Sú tabule na stĺpoch viac informačné či reklamné?

Písmo: A- | A+

Ešte v polovici februára oznámila bratislavská radnica, že v rámci znižovania koncentrácie vonkajšej reklamy nepredĺži povolenie spoločnostiam, ktoré umiestňovali rôzne tabuľky na stĺpy verejného osvetlenia. Tento, v mnohom historický, krok však vyvolal polemiku či sú tieto tabuľky reklamnými zariadeniami, alebo či skutočne hrajú dôležitú úlohu v navigácií k významným miestam v Bratislave. Ako to vidíme my?

Informačná či reklamná tabuľka?
Informačná či reklamná tabuľka? (zdroj: www.odkazprestarostu.sk)

Podobných tabuliek ako je tá hore sú v Bratislave tisíce. Lemujú predovšetkým hlavné dopravné ťahy a výpadovky z mesta, kde dopĺňajú zástupy bilbordov, megabordov či ultrabordov. Oznámenie o ich odstránení sa opieralo o nepredĺženie platnosti povolenia. Znamená to, že naše ulice opustí celkovo 1623 informačných tabúľ určených na reklamu. Tieto tabule však podľa iniciatívy Mesto bez reklamy využívajú obyvatelia na orientáciu v meste. Obsahujú totižto informácie, ktoré navigujú povedzme k bankomatu, do potravín či do lekárne. Údajne sa tu má jednať iba o marketingový ťah nového primátora.

Rovnaká reklama na viacerých stĺpoch za sebou na Púchovskej v zátiší ďalšej reklamy
Rovnaká reklama na viacerých stĺpoch za sebou na Púchovskej v zátiší ďalšej reklamy (zdroj: GoogleStreetView)

Vzhľadom na to, že sa diskusia o informačnej hodnote tabuliek začala opierať o argumenty typu „množstvo obyvateľov využívalo tieto tabule“ sme sa rozhodli spraviť vlastný prieskum týchto tabuliek a pokúsiť sa vyhodnotiť ich reklamnú či informačnú hodnotu a posúdiť, ktorá z nich v tomto prípade prevažuje. Vďaka službe Google Streetview sme preskúmali 330 reklamných zariadení, čo je približne 20% z počtu tabuliek, ktoré majú byť odstránené.

Do prieskumu sme vybrali ulice v centre mesta (Krížna, Šancová,Miczkiewicova, Štúrova, Vajanského nábrežie, Rázusovo nábrežie, Dostojevského rad, Staromestská,...) v širšom centre (Trnavské mýto, Trnavská cesta, Vajnorská, Riazanská,...) ako aj v okrajových štvrtiach (Rožňavská, Púchovská, Žitná, Kaštielska, Tomášikova, Rusovská cesta,...). Kompletný zoznam ulíc nájdete na konci článku.

Na čo upozorňujú tabuľky?
Na čo upozorňujú tabuľky? (zdroj: Zelená hliadka)

Z nášho prieskumu vyplynulo, že:
- 29% tabuliek si vyvesili potravinové reťazce pričom z tohto množstva 48% má Billa - napríklad len na Púchovskej ulici na začiatku Rače je v 500 m úseku až 10 reklamných tabuliek odkazujúcich na 2 predajne potravín. Alebo v inom 500 m úseku na Račianskej ulici okolo Peknej cesty je až 12 tabuliek navigujúcich do jednej predajne potravín a tie sú ešte doplnené 2 bilbordami! Aby sme náhodou neprehliadli...
- 25% sú banky, poisťovne a iné peňažné inštitúcie. - mnohé tabuľky však obsahujú iba smerovú šípku a adresu, pričom cieľ môže byť vzdialený pár stoviek metrov, alebo aj kilometrov a riadne sa nachodíte, ak nemáte mapu alebo nepoznáte mená všetkých ulíc v Bratislave. Nie sú výnimočné tabuľky, ktoré sú od danej peňažnej inštitúcie vzdialené aj 4 km. 
- 14% sú veľké nákupné centrá - napríklad ak vchádzate do Bratislavy v smere z Pezinka, dozviete sa, že do Eurovei to máte už len 11 km, ak pôjdete stále rovno… Užitočne?
- po 4-5% majú potom fastfoody, väčšinou McDonaldy (1 klik na webe + zadanie adresy),
- autosalóny - tu sme sa stretli s tabuľkami, ktoré dokonca nemali ani smerovú šípku, len adresu… Veľký problém nájsť, ak nemáte GPS, ste na Pražskej ulici a tabuľka patrí autosalónu niekde v okolí výpadovky smerom na Senec... 
- hotely, verejné inštitúcie a služby (notári, medicínske zariadenia a pod.)- mnohé navštevujete pravidelne a svoje sídlo často nemenia. Týchto tabuliek je skutočne veľmi veľmi málo v porovnaní s celým tým lesom iných reklamných tabuliek

Kategória iné služby, tovary a výrba obsahuje zmes tabuliek smerujúcich na drobné prevádzky najmä v okrajových častiach mesta. Tiež sa však strácajú v neprehľadnom opare vizuálneho smogu bratislavských výpadoviek.

