10. časť - Zákulisie vizuálneho smogu v Bratislave (kauza PRE SENT) – dva roky po

Písmo: A- | A+

Ako Zelená hliadka sme v októbri roku 2014 otvorili kauzu reklamných trojnožiek spoločnosti PRE SENT. Odvtedy pretieklo veľmi veľa vody a hoci sú tieto reklamné zariadenia ešte stále na svojom mieste, veci sa pohli vpred.

História kauzy

Neboli odstránené, ani im nebolo udelené nové povolenie, no zdá sa, že predsa len zmiznú z bratislavských verejných priestorov. Napriek všetkému je tento prípad vysokou školou investigatívy v oblasti vzťahu medzi vonkajšou reklamou a našim verejným priestorom. Čo sme sa počas tých dvoch rokov naučili?

Na úplnom začiatku je uvedomenie si, že slovenské mestá a obce majú problém s veľmi vysokou koncentráciou vonkajšej reklamy. Môže za to kombinácia výhodných prenájmov, vysokého dopytu po vonkajšej reklame a neochota samospráv zaoberať sa reguláciou tohto reklamného odvetvia. V Bratislave je preto takmer umením odfotiť verejný priestor bez reklamnej plochy.

Križovatka Svätoplukova - Mlynské nivy a jej pokrytie reklamou
Križovatka Svätoplukova - Mlynské nivy a jej pokrytie reklamou (zdroj: Zelená hliadka)

Začíname s podmienkami nájmu

Reklamné trojnožky si zaslúžili našu pozornosť výberom umiestnenia. Veľmi nešťastne sa zjavovali na miestach kde bránili rozhľadu chodcov na cestu, zavadzali na chodníkoch, či “okrášlovali” stromy v centre mesta. Začali sme zisťovať na základe čoho sú vlastne tieto reklamné zariadenia umiestnené.. V prípade kauzy PRE SENT nám na začiatku pomohla asertivita jedného z dobrovoľníkov. Odvolal sa a napriek pôvodnej neochote Magistrátu zverejniť nájomnú zmluvu, či povolenie napokon získalrozhodnutie, ktoré povolovalo umiestnenie trojnožiek.

Prvá strana rozhodnutia. Zaujímavé je najmä to, že neobsahuje konkrétne miesta pre trojnožky, ale obšírny zoznam ulíc.
Prvá strana rozhodnutia. Zaujímavé je najmä to, že neobsahuje konkrétne miesta pre trojnožky, ale obšírny zoznam ulíc. (zdroj: Zelená hliadka)

Z neho sme sa dozvedeli, že povolenie je udelené na rok, neobsahuje konkrétne miesta pre reklamné zariadenia, ale obsahuje šesť podmienok. Už po prvom prečítaní nám bolo jasné, že nie všetky zariadenia podmienky spĺňajú. . Rozhodli sme sa teda priamo v teréne zmapovať ako sa podmienky stanovené v povolení dodržiavajú. Vďaka mape reklamných zariadení priamo na stránke spoločnosti sme mali prehľad o ich umiestnení. Poprosili sme našich dobrovoľníkov o pomoc pri mapovaní a tí postupne vytvorili fotodatabázu všetkých trojnožiek na území Bratislavy.

Toto nami nájdené zariadenie bránilo vo výhlade na priechod a bolo osadené na dopravnej značke. Podobne sme zmapovali aj ostatné zariadenia.
Toto nami nájdené zariadenie bránilo vo výhlade na priechod a bolo osadené na dopravnej značke. Podobne sme zmapovali aj ostatné zariadenia. (zdroj: Zelená hliadka)

Následne sme spravili analýzu umiestnenia zariadení. Naštudovali sme si podmienky povolenia aj legislatívu, z ktorej jednotlivé podmienky umiestňovania vyplývali. Vlastným hodnotením sme došli k záveru, že viac ako tri štvrtiny zariadení porušujú aspoň jedno pravidlo, niektoré viacero naraz.

Reklama vs. chodci
Reklama vs. chodci (zdroj: Zelená hliadka)

Pokračujeme politickou a ekonomickou otázkou

Zmapovanie zariadení a vyhodnotenie ich umiestnenia však bolo iba začiatkom. Bolo totiž dôležité získané dáta zosumarizovať, vizualizovať a najmä spopularizovať. Zároveň bolo dôležité identifikovať aj politický i ekonomický kontext fungovania spoločnosti, ktorá trojnožky umiestňuje. V prípade politického kontextu nám veľmi pomohlo jednoduché „googlenie“ spojené s databázou údajov Foaf.sk. Tá ukázala aj personálne prepojenia s komunálnými politikmi.

