9. časť - Zákulisie vizuálneho smogu v Bratislave (kauza PRE SENT) - rok po

Písmo: A- | A+

Dnes je presne rok odo dňa, kedy sme zverejnili náš prvý článok o kauze PRE SENT. Za tých 365 dní sa toho mnoho stalo. Výsledok je však taký, že trojnožky i štvornožky naďalej stoja okolo 428 stĺpov či dopravných značiek. Prečo?

Dôvodom pre vznik samotnej kauzy PRE SENT bol môj osobný zážitok, kedy som na priechode pre chodcov na Vajnorskej takmer prišiel o hlavu. Tesne pred týmto priechodom sa totiž nachádzala reklamná trojnožka, ktorá mi bránila vo výhľade na rýchlo sa blížiace nákladné auto. To minulo moju hlavu asi o 0,5 metra a vtedy som si uvedomil, že pri problematike vizuálneho smogu nediskutujeme iba o estetike či kvantite, ale aj o bezpečnosti chodcov (najmä detí) na priechodoch, kde by mali byť najviac chránení.

Ako náš výskum v teréne ukázal, tak reklamné trojnožky v blízkosti priechodov či výjazdov na cestu nie sú nič výnimočné. Našli sme zariadenia, ktoré stáli pred priechodmi, našli sme ďalšie, ktoré boli okolo stromov (v rozpore s povolením), ďalšie, ktoré boli priamo pod dopravnými značkami či pod semafórmi, bránili vo výhľade do križovatky a odvádzali pozornosť vodičov. Podľa povolenia Magistrátu presne takto nemali byť zariadenia umiestňované.

Prostredníctvom série článkov na tomto blogu sme informovali o tejto kauze verejnosť, samosprávy i médiá. Výsledkom bolo, že po čiastočnej ignorácií bolo niekoľko zariadení presunutých metódou “o stĺp vedľa” a pre Magistrát bol problém vyriešený. Nasledovalo ticho až do volieb.

Ako putovali trojnožky okolo Zváračského ústavu.
Ako putovali trojnožky okolo Zváračského ústavu. (zdroj: Zelená hliadka)

Po nich sa zmenili pomery v staromestskej samospráve a trojnožkám už nebolo predĺženie povolenie na umiestnenie zariadení na staromestských uliciach. Koncom apríla došlo dokonca k zrušeniu dovtedy platného povolenia zo strany Magistrátu a od vtedy sús povolením už len “100korunové” trojnožky na Hviezdoslavovom námestí, kde budú za úhradu 100 korún na rok za tabuľu minimálne do konca roku 2015.

Pokrytie najkrajšieho bratislavského námestia 100 korunovými trojnožkami
Pokrytie najkrajšieho bratislavského námestia 100 korunovými trojnožkami (zdroj: Present.sk)

Spoločnosť PRE SENT sa v celej tejto kauze zachovala tak, že komunikáciu s nami realizovala iba prostredníctvom médií. Z mediálnych výstupov sme si skladali pohľad na celú kauzu zo strany tejto spoločnosti. Najviac nám povedal článok v denníku PRAVDA, ktorý vyšiel 10 mesiacov po otvorení kauzy. Reakcie konateľa Šrúteka v sebe obsahovali kombináciu krivdy keďže nesúhlasia s nepredĺžením či zrušením povolení, nezáujem o pochopenie rozhodnutia samospráv a angažovanej verejnosti: “ (Magistrát) oprel svoje rozhodnutie o ničím nepodložené a pre danú vec absolútne irelevantné doklady a skutočnosti" a alibizmu: "na území mesta sú spoločnosti, ktorú sú orientované komerčne a majú už roky plochy umiestnené bez akéhokoľvek povolenia."

Chráň zeleň umiestňovaním reklamy do zelene
Chráň zeleň umiestňovaním reklamy do zelene (zdroj: Zelená hliadka)

Keďže sa spoločnosť PRE SENT rozhodla odvolať voči rozhodutiu zrušiť povolenie zo strany Magistrátu a nepredĺženiu povolenia zo strany MČ Staré Mesto, tak celý prípad skončil na okresnom úrade, ktorý musí rozhodnúť či je samospráva:

  • samostatným orgánom verejnej správy s originálnou kompetenciou: "(obec) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb" odsek 3, písmeno D §4 zákona o obecnom zriadení.

alebo

  • podpisovač papierov, ktorý musí vyhovieť každému záujemcovi o umiestnenie reklamného či iného zariadenia pokiaľ ten prinesie súhlasné stanovisko s umiestnením zariadení od Krajského dopravného inšpektorátu (ktorý nám potvrdil, že niektoré trojnožky či štvornožky nie sú umiestňované v poriadku)​

Do dnešného dňa okresný úrad nerozhodol a trojnožky sú na svojom mieste naďalej.

Od začiatku konania na okresnom úrade sa trojnožky viac-krát pripomenuli verejnosti. Spomeniem umiestnenie jednej z trojnožiek na neskolaudovaný a nedokončený chodník na Štúrovej, umiestnenie úplne nového zariadenia priamo na dunajskú promenádu, fotografie tronožiek spred Hlavnej stanice, ktoré museli robotníci opatrne obrekonštruovať či nedávne zapojenie sa spoločnosti PRE SENT do antiprimátorskej kampane.

Pre sent zapojený v antiprimátorskej kampani
Pre sent zapojený v antiprimátorskej kampani (zdroj: Mesto bez reklamy)

V dnešných dňoch sa kauza PRE SENT blíži do svojho finále. Toto prvé výročie je totiž príležitosťou či už pre okresný úrad, alebo pre samosprávy, aby definitívne uzavreli túto kauzu či už ponechaním trojnožiek na svojom mieste a vrhnutím celej témy opäť na začiatok, alebo potvrdením samostatného rozhodnutia samospráv a zbavením našich ulíc celkovo 428 reklamných zariadení umiestnených najmä v center mesta, kde úspešne nahradzajú bilbordy.

Trojnožky a štvornožky v okolí Námestia SNP.
Trojnožky a štvornožky v okolí Námestia SNP. (zdroj: Present.sk)

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí na kauze či už priamo či nepriamo pracovali, alebo sa o ňu zaujímali. Rovnako ďakujeme i vám, ktorí tieto riadky čítate, lebo vaša ochota venovať čas zdieľaniu informácií či záujem o problematiku vizuálneho smogu v Bratislave výrazne pomohla, aby sa trojnožkami samosprávy nielen zaoberali, ale aj konali. Ďakujeme primátorovi Nesrovnalovi, že mal odhodlanie zrušiť tak rozsiahle povolenie, aké dostala spoločnosť PRE SENT od Magistrátu i starostovi Števčíkovi, ktorý povolenie trojnožkám nepredĺžil.

Zároveň vyzývame okresný úrad, aby konal a rozlúskol túto vleklú kauzu.

Riešenie problematiky zahlcovania Bratislavy vonkajšou reklamou je totiž iba vo svojich plienkach a my už dávnajšie pracujeme na ďalších dvoch formách vizuálneho smogu. O tých však až po definitívnom uzavretí “Kauzy PRE SENT”.

Matúš Čupka

Zelená hliadka

www.facebook.com/zelenahliadka

www.zelenahliadka.sk

 

Skryť Zatvoriť reklamu