Na akú priemernú vzdialenosť tabuľky navigujú?
Na akú priemernú vzdialenosť tabuľky navigujú? (zdroj: Zelená hliadka)

Ďalej sme sa zamerali na praktickosť informácie z pohľadu vzdialenosti medzi tabuľkou a cieľovým bodom. Tu nám vyplynulo, že 34% tabuliek naviguje na vzdialenosť medzi 1km až 5km. Až 12 % navigovalo na vzdialenosť 5 km a viac čo je v prípade mestského prostredia viac ako mätúce. Celkovo 25% tabuliek navigovalo na vzdialenosť medzi 0,5 km - 1 km, ktorú môžeme považovať za praktickú z pohľadu automobilistu, menej už chodca. Do vzdialenosti 500 m navigovalo 29% tabuliek a ciele, na ktoré odkazujú by sa dali považovať za dostupné aj pre chodcov.

Túto prevádzku sme nedokázali nájsť.
Túto prevádzku sme nedokázali nájsť. (zdroj: GoogleStreetView)

Problémy súvisiace s týmito zariadeniami

Identifikovali niekoľko problémov, ktoré tieto tabule spôsobujú či už vo vzťahu k dopravným značkám, informačnej a vizuálnej presýtenosti prostredia. Mnohé tabule sú otáznej informačnej hodnoty a grafického spracovania. Plus objavili sme rady opakujúcich sa tabuliek, ktoré navigujú na jeden cieľ. Zopár príkladov:

Navádzanie na veľmi vzdialené ciele - Eurovea 11km, bez udania presnej adresy. Veľmi zložité navádzanie cez celé mesto.

11 kilometrov rovno do Eurovei
11 kilometrov rovno do Eurovei (zdroj: GoogleStreetView)

Nepresné navádzanie - šípka ukazuje odbočku doľava na križovatke, na ktorej nie je možné odbočenie vľavo. Značenie môže byť mätúce. 

Na Račku odbočte vľavo a dúfajte, že policajti za rohom nebudú
Na Račku odbočte vľavo a dúfajte, že policajti za rohom nebudú (zdroj: GoogleStreetView)

Príliš veľa navádzacích reklamných tabúľ na jednom mieste s nečitateľnými informáciami. Sťažená orientácia.
 

Megamix všetkých možných tabuliek.
Megamix všetkých možných tabuliek. (zdroj: GoogleStreetView)

Nevhodné umiestnenie kolidujúce s dopravnými značkami.

Dobrých tabuliek sa všade veľa zmestí.
Dobrých tabuliek sa všade veľa zmestí. (zdroj: GoogleStreetView)

Navádzanie bez udania vzdialenosti alebo konkrétnej adresy.

Choďte rovno po Rožňavskej.
Choďte rovno po Rožňavskej. (zdroj: GoogleStreetView)

Množstvo reklamných tabúľ na jednom mieste, ktoré navádzajú na ten istý cieľ. (plus doplnené bilbordom) Lidl.

Lidl šiel na istotu v prípade prevádzky na Peknej ceste.
Lidl šiel na istotu v prípade prevádzky na Peknej ceste. (zdroj: GoogleStreetView)

Billa.

Rovnako aj Billa na Karloveskej ulici
Rovnako aj Billa na Karloveskej ulici (zdroj: GoogleStreetView)

Nepresné informácie. Reklamná tabuľka uvádza vzdialenosť 100 m. Pritom je umiestnená 500m od cieľa.

Informácie na tabuľkách nie sú vždy presné.
Informácie na tabuľkách nie sú vždy presné. (zdroj: GoogleStreetView)

Niektoré tabuľky ani neobsahujú údaje o vzdialenosti či adrese

Navigácia na internet
Navigácia na internet (zdroj: GoogleStreetView)

Zaujímalo nás aj to, či podobné reklamno-informačné zariadenia nájdeme i v iných mestách Európy. Cez google street view sme sa pozreli do miest ako sú Lyon, Berlín, Štokholm, Kodaň, Zurich či Helsinki. Napriek tomu, že každé z týchto miest má svoj Lidl, banky a bankomaty a aj nákupné centrá, ani v jednom z nich sme nenašli na uliciach, v centre a ani mimo centra, podobné tabuľky. Naozaj sú bratislavčania tak špeciálni, že potrebujú práve takúto formu pomoci pri orientácií v meste?

Určite, dobrý orientačný systém v meste, ktorý naviguje na dôležité inštitúcie, pamiatky, dôležité miesta alebo aj nákupné centrá, je na nezaplatenie. Ale megamix rôznych reklamných tabuliek, pomiešaných s dopravnými značkami a inými informačnými a reklamnými zariadeniami sa rozhodne nedá označiť ako dobrý orientačný systém. Bratislava by sa mala zamyslieť nad tým, ako by mal kvalitný, vizuálne jednotný orientačný systém mesta vyzerať.

Na základe týchto zistení, tabuľky na stĺpoch sú, podľa nás, prežitkom z minulého desaťročia, kedy sme nemali internet v takmer každom počítači, GPS zariadenie v každom inteligentnom mobile či vo väčšine automobilov a kedy najväčšie spoločnosti nevyvíjali pre svojich zákazníkov množstvo navigačných aplikácií. Tento tabuľkový navigačno-reklamný systém sa vymkol Bratislave z rúk a spolu s ostatnou reklamou tvorí vizuálny mišmaš, ktorý orientáciu v meste zťažuje namiesto toho, aby ju uľahčoval. Nemožno samozrejme vylúčiť, že existujú obyvatelia, ktorí tieto tabule z času na čas využijú, otázkou však stále zostáva kto, kedy a ako tento systém využíva a ako by mal skutočne efektívny orientačný systém mesta vyzerať. Na zodpovedanie týchto otázok by však bol potrebný naozaj seriózny výskum, dovtedy tieto debaty o užitočnosti ostatnú v rovine pocitov. 

Vzhľadom na tieto zistenia si dovoľujeme súčasnému primátorovi udeliť palec hore za prvý, aj keď opatrný krok smerom k znižovaniu prebujnenej koncentrácie vonkajšej reklamy v Bratislave. Veríme, že snaženie nezostane len pri tabuľkách na stĺpoch, ale že sa prenesie aj do kauzy spoločnosti PRE SENT a ďalších foriem vonkajšej reklamy.

Matúš Čupka
Zelená hliadka
www.zelenahliadka.sk
www.facebook.com/zelenahliadka

Otázky na záver:
Prečo sa musí Magistrát domáhať odstránenia na súde?
Keď sa skončí nájom podnájomníkom či už v prípade bývania alebo kancelárie, tak svoj priestor vyprázdnim a odovzdám majiteľovi v pôvodnom stave. Reklamné spoločnosti však nerátali s možnosťou, že im dlhé roky platné povolenie jednoducho predĺžené nebude.

Prečo nezmiznú zariadenia aj z trakčných stĺpov?
V správe Magistrátu je špeciálne uvedené, že preč pôjdu zariadenia zo stĺpov verejného osvetlenia. Nie je jasné či zostanú zariadenia na trakčných stĺpoch v správe Dopravného podniku. V tomto prípade existuje obava, že trakčné stĺpy (tie čo držia káble pre električky a trolejbusy) zostanú nedotknuté kvôli zvláštnej privatizácií povrchu týchto nehnuteľností spoločnosťou BigMedia.

Zoznam skúmaných ulíc:
do prieskumu boli vybrané ulice v centre mesta (Krížna, Šancová,Miczkiewicova, Štúrova, Vajanského nábrežie, Rázusovo nábrežie, Dostojevského rad, Staromestská, Suché mýto, Hurbanovo námestie, Nám. SNP, Nám. 1.mája, Hodžovo námestie, Nábr. Ludvika Svobodu, Štefanikova) v širšom centre (Trnavské mýto, Trnavská cesta, Vajnorská, Riazanská, Hálkova, Račianska, Košická) ako aj v okrajových štvrtiach (Rožňavská, Púchovská, Žitná, Kaštielska, Tomášikova, Rusovská cesta, Nám. hraničiarov, Gagarinova, Karloveská, Mikuláša Schneidera Trnavského)

Skryť Zatvoriť reklamu