Sociálna sieť danej spoločnosti Pre sent
Sociálna sieť danej spoločnosti Pre sent (zdroj: Zelená hliadka)

Ekonomická stránka je pre nás ako obyvateľov dôležitá, nakoľko pravdepodobne najvýznamnejším prínosom vonkajšej reklamy pre verejnosť je zvýšenie príjmov miestneho či mestského rozpočtu. Výhodnosť podnikania sa dá zvonku vyhodnotiť jedine prostredníctvom porovnania údajov z verejne známej účtovnej závierky a sadzby dane, ktorá je uvedená v relevantnom všeobecne záväznom nariadení. Pri skúmaní ekonomickej otázky sme narazili na zvláštne vyrátanie plochy, ktoré dané zariadenia zaberajú. Ukázalo sa totiž, že daná spoločnosť neplatí za celú plochu, ktorú trojnožky zaberajú. V skutočnosti platí len za plochu, ktorú zaberá samotná konštrukcia trojnožky. To znamená, že medzi trojnožkou sa nachádza akýsi dostupný verejný priestor. Vo výsledku tak 428 reklamných zariadení platilo za záber 31,92 m2.

PRE SENT s.r.o. platí iba za priestor pod konštrukciou šráfovaný červenou. Vnútorná výplň je teda náš spoločný verejný priestor :-)
PRE SENT s.r.o. platí iba za priestor pod konštrukciou šráfovaný červenou. Vnútorná výplň je teda náš spoločný verejný priestor :-) (zdroj: Zelená hliadka)

Všeobecno-záväzné nariadenie o zábere verejného priestranstva však obsahuje dve finančné sadzby a to 1,66 eur na m2/deň v prípade reklamy určenej na podnikanie, alebo rovné euro na m2/deň, ak ide o propagáciu kultúrno-spoločenských podujatí. To znamená, že ročný príjem nášho mestského rozpočtu zo 428 reklamných zariadení dosahoval úroveň 19388,8 eur respektíve 11680 eur ročne. Podľa našich prepočtov vychádzajúcich z cenníka spoločnosti PRE SENT, ročné náklady na daň za záber verejného priestoru sa majiteľovi trojnožiek môžu vrátiť už za 1-3 týždne podnikania, ak má na svojich plochách umiestnené reklamné plagáty.

Mapa reklamných zariadení.
Mapa reklamných zariadení. (zdroj: Present.sk)

Popularizácia kauzy

Naše poznatky, získané v prípade, boli dostatočne závažné na to, aby sme sa pokúsili informácie dostať medzi verejnosť. Nejde totiž o akýsi ojedinelý prípad, ale, úprimne sa obávam, o bežnú prax, kedy reklamné spoločnosti stále rozširujú počet reklamných zariadení. V súčasnosti nastavený systém zdaňovania reklamy nedokáže nastaviť sadzby brániace presycovaniu mesta reklamou.

Ako si na seba dokáže zarobiť 26 reklamných zariadení na 500 metroch ulice?
Ako si na seba dokáže zarobiť 26 reklamných zariadení na 500 metroch ulice? (zdroj: Zelená hliadka)

Rozhodli sme sa pre dva komunikačné nástroje. Jeden určený pre tých, ktorí sa kauzou či problematikou vonkajšej reklamy hlbšie zaoberajú –analýza umiestňovania. Druhý cielený na čitateľov blogov a občiansky aktívnych obyvateľov – séria blogov. Rovnako sme chceli upozorniť médiá a kompetentných na túto kauzu. Žiadali sme odstránenie reklamných zariadení, ktoré porušovali povolenie a racionálne nastavenie zmluvných vzťahov medzi Magistrátom a predmetnou reklamnou spoločnosťou.

Odozva na naše blogy bola veľmi intenzívna v prípade verejnosti a pomerne chladná v prípade médií. Prisudzovali sme to nešťastnému načasovaniu tesne pred voľbami – október 2014. Táto kauza tiež postavila mnohé média do nezávideniahodnej situácie, kedy mali písať o inzerentovi reklamy pričom aj ony samotné inzerujú reklamu. Prielomom však bola videoreportáž v časopise .týždeň.

