Dobrovoľné odpadové hospodárstvo na Zátiší

Písmo: A- | A+

Zelená hliadka experimentuje s vlastnými odpadkovými košmi v uliciach Bratislavy už takmer dva roky. Teraz sa snažíme projekt s košmi posunúť o úroveň vyššie a realizujeme prvé dobrovoľné odpadové hospodárstvo v Bratislave.

Na Zátiší v Novom Meste sme umiestnili celkovo 15 odpadkových košov. Cieľom je testovať naše poznatky z prieskumu odpadkov na Riazanskej, aplikovať skúsenosti zo zahraničia v oblasti umiestňovania odpadkových košov a otestovať schopnosti novomestskej samosprávy aplikovať skúsenosti zdola, od nás, občanov.

V tomto roku sme sa ako Zelená hliadka rozhodli prispieť do diskusie o systéme odpadkových košov, ktorý máme v Bratislave. Po vyčistení vytipovaných oblastí v Rači (67 vriec odpadkov),Ružinove (231 vriec odpadkov), Novom Meste (72 vriec odpadkov) a Starom Meste (81 vriec odpadkov) sme presvedčení, že odpadkové koše sú v Bratislave umiestňované často nesprávne, je ich málo a zdá sa akoby typy košov boli vyberané spôsobom, aby sa do nich zmestilo čo najmenej odpadu.

Bežný vzhľad odpadkových košov v Bratislave
Bežný vzhľad odpadkových košov v Bratislave (zdroj: Igor Polakovič)

Vrhli sme sa preto na štúdium skúseností a zistili niekoľko jednoduchých zásad, ktoré platia pre umiestňovanie odpadkových košov. Mali by sa nachádzať na:

 • priechodoch s výrazným pohybom chodcov

Najúspešnejší a najviac vyťažený kôš na rohu Vajnorskej a Riazanskej
Najúspešnejší a najviac vyťažený kôš na rohu Vajnorskej a Riazanskej (zdroj: Zelená hliadka)
 • v oddychových a peších zónach, parkoch a na detských ihriskách

Kôš v parčíku Hattalová. Tráva je o poznanie čistejšia.
Kôš v parčíku Hattalová. Tráva je o poznanie čistejšia. (zdroj: Zelená hliadka)
 • významných peších ťahoch bez ohľadu na to, či sa jedná o lokality s rodinnými domami, alebo nie

Kôš na pešom ťahu Račianska - Pluhová. Vpredu improvizovaný priechod koľajnicami čo sme ako miestni vytvorili
Kôš na pešom ťahu Račianska - Pluhová. Vpredu improvizovaný priechod koľajnicami čo sme ako miestni vytvorili (zdroj: Zelená hliadka)
 • medzi dvoma významnými prestupnými bodmi

Viac ako dva roky slúžiaci kôš medzi autobusovou zastávkou Kukučínova a električkovou zastávkou Riazanská
Viac ako dva roky slúžiaci kôš medzi autobusovou zastávkou Kukučínova a električkovou zastávkou Riazanská (zdroj: Google StreetView)
 • automaticky na zastávkach MHD

Kapacitný kôš nielen na cestovné lístky na zastávke Hálkova.
Kapacitný kôš nielen na cestovné lístky na zastávke Hálkova. (zdroj: Zelená hliadka)
 • miestach s predajom občerstvenia

Kôš umiestnený pri potravinách na Riazanskej.
Kôš umiestnený pri potravinách na Riazanskej. (zdroj: Zelená hliadka)
 • pri vstupoch do škôl, škôlok, v blízkosti pôšt a iných dôležitých miest v meste

Kôš na Hálkovej vedľa budovy špeciálnej základnej školy.
Kôš na Hálkovej vedľa budovy špeciálnej základnej školy. (zdroj: Zelená hliadka)

V uliciach dnešnej Bratislavy sme však svedkami chýbajúcej predstavy o tom, ako majú byť koše umiestňované.

Kôš ďaleko od zastávky otočený do cesty na Záhradníckej a dva koše od seba vzdialené 10 metrov.
Kôš ďaleko od zastávky otočený do cesty na Záhradníckej a dva koše od seba vzdialené 10 metrov. (zdroj: Google StreetView)

Samostatnou témou je potom harmonogram vyprázdňovania košov, ktorý je neflexibilný. Situáciu s preplnenými odpadkovými košmi zažívame pravidelne po skončení väčších športových či kultúrnych podujatí. Pracovníci zodpovední za koše sa totiž riadia fixným harmonogramom bez ohľadu na to, či sa v okolí organizovalo väčšie či menšie spoločenské podujatie.

My sme sa preto rozhodli skúsiť v Bratislave jednoduché a funkčné princípy, ktoré poznáme z Viedne, New Yorku či ďalších miest. Dostatok košov, vo významných bodoch, na viditeľných a dostupných miestach. Jednoducho, aby ste videli odpadkový kôš hneď, ako dopijete obsah plastovej fľaše. Nie aby bolo testované zároveň vaše svedomie i trpezlivosť pri hľadaní najbližšieho odpadkového koša. Pravdepodobne ho nájdete na zastávke MHD, ten však nie je určený na komunálny odpad.

Výsledkom nášho experimentu je, že z 15-tich košov sú len dva, ktoré sa plnia za menej ako dva týždne. Celkovo náš systém zachytí 9.91 plastového vreca odpadu týždenne, čo reprezentuje približne 991-litrov odpadkov. Bez našich košov by časť z odpadkov skončila v zeleni, časť v tých pár košoch, ktoré má samospráva na Zátiší (celkovo 15 košov, z toho 8 je len na Riazanskej ulici) a zvyšok by si ľudia zaniesli k sebe domov či na zastávku MHD.

Niekde na Zátiší koše chýbajú a inde sú zas dva od seba 10 metrov vzdialené, tak ako na rohu Varšavskej a Kukučínovej.
Niekde na Zátiší koše chýbajú a inde sú zas dva od seba 10 metrov vzdialené, tak ako na rohu Varšavskej a Kukučínovej. (zdroj: Google StreetView)

Vzhľadom na našu skúsenosť s presadzovaním pozitívnych zmien v rámci bratislavských samospráv, sme sa rozhodli umiestniť koše bez konzultovania s úradníkmi miestneho úradu. Chceli sme systém otestovať, modifikovať a následne komunikovať prostredníctvom faktov a pevných čísiel. To sa ukázalo byť správnym krokom, nakoľko nám to uľahčilo argumentáciu v prospech nahradenia všetkých 15-tich košov odpadkovými košmi novomestskej samosprávy.

Naše koše na Zátiší reprezentované červenými bodkami
Naše koše na Zátiší reprezentované červenými bodkami (zdroj: Google Maps)

Dnes pravidelne komunikujeme s novomestským úradom a novomestským EkoPodnikom, aby bolo naše experimentálne odpadové hospodárstvo zahrnuté do systému košov novomestskej samosprávy a mohli sme naše koše presunúť do ďalšej štvrte a hľadať optimálny systém rozmiestnenia košov pod oknami ďalších stoviek Novomešťanov.

Chceli by sme sa touto cestou poďakovať miestnym obyvateľom za trpezlivosť, toleranciu a pomoc pri administrovaní nášho odpadového hospodárstva. Vyzbieraný odpad sme totiž schopní zlikvidovať len v sídliskových kontajneroch a za tolerovanie likvidácie odpadu z našich blízkych odpadkových košov im patrí naše veľké ĎAKUJEME. Komunikujeme so samosprávou, aby boli čo najskôr naše koše nahradené a situácia sa znormalizovala. Dobrovoľne sme pre novomestskú samosprávu:

 • zadefinovali vhodné miesta pre umiestnenie odpadkových košov

 • vyrobili a umiestnili 15 odpadkových košov na vytipované miesta

 • otestovali vhodnosť týchto miest a prípadne ich upravili

 • oslovili sme samosprávu a odovzdali jej naše know-how s prosbou o nahradenie naších košov

 • zaslali sme lokalizáciu našich košov a vypracovali alternatívne možnosti nahradenia každého jedného nášho koša pre prípad, že nie je možné náš kôš nahradiť na rovnakom mieste.

Umiestnenie nášho koša s plnohodnotnými alternatívami
Umiestnenie nášho koša s plnohodnotnými alternatívami (zdroj: Zelená hliadka)

V súčasnosti sa ako dobrovoľníci Zelenej hliadky, spolu s adoptívnymi rodičmi ďalších košov, staráme o 48 odpadkových košov, ktoré týždenne nazbierajú približne 28 vriec odpadkov. Veríme, že sa nám postupne podarí tieto koše nahradiť samosprávnymi košmi a to bez ohľadu na to, aká mestská časť má dané miesto v správe.

Mapa košov Zelenej hliadky v Bratislave
Mapa košov Zelenej hliadky v Bratislave (zdroj: Google Maps)

Veríme, že časom si samosprávy adoptujú možno o niečo náročnejšie, ale o to efektívnejšie prístupy k umiestňovaniu odpadkových košov a vďaka tomu menej odpadkov skončí na zemi a nebude ich potrebné opäť zbierať.

Začnime na Zátiší :-)

Matúš Čupka

Zelená hliadka

www.zelenahliadka.sk

www.facebook.com/zelenahliadka

 

Skryť Zatvoriť reklamu