO SR) zatiaľ nezverejnilo požiadavky na tieto vozidla a vzhľadom na tradične nedostatočnú mieru transparentnosti MO SR pravdepodobne ani v budúcnosti požiadavky nezverejní. Musíme sa uspokojiť aspoň s doteraz zverejnenými základnými parametrami vozidiel z ktorých vyplýva že obstarávané vozidla majú zabezpečiť prepravu 4 až 6 ľudí a mať minimálnu nosnosť 1500 kg umožňujúcu nesenie zásob na tri dni zabezpečenia bojovej činnosti. Vozidlo má byť schopné pôsobiť v podmienkach použitia zbraní hromadného ničenia pri zabezpečení ochrany osádky bez použitia individuálnych prostriedkov ochrany vo vnútri vozidla.

SkryťVypnúť reklamu

MO SR vykonalo v tomto roku test 8 vozidiel ktoré by sa mohli zúčastniť výberového procesu na nové vozidlá. Doteraz MO SR preferovalo obstaranie vozidiel kooperáciou s vhodným výrobcom alebo medzinárodná spolupráca na úrovni vlád krajín ktorá by sa umožnila sa vyhnúť transparentnému obstarávaniu. Počas tohto roka prebehlo testovanie vozidiel ALIGATOR MASTER 2, COBRA 2, EAGLE, EJDER YALCIN, GERLACH, PATRIOT, SHERPA Light APC a PERUN. Na základe testovania vozidiel Minister obrany pripustil aj možnosť verejnej súťaže. Svetové aj slovenské štatistiky však preukazujú že cena dosiahnutá vo verejnej súťaži sa bude len minimálne odlišovať od očakávanej ceny. A to aj v takých prípadoch kedy sa obstarávajú tovary voľne dostupne na komerčnom trhu a ktorých cena je na komerčnom trhu výrazne nižšia.

SkryťVypnúť reklamu
Prototyp VAMTAC ST5 pre portugalské ozbrojené sily.
Prototyp VAMTAC ST5 pre portugalské ozbrojené sily. (zdroj: Exército Português)

Portugalské požiadavky na Viaturas Táticas Ligeiras Blindasas

Portugalsko začalo obstarávanie v rolku 2016, teda v rovnakom čase ako Slovensko Napriek tomu že MO SR argumentovalo vylúčením využitia obstarávania prostredníctvom NATO Support and Procurement Agency (NSPA) časovou a procesnou zdĺhavosťou. To že Portugalsko podpísalo zmluvu na dodávku vozidiel toto leto toto pochybne tvrdenie o zdĺhavosti obstarávania prostredníctvom NSPA vyvrátilo. Základné požiadavky na taktické bojové vozidla 4x4 stanovilo Portugalsko v mnohých bodoch totožne ako požadujú OS SR. Keďže išlo o transparentný proces obstarávania kompletne požiadavky sú verejne dostupné. Úplný oznam požiadaviek predstavuje podrobnú špecifikáciu popísanú na 84 stranách a obsahujúcich skoro 300 technických požiadaviek, podrobný popis a špecifikácia architektúry komunikačného vybavenia vozidiel a jeho vybavenia pre jednotlivé verzie. Portugalské požiadavky sa ďalej praktický zhodujú s požiadavkami ktoré Ministerstvo obrany USA požadovalo od projektu Joint Light Tactical Vehicle (Spoločného ľahkého taktického vozidla). V rámci tohto projektu sa v súčasnej dobe do všetkých zložiek ozbrojených síl USA zavádza nové vozidlo ktoré ma plniť práve tie isté úlohy ako Bojové obrnené vozidlo/viacúčelové taktické vozidlo v OS SR. Obdobné požiadavky totožné s Portugalskými a Americkými na takéto vozidiel majú aj ozbrojené sily Veľkej Británie a ďalších krajín.

