Modernizované BPzV - najmodernejší prírastok OS SR

V rámci prebiehajúceho modernizačného projektu označeného v Dlhodobom pláne rozvoja obrany ako projekt P1-4 Modernizácia BVP obdŕžali do výzbroje Pozemné sily OS SR nateraz najmodernejšie bojové vozidla.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (26)

Aj na slovenské pomery vzhľadom na jeho hodnotu a význam nezvyklo málo medializovaný projekt od počiatku vyvolával otázky ktoré neboli zo strany ministerstva obrany zodpovedané. Celkovo by v rámci tohto projektu mali obdržať pozemné sily do roku 2023 35 ks modernizovaných BPzV v celkovej cene do 44,5 mil.

Modernizované BPzV si zachovalo plávateľnosť.
Modernizované BPzV si zachovalo plávateľnosť. (zdroj: VTSÚ Záhorie)

História modernizácie BPzV

Prvé verejné informácie o modernizácii BPzV priniesol Denník N. Vladimír Šnídl pri zisťovaní potenciálu slovenského obranného priemyslu oslovil zástupcov EVPÚ a.s. na IDEB 2016 ktorí prezradili že veža TURRA 30 už získala prvého zákazníka v podobe OS SR. Následne sa obrátil na MO s žiadosťou o poskytnutie informácii k tomuto to projektu. Komunikačný Odbor MO v odpovedi uviedlo že MO podpísalo 1.marca 2016 (teda 4 dni pred parlamentnými voľbami) zmluvu s KONŠTRUKTov Defence, a.s. v rámci ktorej bude vykonaná modernizácie 18 ks BVP v cene do 27 mil. EUR. Modernizácia mala byť ukončená v 6 mesiaci tohto roku.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Tato informácia nebola nová, ale šlo o prvé oficiálne potvrdenie existencie modernizovaného BPzV. Vtedy už bolo známe že nejde o modernizáciu BVP ako uviedlo MO ale že ide o modernizáciu BPzV a vozidlá budú určené pre prieskumné roty práporu ISTAR.

V druhej polovičke roku 2016 modernizované BPzV absolvovali úspešne vojskové skúšky a boli pred koncom roku 2016 zavedené do výzbroje práporu ISTAR. V tejto súvislosti sa na verejnosť dostala prvá fotografia modernizovaného BPzV ktorá sa objavila v ročenke VTSU Záhorie.

V tom istom období sa na stránke MSM Martin s.r.o. údajne objavil marketingový materiál zo základnými technickými údajmi modernizovaného vozidla. To vyvolalo pochybnosti kto je skutočný dodávateľ. Materiál sa však v súčasnej dobe na stránke MSM Martin s.r.o. už nevyskytuje.

SkryťVypnúť reklamu

Počas dní OS SR sa vozidlo dočkalo prvej neoficiálnej verejnej premiéry. V súčasnej dobe prebieha proces certifikácia brigádneho uskupenia v rámci ktorého bolo modernizované vozidlo predstavené prvý krát zástupcom spojeneckých ozbrojených síl.

Modernizované BPzV
Modernizované BPzV (zdroj: MSM Martin s.r.o.)

Sporné informácie ministerstva

Po zverejnení Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030 však nastali rozpory s pôvodnými informáciami o modernizačnom projekte pretože v prílohe 2 tohto dokumentu je uvedené že v rámci tohto modernizačného projektu bude modernizovaných 18 ks vozidiel avšak na program bolo vyčlenených celkovo 44,5 mil. Pochybnosti vyvolával aj fakt že pri iných projektoch (Nákup C-27J Spartan, UH-60M Black Hawk) sa v tomto dokumente uvádzajú len časti nákladov odpovedajúce doteraz nevyplateným sumám zmlúv a nebolo tak jasne či aj v tomto prípade je suma 44,5 mil. eur len dostatok nákladov. Preto som oslovil MO a požiadal o vysvetlenie týchto nezrovnalostí.

