Koniec tretej sezóny Zelenej hliadky

Písmo: A- | A+

Rok 2014 bol pre dobrovoľnícku iniciatívu Zelená hliadka z mnohých ohľadov významný. Rozbehli sme komunitnú záhradu, vlastnú dielňu, zorganizovali množstvo dobrovoľníckych podujatí, presadzovali zmeny v témach týkajúcich sa verejného priestoru. Prečítajte si krátky sumár za rok 2014.

Rok 2014 sme začali našimi občasnými zbermi, v rámci ktorých mohol ktokoľvek prispieť k čistote vo svojom vlastnom okolí. Mnoho ľudí nám poslalo fotky svojich individuálnych či skupinových zberov. Zistili sme, že nás smeťozberačov je viac ako sme si mysleli. 

Za električkovou zastávkou Astronomická.
Za električkovou zastávkou Astronomická. (zdroj: Zelená hliadka)

Samotná tohtoročná sezóna sa začala v sobotu 22.marca naložením prvých 27 kubíkov odpadu v záhradkárskej osade na Domkárskej ulici. A pracovali sme až do 30. novembra kedy sme sezónu ukončili zberom vo Vrakuni. Celkovo sme počas tohtoročnej sezóny:

  • zorganizovali 89 dobrovoľníckych podujatí,

  • nazbierali 170,53 ton odpadu.

  • zapojili 988 dobrovoľníkov,

  • vyzbierali 3362 vriec odpadu,

  • naložili 40 veľkokapacitných kontajnerov,

  • odpracovali 2955 dobrovoľníckych hodín na skládkach,

  • a prostredníctvom crowdfunding-u sme nazbierali na našu činnosť 5308,48 eur

Zároveň sme pre vás pri tejto príležitosti pripravili mapu všetkých akcií, kde sme všade pôsobili počas našej 3,5- ročnej histórie. Nájdete v nej popis všetkých akcií, kedy či kde sme sa stretli, koľko ľudí sa zúčastnilo a fotografiu s výsledkom akcie. Mapu nájdete tu: http://goo.gl/Es0VZs

Mapa so všetkými akciami v našej 3,5-ročnej histórií.
Mapa so všetkými akciami v našej 3,5-ročnej histórií. (zdroj: Zelená hliadka)

Prvou tohtoročnou novinkou bola značka 1,5 m na chodníku, ktorou sme sa snažili zvizualizovať pravidlo, podľa ktorého môže automobil parkovať na chodníku pokiaľ nechá pre chodcov priestor 1,5m. Každý kto chodí pešo po bratislavských uliciach vie, že sa uvedené pravidlo pramálo rešpektuje. Týmto sme chceli prispieť do diskusie o parkovaní na chodníkoch a zároveň podporiť zmenu správania vodičov automobilov voči chodcom. Do dnešného dňa slúžia tieto značky na 23 uliciach so striedavou úspešnosťou. Niekde vodiči značky rešpektujú a niekde nie, experiment pokračuje.

Keď sa pravidlo o 1,5-metri nerešpektuje na Kukučínovej.
Keď sa pravidlo o 1,5-metri nerešpektuje na Kukučínovej. (zdroj: Zelená hliadka)
Keď sa 1,5-metrové pravidlo dodržiava na Riazanskej.
Keď sa 1,5-metrové pravidlo dodržiava na Riazanskej. (zdroj: Zelená hliadka)

Pokračovali sme tiež s našimi aktivitami v oblasti asfaltovania nájazdov na obrubníky. Pribudli tak desiatky možností pohodlnejšie prekonávať obrubníky medzi cestou a chodníkom. Dokonca sme spozorovali aj nahradenie niektorých našich asfaltov plnohodnotným bezbariérovým riešením, čo považujeme za úspech.

Naše asfalty nahradené bezbariérovým priechodom na Bajzovej.
Naše asfalty nahradené bezbariérovým priechodom na Bajzovej. (zdroj: Zelená hliadka)

V rámci leta 2014 sme sa zamerali na vyčistenie najhustejšie obývaných lokalít mestskej časti Nové Mesto a organizovali sme štvrtkové pouličné smeťozbery. Čistili sme od Kramárov až po Trnavskú cestu a od Trnavského mýta po sídlisko Biely kríž. V rámci 12 čistiacich akcií sme z ulíc vyzbierali 72 vriec odpadkov. Najznečistenejšími lokalitami sa ukázali byť Kalinčiakova ulica, Hostinského sídlisko, dolná časť Kramárov a okolie sídliska Mierová kolónia.