Zatĺkanie na Magistráte a právne spory

Politické vedenie sme zaskočili touto kauzou počas predvolebného boja. Boli sme však presvedčení, že komunálni politici nemajú právo na akýsi generálny pardon počas predvolebného obdobia. Očakávali sme v tejto atmosfére konkrétne kroky. Chladná reakcia magistrátu nás však úprimne zaskočila. Namiesto ráznej reakcie došlo k zdvihnutiu virtuálneho varovného prsta. Spoločnosť mala dať zariadenia do súladu s podmienkami.

Povolenie napríklad vyslovene zakazovalo umiestňovanie trojnožiek okolo stromov. Tie sa okolo nich nachádzali ešte v októbri 2014 v jedenástich prípadoch. Na to reagoval magistrát argumentom, že spoločnosť nestihla dať zariadenia do súladu s novými podmienkami vydaným ešte v júni. My však máme fotografiu úplne nových trojnožiek umiestňovaných okolo stromov v auguste 2014, niekoľko mesiacov po schválení nových podmienok.

Zariadenia, ktoré vešali okolo stromov v septembri 2014.
Zariadenia, ktoré vešali okolo stromov v septembri 2014. (zdroj: Zelená hliadka)

Celkovo sme narátali 28 zmien v rozmiestnení trojnožiek. Tie putovali vo väčšine prípadov zo stĺpu na vedľajší stĺp alebo putovali dva-krát. To sa stalo napríklad v prípade trojnožky, ktorú odsunuli z Račianskej a ocitla sa na Kukučínovej ulici. Na tú nemala spoločnosť povolenie. Po našom upozornení na tento nesúlad bola trojnožka odsunutá späť na Račiansku.

Putovanie trojnožiek okolo Zváračského ústavu. Najskôr na nepovolenú Kukučínovu a potom späť.
Putovanie trojnožiek okolo Zváračského ústavu. Najskôr na nepovolenú Kukučínovu a potom späť. (zdroj: Zelená hliadka)

Komunálne voľby 2014 znamenali zmenu vo vedení Magistrátu a nový primátor Nesrovnal sa rozhodol v apríli 2015 zrušiť povolenie danej spoločnosti. Výsledkom bol rok sa vlečúci spor na bratislavaskom okresnom úrade. Na ten sa obrátila reklamná spoločnosť nakoľko nesúhlasila s dôvodmi zrušenia povolenia. Medzitým sa do rovnakého sporu pustila aj Mestská časť Staré Mesto. Tej sa podarilo docieliť odstránenie celkovo 21 reklamných trojnožiek a štvornožiek z Hviezdoslavovho námestia. Trojnožky tu nájom 3,2 eur ročne za každú reklamnú tabulu.

Hviezdoslavovo námestie bez trojnožiek - január 2016
Hviezdoslavovo námestie bez trojnožiek - január 2016 (zdroj: Zelená hliadka)

Záver

Po štvrtku, kedy primátor Nesrovnal oznámil konečné odstránenie všetkých 428 reklamných trojnožiek sa kauza zdá byť na konci. Trvalo 2 roky a 2 týždne kým sme sa dostali od poukázania na problém k jeho vyriešeniu. Napriek veľmi dlhej dobe je toto veľmi silný signál smerom k obyvateľkám i obyvateľom, ktorým nie je naše mesto ľahostajné. Nasadenie, poctivá investigatíva i trpezlivosť sa nakoniec vyplatia.

Verím, že vás tento príbeh inšpiruje pri rozšírení občianskej investigatívy smerovanej nielen k formám reklamy. aká nás ešte dlhá cesta k mestu s férovo nastavenými vzťahmi medzi samosprávou a reklamnými spoločnosťami. Za Zelenú hliadku môžem povedať, že téme vonkajšej reklamy sa budeme venovať aj naďalej a riešiť ďalšie problematické zariadenia v uliciach.

Reklamné spoločnosti pôsobiace v Bratislave sa tak s úsmevom na tvári prizerajú tomuto sporu, kde na jednej strane stojí nespolupracujúci súkromný subjekt a na druhej strane akoby bezzubý Magistrát. Významným faktorom sú aj naše zákony, ktoré neumožňujú samosprávam jednoznačne regulovať vonkajšiu reklamu na svojom území. Tomu všetkému sa prizeráme my občania a rozčuľujeme sa podľa miery vlastného zainteresovania.

Kompletný prehľad kauzy

Matúš Čupka

Zelená hliadka

www.facebook.com/zelenahliadka

www.zelenahliadka.sk

Skryť Zatvoriť reklamu