SkryťVypnúť reklamu

Podľa vyjadrenie riaditeľa sekcie modernizácie a infraštruktúry generálmajora Zmeka. Bude v rámci tohto projektu bude najprv obstaraných 18 ks modernizovaných vozidiel ktoré sa stanu výzbrojou práporu ISTAR v hodnote spomenutých 27 mil eur. Tieto vozidlá budú slúžiť na prápore ISTAR do príchodu vozidiel 4x4. Keďže po ich nahradení vodidlami 4x4 nebude ani zďaleka vyčerpaná predpokladaná 20 ročná životnosť modernizovaných vozidiel, budú tieto vozidla preradené do výzbroje mechanizovaného práporu. Aby bolo možné používať modernizované BPzV v novej úlohe budú vozidlá ďalej upravené tak, aby plnili úlohu klasického BVP a zároveň budú doplnené o ďalších 17 ks modernizovaných BPzV. Tým bude k dispozícii celkovo 35 ks BPzV/BVP ktoré úplne prezbroja jeden mechanizovaný prápor 1. Mechanizovanej brigády.

SkryťVypnúť reklamu
V súčasne dobe roty vyzbrojené modernizovaným BPzV prechádzajúcu procesom certifikácie ich operačnej spôsobilosti.
V súčasne dobe roty vyzbrojené modernizovaným BPzV prechádzajúcu procesom certifikácie ich operačnej spôsobilosti. (zdroj: www.mod.gov.sk)

Ako vyzerá modernizované BPzV

Modernizované BPzV vzniklo úplnou generálnou údržbou podvozku pôvodného BPzV, jeho modernizáciou a nahradením pôvodnej veže bezposádkovou vežou TURRA 30 od EVPÚ a.s. Modernizované vozidlo tak má základné rozmery totožné s BPzV (dĺžka 6735 mm, šírka 3135 mm). Použitím novej veže však vzrástla výška vozidla na 2361mm (výška po strechu veže). Celková výška je však ešte vyššia pretože nad obrys vozidla vystupuje detektor ožiarenia laserom a senzorová hlavica nezávislého zameriavača veliteľa

Modernizácia bola koncipovaná tak aby si modernizované vozidlo zachovalo schopnosť plávať. To limitovalo hornú hranicu hmotnosti, ktorá zostala na úrovni pôvodného BPzV teda 13 800 kg + 2 %. To vylúčilo zvýšenie balistickej odolnosti vozidla, ktorá zostala na pôvodnej úrovni s výnimkou novej veže. Veža disponuje balistickou odolnosťou na úrovni 1 stupňa STANAG 4569. Zachovanie pôvodnej balistickej ochrany znamená že vozidlo dosahuje odolnosť 2 stupňa podľa STANAG 4569 proti kinetickým strelám a odolnosť na úrovni 2a proti mínam. To v prípade kinetických striel odpovedá balistickej ochrane Českých Pandurov alebo Poľských Rosomákov. U ochrany dna vozidla balistická ochrana odpovedá cca 55 % balistickej ochrany Pandurov . Celkovú balistickú odolnosť vozidla tak možno ohodnotiť na približne 85 % balistickej odolnosti KBVP Pandur.

Podľa údajov MSM Martin s.r.o. je vozidlo poháňané pôvodnou pohonnou jednotkou UTD-20 a pôvodnou mechanickou prevodovkou. J je škoda že nové vozidlo nie je vybavené súpravou ktorá umožňuje robotizované radenie, tak ako sme to mali možnosť vidieť na modernizovanom BVP-M2 CZSK. Bojové vozidlo si tak zachoval pomer hmotnosti a výkonu na úrovni 16 kW/t. Pohyblivosť vozidla tak možno hodnotiť ako plne porovnateľnú s jeho súčasnými konkurentmi.

