Ako sme čistili Petržalku

Písmo: A- | A+

V roku 2016 pokračovali naše pouličné smeťozbery už svojou piatou edíciou a vrhli sme sa na najväčšie sústo - Petržalku.Ako dopadla Petržalka z pohľadu čistoty?

Predchádzajúce čistenia:

Čistenia v jednotlivých štvrtiach

Už piata edícia našich pouličných smeťozberov nás zaviedla do Ovsišťa, kde sme začali naozaj vo veľkom štýle. Tejto prvej akcie v Petržalke sa zúčastnilo 20 dobrovoľníkov, ktorí nazbierali 13 vriec odpadkov. Ovsište sme potom dokončili na ďalšej akcií a 11 dobrovoľníkov pridalo ďalších 8 vriec odpadkov. Suverénne najviac odpadkov sme nazbierali v okolí Mamateyovej ulice.

Ovsište: 21 vriec odpadu

Po prvom petržalskom smeťozbere.
Po prvom petržalskom smeťozbere. (zdroj: Zelená hliadka)

Následne sme sa presunuli do štvrte Starý háj, ktorej sme venovali jednu plnohodnotnú akciu. Tej sa zúčastnilo 11 dobrovoľníkov, ktorí naplnili celkovo 9 vriec odpadkov. Tradičným zdrojom neporiadku tu boli brehy Chorvátskeho ramena spolu so zelenými plochami v okolí Furdekovej. Starý háj sme potom ešte dočisťovali v rámci iných akcií.

Starý háj: 11 vriec odpadu

Zo zberu v lokalite Starý Háj.
Zo zberu v lokalite Starý Háj. (zdroj: Zelená hliadka)

Ďalšou štvrťou bol Zrkadlový háj. Ten sa ukázal byť naozaj tvrdým orieškom. Potrebovali sme tu spraviť nakoniec až tri smeťozberačské akcie, ktorých sa dokopy zúčastnilo 30 dobrovoľníkov. V lokalite sme z časových dôvodov ignorovali rozľahlejšie zelené plochy v okolí Starohájskej. Vo vnútroblokoch sme však nakoniec likvidovali aj menšie čierne skládky. Tomu aj zodpovedá záverečná bilancia.

Zrkadlový háj: 29 vriec odpadu

Čo sme nazbierali v štvrti Zrkadlový háj.
Čo sme nazbierali v štvrti Zrkadlový háj. (zdroj: Zelená hliadka)

Následne sme sa presunuli na opačnú stranu Chorvátskeho ramena a prvou čistenou štvrťou boli Dvory. Tejto štvrti sme sa tiež venovali v rámci troch dobrovoľníckych smeťozberov. Účasť na akciách bola dobrá, do miestnych čistení sa zapojilo celkovo 28 dobrovoľníkov. Znečistené priestory sme našli najmä v okolí Jantárovej cesty alebo Farského.

Dvory: 32 vriec odpadkov

Po zbere v štvrti Dvory.
Po zbere v štvrti Dvory. (zdroj: Zelená hliadka)

Nasledujúce dva zbery sa venovali dvom navzájom vzdialeným lokalitám. Prvou bola Stará Petržalka v okolí Vilovej ulice. Najmä v okolí panelákov na Vilovej ulici sme našli množstvo odpadu. Neporiadok okolo rodinných domov bolo iba mierne. Druhou oblasťou boli Kopčany, ku ktorým sme postupovali pozdĺž Kopčianskej ulice. Množstvo odpadu popri Kopčianskej a v okolí robotníckej ubytovne priamo na sídlisku zaskočilo aj ostrieľaných smeťozberačov.

Stará Petržalka: 12 vriec odpadkov

Kopčany: 17 vriec odpadkov

Po prechádzke po Kopčianskej ulici.
Po prechádzke po Kopčianskej ulici. (zdroj: Zelená hliadka)

Poslednou štvrťou, na ktorú sme sa zamerali, boli Lúky. Tu sme opäť potrebovali tri akcie, ktorých sa zúčastnilo 38 dobrovoľníkov. Záver petržalských smeťozberov bol silný ako z pohľadu účastníkov, tak aj počtom nazbieraných vriec odpadu. Na Lúkach prekvapil neporiadok na zelených plochách v okolí Jantárovej cesty.

