Biblia a sexualita

čo Biblia hovorí o cudzoložstve, smilstve, homosexualite

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Sexualita a Biblia.                                                                                                     6mes/2006

 

Tému o ktorej chcem hovoriť, by som rozdelil na 4 časti:                                                                                                     1. Doba patriarchov                                                                                                                                                                  2. Doba Zákona ,ktorý dal Izraelcom Mojžiš                                                                                                                      3. Čo k tejto téme hovorí p. Ježiš v evanieliach                                                                                                                                            4. Čo k tejto téme hovoria pisatelia pastierskych listov uvedení v kánone tzv. Nového zákona

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 

1.         Doba patriarchov:               Keď si nalistujeme  1. Moj 38 kap., čítame príbeh Júdu,syna Jakubovho (zvaného Izrael) vnuka Abrahámovho   a jeho nevesty Tamár. Ovdovená, ale zadaná Tamár si zahalila tvár, aby ju nikto nepoznal, si sadla pri bráne mesta Enaim ,kde sedávali zasvätené (zrejme smilnice). Keď išiel Júda okolo,zapačila sa mu zahalená žena o ktorej si myslel , že je verejná smilnica a tak vošiel k nej  a mal s ňou smilný styk (verš15,16) pretože bol vdovec, nemohol s ňou spáchať cudzoložstvo.                                                                 Z toho tu príbehu vidíme, že sexuálny stik slobodného ,vdovca,poťažne rozvedeného muža s podobnou ženou ,tj. Smilstvo, nebol v tej dobe problém a Juda si z neho nerobil ani nijaké výčitky svedomia .               Inak by to vyzeralo ,ak by bol ženatý a mal pomer s inou ženou ako manželkou-To bolo cudzoložstvo, ktoré sa obecne považovalo za vážny priestupok,ktory sa dal považovať za zradu voči manželským sľubom  a trestal sa  rôznymi trestami i hrdelnými.                   Podľa verša 24 Tamár mala byť upálena,pretože aako zadaná Júdovmu synovi sa nemohla dopustiť styku s iným mužom.                                                                                                                           Iný príbeh čítame v 1.Moj 19:1-13 .  Lot,synovec patriarchu Abrahama,žije v Sodome, kde sa dostal do veľkého problému. Mal dvoch hosti, s ktorými chceli mať sodomsky muži homosexuálny styk a násilne sa ho domáhali. Pre Lota násilie a homosexualita boli neprijateľné a ako riešenie , ktoré nebolo protiprávne ponúkol ako otec(ktorý mal na to právo)svoje dve dcéry týmto mužom. S týmto riešením ,však útočníci neboli spokojní a tak boli ranení slepotou a Boh sa rozhodol Sodomu zničiť.                                                                                              Z týchto dvoch príbehov môžeme vidieť, že v dobe patriarchov títo odsudzovali cudzoložstvo,homosexualitu,ale voči smilstvu boli benevolentní.

SkryťVypnúť reklamu

2.           Doba Zákona,ktory dal Izraelitom Mojžiš:                 V 2. Moj 22:16,17 čítame , že ak by niekto zviedol nezasnúbenú pannu mal si ju vziať za ženu. Ak by s tým otec nesúhlasil, mal jej dať veno podľa 5. Moj 22:28,29 cca 50 šekelov.  Peniaze,ktore otec dostal, mohol potom dať mužovi, ktorého jej potom vybral za manžela, pretože v Izraeli  boli nevesty žiadané oko panny a tie ,ktoré nimi neboli mali hendikep.          Bola to aj ochrana, pretože  ak muž počas svadobnej noci zistil, že jeho manželka nie je panna, mohol ju dať ukameňovať. Viď 5.Moj 22 :13-21-30                                                                                                                                                                                   A aký mal  Zákon postoj k smilstvu sa dozvieme z 5. Moj 23:18 ,kde sa hovorí. že mzdu smilnice nedáš do domu Hospodina.  Smilstvo nebolo doporučovane,ale tolerované Pris6:26,3.Moj 19:29                                                                                                                                                            V prípade  homosexuality sa postupovalo veľmi rázne v 3.Moj 20:13 čitame,že ti dvaja mali zomrieť.               A čo cudzoložstvo v                                                                                                                                                    

SkryťVypnúť reklamu

 

 5.Moj 22:22 a 3. Moj 20:10 zistime, že cudzoložník a cudzoložnica majú  zomrieť.                                                                                                                                            V 2.Moj 20:1-17 sa dočítame o 10 Božich prikázaniach. Ja mam preklad p. Rohačka kde v 6. prikázaní uvádza  „nezabiješ „ Iný prekladatelia uvádzajú  „nezavraždíš“ . Pretože Židia viedli vojny a zabíjali.               Podobne v 7. Prikázaní uvádza „nezosmilniš“, iní prekladatelia uvádzajú , že ide o „nescudzložiš“  a ako dôvod uvádzajú i Mat 5:27 kde p. Ježiš uviedol ,že starým  tj. Mojžišovi bolo povedané  „nescudzoložíš“  .                                                                                                                  

