Zaodpadkované ulice Nového Mesta.

Písmo: A- | A+

V apríli tohto roka sa Zelená hliadka vrhla na čistenie mestskej časti Nové Mesto. Od prvej akcie na Račianskom mýte sme sa postupne preupratovali cez všetky najľudňatejšie štvrte až na Kramáre, kde sme tohtoročné pouličné smeťozbery uzavreli vo štvrtok 22.7. Na čo všetko sme počas naších akcií narazili?

Sídlisko Pokrok bolo prvou štvrťou, na ktorú sme sa v rámci naších zberov zamerali. Pokojná štvrť s množstvom vnútroblokov nás príjemne prekvapila svojou čistotou a okrem okolia supermarketu na Račianskej ulici sme nenarazili na krízové miesta. Stačili dve akcie a štvrť bola vyčistená. V rámci akcií sme tu nazbierali celkovo 10 vriec odpadkov.

Po druhej akcií
Po druhej akcií 

Sídlisko UNITAS bolo ďalším príjemným prekvapením najmä vďaka minimu rôznych zákutí a úzkym uliciam, ktorým absolútne dominujú zaparkované automobily. Belehradská ulica je ukážkou víťazstva automobilizmu nad človekom. Odporúčam zakonzervovať a raz dať do múzea. Odpadkov sme tu nazbierali na 3 vrecia čo je minimum. Ťažko však povedať koľko odpadu sme si nevšimli kvôli zaparkovaným vozidlám.

Tehelné pole sa ukázalo ako o niečo tvrdší oriešok. Okolie obytných domov medzi Kukučínovou a Vajnorskou ulicou bolo v dobrovom stave najmä vďaka pomerne dobrej sieti odpadkových košov. Komplikácie sme samozrejme mali na Trnavskom mýte, ktoré je tradične nadštandardne „zasvinené”. Pritom by tu stačil jeden zamestnanec, ktorý by každý deň mýto prebehol a čistota by tu bola priam ukážková. Námatkové čistenia raz za týždeň či mesiac jednoducho nestačia.

Po vyčistenom Tehelnom poli
Po vyčistenom Tehelnom poli 

Na druhej strane Tehelného poľa, medzi Trnavskou cestou a Vajnorskou ulicou,sme narazili na prvú problematickú lokalitu, ktorou bola Kalinčiakova ulica. Neporiadok na tejto ulici je v neopísateľný a vrecia sa nám tu utešene plnili. Nedostatok odpadkových košov a množstvo zanedbanej zelene sú hlavnou príčinou tohto stavu. Vyčistenie plota okolo bývalého cykloštadióna by si vyžadovalo samostatný smeťozber. V rámci tejto fázy sme sa tiež preupratovali na Bajkalskú ulicu, ktorej stredový pás a autobusová zastávka pod troma sklom obalenými panelákmi bola neskutočne zanesená odpadkami. Skutočná hanba pre toto mesto a ľutujem každého, kto tu musí stráviť čas čakaním na autobus. V stredovom páse sme potom zbierali množstvo nalietaných vrecúšok, igelitiek a odpadkov vyhádzaných z áut. Bajkalská si zaslúži pozornosť a je druhou problematickou lokalitou v Novom Meste...

Celkovo sme tak nazbierali 11 vriec odpadkov.

Nasledovaločistenie štvrtí Zátišie a Ľudová štvrť, ktoré nás potešili svojou príjemnou, priam dedinskou atmosférou. Odpadkov tu bolo pomenej, s výnimkou okolia povrchových garáží. Zvýšené množstvo odpadkov sme nazbierali v okolí koľajníc smerujúcich popri Kukučínovej ulici na bývalú stanicu Filiálka. Samostatnou kapitolou je však Hostinského sídlisko ohraničené Kukučínovou ulicou a ulicou Čs. parašutistov. Množstvo rozfúkaného odpadu, drobné čierne skládky za kontajnerovými stojiskami, množstvo vyhodeného nábytku, všade zaparkované automobily… v rámci naších čistení bolo čistenie tohto sídliska najväčšou hrôzou. Celkovo sme tu vyzbierali 16 vriec odpadkov. Zostáva veriť, že v novembrových voľbách sa nájde niekto, kto spraví na Hostinského sídlisku konečne poriadok.

Po Zátiší a Ľudovej štvrti
Po Zátiší a Ľudovej štvrti 

Sídlisko Biely kríž sme spojili s Nobelovou ulicou a s výnimkou zasmeťovaných kríkov medzi vlečkouu do areálu Istrochemu a začiatkom panelákov na Nobelovej sme nenarazili na zvlášť zasmeťované lokality. Samostatnú čistiacu akciu by si však zaslúžil parčík medzi vlečkou do Istrochemu a koľajnicami vedúcimi na stanicu Predmestie. Celkovo sme tu nazbierali 14 vriec odpadkov.

Predposlednou destináciou sa stala Mierová kolónia. Nenápadné sídlisko v objatí opustených areálov spoločnosti Istrochem bolo nadpriemerne čisté, čo nepotešilo naše plastové vrecia. Avšak to, čo sa nachádza v kríkoch a zeleni okolo tohto sídliska je jedna environmentálna katastrofa. Pneumatiky, plastový, domáci odpad s nábytkom a množstvo niečoho neidentifikovateľného je varovným prstom, že Istrochem nie je iba tikajúcou bombou ako stará environmentálna záťaž, ale aj faktor degradujúci celý priestor v okolí. Je opäť načase, aby sa touto problematikou začal niekto zaoberať, lebo v budúcnosti budú náklady na jej riešenie iba narastať. Nazbierali sme tu celkovo 6 vriec odpadkov.

Na Mierovej kolónií
Na Mierovej kolónií 

Poslednou čistenou lokalitou boli Kramáre. V rámci dvoch čistiach akcií sme sa postupne pozreli na všetky ulice od Pražskej až po Vlársku. Príjemne čisté uličky sa pomerne často striedali so znečistenými oblasťami v okoli Jaskovho radu či Uhrovej ulice. Problematickým miestom bol tiež zrušený novinový stánok pri zastávke Magurská. Ulice nad Stromovou ulicou boli v dobrom stave, extra zašpinené miesto sme tu nenašli. Celkovo sme tu nazbierali 12 vriec odpadkov.

Počas dvanástich čistiacich akcií sme tak nazbierali 72 vriec odpadkov čo je v porovnaní s Račou (67 nazbieraných vriec) a Ružinovom (231 nazbieraných vriec) druhé miesto medzi nami čistenými mestskými časťami.

Dočistené Kramáre
Dočistené Kramáre 

Celkovo tak môžeme čistotu v Novom Meste hodnotiť ako dobrú (školská známka 3). Blíži sa nové volebné obdobie a budúceho novomestského starostu bude čakať množstvo výziev. Vo vzťahu k Magistrátu treba presadzovať revitalizáciu Bajkalskej ulice medzi Vajnorskou ulicou a Trnavskou cestou. Je nevyhnutné, aby sa dala do poriadku autobusová stanica a stredový pás Bajkalskej prestal byť jednym veľkým odpadkovým košom. Dôležitá bude tiež investícia do Kalinčiakovej ulice, ktorú celodenne tieni krásne stromoradie a ktorá pri drobných nákladoch do pouličného mobiliáru a starostlivosti o zeleň môže byť jednou krásnou bratislavskou ulicou. Veľkou výzvou bude tiež revitalizácia Hostinského sídliska, ktoré urgentne potrebuje doplnenie siete odpadkových košov, vybudovanie chránených kontajnerových stojísk a poriadok s parkovaním. Najväčšou výzvou je potom práca s okolím areálu Istrochemu, ktoré je devastované čiernymi skládkami, náletovou zeleňou, nepravidelnou starostlivosťou o čistotu ulíc a podobne.

Nové Mesto je sympatická mestská časť a jedna z pokojnejších oblastí Bratislavy. Ďalšie štyri roky budú skvelou výzvou pre jej ďalší rozvoj.

Matúš Čupka

Zelená hliadka

www.zelenahliadka.sk

www.facebook.com/zelenahliadka

 

Skryť Zatvoriť reklamu