30 argumentov za neexistenciu Boha

Písmo: A- | A+

30 dôvodov, prečo Boh nemôže existovať :-)

1. Transcendentálny argument

1. Boh neexistuje.

2. Ak Boh neexistuje a rozum existuje, potom Boh neexistuje.

3. Rozum existuje.

4. Preto: Boh neexistuje.

 

2. Kozmologický argument

1. Keď poviem, že dačo nemá príčinu, tak to tú príčinu nemá.

2. Vravím, že vesmír nemá príčinu.

3. Preto: vesmír nemá príčinu.

4. Preto: Boh neexistuje.

 

3. Ontologický armunent I

1. Definujme Boha ako X.

2. Keďže si neviem predstaviť Boha ako X, X nemôže existovať.

3. Preto: Boh neexistuje.

 

4. Ontologický argument II

1. Neviem si predstaviť dokonalého Boha.

2. Jedna z vlastností dokonalosti je existencia.

3. Preto: Boh neexistuje

 

5. Modálny ontologický argument

1. Boh neexistuje.

2. Boh, ak by aj existoval, je buď nevyhnutný alebo nie je nevynutný.

3. Boh nie je nevyhnutný a keďže nie je nevyhnutný, musí byť pravda, že nie je pravda, že je nevyhnutný.

4. Preto: Boh neexistuje.

 

6. Teleologický argument

1. Pozorujme oko, mozog či hocičo komplexné. Keď zistíme, aké je to všetko nesmierne zložité, prejdime na bod č. 2.

2. Evolúcia to všetko raz určite vysvetlí.

3. Preto: Boh neexistuje.

 

7. Argument z krásy

1. Jéééj. Nie je to bábätko/západ slnka/kvietok nádherný?

2. Na všetku tú pseudo-krásu existuje vedecké vysvetlenie.

3. Preto: Boh neexistuje.

 

8. Argument zo žasnutia nad existenciou pekla

1. Často sa sám seba pýtam: „Ako mohol dobrý a milujúci Boh vôbec stvoriť peklo?"

2. Preto: Boh neexistuje.

 

9. Morálny argument I

1. Osoba X je verejne známy teista a jeho štandard morálneho správania je nižší ako ten u typického ateistu.

2. Preto: Boh neexistuje.

 

10. Morálny argument II

1. Kedysi som zvykol byť veriaci.

2. Dnes pijem, fajčím, kľajem a dokonca žijem mimo manželstva s nadštandardnou tendenciou prejavovať moju silne heterosexuálnu orientáciu.

3. Preto: Boh neexistuje.

 

11. Argument z rozumného argumentu

1. V Boha som veril keď som mal ešte 16 rokov.

2. Začal som sa zamýšľať, no nenašiel som žiadny racionálny dôvod, aby som v neho naďalej veril.

3. Preto: Boh neexistuje.

 

12. Argument z rozumného argumentu II

1. Prečítal som si od Dawkinsa „The God Delusion" .

2. Autor presnou, objektívnou a nestrannou argumentáciou tvrdí, že Boh neexistuje.

3. Hmm. Autor musí mať pravdu.

4. Preto: Boh neexistuje.

 

13. Argument z biblickej autority

1. Christopher Hitchens tvrdí, že existujú vážne pochybnosti o tom, že Kristus vôbec existoval.

2. Preto: Boh neexistuje.

 

14. Argument z kuchynských zariadení

1. Môj hriankovač nie je Boh.

2. Preto: Boh neexistuje.

 

15. Argument z púhej vôle

1. V Boha neverím a neverím a ešte raz - NEVERÍM!!!

2. Preto: Boh neexistuje.

 

16. Argument z Biblie

1. (arbitrárny citát zo Starej zmluvy)

2. (arbitrárny citát z Novej zmluvy)

3. Preto: Boh neexistuje.

 

17. Argument zo zastrašovania

1. Vidíš tú päsť?!

2. Preto: Boh neexistuje.

 

18. Numerický argument

1. Milióny a milióny ľudí neverí v Boha.

2. Nechceš azda povedať, že všetci z nich sa mýlia?!

3. Preto: Boh neexistuje.

 

19. Argument z internetovej autority

1. Jedna stránka, čo som si prečítal, výborne vysvetľuje, prečo Boh nejestvuje.

2. Tu máš tú URL.

3. Preto: Boh neexistuje.

 

20. Argument z mylnosti ľudského myslenia

1. Ľudské zdôvodňovanie je inherentne omylné.

2. Preto nejestvuje racionálny spôsob, akým vyvrátiť dané tvrdenie.

3. Ja tvrdím toto: Boh neexistuje.

4. Preto: Boh neexistuje.

 

21. Argument z multiplicity

1. Poznám veľa argumentov proti existencii Boha.

2. Je však istá pravdepodobnosť, že v jednom z nich jeho záver nevyplýva z premís.

3. Preto: Boh neexistuje.

 

22. Argument z ignorovania dizajnu

1. Teista: Dizajn si vyžaduje dizajnéra.

2. Teista: Ak nájdeme v lese pohodené hodinky, vieme, že ich musel niekto vyrobiť.

3. Teista: Možeme ich síce rozobrať a redukcionisticko-analytickým prístupom pochopiť, ako fungujú, ale to nemení skutočnosť, že musia mať i účinnú príčinu, tj. že stále platí, že ich musel niekto vytvoriť. Podobne je to i s prírodou a vesmírom.

4. [Ateista ignoruje prvé tri premisy]

5. Preto: Boh neexistuje.

 

23. Argument z ultramilitantného agnosticizmu

1. JA NEVIEM A TY TIEŽ NIE, (vulgarizmus)!!!

2. Preto: Boh neexistuje.

 

24. Argument zo selektívneho ignorovania Ockhamovej britvy a empirického pozorovania

1. Teista: [poukazuje na dizajn vo vesmíre]

2. Ateista: Nemal by si používať Boha ako vysvetlenie, ktorý musí byť omnoho komplexnejším vysvetlením. Evolučná teória je výsledkom empirických dôkazov a zároveň tým najelegantnejším a najjednoduchším vysvetlením komplexnosti sveta. Vybrať si to najjednoduchšie riešenie, je podstatou Ockhamovej britvy , ktorú si už mal dávno ovládať.

3. Teista: [poukazuje na nesmierne citlivo nastavené konštanty v našom vesmíre, ktoré umožňujú našu existenciu]

4. Náš svet vôbec nemusí byť výnimočný. Teória superstrún umožňuje existenciu 10500 rôznych svetov s rôznymi zákonmi a ich nastavenými konštantami a preto je jasné, že musí existovať aspoň niekoľko takých vesmírov, v ktorých je život možný a my sme v jednom z nich. Nemáme to zatiaľ [s dôrazom] síce empiricky podložené a jeden vesmír je síce nesmierne jednoduchší, ale...

5. [Ateista ignoruje empirické pozorovanie a Ockhamovu britvu]

6. Preto: Boh neexistuje.

 

25. Argument z Ockhamovej britvy a lietajúceho motúzoidno-špagetového strašidla

1. Považujme tvrdenie č. 2. za axiómu.

2. Buď existuje Boh alebo lietajúce motúzoidno-špagetové strašidlo .

3. Lietajúce motúzoidno-špagetové strašidlo musí byť napriek svojej komplexnosti omnoho jednoduchšie ako Boh.

4. Preto: existenciu motúzoidno-špagetového strašidla môžeme vysvetliť jednoduchšie.

5. Na základe prcípu Ockhamovej britvy prijmeme jednoduchšie vysvetlenie.

6. Preto: Boh neexistuje.

 

26. Argument „Ak existuje Boh, kto stvoril Boha?"

1. Ateista: Ak vravíš, že existuje Boh, kto potom stvoril Boha?

2. Teista: Boha nikto nestvoril. Zákon kauzality znie, že iba všetko, čo začalo existovať, potrebuje príčinu.

3. Ateista: To je ale hlúposť!!!

4. Preto: Boh neexistuje.

 

27. Argument zo splneného želania

1. Fakt si prajem, aby ten Boh neexistoval.

2. Vraj, keď si človek niečo naozaj želá, tak sa to aj splní.

3. Nahlas si opakujem bod č. 1.

4. Preto: Boh neexistuje.

 

28. Argument z Nietzcheho smrti Boha"

1. Nietzche tvrdil, že Boh je mŕtvy.

2. Nietzche je mŕtvy. Položil svoj život za pravdu.

3. Preto: Boh neexistuje.

 

29. Argument z aspoň 20%-nej pravdivosti Biblie

1. Ak aspoň 20% toho, čo je napísané v evanjeliách o Ježišovi, je pravdivá, Boh existuje.

2. Americká skupina asi 200 liberálnych učencov vystupujúcich pod názvom Jesus Seminar, odhlasovala, že iba 18% slov a 16% skutkov spomenutých v evanjeliách, sú „rozumne blízko" k tomu, čo povedal a spravil ozajstný „historický Ježiš".

3. Preto: Boh neexistuje.

 

30. Argument z redundancie

1. Veriaci majú strach a sú bezradní.

2. Viera v Boha im pomáha.

3. Z premisy č. 2. vidíme, že im pomáha viera a nie Boh.

4. Preto: Boh je redundantný.

5. Preto: Boh neexistuje.

 

(Ardea, ďakujem za 90% nápadu pri poslednom argumente :) )

 

Skryť Zatvoriť reklamu