Po vyčistení bývalej Februárky nad Račianskou.
Po vyčistení bývalej Februárky nad Račianskou. (zdroj: Zelená hliadka)

Pri čisteniach sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s viacerými súkromnými firmami, ktoré nám v rámci jednorázových čistiacich akcií pomáhali materiálne a ich zamestnanci i osobne. Poďakovať sa preto chceme spoločnostiam ako AT&T, DELL, Slovnaft, Quintiles Slovakia a ďalšie.

Zamestnanci sa nezľakli ani druhej najväčšej skládky v Bratislave na Zátiší.
Zamestnanci sa nezľakli ani druhej najväčšej skládky v Bratislave na Zátiší. (zdroj: Zelená hliadka)

V roku 2014 sa významným spôsobom dostala do popredia téma vizuálneho smogu. Do nej sme prispeli naším historicky najčítanejším blogom, ktorého jadrom boli fotky zvýrazňujúce jednotlivé reklamné plochy na najfrekventovanejších uliciach a námestiach Bratislavy. Okrem toho sme otvorili kauzu PRE SENT a ilustrovali na týchto reklamných trojnožkách pozadie problematiky vizuálneho smogu v Bratislave, kde sa reklamné zariadenia presadzujú za minimálnych poplatkov pre mesto, za slabej kontroly zodpovedných a spôsobom, ktorý môže byť podľa nášho názoru v špecifických prípadoch aj v rozpore s povoleniami samospráv a platnou legislatívou. 

Hustota reklamy na križovatke Mlynské nivy - Svätoplukova
Hustota reklamy na križovatke Mlynské nivy - Svätoplukova (zdroj: Zelená hliadka)
Trojožka pod dopravnou značkou, pred priechodom, v križovatke a pútajúca pozornosť vodičov na Medenej.
Trojožka pod dopravnou značkou, pred priechodom, v križovatke a pútajúca pozornosť vodičov na Medenej. (zdroj: Zelená hliadka)

Veľmi dôležitým krokom bolo, že sme prešli na financovanie našich aktivít zo zdrojov nášho crowd-fundingu. Ten je založený na drobných daroch vo výške 5,10,15 eur a občas aj viac, ktoré keď sa poskladajú, tak sú pre nás významným zdrojom prostriedkov na pokrývanie finančných potrieb súvisiacich s našimi aktivitami. Najväčšou položkou tento rok bolo zakúpenie dodávky, ktorá sa stala prvým bratislavským služobným vozidlom financovaným čisto z crowdfunding-u. Sme veľmi vďační každému jednému darcovi, ktorý nám pomohol.

Naše služobné crowdfundingové vozidlo :-)
Naše služobné crowdfundingové vozidlo :-) (zdroj: Zelená hliadka)
Vývoj príspevkov na našu činnosť.
Vývoj príspevkov na našu činnosť. (zdroj: Darujme.sk)

V auguste tohto roka sme rozbehli našu vlastnú dielňu v útulných priestoroch KC Zora v Trnávke. Tu sme začali vyrábať naše vlastné odpadkové koše, lavičky a mnohé iné drobnosti. Pracujeme tu každý štvrtok a vyrobený mestský mobiliár potom umiestňujeme do ulíc, na miesta kde naozaj chýba a je potrebný. Aj takto sa snažíme pomáhať mestu a nabádať samosprávy, aby sami intenzívnejšie pracovali na skvalitňovaní verejných priestorov. 

Pohľad do našej dielne a odpadkové koše v rôznom štádiu rozpracovanosti.
Pohľad do našej dielne a odpadkové koše v rôznom štádiu rozpracovanosti. (zdroj: Zelená hliadka)

Veľkým krokom v tomto roku bola aj nová komunitná záhrada na Bielom Kríži. Pracovali sme na nej intenzívne počas celého roka. Z nevyužívaného a zanedbaného priestoru na okraji jedného sídliska sme vytvorili príjemnú záhradu, otvorenú všetkým záujemcom o mestské záhradkarčenie. 

Stav záhrady v decembri 2013
Stav záhrady v decembri 2013 (zdroj: Zelená hliadka)

Tento rok sme sa tiež zapájali do udržiavania čistoty na všetkých Dobrých trhoch na Panenskej či na Jakubovom námestí. Okrem toho sme pomáhali aj na bratislavkom majálese. Chceme tu pôsobiť na návštevníkov i organizátorov, aby organizovali podujatia čo najšetrnejšie voči životnému prostrediu a verejným priestorom, kde sa nachádzajú.

Na Vianočnom Dobrom trhu.
Na Vianočnom Dobrom trhu. (zdroj: Zelená hliadka)

Mnoho energie sme vložili do aktivít pod názvom SpotFix. Ich cieľom je dať do poriadku časť ulice alebo iného verejného priestoru. Takto sme natierali zábradlia pred Mladou gardou, opravili poškodené chodníky pozdĺž Ružinovskej ulice, vyčistili vchod do podchodu na Trnavskom mýte, vyčistili opustenú cestu na Antolskej a podobne (ku všetkému link na fotku). V budúcom roku sa chceme viac venovať aj zlepšovaniu našich verejných priestorov priamo pod vašimi oknami. Šikovných rúk nie je nikdy dosť a vaša pomoc bude vítaná pri drobných opravách naších ulíc a námestí. 

Po očistení vchodu do podchodu na Trnavskom mýte.
Po očistení vchodu do podchodu na Trnavskom mýte. (zdroj: Zelená hliadka)

Naše predstavy o tom, ako by sa malo mesto rozvíjať a zlepšovať však neostávajú len pri drobných zmenách, malých úpravách a vylepšeniach. Tesne pred voľbami do miestneho zastupiteľstva sme spísali našu vlastnú víziu krokov, ktoré by mali viesť k čistejšiemu mestu, mestu s regulovanou vonkajšou reklamou, s podstatným znížením bariérovosti a s úpravou parkovania na chodníkoch. Do tohto dokumentu vkladáme veľkú nádej a veríme, že v roku 2016 budeme s jeho napĺňaním spokojní. Že bude mnoho našich nápadov implementovaných.

Naša vízia s riešeniami v oblasti odpadového hospodárstva, vonkajšej reklamy, parkovania a bariér.
Naša vízia s riešeniami v oblasti odpadového hospodárstva, vonkajšej reklamy, parkovania a bariér. (zdroj: Zelená hliadka)

Tento rok však nebol bez neúspechov či prehier. epodarilo sa nám presadiť významné preventívne opatrenia vo vzťahu k čiernym skládkam, okrem poukázania na problém vizuálneho smogu sme sa žiadneho systémového kroku zo strany samosprávy nedočkali, naše zelené asfalty sú nahrádzané plnohodnotnými riešeniami príliš pomaly, parkovacia politika je v nedohľadne, železnice stlmili naše aktivity na Filiálke a pri záhradkárčení sme zistili, že sa ešte máme čo učiť. Plus nám zo záhrady uleteli včely.

Okrem toho sme sa “naťahovali” s primátorom a Magistrátom vo veci ohľadom zvýšenia ich snahy pri odstraňovaní čiernych skládok. Vzťah s Magistrátom bol komplikovaný. Komunikovať sme síce dokázali a podpora vo forme veľkokapacitných kontajnerov bola plynulá, ale systémové zmeny sa presadzovali veľmi ťažko, ak vôbec. 

Akokoľvek, úspechy nás povzbudzujú a neúspechy motivujú pracovať ešte intenzívnejšie. Na záver by som sa chcel poďakovať za množstvo podporných slov, pomoc priamu i nepriamu, konštruktívnu kritiku, poukázanie na naše nedostatky i priazeň, o ktorú sme sa mohli oprieť vždy, keď to bolo potrebné. Rok 2014 ukázal, že v Bratislave je obrovské množstvo ľudí, ktorým na meste záleží a sú ochotní zapojiť sa aj osobne, aby sa zmenil náš spoločný verejný priestor k lepšiemu. Práce je tu veľmi veľa a sme šťastní, že máme príležitosť formovať svet okolo nás či už v spolupráci so samosprávami, alebo napriek samosprávam.

Do Nového roku prajeme všetko len to najlepšie ľuďom dobrej vôle.

Matúš Čupka
Zelená hliadka
www.zelenahliadka.sk
www.facebook.com/zelenahliadka

Skryť Zatvoriť reklamu