SkryťVypnúť reklamu

Vo všeobecnosti Portugalsko požadovalo aby nové vozidlo prepravilo minimálne 5 plne vyzbrojených vojakov s minimálnou nosnosťou 1000 kg a maximálnou hmotnosťou vozidla 9000 kg. Napriek zdanlivo nižšej nosnosti oproti slovenským požiadavkám sú Portugalské vozidla tiež určené na vezenie zásob na 3 dni bojovej činnosti. Dôležitým požiadavkám bolo aby vezené zásoby boli prepravované v nákladom chránenom priestore. Dôvodom je zvýšenie bezpečnosti posádky pri prípadnej explózie vezenej munície. Veď do 3 dnovej zásoby pre 5 prepravovaných vojakov Portugalci zarátavajú napr. 30 ručných granátov, niekoľko tisíc nábojov rôznych kalibrov a ďalšiu muníciu (pancierovky, dymové granáty a podobne). Základné parametre definujúce pohyblivosť vozidla boli stanovene na minimálne 25 ks/t, maximálna rýchlosť minimálne 100 km/h a dojazd 600 km. Svetlá výška vozidla minimálne 0,3 m a vozidlo musí byť vybavené systémom centrálneho dohusťovania, pneumatikami RUN FLAT a navijakom. Požadovaná odolnosť vozidla bola stanovená na úrovni STANAG 4569 Annex A (Ed. 01) level 3, certifikovaná podľa podmienok definovaných v AEP 55, Volume 1 odolnosť vozidla proti explóziám pod vozidlom bola stanovená na úrovni level 2a podľa STANAG 4569 Annex B (Ed. 01), testovaná podľa podmienok definovaných v AEP 55, Volume 2. Na výzvu NSPA v minulom roku odpovedali 2 spoločnosti ktoré dokázali splniť prísne požiadavky najme na cenu vozidla. Išlo o španielsku Urovesu ktorá ponúkla VAMTAC ST5 a Turecký Katmerciler súťažia s Hizir. Víťazom súťaže sa stala španielske vozidlo VAMTAC ST5 ktoré podpísalo s portugalským ministerstvom obrany následne zmluvu a v súčasnej dobe už prebiehajú dodavky obrnených vozidiel.

Väčšina ozbrojených síl NATO požaduje pre plnenie úloh zadefinovaných pre Bojové obrnené vozidlo/viacúčelové taktické vozidlo. Na obrázku L-ATV v strede v porovnaní s M-ATV ktoré je v tej istej kategórii ako vozidla testované OS SR a HMMWV.
Väčšina ozbrojených síl NATO požaduje pre plnenie úloh zadefinovaných pre Bojové obrnené vozidlo/viacúčelové taktické vozidlo. Na obrázku L-ATV v strede v porovnaní s M-ATV ktoré je v tej istej kategórii ako vozidla testované OS SR a HMMWV. 

Skutočné rozdiely sú minimálne

V čom sú teda vozidla odlišné? Je pochopiteľné že vozidla určene na plnenie tých istých úloh by mali mať veľmi podobné parametre. Napriek tomu však medzi požiadavkami na vozidla sú rozdiely. Obe vozidla majú prakticky totožné parametre v odolnosti, pohyblivosti. Hlavným rozdielom sú rozdiely v hmotnosti. Zatiaľ čo obe krajiny deklarujú, že požaduje rýchlo nasaditeľné vozidla s menšími nárokmi na zásoby a prepravu do priestoru nasadenia v rámci operačného zoskupenia pri nízkych nárokoch na logistiku. Všetky testované vozidla v rámci slovenského projektu však na rozdiel od skutočne ľahkých portugalských vozidiel (9 t) patrili do hmotnostnej kategórie 12 až 15 t a teda v žiadnom prípade nebudú ľahko nasaditeľné a nenáročné na logistickú podporu. V žiadnom prípade tiež nepôjde o vozidla ktoré sú prepraviteľné jediným strategickým prepravným prostriedkom ktorým OS SR disponuje a to C-27 J Spartan. Ani pri pozemnej doprave situácia nebude lepšia. Dve vozidla ktorými bude vyzbrojené jedno družstvo motorizovaného práporu budú rovnako náročné alebo náročnejšie na prepravnú kapacitu ako jedno BOV 8x8 Vydra prepravujúce tiež jedno mechanizované družstvo (Hmotnosť 2 vozidiel 4x4 24 až 30 ton voči 25 t BOV 8x8!). To všetko sa prejaví aj na vyšších prevádzkových nákladoch. Príčinou rozdielnej hmotnosti je že OS SR požadujú aby vozidlo dokázalo odviesť až 6 vojakov zatiaľ čo Portugalsko požaduje len 5. Taktiež podaruje nižšiu prepravnú kapacitu 100 kg voči 1500 kg. Avšak na väčšinu úloh (Bojové vozidlo, Prieskumné vozidlo, Veliteľské vozidlo, Vozidlo vyzbrojené PTRS a ďalšie) je nosnosť 5 vojakov alebo 1000 kg absolútne dostačujúca a to aj pri preprave zásob pre vedenie 3 dnovej bojovej činnosti.

