2. časť - Zákulisie vizuálneho smogu v Bratislave - PRESENT vs. bratislavské ulice

Písmo: A- | A+

Častým problémom vonkajších reklám je ich vysoká koncentrácia a necitlivé alebo dokonca nezákonné umiestňovanie. Reklamné zariadenie na konkrétnom mieste napríklad bilboard, citylight, dvojnožka, trojnožka, štvornožka, ceduľka či nálepka, je odtlačkom podnikateľského zámeru v našom meste. Miesto je obsadené a agresívne formy reklamy môžu postupne vytesniť ďalšie aktivity. Reklama sa môže umiestňovať s citom, alebo, ako v prípade zariadení spoločnosti PRE SENT, s cieľom „kričať“ a upútať pozornosť najmä vodičov a zároveň okupovať chodníky. Aká je teda realita v teréne?

Počas mapovania reklamných zariadení PRE SENT sme narazili na umiestnenia, pri ktorých nám zostával rozum stáť, odhalili sme koncentrácie reklamných zariadení mimo rámca rozumnej miery a zažili sme aj úsmevné momenty, ktoré nám pripravili reklamné zariadenia umiestnené na naozaj zvláštnych miestach. Tu je výber toho najlepšieho. 

Vitajte v Bratislave alebo uvítací výbor deviatich PRE SENT zariadení na Rybnom námestí

9 zariadení vítajúcich turistov
9 zariadení vítajúcich turistov (zdroj: Zelená hliadka)

Umiestnenie zariadenia okolo ceduľky „Chráňte zeleň“ v zeleni na Nobelovom námestí

Chráň zeleň.
Chráň zeleň. (zdroj: Zelená hliadka)

Politická reklama dvoch kandidátov na jednom zariadení okolo stromu (v rozpore s povolením) na Námestí SNP

"Zariadenie nesmie byť umiestnené okolo stromov." Povolenie Magistrátu

Kandidáti okolo stromov.
Kandidáti okolo stromov. (zdroj: Zelená hliadka)

Reklamné zariadenie okolo semafórov po oboch stranách priechodu na Jesenského

"Zariadenie nesmie byť umiestnené na dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcií." Povolenie Magistrátu.

Semafór pre vozidlá, semafór pre chodcov a výzdoba
Semafór pre vozidlá, semafór pre chodcov a výzdoba (zdroj: Zelená hliadka)

Navigácia k pamätihodnostiam, hore bdiaci hypercube, dokrčená cyklonavigácia a stĺp obstavaný PRE SENT-om

Kam v centre mesta.
Kam v centre mesta. (zdroj: Zelená hliadka)

Priechod v objatí zariadení na Miletičovej

"Zariadenie je zakázané umiestniť na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča." Povolenie Magistrátu

Dve reklamné veže.
Dve reklamné veže. (zdroj: Zelená hliadka)

Zariadenia umiestnené pred priechodom pre chodcov na Námestí Ľ. Štúra

"Zariadenie  nesmie brániť v rozhľade na priechodoch pre chodcov a v miestach vjazdov a výjazdov na komunikácie" Povolenie Magistrátu

Chodci sa strácajú za reklamou.
Chodci sa strácajú za reklamou. (zdroj: Zelená hliadka)

Upevnenie zariadenia pomocou oceľového klinu a plastové viazacie pásky na Rybnom námestí

Klinok a eskapáska je riešením ako z obrázka.
Klinok a eskapáska je riešením ako z obrázka. (zdroj: Zelená hliadka)

Príklad reklamy na trojnožičkových zariadeniach

"Informačné plochy PRESENT sú verejnosti známe, pravidelnými obmenami plagátov upozorňujú na kultúrne dianie v Bratislave, ale aj v iných mestách." Present.sk

Chvíľu trvá zistiť, že na čo je to vlastne reklama.
Chvíľu trvá zistiť, že na čo je to vlastne reklama. (zdroj: Zelená hliadka)

Pochybné umiestnenie zariadenia za plotom na Trnavskom mýte

Určené vodičom okoloidúcich automobilov
Určené vodičom okoloidúcich automobilov (zdroj: Zelená hliadka)

Koľko reklamy je už priveľa pre Bajkalskú ulicu? (trojnožka od firmy EWE, dva PRE SENT-y, hypercube, megaboard a dva bilboardy)

Koncentrácia reklamy.
Koncentrácia reklamy. (zdroj: Zelená hliadka)

Zariadenie, ktoré musíte obísť, ak idete po priechode pre chodcov na Americkom námestí

Na Americkom námestí.
Na Americkom námestí. (zdroj: Zelená hliadka)

Zanedbaná údržba stĺpu za reklamným zariadením 

Stĺp vymaľovaný kde maliar dočiahol.
Stĺp vymaľovaný kde maliar dočiahol. (zdroj: Zelená hliadka)

Umiestnenie v zeleni na Staromestskej ulici

V svahu, v zeleni a pod kvetinovou výzdobou.
V svahu, v zeleni a pod kvetinovou výzdobou. (zdroj: Zelená hliadka)

Automobil na vás zrazu vyskočí spoza zariadenia na Námestí Ľ. Štúra

"Zariadenie je zakázané umiestniť na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča." Povolenie Magistrátu.

Kto vidí koho skôr?
Kto vidí koho skôr? (zdroj: Zelená hliadka)

Cyklisti to majú v Bratislave ťažké a na jednej z mála cyklotrás ešte ťažšie – zľava PRE SENT, sprava kvetináč na Kamennom námestí

Na Kamennom námestí.
Na Kamennom námestí. (zdroj: Zelená hliadka)

Koľko presentov je priveľa pre Námestie SNP? (na fotke šesť kusov)

Kde sa nezmestí bilboard, tam sa zmestí trojnožka.
Kde sa nezmestí bilboard, tam sa zmestí trojnožka. (zdroj: Zelená hliadka)

Pokiaľ neidete sám, tak máte dve možnosti ako zariadenie obísť – buď cez trávu sprava alebo po ceste zľava (Riazanská).

Uzučký chodník pre stovky cestujúcich a miestnych obyvateľov.
Uzučký chodník pre stovky cestujúcich a miestnych obyvateľov. (zdroj: Zelená hliadka)

Keď sa reklama približuje chodcom aj pri vychodených chodníčkoch cez trávniky na Bosákovej

V zeleni okolo pouličného osvetlenia.
V zeleni okolo pouličného osvetlenia. (zdroj: Zelená hliadka)

PRE SENT platí iba za plochu zabratú konštrukciou. To, čo je v strede, je náš spoločný verejný priestor. Ráčte kedykoľvek vstúpiť na Americké námestie.

Jedno zariadenie oficiálne platí za zabratie 0,07m2 priestoru.
Jedno zariadenie oficiálne platí za zabratie 0,07m2 priestoru. (zdroj: Zelená hliadka)

Cestujúci v MHD versus reklamné zariadenie na zastávke MHD na Americkom námestí.

Zastávka MHD.
Zastávka MHD. (zdroj: Zelená hliadka)

Ak by ste hľadali v obrázkovom slovníku pojem „kričiaca reklama“, tak nájdete tento obrázok z Bajkalskej

"Zariadenia musia byť umiestnené tak, aby nerozptyľovali a neupútavali pozornosť účastníkov cestnej premávky" Povolenie Magistrátu.

Kričiaca komerčná reklama.
Kričiaca komerčná reklama. (zdroj: Zelená hliadka)

Vkusná kvetinová výzdoba podopretá zospodu reklamným zariadením na Hviezdoslavovom námestí

Kvetinová výzdoba vs. reklamná výzdoba
Kvetinová výzdoba vs. reklamná výzdoba (zdroj: Zelená hliadka)

Opora pre stromy, ktorá si na seba zarobí na Rybnom námestí

Rybné námestie
Rybné námestie (zdroj: Zelená hliadka)

Napriek tomu, že spoločnosť PRE SENT tvrdí, že svojimi zariadeniami bojuje proti nelegálnej reklame, tak tú napríklad na Mýtnej priťahuje.

"V roku 1998 sme sa rozhodli zakročiť proti tzv. čiernym výlepom plagátov, ktoré špatia našu Bratislavu." Present.sk

Meditácia a kultúra.
Meditácia a kultúra. (zdroj: Zelená hliadka)

Bonus na záver: Zariadenie, ktoré porušuje povolenie Magistrátu hneď 5x, pretože je umiestnené menej ako 0,5 metra od vozovky, umiestnené v križovatke, umiestnené priamo na priechode pre chodcov, bráni v rozhľade na priechod pre chodcov a upútava 
pozornosť vodičov.

Náš rekordman.
Náš rekordman. (zdroj: Zelená hliadka)

Našťastie do tohto výpočtu kuriozít už nemusíme zaradiť dva príklady, ktoré boli odstránené. Prvým boli reklamné zariadenia umiestnené okolo stromov pred Domom kultúry Zrkadlový háj, odstránené v minulosti na náš podnet.

Dnes, po 1,5 roku, vieme, že tieto zariadenia by nemali pre nás známe povolenie.
Dnes, po 1,5 roku, vieme, že tieto zariadenia by nemali pre nás známe povolenie. (zdroj: Zelená hliadka)

Druhý prípad sa týkal zariadenia, ktoré bolo umiestnené pred priechodom pre chodcov na Vajanského nábreží. Vďaka oznámeniu Krajského dopravného inšpektorátu bolo jeho rozhodnutím toto zariadenie odstránené. Muselo sa tak však stať až na výzvu inšpektorátu. Následne sme upozornili na ďalšie podobné zariadenia, ale tieto podnety už zostali bez odpovede.

"Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave (...) vykonal miestne zisťovanie a dospel k záveru, že (...) reklamné zariadenia sú na danom mieste umiestnené v rozpore s §2 ods. 1, písm. j) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke." Oznámenie KDI

Bolo odstránené na základe oznámenia krajských policajtov.
Bolo odstránené na základe oznámenia krajských policajtov. (zdroj: Zelená hliadka)

Z pohľadu verejného priestoru majú zariadenia PRE SENT ešte jednu nezanedbateľnú chybu a to vo vzťahu k nevidiacim alebo slabozrakým osobnám. Zákon č.532/2002 totiž v prílohe 1.4 Chodník hovorí, že: „Každá prekážka trvalého aj dočasného charakteru, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii, sa musí vyznačiť tak, aby bola hmatovo vnímateľná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu“. Všetok uličný mobiliár, vrátane reklamných zariadení by mal byť pevne vyznačený do výšky 100 mm obrubou a vo výške 1100 mm pevným, hmatným a v porovnaní s okolím kontrastným označením. Toto však zariadenia nespĺňajú.

Nevidiaci idúci po pravom okraji chodníka zariadenie nezaregistruje.
Nevidiaci idúci po pravom okraji chodníka zariadenie nezaregistruje. (zdroj: Zelená hliadka)

Na základe tejto fotogalérie si každý Bratislavčan môže spraviť svoj vlastný názor na prínos tohto druhu reklamy pre plynulosť a bezpečnosť dopravnej premávky, pre kvalitu verejných priestorov či pre život v Bratislave. Žiadame preto kompetentných na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto, aby v prípade týchto reklamných zariadení zastupovali verejný záujem a v duchu predvolebných hesiel o obmedzovaní vizuálneho smogu konali. 

V piatok 10.10. sa budeme v ďalšom článku venovať finančným tokom okolo spoločnosti PRE SENT s.r.o.

Za odbornú pomoc a spoluprácu pri vzniku tejto analýzy ďakujeme neziskovej organizácii Slovenské centrum právnej asistencie ( www.bezplatnaasistencia.sk; info@bezplatnaasistencia.sk)

Matúš Čupka
Zelená hliadka
www.zelenahliadka.sk
www.facebook.com/zelenahliadka

Skryť Zatvoriť reklamu