SkryťVypnúť reklamu

3.           Čo k tejto téme hovorí p. Ježiš v evanieliach                                         V Matúšovom evanjeliu od začiatku 5 kap. Do konca 7 kap. Si môžeme prečítať  Ježišovu Kázeň na vrchu, kde sa vyjadruje k Zákonu a ako ho chápať. V Mat 5:17-19 p. Ježiš hovorí, že neprišiel zrušiť  zákon ani prorokov,ale naplniť (tj. Vysvetliť ich zmysel).  Takže ako naplnil problém cudzoložstva. V Mat 5:27-30 o tom čítame, že ženatý muž nemá na cudziu ženu ani pomyslieť s týmže by ju požiadal . Príčinou zlého sú pohnútky  a ak ich necháme pracovať dôjde k hriechu ,ak pohnútku uskutočnime. Viď 1.Moj 4:5-7   hriech je to keď sa nesnažíme zahnať zlé myšlienky, nie to ,že ich máme.                          V kázni na vrchu sa p. Ježiš nevyjadruje  k smilstvu ani homosexualite a tak mám za to ,že na týchto záležitostiach nič nezmenil ,                                                                                        Prečo Však dnešný náboženskí vodcovia tvrdia,že smilstvo je hriech.  Ich úvahy  začínajú v Mat 19 :1-12  kde sa farizeovia pýtajú p. Ježiša či je povolený rozvod pre jakukolvek príčinu, V 4.verši čítame, že na počiatku učinil Boh Adama a Evu mužom a ženou TJ. Manželmi. Z toho vyvodzujú, že akýkoľvek styk medzi mužom a ženou je povolený len v manželstve. Ale p. Ježiš tu hovorí ,že rozvod je povolený tomu partnerovi ,ktorého podviedol jeho manžel. druh. Tak to pochopili i apoštoli, ktorí vôbec nereagujú  na tu prvú časť, ako by sa ich netýkala ,ale na tú druhú ,že teda nie je sa dobre vôbec  oženiť verš 10 ,lebo rozvod je v podstate nemožný a oni potom ako slobodní  môžu uspokojovať svoje potreby so smilnicami, čo im zákon povoľoval. P.Ježiš im na to povedal nie dosť ne zrozumiteľnú myšlienku  verš 11,12 na základe, ktorej si mnohí mysleli ,že treba byť potom pannou ,alebo panicom- možno i apoštol Pavol.     Ako to potom chápať? Mat 19:16-30  kde je uvedený príbeh o bohatom mládencovi kde ak chce vojsť do života ma zachovávať prikázania . Bavili sa o zákone a vysvitlo,že mládenec zákon dodržiava a pri otázke nescudoložiš ,tiež obstal. P.Ježiš sa nepýta na smilstvo ( bo ako slobodnému  mu mohol skôr toto vyčítať), bo zákon ho nezakazoval. Tu máme i odpoveď  na Mat 19:4a12 pretože v následnom príbehu Mat 19:18 p. Ježiš  smilstvo nespomína a o nejakom panenstve ani nehovoriac.

4.           Č o tejto téme  hovoria pisatelia pastierskych listov tzv. kánonu  Nového zákona                 Na koncile v Jeruzaleme   Sk 15:1-29 podľa verša 28,29 sa apoštoli a starší, pod vedením Ducha svätého,uzniesli,že pohania majú prijať také bremeno ako „zdržiavať sa obetovaného modlam,od krvi,zaduseného a smilstva.“  Mnohé biblické autority i na základe toho, že v zákone sa smilstvo nezakazovalo uvadzajú,že kresťania sa mali  vyhýbať smilstvu s chrámovými prostitútkami, alebo krvismilstvu.                                                                                                                                        Treba uviest,že ani pri dodržiavaní týchto 4 veci neboli apoštoli jednotný. Apoštol Pavol v 1.Kor 8:4-13 v 8 verši ani keď budete jesť obetované modlám nebudete viac ,alebo menej.  V 1.Kor 10:25-33 nie pre vlastné svedomie ale pre druhého. Tj. Pavol sa protiví D.S. z uznesenia v Jeruzaleme. Na svoju obranu, pred svojimi kritikmi,uvadza 1.Kor 9:1-4  ,že aj on je apoštol ,slobodný, a že mame pravo jesť a piť (chápem, že čo chce)   Ešte by som dodal, že v Zj 2:14 p.Ježiš odsudzuje tých,ktori jedia obetované modlám.                                                                                Vráťme sa späť k našej téme. Apoštol Pavol  v 1.Kor 6 :12-20 smilstvo označuje za hriech a v 7:2 sex povoľuje len manželom.  V 7:6    to je pripustenie nie nariadenie. A doporučuje , aby boli ako on slobodný.                           Mali takýto názor i ostatní pisatelia listov v NZ Jakub,Peter,Ján a Juda.      Jakub 2:11,4:4 odsudzuje cudzoložstvo a smilstvo nespomína., 2.Petra 2:14 odsudzuje cudzoložstvo, smilstvo nespomína.,Juda7 odsudzuje homosexualitu., Ján o tomto  hovorí v Zj 2:14,20-22.podľa 14verša nás napadne, že i on odsudzuje smilstvo,ale ako to bolo za čias toho Balama a Balaka. 4. Moj 22:4-6 dcery Moabove smilnili s Izrael. mládencami  25:1-5 a keď ich priviedli k modlárstvu vtedy sa rozhneval Hospodin na Izrael a prikázal povešať tých nešlachetnikov   viď i 25:18.  Môžeme sledovať, že Bohu vadí  modlárstvo a smilstvo toleroval.                                                                                         Pavol si bol vedomí teologických a etických problémov v rannej cirkvi a snažil sa ich riešiť. V Rim14 kap. V záverečnom verši 23 zdôrazňuje, aby sme robili ako veríme inak máme hriech.