V súčasnej podobe je vozidlo vyzbrojené kánonom 2A42 ku ktorému je v dvoch zásobníkov uložených 2x165 ks munície (2x150 ks podľa údajov MSM Martin s.r.o.), spriahnutým guľometom PKT so zásobou 600 ks munície a 2 ks PRTS 9M113 Konkurz. Ďalšia munícia je vezená vo vnútri vozidla. Konkurzy máju byť pri prevode vozidla k mechanizovanému práporu nahradené novými PTRS minimálne 3 generácie. Koncom minulého roku bola schválená príslušná štúdia uskutočniteľnosti. Najväčšiu šancu na nové PTRS majú Spike-LR tým by sa v PT kapacite modernizované vozidlo vyrovnalo Českým Pandurom alebo Poľských Rosomakov

Systém riadenia paľby disponuje streleckým zameriavačom systému a nezávislým zameriavačom veliteľa. Oboje zameriavacie systémy sú vybavené IČ kamerou Tilde A z rozlíšením 640x480 pixelov od spoločnosti Leonardo, TV kamerou a laserovým diaľkomerom. Keďže parametre systému riadenia paľby sú v niektorých smeroch dokonca lepšie ako SRP použitý na Panduroch postavený okolo senzorových hlavíc Rafael R-30 MOS určuje palebnú silu kinetická energia munície ktorá v prípade munície 30x165 mm dosahuje 150-180kJ zatiaľ čo munícia 30x173 mm 200-210 kJ a dosahovaná presnosť kanónu výslednú palebnú silu vozidla ktorá dosahuje 75 až 85 % palebnej sily súčasných konkurentov. Z bokov trupu BPzV boli odstránené senzory detektoru ožiarenia. Nový detektor ožiarenia od Izraelskej firmy Elbit je umiestnený na strechu veže. Ide o ten istý typ detektora ktorý je použitý aj u českých Pandúrov.

Modernizácia sa prejavila zmenou usporiadania vnútorného priestoru vozidla. Zmena sa najviac dotkla priestoru v ktorom bol umiestnený kôš pôvodnej veže a zvýšeného palebného priemeru munície pôvodnej BPzV oproti BVP-1. V pravo je vytvorené pracovisko strelca-operátora. Vľavo je pracovisko veliteľa vozidla. Osádka vozidla je spojená hovorovým zariadením RF-7800 I americkej spoločnosti Harris. V prednej časti je zachované povodne rozmiestnenie vodičského priestoru, teda za vodičom a bývalé miesto veliteľa vodiča ktoré teraz obsadzuje člen roja rovnako u BVP 2. Vodič ma k dispozícii nový periskopický kombinovaný pozorovací prístroj vodiča DND-5F od českej spoločnosti MEOPTA. Zmeny nastanú aj v priestore roja. Pôvodnú zástavbu prieskumného roja nahradia ďalších 6 miest zostávajúcich členov roja. Posádka a roj sedí na protiminových sedačkách BOG-AMS-V čo mierne vyrovnalo hendikep vozidla v balistickej odolnosti dna trupu oproti moderným vozidlám.

Vynaložené prostriedky odpovedajú dosiahnutej kvalite

Ak odolnosť vozidla dosahuje cca 85 % odolnosti moderných kolesových BVP , jeho pohyblivosť je plne porovnateľná s modernými vozidlami, dosiahnutá palebná sila vozidla sa opäť pohybuje v okolí 80 % bojových vozidiel vyzbrojených kanónom v raži 30x173 mm a modernizované vozidlo dosahuje 50 % životnosti nových vozidiel zostava konštatovať že pri cene 44,5 mil. eur za 35 ks vozidiel je pomer cena kvalita viac ako porovnateľný s novými vozidlami. Toto konštatovanie by však mohlo evokovať, že je výhodnejšie miesto pripravovaného nákupu vozidiel 8x8 len modernizovať potrebný počet BVP. To by však nebola pravda. Nové vozidlá na kolesovom podvozku umožnia OS SR disponovať novou spôsobilosťou presunu celých práporov po vlastnej osi v krátkom čase od Pobaltia po Balkán. 

Pri modernizácii sa porušujú zákony

Všetky obchody ministerstva obrany a vôbec štátnej správy sa musia riadiť pravidlom účelnosti, efektivity a transparentnosti. O účelnosti a efektivite pojednávajú vyššie riadky. Tu nieje problém. Ak však požiadate o transparentne sprístupnenie zmluvy podľa ktorej sú obstarávané tieto modernizované BPzV, bohužiaľ zmluvu neobdržíte. Ak sa opýtate prečo. Dozviete sa tento projekt je realizovaný vo vyhradenom režime. Stupňom utajenia „Vyhradené“ sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR. Keďže nejde o osobné údaje alebo podobne pravom chránené zaujmi fyzickej osoby dôvodom je potreba dodávateľa utajiť informácie zviazané s týmto projektom. Ide teta o potrebu chrániť obchodné tajomstvo. Obchodným tajomstvom však nemôže byť čokoľvek. A už vôbec utajenie týchto informácii v prípade modernizácie BPzV nie je v záujme SR. Dokonca ani celé obstarávanie nemôže byť utajené a utajené nemôžu byť ani cele dokumenty viažuce sa k tomuto obstaraniu, pretože napríklad zmluva k tomuto projektu neobsahuje len utajované skutočnosti.

Ak sa opýtate prečo neprebehlo verejne obstaranie dozviete sa že MO mohlo takto postupovať. To je však tiež v rozpore z platnou legislatívou. Zákon 343/2015 z.z. O verejnom obstarávaní jasne definuje v § 135 za akých podmienok je možné použiť Priame rokovacie konanie pre nákup zbrojeného tovaru. Tento projekt nenapĺňa dôvody oprávňujúce použiť Priame rokovacie konanie. Dokonca je možné spochybniť legálnosť celej modernizácie. Bez skutočne zákonného dôvodu neuverejnenia zmluvy v centrálnom registri zmlúv je zmluva na modernizáciu BPzV neplatná.

Ministerstvo obrany je nepriateľ samo sebe

Ak je modernizácia efektívna a účelná nemá ju zmysel utajovať. Preto je na mieste otázka prečo to ministerstvo robí. Ministerstvo sa týmto nevhodným spôsobom snaží vyhnúť politizovaniu diskusie o modernizácii OS SR. Skutočným problémom je, že ministerstvo nedokáže odborne prezentovať svoje modernizačné snahy a efektívne vysvetliť svoju motiváciu. Preto volí jedinú dostupnú možnosť a tou je porušovanie zákonov a netransparentnosť. Paradoxne sa tak najväčším rizikom pre modernizáciu OS SR stáva práve ministerstvo obrany. Pokiaľ sa to nezmení bude nadaľej najväčšou hrozbou pre prebiehajúcu modernizáciu ministerstvo obrany. A to je bohužiaľ viac ako smutné. Zostava len dúfať že aj ostatné prebiehajúce projekty budú rovnako efektívne ako táto modernizácia.

Vladimír Bednár

Vladimír Bednár

Bloger 
  • Počet článkov:  146
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Píšem tento blog od januára 2007. Prvý krát som publikoval v roku 1998 v časopise Apológia (predchodca časopisu Ministerstva obrany - Obrana). Tento blog bol citovaný v odborných a laických médiach na Slovensku (SME, Denník N, Trend, Aktuality.sk a ďalšie) v Iráne, Číne, Česku a Maďarsku. Tento Blog nie je jazykovo korigovaný. Zoznam autorových rubrík:  Ministerstvo obrany SRModernizácia OS SRSpravodajské službyObranné plánovanieBezpečnost. a obranná politikaMedzinárodná politikaIné

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu