Z doby fyzickej do tej virtuálnej a z doby virtuálnej k spojeniu sŕdc

Písmo: A- | A+

Dnes je všetkým jasné, že koronavírus úplne zmenil náš život vo všetkých oblastiach. V tomto článku sa pozrieme na príčiny a dôsledky premeny našich medziľudských vzťahov a správania.

Plné nákupné centrá, tisíce ľudí na športových a kultúrnych podujatiach, to všetko je už minulosťou. Pohyb miliónov ľudí po celom svete prostredníctvom leteckej dopravy, to všetko sa takmer úplne pozastavilo. Návrat k predchádzajúcemu spôsobu života, keď sme vytvárali vzťahy na fyzickej úrovni, je obmedzený a bude aj naďalej ustupovať. Prečo? Odpoveď hľadajme v prírode a jej zámeroch s vývojom človeka.

Posolstvo koronavírusu

Celá príroda je prepojená do jedného integrálneho systému. Každá jej úroveň, nerastná, rastlinná a živočíšna, svojím pôsobením prospieva fungovaniu celej reality. Všetko je navzájom harmonicky prepojené, okrem poslednej, najvyššej úrovne, kde sa nachádza človek. Človek sa správa presne naopak, proti harmonickému princípu fungovania prírody. Využíva iných ľudí pre svoj vlastný prospech a obohatenie, drancuje prírodu a jej zdroje, hoci ich nevyhnutne nepotrebuje ku svojmu životu.

Naše zlé správanie a narušené medziľudské vzťahy sa odrážajú aj na najnižšej biologickej úrovni – v podobe koronavírusu. Je to ako odkaz prírody ľuďom: „Nedokážete sa k sebe chovať správne, preto zostanete oddelení, zavretí vo svojich domovoch, kým svoje správanie nenapravíte.“

Z fyzických vzťahov a sveta do virtuálneho priestoru

Koncerty, športové zápasy, olympijské hry, vyučovanie a mnohé profesie začali fungovať vo virtuálnom prostredí. Zvykli sme si komunikovať prostredníctvom videokonferencií a do obchodov tiež začíname chodiť čoraz častejšie virtuálne.

Sedíme oddelení za svojimi mobilmi alebo monitormi a začíname túžiť po návrate k fyzickému kontaktu. Lekcia, ktorú nám udelila príroda, je veľmi jednoduchá. Nechá nás sedieť oddelene až dovtedy, kým nebudeme chcieť nadviazať skutočné medziľudské vzťahy. Vzťahy založené na nezištnej vzájomnej pomoci namiesto využívania iných ľudí.

Od virtuálneho spojenia k spojeniu sŕdc a novej realite.

Musíme začať zo srdca túžiť po spojení s inými ľuďmi tak, aby sme so všetkými vytvárali láskyplné vzťahy, v ktorých jeden pomáha druhému a aby sme o všetkých ľuďoch zmýšľali pozitívne.

Snažiť sa povzniesť nad naše egá a zášť, ktoré v súčasnosti panujú vo vzťahoch. Chcieť sa spojiť na úrovni zjednotenia sŕdc, kde myslíme len na to, aby sme robili všetko dobré pre blaho druhého človeka. Keď o to budeme usilovať, potom sa nám, vďaka vzájomnému spojeniu všetkých sŕdc do jedného celku, otvorí skutočný svet.

Bude to nová, vyššia, doteraz nepoznaná realita. Vďaka láske medzi ľuďmi, spojenými do jedného srdca, kedy každý myslí len na to, ako sa pekne správať k druhému, zmiznú všetky utrpenia a problémy sveta, ktoré nás v súčasnosti trápia.

Vyššia realita a duchovný svet nie sú abstraktné pojmy kdesi nad nami. Je to budúcnosť, ktorú môžeme a musíme vytvoriť v napravených medziľudských vzťahoch.

Budeme počúvať prírodu?

Zdvihnutý prst prírody v podobe koronavírusov, lesných požiarov, extrémnych horúčav a rôznych ďalších klimatických zmien nám jasne ukazuje, že sa musíme zmeniť. Začneme dobrovoľne a vedome meniť svoje správanie voči iným ľuďom a vytvárať správne medziľudské vzťahy? Alebo nás príroda presvedčí o potrebe zmeny správania ďalšími vírusmi alebo možno aj svetovými vojnami? Zodpovednosť a rozhodnutie je na každom z nás...

Skryť Zatvoriť reklamu