Politika je umenie - v slovenskej realite je tomu tak?

Písmo: A- | A+

V predošlom blogu som napísal, že : " V politike nastala doba neschopných - do vládnucich funkcií sa nehodiacich ľudí, ktorí nie sú schopní kontrolovať ani seba. A žiaľ, takýto ľudia rozhodujú o Slovensku. "

V priebehu môjho života som zažil v slovenskej politike množstvo politikov, z ktorých len minimum vstupovalo do nej s predsavzatím pomáhať ľuďom. Ale aj to minimum skôr či neskôr bolo prinútené opustiť líniu pozitívnych predsavzatí.

Teda, je politika umením ? ...

 V tomto roku nás opustilo niekoľko príkladných ľudí, ktorí zanechali v spoločnosti nezmazateľný ľudský odkaz. Boli to jednotlivci, ktorí pôsobili v rôznych povolaniach. Vzbudili v nás túžbu ísť v ich šľapajách - žiť plodný a plnohodnotný život.

To ako žili, považujem za umenie. Lebo žili pre nás, konali pre blaho ľudí - celej spoločnosti. Ďakujeme im a uchovajme si v pamäti ich odkaz.

Ale, čo je vlastne umenie v politike ? ...

Veď každá situácia v nej je jedinečná. A podľa toho by sa mal aj politik "jedinečne" správať. Politik svojim správaním šíri medzi občanmi vlastnosti aké prezentuje. Nabáda ich ku klamstvu a pretvárke. Učí ich k zavádzaniu, manipuláciii a k herectvu. Lebo práve vďaka politikom nenávisť v slovenskej spoločnosti dosiahla katastrofálne rozmery. Dnešná doba je podľa nich plná agresivity a hlúposti. Ich klamstvo opakované stokrát sa stáva pravdou.

Keďže v politike nie sú žiadne pravidlá, všetky vzťahy a priateľstvá sú v nej falošné a povrchné. Tak sa nečudujme, že aj u radových občanov je tomu tak. Stretávame sa aj v ich každodennom živote s pretvárkou, zavádzaním a manipuláciou.

V demokratickom štáte sú politici volení na štyri roky. Občania voliči im dajú dôveru vo viere, že budú vládnuť  v prospech nich. Je však pravdou, že sa môže stať, že sa voliči vo svojej naivite pomýlia a naletia v predvolebnej kampani ich neúprimným a falošným sľubom. A potom to dopadne tak, ako to dopadlo aj u nás za posledných tridsať rokov. Stačí si len zrekapitulovať tie " výnimočné " osobnosti, ktoré sme si zvolili a ktoré nám vládli či vládnu i teraz.

Musím však zdôrazniť, že existuje aj výnimka. V prípade pani prezidentky, Zuzany Čaputovej, sme mali veľké šťastie, že sme si ju zvolili. Je to nepopulistická, rozvážna a šarmantná dáma s veľkou noblesou.

Nie je jej čo závidieť,  a to predovšetkým pre súčasnú situáciu, keď musí svojou diplomaciou vyvíjať maximálne úsilie pre udržanie pozitívneho imidžu Slovenskej republiky v medzinárodnom meradle.

Vyjadrujem jej svoj obdiv, lebo tak činí   napriek tomu, že sa nemôže oprieť   o " adolescentnú " vládu i parlament.

Alexander Dubček, jeden z mála našich opravdivých demokratov povedal : " Politiku nerobím pre seba, ale pre ľudí. "

V tomto kontexte realizovaná politika súčasnou konšteláciou našich politikov nie je umením , ale je len paškvilom - nedôstojnou a nepodarenou napodobeninou umenia.

Pre nás - slovenských voličov platí z toho ponaučenie, aby sme sa nemýlili pri voľbách. Dajme mandát opravdivým demokratom s vysokým morálnym kreditom. Nepodľahnime naivite, ale ani dobrej kampani cudzej mocnosti.

Len tak máme nádej dožiť sa konečne vlády, ktorá bude vládnuť v prospech ľudu.

Skryť Zatvoriť reklamu