Ďalším rozdielom je že v prípade portugalských vozidiel je požadovaná výzbroj na poklope vozidla opatreného vežou ktorá však musí mať rovnakú odolnosť ako korba vozidla. U veži sa požadujem minimálny palebný sektor vo vertikálnom uhle +40° a -10° a horizontálnom uhle 360°. Portugalci dali prednosť tomuto riešeniu s dôvodu jej vyššej bojovej hodnoty ako u riadených zbraňových staníc. Zbraňové stanice pre ľahké zbrane zvyčajne majú externe lafetované zbrane. A teda neposkytujú žiadnu ochranu zbraniam. Navyše zbraňové stanice v prípade zlyhania zbrane neumožňujú odstrániť zlyhanie a pokračovať v boji, zatiaľ čo klasickej veže tento problém nemajú. Preto moderne ozbrojené sily požadujú rovnakú balistickú odolnosť zbrojných staníc a vozidiel aby aspoň eliminovali tento nedostatok. O moderných zbraňových staniciach ktorých vnútro je prístupné z vnútra vozidla nehovoriac.

Jedinou skutočnou výhodou slovenských vozidiel od portugalských je fakt že portugalci nepožadujú integrovanú ochranu proti rádiologickej, chemickej a biologickej hrozbe (RCHBO). To však ťažko môže ospravedlniť fakt že slovenské vozidla majú byť viac ako štvornásobne drahšie ako portugalské. Ide o podobne neefektívnu požiadavku ako v prípade plávateľnosti BOV 8x8 Vydra. Zatiaľ čo u BOV 8x8 Vydra bola požiadavka na plávatelnosť pridaná nekompetentným vedením MO SR a OS SR v ktorom doteraz prevládajú dôstojníci so zastaranými vedomosťami ktoré vychádzajú útočnej doktríny Varšavskej zmluvy ktorá vyžadovala disponovať plávajúcimi vozidla pre plánovaný masívny útok na západnú Európu počas ktorého bolo potrebné prekonávať vodne toky na ktorých by brániace sa krajiny západnej Európy zničili mosty aby spomalili postup varšavskej zmluvy. U vozidiel 4x4 sa kvôli rovnako zastaraným vedomostiam vychádzajúcich z doktríny Varšavskej zmluvy ktorá požadovala integrovanú ochranu RCHBO aj u podporných vozidiel aby jednotky útočiace na západoeurópske krajiny dokázali pri útoku prekonávať zamorené územia po rozsiahlych jadrových úderoch. Preto ostatné krajiny NATO pri ľahkých vozidlách 4x4 nepožadujú integrovanú ochranu RCHBO a uspokoja sa s tým že vozidla opustia zasiahnuté územie za použitia osobných ochranných prostriedkov posádok.

L-ATV vo verzii M1278 Heavy Guns Carrier. Takto by vyzerala výzbroj motorizovaného prápora US ARMY. Aj cena tohto vozidla je 4 x nižšia ako je očakávaná cena pri slovenských vozidlách s nezmyselne nadsadenými požiadavkami.
L-ATV vo verzii M1278 Heavy Guns Carrier. Takto by vyzerala výzbroj motorizovaného prápora US ARMY. Aj cena tohto vozidla je 4 x nižšia ako je očakávaná cena pri slovenských vozidlách s nezmyselne nadsadenými požiadavkami. (zdroj: Oshkosh)

Rovnaká hodnota odlišná cena

Viac ako 4 násobný rozdiel v cene portugalských a slovenských vozidiel predstavuje škodu v celkovej výške 550 mil. eur. Preto je na mieste otázka ako je možné že ostatné krajiny NATO riešia rovnaký problém tak neporovnateľne efektívnejšie. Je zjavne že nesprávny postup bol zvolený už vo fáze definovania požiadaviek na vozidlá ktoré sú v slovenskom prípade nastavené nezmyselne vysoko. Veliteľstvo pozemných síl OS SR a Generálny štáb OS SR sa neriadili zásadou efektívnosti pri definovaný požiadaviek na bojove vozidlá. Následne MO SR ako ústredný organ statnej správy zodpovedný za výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky absolútne zlyhalo v kontrole požiadaviek ozbrojených síl. Toto bezprecedentné zlyhanie neodhalilo len nekompetentnosť dôstojníckeho zboru OS SR, ale zároveň odhalilo aj nefunkčnosť kontroly efektivity vynakladania finančných prostriedkoch pri investíciách MO SR za ktoré je zodpovedné ministerstvo financií. Tato investícia síce prešla hodnotením Úradu hodnoty za peniaze (UHP) avšak vzhľadom na nedostatočné informácie ktoré MO SR poskytlo UHP ako aj fakt že UHP nedisponuje odborníkmi ktorý by mali skúsenosti porovnávať obdobne projekty táto analýza nemohla mať žiadnu efektívnu hodnotu.

Premiér by mal odvolať Ministra obrany pre kolosálnu nekompetentnosť

Škoda 550 mil. eur je novým národný rekordom neefektívnosti v jednotlivom konkrétnom prípade. Porovnateľná je len s divokou privatizáciou za čias Vladimíra Mečiara. Väčšina ľudí si neuvedomuje že ekonomické škody sa odrazia v nedostatku zdrojov v iných oblastiach, napríklad v zdravotníctve, kde by tieto chýbajúce prostriedky zachraňovali životy. Ekonomická škoda je tak rovnako spoločensky nebezpečná ako vražda. V tomto prípade je škoda takého rozsahu že rovnakú škodu by sa spôsobila napríklad tým že by niekto v roku 2017 úplne vyvraždil stredne veľkú dedinu s 900 obyvateľmi. Až potom si uvedomíte o akú veľkú tragédiu ide pri realizácií tohto projektu.

Keďže projekt obstarania vozidiel 4x4 pri súčasnom nastavení požiadaviek znamená absolútne neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov. Je preto bezpodmienečné nutné zastaviť tento projekt a po novom definovaní efektívnejších požiadaviek na vozidla ich začať obstarávať nanovo. Taktiež je bezpodmienečné nutné odvolať tých ktorý svojou nekompetentnosťou pripustili tento stav. Toto odvolávanie by sa nemalo dotýkať len bývalého vedenia pozemných síl a generálneho štábu ktorý v súčasnej dobe už pôsobia na iných postoch, ale predovšetkým ministra obrany Petra Gajdoša ktorý je priamo zodpovedný za výkon kontroly a riadenia ozbrojených síl. Toto odvolanie by nemalo byt motivované len vyvodením politickej zodpovednosti, ale predovšetkým by malo byť motivované eliminovaním kolosálnej nekompetentnosti ministra obrany v oblasti ktorá mala byť vďaka jeho predchádzajúcej kariére v OS SR jeho najsilnejšou stránkou. Zostava len dúfať že v OS SR slúžia kompetentnejší generáli a dôstojníci ako minister obrany a ty ktorý tento projekt pripravovali. Aj keď práve tento projekt vyvoláva pochybnosti či degenerácia kompetencie už nepostihla nielen MO SR, ale cele OS SR.

Vladimír Bednár

Vladimír Bednár

Bloger 
  • Počet článkov:  146
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Píšem tento blog od januára 2007. Prvý krát som publikoval v roku 1998 v časopise Apológia (predchodca časopisu Ministerstva obrany - Obrana). Tento blog bol citovaný v odborných a laických médiach na Slovensku (SME, Denník N, Trend, Aktuality.sk a ďalšie) v Iráne, Číne, Česku a Maďarsku. Tento Blog nie je jazykovo korigovaný. Zoznam autorových rubrík:  Ministerstvo obrany SRModernizácia OS SRSpravodajské službyObranné plánovanieBezpečnost. a obranná politikaMedzinárodná politikaIné

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

723 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu