Klenoty slovenských archívov

Písmo: A- | A+

Recenzia na knihu Lenky Pavlíkovej a Ladislava Vtrtela: Klenoty slovenských archívov - Jewels of the Slovak Archives.

 Nech Mnémosyné ochraňuje túto knihu!!! Asi tak by som začal na úvod o knihe, lebo veď kto iný by mal ochraňovať knihu: Pavlíková Lenka – Vrtel Ladislav: Klenoty slovenských archívov – Jewels of Slovak Archives (Veda, MVSR, Bratislava, r. 2013), než samotná bohyňa pamäte a matka múz. V antickom Grécku a Ríme považovali dejepisectvo za druh umenia a dovolím si povedať, že aj dnes by si zaslúžilo tento status, nakoľko len vďaka pamäti, ktorá sa ukrýva v archívnych dokumentoch, sme schopní vrátiť sa v čase do minulosti a jedným z hlavných rozdielov medzi nami a inými živočíšnymi druhmi je to, že dokážeme práve zaznamenať a pochopiť svoju históriu. Iste aj z tohto dôvodu vznikla táto kniha, veď jej spolutvorcom nie je nik iný, ako samotná riaditeľka Štátneho archívu v Bratislave – Mgr. Lenka Pavlíková.

 Táto kniha nám v rozsahu 232 strán predstavuje to najvzácnejšie národné vlastníctvo, ktoré ,,ukrývajú“ a ochraňujú slovenské archívy. ,,Klenoty slovenských archívov predstavujú neformálnu kategóriu archívnych dokumentov, ktoré sami archivári považujú za to najvzácnejšie, čo vo svojich archívoch ochraňujú. Archivári k vybraným dokumentom pripravili aj sprievodné texty, zdôvodňujúce ich výnimočnosť.“[1]

 Kniha je výnimočná ako aj pre svoj obsah, tak aj pre jej bilingválne spracovanie, čím sa môže stať vhodným materiálom ako pre slovenských čitateľov, tak aj pre tých zahraničných čitateľov, archivárov, študentov ale aj laických milovníkov histórie a všeobecnej verejnosti, ktorá má právo dozvedieť sa a pochopiť, načo slúžia slovenské archívy. Na jej stranách sa teda okrem slovenského popisu nachádza aj popis približne 100 archívnych dokumentov v angličtine. Okrem toho je tu aj ku každému archívnemu dokumentu pridaná jeho fotografická reprodukcia. Jednotlivé archívne dokumenty idú za sebou v chronologickom slede a tak nás postupne sprevádzajú od stredoveku – od roku 1111, až po nedávnu minulosť – rok 1992. Popísané sú tu tie archívne dokumenty, ktoré významne súvisia so Slovenskom, alebo jeho historickým územím. Nájdeme tu napr.: Zoborskú listinu(1111); Graciánov kódex(12.storočie);Mestskú knihu Kremnice (1426 – 1700); Zlatú bulu Bratislavskú (1464);Výhražný dopis Fedora Hlavatého(1493); Maximilíánov banský poriadok (1703); Najstarší zápis textu Slovenskej hymny a mnoho ďalších unikátov. 

 Okrem samotného obsahu, je kniha aj po výtvarnej stránke na veľmi vysokej úrovni. Ako už bolo spomínané, nachádzajú sa tu veľmi kvalitné fotografické reprodukcie archívnych dokumentov, ktoré so samotnými dokumentami kongeniálne súvisia. Kniha je netradične spracovaná. Jej text je totižto na tzv. ,, diablovom liste“, teda nie ako sme zvyknutí, čierne na bielom, ale naopak biele na čiernom. Nie je to však žiadny prejav gothickosti výrazu, skôr tu má čierna významovo za úlohu vťahovať nás, podobne ako to dokáže napr. uzavretý tmavý priestor a tak nám pripomenúť, že tu ide o dokumenty a udalosti, ktoré vznikli a stali sa dávno v minulosti a akoby boli zahalené rúškom tmy a tajomstva. Práve v tejto knihe sa nám vynárajú tieto archívne dokumenty na svetlo sveta a z pomyselnej temnej hĺbky vypovedajú svoje vlastné a pravdivé príbehy.

 Nie len kniha, ale aj ja odporúčam všetkým, ktorí by mali po jej prečítaní záujem dozvedieť sa viac, neváhajte a navštívte niektorý zo štátnych archívov, napr. Štátny archív v Bratislave, Štátny archív v Nitre, alebo Slovenský národný archív. 

 Ak by som mal knihu hodnotiť na stupnici od 1 po 10, kde 10 je najvyšším hodnotením, tak táto kniha si určite zaslúži 10.

 

[1] Pavlíková,L. – Vrtel,L.: Klenoty slovenských archívov – Jewels of the Slovak Archives. Veda, MVSR, Bratislava, 2013. s. 13. ISBN 978-80-224-1335-0. 

Skryť Zatvoriť reklamu