Ako na odpadkové koše?

Písmo: A- | A+

V Zelenej hliadke sme sa rozhodli, že naše skúsenosti s dobrovoľným odpadovým hospodárstvom využijeme na vytvorenie koncepcie umiestňovania odpadkových košov. Jej cieľom je postaviť naše pouličné odpadové hospodárstvo na nohy.

Odkaz na dokument: Zelené listy vol. 1: odpadkové koše

Mix odpadkových košov v Bratislave.
Mix odpadkových košov v Bratislave. (zdroj: Zelená hliadka)

Naše skúsenosti

Problematike čistoty v bratislavských uliciach sa venujeme od úplného začiatku Zelenej hliadky. Začali sme drobnými pouličnými smeťozbermi, prostredníctvom ktorých sme sa naučili identifikovať problematické miesta so zvýšenou koncentráciou odpadkov. Často sa opakujúcim dôvodom množstva smetí v uliciach je nedostatok odpadkových košov.

Odpad v zeleni. Podľa nahlasovateľky podnetu je dôvodom nedostatok odpadkových košov.
Odpad v zeleni. Podľa nahlasovateľky podnetu je dôvodom nedostatok odpadkových košov. (zdroj: Zelená hliadka)

Pozorovanie nestačilo, a tak sme sa rozhodli vyvolať zmenu v teréne. Výsledkom bolo naše vlastné odpadové hospodárstvo. Počas posledných štyroch rokov sme naše koše postupne umiestnili na 83 rôznych miestach. Dialo sa tak vždy na základe požiadavky miestnej obyvateľky či obyvateľa, ktorí sa stali adoptívnymi rodičmi týchto košov. Dnes máme umiestnených 52 vlastných odpadkových košov v teréne. Osemnásť z nich už bolo nahradených košmi samospráv – na základe priameho apelu Zelenej hliadky na samosprávu alebo ich samospráva nahradila sama od seba. Trinásť košov sme museli zrušiť z dôvodu zneužívania košov na odhadzovanie odpadu z domácnosti, nedostatku času u “adoptívneho rodiča”, či kvôli opakujúcemu sa vandalizmu.

Mapa našich odpadkových košov, bloky sú koše, domčeky sú tie nahradené, červené nami odstránené a nenahradené.
Mapa našich odpadkových košov, bloky sú koše, domčeky sú tie nahradené, červené nami odstránené a nenahradené. (zdroj: Zelená hliadka)

Ďalším naším krokom pri riešení problematiky odpadov v uliciach Bratislavy bolo vytvorenie samostatného systému košov pre štvrť Zátišie. Celkovo sme v tejto jednej štvrti umiestnili 15 košov na základe našich doterajších skúseností. Ako inšpirácia nám slúžili i zásady umiestňovania odpadkových košov v zahraničí. Cieľom našej činnosti bolo vytvoriť pre túto rôznorodú štvrť ideálne odpadové hospodárstvo. Koše sme umiestňovali na zastávkach MHD, na významných križovatkách, či na miestach s častým pohybom chodcov. Osem z košov bolo nahradených košmi samospráv či Dopravného podniku mesta Bratislavy, ale o zvyšných sedem sa naďalej staráme.

Prečo sme koncepciu napísali?

Bratislava je mesto kontrastov. Miliónové eurofondové električky zastavujú na zdemolovaných zastávkach MHD, hrdzavejúce stĺpy verejného osvetlenia sa striedajú s novými naleštenými stĺpmi a žlto-červené – takmer muzeálne koše – sa striedajú s novými, modernejšími kusmi. Naše ulice sú akoby prierezom najrôznejších historických období. Vo verejnom diskurze však dominuje argument „nie sú peniaze” a starostovia s primátorom sa radšej venujú apelom na vládu, aby zvyšovali prostriedky určené Bratislave.

Starý vs. nový kôš na Račianskom mýte. Ako mohol ten starý takto upadnúť a prečo nebol radšej nahradený?
Starý vs. nový kôš na Račianskom mýte. Ako mohol ten starý takto upadnúť a prečo nebol radšej nahradený? (zdroj: Zelená hliadka)

Nepamätáme si starostu či primátora, ktorý by sa postavil pred kamery a občanom by oznámil svoj zámer spraviť poriadok v mestskom mobiliári, vrátane odpadkových košov. Neexistuje žiadna legislatívna prekážka a na významnú zmenu v sieti odpadkových košov nepotrebujeme závratné finančné čiastky. Na začiatok by stačilo zistiť, koľko odpadkových košov máme, ako sú využívané, premiestniť tie zle umiestnené, doplniť ich na miesta, kde chýbajú a obyvateľom dať k dispozícií mapu košov a kritériá,podľa ktorých sa odpadkové koše v meste umiestňujú.

Príklad tabuľky na vyhodnotenie požiadavky pre umiestnenie nového odpadkového koša.
Príklad tabuľky na vyhodnotenie požiadavky pre umiestnenie nového odpadkového koša. (zdroj: Sutherland Shire Council)

Podobný posun v uvažovaní by mohol znamenať významné zlepšenie skutočnej či pocitovej čistoty našich ulíc. Stačí sa riadiť niektorými jednoduchými pravidlami a nevnímať osádzanie odpadkových košov len ako nevyhnutné zlo.

Ukážka návodu ako umiestňovať odpadkové koše.
Ukážka návodu ako umiestňovať odpadkové koše. (zdroj: Zelená hliadka)

Náš príspevok do diskusie

Umiestňovanie odpadkových košov nie je v centre záujmu samospráv. Výsledkom je potom každodenná skúsenosť s preplnenými odpadkovými košmi a znečistenými ulicami. Ťažko povedať, či je za neporiadkom neochota, nezáujem, alebo naši komunálni politici nepovažujú tento problém za dostatočne vážny. Naša skúsenosť je však taká, že čistota a poriadok je pre obyvateľov Bratislavy jednou z najväčších priorít.

Výsledok dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi mestskej časti Nové Mesto
Výsledok dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi mestskej časti Nové Mesto (zdroj: Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja MČ Bratislava - Nové Mesto)

Náš dokument obsahuje základné zásady umiestňovania odpadkových košov, spôsoby, ako umiestňovať koše v rôznych situáciách. Zároveň otvára tému osádzania košov na separovaný zber odpadu. Myslíme si, že v roku 2016 je načase, aby Bratislava posunula svoje pouličné odpadové hospodárstvo od zberu zmiešaného odpadu smerom k ekologickejším spôsobom práce s odpadom.

Obálka nášho dokumentu
Obálka nášho dokumentu (zdroj: Zelená hliadka)

Záver

Ako Zelená hliadka sme boli doteraz vnímaní najmä ako zberači odpadkov, natierači zábradlí či opravári chodníkov. Naša práca nám však prináša cenné skúsenosti, ktoré chceme postupne pretaviť do série strategických dokumentov pod názvom„Zelené listy”. Venovať sa budeme možno navonok nudným, ale večným problémom s narábaním s odpadom, údržbou mestského mobiliáru, či debarierizáciou verejných priestranstiev.

Toto je náš prvý krok v snahe skvalitniť prácu, nielen bratislavských, samospráv.

Matúš Čupka

Zelená hliadka

www.facebook.com/zelenahliadka

www.zelenahliadka.sk

 

Skryť Zatvoriť reklamu