Lúky: 43 vriec odpadkov

Zber na Lúkach.
Zber na Lúkach. (zdroj: Zelená hliadka)

Záverečné dve akcie sme zamerali na dva Draždiaky. Najskôr sme sa pozreli na okolie Veľkého Draždiaku. Zber sme spojili s dočistením posledných ulíc na Lúkach. Negatívne hodnotíme čistotu na východnom brehu Veľkého Draždiaku, kde nie je výnimočné nájsť miesta slúžiace na vykonávanie veľkej potreby. Na Lúkach sme sa narobili v okolí Bzovíckej. Čistenie okolo Malého Draždiaku začalo v okolí Topoľčianskej, kde sme našli množstvo odpadkov. Okolie samotného jazera však bolo v dobrom stave.

Veľký Draždiak: 11 vriec odpadkov

Malý Draždiak: 7 vriec odpadkov

Záverečná pri Malom Draždiaku.
Záverečná pri Malom Draždiaku. (zdroj: Zelená hliadka)

Záverečná bilancia

Petržalské smeťozbery boli pre tento druh našich aktivít zatiaľ najväčšou výzvou. Po dočistení Rače, Ružinova, Nového Mesta a Starého Mesta však môžeme začať postupne porovnávať úroveň čistoty v týchto štvrtiach prípadne ochotu obyvateľov zapájať sa do týchto aktivít.

Počet nazbieraných vriec:

  • Ružinov: 231 vriec odpadkov

  • Petržalka: 183 vriec odpadkov

  • Staré mesto: 81 vriec odpadkov

  • Nové mesto: 72 vriec odpadkov

  • Rača: 67 vriec odpadkov

Petržalka sa tak zaradila na pomyselné druhé miesto v rebríčku najšpinavších mestských častí. Negatívne hodnotíme najmä nedostatok odpadkových košov, ktorých je na niektorých sídliskách naozaj ako šafránu. Často sa stáva, že idete aj 10-15 minút po chodníku a nenarazíte na žiaden kôš. Situácia s košmi na psie exkrementy je ešte horšia.

Je možné, že sa v minulosti samosprávy spoliehali napríklad na kontajnerové stojiská ako doplnok odpadkových košov. Tie sú však v Petržalke vo väčšine prípadov uzamknuté.

Ďalším dôležitým nedostatkom je slabá údržba zelene, kde vysoká tráva či prerastené kríky doslova lákajú okoloidúcich, aby niečo do nich vhodili a to napriek tomu nebolo vidieť.

Akoby samostatnou kapitolou je potom údržba v okolí ciest, ktoré sú v správe Magistrátu. Tie patria medzi tie najvyťaženejšie a zároveň najšpinavšie. Existujú preto miesta, kde pri zbere odpadkov narazíte na akúsi pomyselnú čiaru, po ktorú zbiera odpadky napríklad miestny podnik verejnoprospešných služieb. Všeobecne je pocitová čistota v okolí magistrátnych ulíc horšia ako v prípade ulíc v správe mestskej časti Petržalka.

Čistota v Petržalke má značné rezervy a veríme, že Magistrát i mestská časť v budúcnosti investujú viac prostriedkov i času do inštalácie ďalších odpadkových košov a do čistenia zelených plôch.

Už teraz vás však pozývame na ďalšiu edíciu pouličných smeťozberov, ktoré začnú po Veľkej noci. V roku 2017 sa zameriame na štvrtý obvod a tak nám môžete postupne pomôcť v Karlovej Vsi, Dúbravke a Devínskej Novej Vsi ;-)

Matúš Čupka

Zelená hliadka

www.facebook.com/zelenahliadka

Skryť Zatvoriť reklamu