Záverom  by som chcel povedať ,že na lúke je množstvo kvetov a neprivoniame len k jednému. Keď spoznáme tu pravú partnerku, tu by sme si mali vziať.    

 

 

Otázky:

1.       Je jedno miesto kde p. Ježiš zakazuje smilstvo –Mat 15:19.  Keď však čitame Mat 19:10 zisťujeme ,podľa reakcie  apoštolov, ako by si nespominali,či vôbec  nevedeli o tom, čo povedal p. Ježiš prednedavnom,že smilstvo poškvrňuje človeka.                                                Sk 21:20,24,25 vdíme,že židovskí  kresťania  dodržiavajú Zákon a ten smilstvo nezakazuje, viď Mat 5:17 , že pán  Ježiš neprišil zrušiť Zákon,                                                                         Podľa  týchto súvislostí sa dá vyvodzovať, že slovo smilstvo mohlo byť do Mat 15:19  vsunuté. , i pod Pavlovým vplyvom, alebo išlo o krvismilstva.

2.       2. Podľa  Mat 21:31,32 uvadza,že publikani a smilnice predchádzajú do kráľovstva......Smilnice, skôr ako sa stali kresťankami, sa predsa  museli vzdať tohto remesla.                          Odpoveď : To potom i publikani sa museli vzdať remesla vyberania dani pre cisara,aby sa mohli stať kresťanmi?

3.       V Skut 15:29 slovo zdržovať sa od... zneje-držať sa stranou od niečoho-neznamená „Univerzálny   Zákon“                                                                                                                      od krvi-viď 3 Moj 17 :10-14                                                                                                                            Od zaduseného –viď 3.Moj 17:15,16                                                                                                                                                                                         od obetovaného modlam-viď hore uvedené                                                                                                                           od smilstva- viď 3. Moj 18:6-18,19-20,22-23        tj. Toto sú zvrátené sexuálne praktiky. O mimomanželskom pomere-smilstve-medzi mužom a ženou sa tam nehovorí.  

 

Textová kritika prekladov Biblie :

                                              Rim 1:29                      Gal 5:19                               Zjavenie 21:8

roháčkov preklad               smilstvo               cudzoložstvo, smilstvo             smilstvo

študijný letničny prekl. neuvádza                  smilstvo                                       smilstvo

ekumenický česky prek.  neuvádza                necudnosť                                 cudzoložstvo

Znalci gréčtiny sú nejednotný- tak čo potom laik.  Český ekumenicky preklad smilstvo neuvádza.

Stará i Nová zmluva jednotne hovoria, že hriech je cudzoložstvo a nie smilstvo.

                   

                                                                

 

 

 Sexualita a Biblia.                                                                                                     6mes/2006

 

Tému o ktorej chcem hovoriť, by som rozdelil na 4 časti:                                                                                                     1. Doba patriarchov                                                                                                                                                                  2. Doba Zákona ,ktorý dal Izraelcom Mojžiš                                                                                                                      3. Čo k tejto téme hovorí p. Ježiš v evanieliach                                                                                                                                            4. Čo k tejto téme hovoria pisatelia pastierskych listov uvedení v kánone tzv. Nového zákona

 

1.         Doba patriarchov:               Keď si nalistujeme  1. Moj 38 kap., čítame príbeh Júdu,syna Jakubovho (zvaného Izrael) vnuka Abrahámovho   a jeho nevesty Tamár. Ovdovená, ale zadaná Tamár si zahalila tvár, aby ju nikto nepoznal, si sadla pri bráne mesta Enaim ,kde sedávali zasvätené (zrejme smilnice). Keď išiel Júda okolo,zapačila sa mu zahalená žena o ktorej si myslel , že je verejná smilnica a tak vošiel k nej  a mal s ňou smilný styk (verš15,16) pretože bol vdovec, nemohol s ňou spáchať cudzoložstvo.                                                                 Z toho tu príbehu vidíme, že sexuálny stik slobodného ,vdovca,poťažne rozvedeného muža s podobnou ženou ,tj. Smilstvo, nebol v tej dobe problém a Juda si z neho nerobil ani nijaké výčitky svedomia .               Inak by to vyzeralo ,ak by bol ženatý a mal pomer s inou ženou ako manželkou-To bolo cudzoložstvo, ktoré sa obecne považovalo za vážny priestupok,ktory sa dal považovať za zradu voči manželským sľubom  a trestal sa  rôznymi trestami i hrdelnými.                   Podľa verša 24 Tamár mala byť upálena,pretože aako zadaná Júdovmu synovi sa nemohla dopustiť styku s iným mužom.                                                                                                                           Iný príbeh čítame v 1.Moj 19:1-13 .  Lot,synovec patriarchu Abrahama,žije v Sodome, kde sa dostal do veľkého problému. Mal dvoch hosti, s ktorými chceli mať sodomsky muži homosexuálny styk a násilne sa ho domáhali. Pre Lota násilie a homosexualita boli neprijateľné a ako riešenie , ktoré nebolo protiprávne ponúkol ako otec(ktorý mal na to právo)svoje dve dcéry týmto mužom. S týmto riešením ,však útočníci neboli spokojní a tak boli ranení slepotou a Boh sa rozhodol Sodomu zničiť.                                                                                              Z týchto dvoch príbehov môžeme vidieť, že v dobe patriarchov títo odsudzovali cudzoložstvo,homosexualitu,ale voči smilstvu boli benevolentní.

2.           Doba Zákona,ktory dal Izraelitom Mojžiš:                 V 2. Moj 22:16,17 čítame , že ak by niekto zviedol nezasnúbenú pannu mal si ju vziať za ženu. Ak by s tým otec nesúhlasil, mal jej dať veno podľa 5. Moj 22:28,29 cca 50 šekelov.  Peniaze,ktore otec dostal, mohol potom dať mužovi, ktorého jej potom vybral za manžela, pretože v Izraeli  boli nevesty žiadané oko panny a tie ,ktoré nimi neboli mali hendikep.          Bola to aj ochrana, pretože  ak muž počas svadobnej noci zistil, že jeho manželka nie je panna, mohol ju dať ukameňovať. Viď 5.Moj 22 :13-21-30                                                                                                                                                                                   A aký mal  Zákon postoj k smilstvu sa dozvieme z 5. Moj 23:18 ,kde sa hovorí. že mzdu smilnice nedáš do domu Hospodina.  Smilstvo nebolo doporučovane,ale tolerované Pris6:26,3.Moj 19:29                                                                                                                                                            V prípade  homosexuality sa postupovalo veľmi rázne v 3.Moj 20:13 čitame,že ti dvaja mali zomrieť.               A čo cudzoložstvo v                                                                                                                                                    

 

 5.Moj 22:22 a 3. Moj 20:10 zistime, že cudzoložník a cudzoložnica majú  zomrieť.                                                                                                                                            V 2.Moj 20:1-17 sa dočítame o 10 Božich prikázaniach. Ja mam preklad p. Rohačka kde v 6. prikázaní uvádza  „nezabiješ „ Iný prekladatelia uvádzajú  „nezavraždíš“ . Pretože Židia viedli vojny a zabíjali.               Podobne v 7. Prikázaní uvádza „nezosmilniš“, iní prekladatelia uvádzajú , že ide o „nescudzložiš“  a ako dôvod uvádzajú i Mat 5:27 kde p. Ježiš uviedol ,že starým  tj. Mojžišovi bolo povedané  „nescudzoložíš“  .                                                                                                                  

3.           Čo k tejto téme hovorí p. Ježiš v evanieliach                                         V Matúšovom evanjeliu od začiatku 5 kap. Do konca 7 kap. Si môžeme prečítať  Ježišovu Kázeň na vrchu, kde sa vyjadruje k Zákonu a ako ho chápať. V Mat 5:17-19 p. Ježiš hovorí, že neprišiel zrušiť  zákon ani prorokov,ale naplniť (tj. Vysvetliť ich zmysel).  Takže ako naplnil problém cudzoložstva. V Mat 5:27-30 o tom čítame, že ženatý muž nemá na cudziu ženu ani pomyslieť s týmže by ju požiadal . Príčinou zlého sú pohnútky  a ak ich necháme pracovať dôjde k hriechu ,ak pohnútku uskutočnime. Viď 1.Moj 4:5-7   hriech je to keď sa nesnažíme zahnať zlé myšlienky, nie to ,že ich máme.                          V kázni na vrchu sa p. Ježiš nevyjadruje  k smilstvu ani homosexualite a tak mám za to ,že na týchto záležitostiach nič nezmenil ,                                                                                        Prečo Však dnešný náboženskí vodcovia tvrdia,že smilstvo je hriech.  Ich úvahy  začínajú v Mat 19 :1-12  kde sa farizeovia pýtajú p. Ježiša či je povolený rozvod pre jakukolvek príčinu, V 4.verši čítame, že na počiatku učinil Boh Adama a Evu mužom a ženou TJ. Manželmi. Z toho vyvodzujú, že akýkoľvek styk medzi mužom a ženou je povolený len v manželstve. Ale p. Ježiš tu hovorí ,že rozvod je povolený tomu partnerovi ,ktorého podviedol jeho manžel. druh. Tak to pochopili i apoštoli, ktorí vôbec nereagujú  na tu prvú časť, ako by sa ich netýkala ,ale na tú druhú ,že teda nie je sa dobre vôbec  oženiť verš 10 ,lebo rozvod je v podstate nemožný a oni potom ako slobodní  môžu uspokojovať svoje potreby so smilnicami, čo im zákon povoľoval. P.Ježiš im na to povedal nie dosť ne zrozumiteľnú myšlienku  verš 11,12 na základe, ktorej si mnohí mysleli ,že treba byť potom pannou ,alebo panicom- možno i apoštol Pavol.     Ako to potom chápať? Mat 19:16-30  kde je uvedený príbeh o bohatom mládencovi kde ak chce vojsť do života ma zachovávať prikázania . Bavili sa o zákone a vysvitlo,že mládenec zákon dodržiava a pri otázke nescudoložiš ,tiež obstal. P.Ježiš sa nepýta na smilstvo ( bo ako slobodnému  mu mohol skôr toto vyčítať), bo zákon ho nezakazoval. Tu máme i odpoveď  na Mat 19:4a12 pretože v následnom príbehu Mat 19:18 p. Ježiš  smilstvo nespomína a o nejakom panenstve ani nehovoriac.

4.           Č o tejto téme  hovoria pisatelia pastierskych listov tzv. kánonu  Nového zákona                 Na koncile v Jeruzaleme   Sk 15:1-29 podľa verša 28,29 sa apoštoli a starší, pod vedením Ducha svätého,uzniesli,že pohania majú prijať také bremeno ako „zdržiavať sa obetovaného modlam,od krvi,zaduseného a smilstva.“  Mnohé biblické autority i na základe toho, že v zákone sa smilstvo nezakazovalo uvadzajú,že kresťania sa mali  vyhýbať smilstvu s chrámovými prostitútkami, alebo krvismilstvu.                                                                                                                                        Treba uviest,že ani pri dodržiavaní týchto 4 veci neboli apoštoli jednotný. Apoštol Pavol v 1.Kor 8:4-13 v 8 verši ani keď budete jesť obetované modlám nebudete viac ,alebo menej.  V 1.Kor 10:25-33 nie pre vlastné svedomie ale pre druhého. Tj. Pavol sa protiví D.S. z uznesenia v Jeruzaleme. Na svoju obranu, pred svojimi kritikmi,uvadza 1.Kor 9:1-4  ,že aj on je apoštol ,slobodný, a že mame pravo jesť a piť (chápem, že čo chce)   Ešte by som dodal, že v Zj 2:14 p.Ježiš odsudzuje tých,ktori jedia obetované modlám.                                                                                Vráťme sa späť k našej téme. Apoštol Pavol  v 1.Kor 6 :12-20 smilstvo označuje za hriech a v 7:2 sex povoľuje len manželom.  V 7:6    to je pripustenie nie nariadenie. A doporučuje , aby boli ako on slobodný.                           Mali takýto názor i ostatní pisatelia listov v NZ Jakub,Peter,Ján a Juda.      Jakub 2:11,4:4 odsudzuje cudzoložstvo a smilstvo nespomína., 2.Petra 2:14 odsudzuje cudzoložstvo, smilstvo nespomína.,Juda7 odsudzuje homosexualitu., Ján o tomto  hovorí v Zj 2:14,20-22.podľa 14verša nás napadne, že i on odsudzuje smilstvo,ale ako to bolo za čias toho Balama a Balaka. 4. Moj 22:4-6 dcery Moabove smilnili s Izrael. mládencami  25:1-5 a keď ich priviedli k modlárstvu vtedy sa rozhneval Hospodin na Izrael a prikázal povešať tých nešlachetnikov   viď i 25:18.  Môžeme sledovať, že Bohu vadí  modlárstvo a smilstvo toleroval.                                                                                         Pavol si bol vedomí teologických a etických problémov v rannej cirkvi a snažil sa ich riešiť. V Rim14 kap. V záverečnom verši 23 zdôrazňuje, aby sme robili ako veríme inak máme hriech.

Záverom  by som chcel povedať ,že na lúke je množstvo kvetov a neprivoniame len k jednému. Keď spoznáme tu pravú partnerku, tu by sme si mali vziať.    

 

 

Otázky:

1.       Je jedno miesto kde p. Ježiš zakazuje smilstvo –Mat 15:19.  Keď však čitame Mat 19:10 zisťujeme ,podľa reakcie  apoštolov, ako by si nespominali,či vôbec  nevedeli o tom, čo povedal p. Ježiš prednedavnom,že smilstvo poškvrňuje človeka.                                                Sk 21:20,24,25 vdíme,že židovskí  kresťania  dodržiavajú Zákon a ten smilstvo nezakazuje, viď Mat 5:17 , že pán  Ježiš neprišil zrušiť Zákon,                                                                         Podľa  týchto súvislostí sa dá vyvodzovať, že slovo smilstvo mohlo byť do Mat 15:19  vsunuté. , i pod Pavlovým vplyvom, alebo išlo o krvismilstva.

2.       2. Podľa  Mat 21:31,32 uvadza,že publikani a smilnice predchádzajú do kráľovstva......Smilnice, skôr ako sa stali kresťankami, sa predsa  museli vzdať tohto remesla.                          Odpoveď : To potom i publikani sa museli vzdať remesla vyberania dani pre cisara,aby sa mohli stať kresťanmi?

3.       V Skut 15:29 slovo zdržovať sa od... zneje-držať sa stranou od niečoho-neznamená „Univerzálny   Zákon“                                                                                                                      od krvi-viď 3 Moj 17 :10-14                                                                                                                            Od zaduseného –viď 3.Moj 17:15,16                                                                                                                                                                                         od obetovaného modlam-viď hore uvedené                                                                                                                           od smilstva- viď 3. Moj 18:6-18,19-20,22-23        tj. Toto sú zvrátené sexuálne praktiky. O mimomanželskom pomere-smilstve-medzi mužom a ženou sa tam nehovorí.  

 

Textová kritika prekladov Biblie :

                                              Rim 1:29                      Gal 5:19                               Zjavenie 21:8

roháčkov preklad               smilstvo               cudzoložstvo, smilstvo             smilstvo

študijný letničny prekl. neuvádza                  smilstvo                                       smilstvo

ekumenický česky prek.  neuvádza                necudnosť                                 cudzoložstvo

Znalci gréčtiny sú nejednotný- tak čo potom laik.  Český ekumenicky preklad smilstvo neuvádza.

Stará i Nová zmluva jednotne hovoria, že hriech je cudzoložstvo a nie smilstvo.

                   

                                                                

 

 

 Sexualita a Biblia.                                                                                                     6mes/2006

 

Tému o ktorej chcem hovoriť, by som rozdelil na 4 časti:                                                                                                     1. Doba patriarchov                                                                                                                                                                  2. Doba Zákona ,ktorý dal Izraelcom Mojžiš                                                                                                                      3. Čo k tejto téme hovorí p. Ježiš v evanieliach                                                                                                                                            4. Čo k tejto téme hovoria pisatelia pastierskych listov uvedení v kánone tzv. Nového zákona

 

1.         Doba patriarchov:               Keď si nalistujeme  1. Moj 38 kap., čítame príbeh Júdu,syna Jakubovho (zvaného Izrael) vnuka Abrahámovho   a jeho nevesty Tamár. Ovdovená, ale zadaná Tamár si zahalila tvár, aby ju nikto nepoznal, si sadla pri bráne mesta Enaim ,kde sedávali zasvätené (zrejme smilnice). Keď išiel Júda okolo,zapačila sa mu zahalená žena o ktorej si myslel , že je verejná smilnica a tak vošiel k nej  a mal s ňou smilný styk (verš15,16) pretože bol vdovec, nemohol s ňou spáchať cudzoložstvo.                                                                 Z toho tu príbehu vidíme, že sexuálny stik slobodného ,vdovca,poťažne rozvedeného muža s podobnou ženou ,tj. Smilstvo, nebol v tej dobe problém a Juda si z neho nerobil ani nijaké výčitky svedomia .               Inak by to vyzeralo ,ak by bol ženatý a mal pomer s inou ženou ako manželkou-To bolo cudzoložstvo, ktoré sa obecne považovalo za vážny priestupok,ktory sa dal považovať za zradu voči manželským sľubom  a trestal sa  rôznymi trestami i hrdelnými.                   Podľa verša 24 Tamár mala byť upálena,pretože aako zadaná Júdovmu synovi sa nemohla dopustiť styku s iným mužom.                                                                                                                           Iný príbeh čítame v 1.Moj 19:1-13 .  Lot,synovec patriarchu Abrahama,žije v Sodome, kde sa dostal do veľkého problému. Mal dvoch hosti, s ktorými chceli mať sodomsky muži homosexuálny styk a násilne sa ho domáhali. Pre Lota násilie a homosexualita boli neprijateľné a ako riešenie , ktoré nebolo protiprávne ponúkol ako otec(ktorý mal na to právo)svoje dve dcéry týmto mužom. S týmto riešením ,však útočníci neboli spokojní a tak boli ranení slepotou a Boh sa rozhodol Sodomu zničiť.                                                                                              Z týchto dvoch príbehov môžeme vidieť, že v dobe patriarchov títo odsudzovali cudzoložstvo,homosexualitu,ale voči smilstvu boli benevolentní.

2.           Doba Zákona,ktory dal Izraelitom Mojžiš:                 V 2. Moj 22:16,17 čítame , že ak by niekto zviedol nezasnúbenú pannu mal si ju vziať za ženu. Ak by s tým otec nesúhlasil, mal jej dať veno podľa 5. Moj 22:28,29 cca 50 šekelov.  Peniaze,ktore otec dostal, mohol potom dať mužovi, ktorého jej potom vybral za manžela, pretože v Izraeli  boli nevesty žiadané oko panny a tie ,ktoré nimi neboli mali hendikep.          Bola to aj ochrana, pretože  ak muž počas svadobnej noci zistil, že jeho manželka nie je panna, mohol ju dať ukameňovať. Viď 5.Moj 22 :13-21-30                                                                                                                                                                                   A aký mal  Zákon postoj k smilstvu sa dozvieme z 5. Moj 23:18 ,kde sa hovorí. že mzdu smilnice nedáš do domu Hospodina.  Smilstvo nebolo doporučovane,ale tolerované Pris6:26,3.Moj 19:29                                                                                                                                                            V prípade  homosexuality sa postupovalo veľmi rázne v 3.Moj 20:13 čitame,že ti dvaja mali zomrieť.               A čo cudzoložstvo v                                                                                                                                                    

 

 5.Moj 22:22 a 3. Moj 20:10 zistime, že cudzoložník a cudzoložnica majú  zomrieť.                                                                                                                                            V 2.Moj 20:1-17 sa dočítame o 10 Božich prikázaniach. Ja mam preklad p. Rohačka kde v 6. prikázaní uvádza  „nezabiješ „ Iný prekladatelia uvádzajú  „nezavraždíš“ . Pretože Židia viedli vojny a zabíjali.               Podobne v 7. Prikázaní uvádza „nezosmilniš“, iní prekladatelia uvádzajú , že ide o „nescudzložiš“  a ako dôvod uvádzajú i Mat 5:27 kde p. Ježiš uviedol ,že starým  tj. Mojžišovi bolo povedané  „nescudzoložíš“  .                                                                                                                  

3.           Čo k tejto téme hovorí p. Ježiš v evanieliach                                         V Matúšovom evanjeliu od začiatku 5 kap. Do konca 7 kap. Si môžeme prečítať  Ježišovu Kázeň na vrchu, kde sa vyjadruje k Zákonu a ako ho chápať. V Mat 5:17-19 p. Ježiš hovorí, že neprišiel zrušiť  zákon ani prorokov,ale naplniť (tj. Vysvetliť ich zmysel).  Takže ako naplnil problém cudzoložstva. V Mat 5:27-30 o tom čítame, že ženatý muž nemá na cudziu ženu ani pomyslieť s týmže by ju požiadal . Príčinou zlého sú pohnútky  a ak ich necháme pracovať dôjde k hriechu ,ak pohnútku uskutočnime. Viď 1.Moj 4:5-7   hriech je to keď sa nesnažíme zahnať zlé myšlienky, nie to ,že ich máme.                          V kázni na vrchu sa p. Ježiš nevyjadruje  k smilstvu ani homosexualite a tak mám za to ,že na týchto záležitostiach nič nezmenil ,                                                                                        Prečo Však dnešný náboženskí vodcovia tvrdia,že smilstvo je hriech.  Ich úvahy  začínajú v Mat 19 :1-12  kde sa farizeovia pýtajú p. Ježiša či je povolený rozvod pre jakukolvek príčinu, V 4.verši čítame, že na počiatku učinil Boh Adama a Evu mužom a ženou TJ. Manželmi. Z toho vyvodzujú, že akýkoľvek styk medzi mužom a ženou je povolený len v manželstve. Ale p. Ježiš tu hovorí ,že rozvod je povolený tomu partnerovi ,ktorého podviedol jeho manžel. druh. Tak to pochopili i apoštoli, ktorí vôbec nereagujú  na tu prvú časť, ako by sa ich netýkala ,ale na tú druhú ,že teda nie je sa dobre vôbec  oženiť verš 10 ,lebo rozvod je v podstate nemožný a oni potom ako slobodní  môžu uspokojovať svoje potreby so smilnicami, čo im zákon povoľoval. P.Ježiš im na to povedal nie dosť ne zrozumiteľnú myšlienku  verš 11,12 na základe, ktorej si mnohí mysleli ,že treba byť potom pannou ,alebo panicom- možno i apoštol Pavol.     Ako to potom chápať? Mat 19:16-30  kde je uvedený príbeh o bohatom mládencovi kde ak chce vojsť do života ma zachovávať prikázania . Bavili sa o zákone a vysvitlo,že mládenec zákon dodržiava a pri otázke nescudoložiš ,tiež obstal. P.Ježiš sa nepýta na smilstvo ( bo ako slobodnému  mu mohol skôr toto vyčítať), bo zákon ho nezakazoval. Tu máme i odpoveď  na Mat 19:4a12 pretože v následnom príbehu Mat 19:18 p. Ježiš  smilstvo nespomína a o nejakom panenstve ani nehovoriac.

4.           Č o tejto téme  hovoria pisatelia pastierskych listov tzv. kánonu  Nového zákona                 Na koncile v Jeruzaleme   Sk 15:1-29 podľa verša 28,29 sa apoštoli a starší, pod vedením Ducha svätého,uzniesli,že pohania majú prijať také bremeno ako „zdržiavať sa obetovaného modlam,od krvi,zaduseného a smilstva.“  Mnohé biblické autority i na základe toho, že v zákone sa smilstvo nezakazovalo uvadzajú,že kresťania sa mali  vyhýbať smilstvu s chrámovými prostitútkami, alebo krvismilstvu.                                                                                                                                        Treba uviest,že ani pri dodržiavaní týchto 4 veci neboli apoštoli jednotný. Apoštol Pavol v 1.Kor 8:4-13 v 8 verši ani keď budete jesť obetované modlám nebudete viac ,alebo menej.  V 1.Kor 10:25-33 nie pre vlastné svedomie ale pre druhého. Tj. Pavol sa protiví D.S. z uznesenia v Jeruzaleme. Na svoju obranu, pred svojimi kritikmi,uvadza 1.Kor 9:1-4  ,že aj on je apoštol ,slobodný, a že mame pravo jesť a piť (chápem, že čo chce)   Ešte by som dodal, že v Zj 2:14 p.Ježiš odsudzuje tých,ktori jedia obetované modlám.                                                                                Vráťme sa späť k našej téme. Apoštol Pavol  v 1.Kor 6 :12-20 smilstvo označuje za hriech a v 7:2 sex povoľuje len manželom.  V 7:6    to je pripustenie nie nariadenie. A doporučuje , aby boli ako on slobodný.                           Mali takýto názor i ostatní pisatelia listov v NZ Jakub,Peter,Ján a Juda.      Jakub 2:11,4:4 odsudzuje cudzoložstvo a smilstvo nespomína., 2.Petra 2:14 odsudzuje cudzoložstvo, smilstvo nespomína.,Juda7 odsudzuje homosexualitu., Ján o tomto  hovorí v Zj 2:14,20-22.podľa 14verša nás napadne, že i on odsudzuje smilstvo,ale ako to bolo za čias toho Balama a Balaka. 4. Moj 22:4-6 dcery Moabove smilnili s Izrael. mládencami  25:1-5 a keď ich priviedli k modlárstvu vtedy sa rozhneval Hospodin na Izrael a prikázal povešať tých nešlachetnikov   viď i 25:18.  Môžeme sledovať, že Bohu vadí  modlárstvo a smilstvo toleroval.                                                                                         Pavol si bol vedomí teologických a etických problémov v rannej cirkvi a snažil sa ich riešiť. V Rim14 kap. V záverečnom verši 23 zdôrazňuje, aby sme robili ako veríme inak máme hriech.

Záverom  by som chcel povedať ,že na lúke je množstvo kvetov a neprivoniame len k jednému. Keď spoznáme tu pravú partnerku, tu by sme si mali vziať.    

 

 

Otázky:

1.       Je jedno miesto kde p. Ježiš zakazuje smilstvo –Mat 15:19.  Keď však čitame Mat 19:10 zisťujeme ,podľa reakcie  apoštolov, ako by si nespominali,či vôbec  nevedeli o tom, čo povedal p. Ježiš prednedavnom,že smilstvo poškvrňuje človeka.                                                Sk 21:20,24,25 vdíme,že židovskí  kresťania  dodržiavajú Zákon a ten smilstvo nezakazuje, viď Mat 5:17 , že pán  Ježiš neprišil zrušiť Zákon,                                                                         Podľa  týchto súvislostí sa dá vyvodzovať, že slovo smilstvo mohlo byť do Mat 15:19  vsunuté. , i pod Pavlovým vplyvom, alebo išlo o krvismilstva.

2.       2. Podľa  Mat 21:31,32 uvadza,že publikani a smilnice predchádzajú do kráľovstva......Smilnice, skôr ako sa stali kresťankami, sa predsa  museli vzdať tohto remesla.                          Odpoveď : To potom i publikani sa museli vzdať remesla vyberania dani pre cisara,aby sa mohli stať kresťanmi?

3.       V Skut 15:29 slovo zdržovať sa od... zneje-držať sa stranou od niečoho-neznamená „Univerzálny   Zákon“                                                                                                                      od krvi-viď 3 Moj 17 :10-14                                                                                                                            Od zaduseného –viď 3.Moj 17:15,16                                                                                                                                                                                         od obetovaného modlam-viď hore uvedené                                                                                                                           od smilstva- viď 3. Moj 18:6-18,19-20,22-23        tj. Toto sú zvrátené sexuálne praktiky. O mimomanželskom pomere-smilstve-medzi mužom a ženou sa tam nehovorí.  

 

Textová kritika prekladov Biblie :

                                              Rim 1:29                      Gal 5:19                               Zjavenie 21:8

roháčkov preklad               smilstvo               cudzoložstvo, smilstvo             smilstvo

študijný letničny prekl. neuvádza                  smilstvo                                       smilstvo

ekumenický česky prek.  neuvádza                necudnosť                                 cudzoložstvo

Znalci gréčtiny sú nejednotný- tak čo potom laik.  Český ekumenicky preklad smilstvo neuvádza.

Stará i Nová zmluva jednotne hovoria, že hriech je cudzoložstvo a nie smilstvo.

                   

                                                                

 

 

 

Emil Vondráček

Emil Vondráček

Bloger 
  • Počet článkov:  11
  •  | 
  • Páči sa:  10x

som stredoškolsky vzdelaný, zaujímam sa o históriu, náboženstvo, filozofiu, architektúru, urbanizmus, rád cestujem i do zahraničia, som slobodný - bezdetný Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

285 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu